Arrangementer

Kommande arrangement

Hjerterehabiliteringhttps://helse-forde.no/arrangementer/hjerterehabilitering-2019-08-26HjerterehabiliteringEit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus. Eit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus. 26.08.2019 07:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeNordfjord sjukehusBiblioteket i kjellaren, Sjukehusvegen, 6770 Nordfjordeid. Helse Førde
Livsstyrketrening - å meistre livet- og jobben https://helse-forde.no/arrangementer/livsstyrketrening-a-meistre-livet-og-jobben-2019-09-03Livsstyrketrening - å meistre livet- og jobben Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring. Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring. 03.09.2019 10:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFlorø - SMS-senteretSunnfjord medisinske senter i Florø, LMS sine lokaler i 2.etasje.Helse Førde
Barn med diabetes, Førde 2017-08-28https://helse-forde.no/arrangementer/barn-med-diabetes-forde-99-19-og-nordfjordeid-119-19-2019-09-09Barn med diabetes, Førde 2017-08-28Kurs "Barn med diabetes". Opplæring for skule- og barnehagetilsette, helsestasjonar, leiarar i fritidsordningar og idrettslag og andre interesserte. Kurs "Barn med diabetes". Opplæring for skule- og barnehagetilsette, helsestasjonar, leiarar i fritidsordningar og idrettslag og andre interesserte09.09.2019 07:30:00Førde Sentralsjukehus, ved Rema 1000 (Vie-senter) og Nordfjord sjukehus, biblioteketHelse Førde
KOLS - rehabiliteringsprogram i Florø https://helse-forde.no/arrangementer/kols-rehabiliteringsprogram-i-floro-2019-09-09KOLS - rehabiliteringsprogram i Florø Helse Førde tilbyr KOLS-rehabliliteringsprogram der målet er at du skal leve best mogleg med KOLS ved å få auka kunnskap og innsikt i eigen sjukdom, bedre meistring av livssituasjon, og bli motivert til fysisk aktivitet.Helse Førde tilbyr KOLS-rehabiliteringsprogram der målet er at du skal leve best mogleg med KOLS ved å få auka kunnskap og innsikt i eigen sjukdom, bedre meistring av livssituasjon, og bli motivert til fysisk aktivitet.09.09.2019 08:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFlorø - SMS-senteret2. etasje, Hans Blomgt. 39, 6900 FlorøHelse Førde
Diabetes type 2 - meistringskurs i Førde https://helse-forde.no/arrangementer/diabetes-type-2-meistringskurs-i-forde-2019-09-10Diabetes type 2 - meistringskurs i Førde Medisinsk avdeling, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret og brukarrepresentant arrangerer kurs for diabetes type 2 pasientar. Pårørande kan og delta. Medisinsk avdeling, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret og brukarrepresentant arrangerer kurs for diabetes type 2 pasientar. Pårørande kan og delta. 10.09.2019 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret (LMS), ved Rema 1000, Viesenter, FørdeHelse Førde
Sjukleg overvekt - informasjons- og opplæringskurs https://helse-forde.no/arrangementer/sjukleg-overvekt-informasjons-og-oppleringskurs-2019-09-25Sjukleg overvekt - informasjons- og opplæringskurs Helse Førde arrangerer informasjons- og opplæringkurs for pasientar tilvist til spesialisthelsetjenesta for sjukleg overvekt.Helse Førde arrangerer informasjons- og opplæringkurs for pasientar tilvist til spesialisthelsetjenesta for sjukleg overvekt.25.09.2019 06:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret, Vie (same bygg som Rema 1000)Helse Førde
Glaukomkurs (grøn stær)https://helse-forde.no/arrangementer/glaukomkurs-gron-ster-2019-10-01Glaukomkurs (grøn stær)Auge poliklinikk, Lærings- og meistringssenteret og brukarrepresentant arrangerar i samarbeid opplæringskurs for personar med grøn stær, og deira pårørande.Auge poliklinikk, Lærings- og meistringssenteret og brukarrepresentant arrangerar i samarbeid opplæringskurs for personar med grøn stær, og deira pårørande.01.10.2019 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret, Vie (same bygg som Rema 1000)Helse Førde
Nyreskulen https://helse-forde.no/arrangementer/nyreskulen-2019-10-15Nyreskulen Helse Førde arrangerer Nyreskule om kronisk nyresvikt, dialyse og transplantasjon.Helse Førde arrangerer Nyreskule om kronisk nyresvikt, dialyse og transplantasjon.15.10.2019 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeLærings- og meistringssenteret (LMS) Helse Førde v/ Rema 1000 (Viesenteret) Helse Førde
Tinnitus https://helse-forde.no/arrangementer/tinnitus-2019-10-17Tinnitus Helse Førde arrangerar 2 dagars meistringskurs for personar med tinnitus, og deira pårørande. Helse Førde arrangerar 2 dagars meistringskurs for personar med tinnitus, og deira pårørande. 17.10.2019 07:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret (LMS), v/Rema 1000, Viesenter, FørdeHelse Førde
Foreldresamling- astma barnhttps://helse-forde.no/arrangementer/foreldresamling-astma-barn-2019-10-21Foreldresamling- astma barnBarneavdelinga, Lærings- og meistringssenteret i Helse Førde og brukarrepresentant arrangerer i samarbeid samling for foreldre som har barn med astma.Barneavdelinga, Lærings- og meistringssenteret i Helse Førde og brukarrepresentant arrangerer i samarbeid samling for foreldre som har barn med astma.21.10.2019 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeVie senter - LMSHelse Førde
INR - eigenkontroll av Marevanbehandlinghttps://helse-forde.no/arrangementer/inr-eigenkontroll-av-marevanbehandling-2019-10-23INR - eigenkontroll av MarevanbehandlingHelse Førde arrangerer kurs i eigenkontroll av Marevanbehandling. Ein av arrangørane, NOKLUS, har erfaring og kompetanse innan opplæring i eigenkontroll og eigenmåling, og tilbyr eit standardisert og kvalitetssikra tilbod om opplæring.Helse Førde arrangerer kurs i eigenkontroll av Marevanbehandling. Ein av arrangørane, NOKLUS, har erfaring og kompetanse innan opplæring i eigenkontroll og eigenmåling, og tilbyr eit standardisert og kvalitetssikra tilbod om opplæring.23.10.2019 09:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret i Helse Førde HF (ved Rema 1000 på Vie senter)Helse Førde
Småleddsartrosehttps://helse-forde.no/arrangementer/smaleddsartrose-2019-10-30SmåleddsartrosePasient- og pårørande opplæring for dei med artrose.Pasient- og pårørande opplæring for dei med artrose.30.10.2019 07:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret, Vie (same bygg som Rema 1000)Helse Førde

Faste arrangement

    Fann du det du leita etter?
    Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.