Luftvegstatistikk Helse Førde

På denne sida får du ei oversikt over analyserte luftvegsprøvar for dei tre siste vekene og hittil i sesongen (frå veke 25). Oversikta gjeld prøver som er analyserte med PCR.

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde 2021-2022  
  Inneliggjande pasientar Veke 22-46   Veke 22-45   Veke 22-44   Veke 22-43  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 9 0 0 %   22 0 0 %   18 0 0 %   9 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 9 0 0 %   22 0 0 %   18 0 0 %   9 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 9 0 0 %   22 0 0 %   18 0 0 %   9 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 9 0 0 %   22 0 0 %   18 0 0 %   9 0 0 %  
  Influensavirus A 9 1 11 %   23 2 9 %   18 0 0 %   9 0 0 %  
  Influensavirus B 9 0 0 %   23 0 0 %   18 0 0 %   9 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 9 0 0 %   22 0 0 %   18 0 0 %   9 1 11 %  
  Parainfluensavirus 2 9 0 0 %   22 0 0 %   17 0 0 %   9 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 9 0 0 %   22 0 0 %   18 0 0 %   9 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 8 0 0 %   22 2 9 %   18 0 0 %   9 0 0 %  
  Humant metapneumovirus 8 0 0 %   22 2 9 %   18 0 0 %   9 0 0 %  
  Rhinovirus 8 3 38 %   22 2 9 %   17 3 18 %   9 4 44 %  
  SARS-CoV-2 19 2 11 %   33 6 18 %   23 6 26 %   15 2 13 %  
  Coronavirus NL63 9 0 0 %   22 0 0 %   18 0 0 %   4 0 0 %  
  Coronavirus 229E 9 0 0 %   22 0 0 %   18 0 0 %   4 0 0 %  
  Coronavirus OC43 9 0 0 %   22 0 0 %   18 0 0 %   4 0 0 %  
  Coronavirus HKU1 9 0 0 %   22 0 0 %   18 0 0 %   4 0 0 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 22-46   Veke 22-45   Veke 22-44   Veke 22-43  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 33 0 0 %   40 0 0 %   21 0 0 %   44 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 33 0 0 %   40 0 0 %   21 0 0 %   44 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 33 0 0 %   40 0 0 %   21 0 0 %   44 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 33 0 0 %   40 0 0 %   21 0 0 %   44 0 0 %  
  Influensavirus A 33 2 6 %   40 0 0 %   21 0 0 %   44 0 0 %  
  Influensavirus B 33 0 0 %   40 0 0 %   21 0 0 %   44 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 33 1 3 %   40 0 0 %   21 4 19 %   44 4 9 %  
  Parainfluensavirus 2 33 0 0 %   40 3 8 %   21 1 5 %   43 1 2 %  
  Parainfluensavirus 3 33 2 6 %   40 0 0 %   21 0 0 %   44 1 2 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 33 0 0 %   40 0 0 %   21 0 0 %   44 0 0 %  
  Humant metapneumovirus 33 3 9 %   40 5 13 %   21 1 5 %   44 0 0 %  
  Rhinovirus 33 5 15 %   40 2 5 %   21 2 10 %   44 6 14 %  
  SARS-CoV-2 33 2 6 %   41 4 10 %   25 4 16 %   44 0 0 %  
  Coronavirus NL63 33 0 0 %   40 0 0 %   21 1 5 %   35 0 0 %  
  Coronavirus 229E 33 1 3 %   40 0 0 %   21 0 0 %   35 0 0 %  
  Coronavirus OC43 33 0 0 %   40 0 0 %   21 0 0 %   35 0 0 %  
  Coronavirus HKU1 33 2 6 %   40 0 0 %   21 0 0 %   35 0 0 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                            21.11.2022  
                                   
Fann du det du leita etter?