Luftvegstatistikk Helse Førde

På denne sida får du ei oversikt over analyserte luftvegsprøvar for dei tre siste vekene og hittil i sesongen (frå veke 25). Oversikta gjeld prøver som er analyserte med PCR.

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 20-36   Veke 20-35   Veke 20-34   Veke 20-33  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 21 0 0 %   8 0 0 %   10 0 0 %   8 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 21 0 0 %   8 0 0 %   10 0 0 %   8 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 21 0 0 %   8 0 0 %   10 0 0 %   8 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 21 0 0 %   8 0 0 %   10 0 0 %   8 0 0 %  
  Influensavirus A 21 0 0 %   8 0 0 %   10 0 0 %   8 0 0 %  
  Influensavirus B 21 0 0 %   8 0 0 %   10 0 0 %   8 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 21 0 0 %   8 0 0 %   10 0 0 %   8 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 21 0 0 %   8 0 0 %   10 0 0 %   8 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 21 0 0 %   8 0 0 %   10 0 0 %   8 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 21 0 0 %   8 0 0 %   10 0 0 %   8 0 0 %  
  Humant metapneumovirus 21 0 0 %   8 0 0 %   10 0 0 %   8 0 0 %  
  Rhinovirus 21 6 29 %   8 4 50 %   10 1 10 %   8 1 13 %  
  SARS-CoV-2 63 0 0 %   36 0 0 %   50 0 0 %   56 0 0 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 20-36   Veke 20-35   Veke 20-34   Veke 20-33  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 45 0 0 %   41 0 0 %   34 0 0 %   32 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 45 0 0 %   41 0 0 %   34 0 0 %   32 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 45 0 0 %   41 0 0 %   34 0 0 %   32 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 45 0 0 %   41 0 0 %   34 0 0 %   32 0 0 %  
  Influensavirus A 45 0 0 %   41 0 0 %   34 0 0 %   32 0 0 %  
  Influensavirus B 45 0 0 %   41 0 0 %   34 0 0 %   32 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 45 0 0 %   41 0 0 %   34 0 0 %   32 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 45 0 0 %   41 0 0 %   34 0 0 %   32 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 45 0 0 %   41 0 0 %   34 0 0 %   32 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 45 0 0 %   41 0 0 %   34 0 0 %   32 0 0 %  
  Humant metapneumovirus 45 0 0 %   41 0 0 %   34 0 0 %   32 0 0 %  
  Rhinovirus 45 18 40 %   41 25 61 %   34 10 29 %   32 12 38 %  
  SARS-CoV-2 1510 0 0 %   1545 1 0 %   1314 2 0 %   1089 0 0 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                            10.09.2020  
                                   
Fann du det du leita etter?