Fag og forsking

Samhandling, utdanning, forsking og innovasjon.

Helse Førde driv utstrakt samhandling med brukarorganisasjonane, kommunane i Sogn og Fjordane og ei rekke andre etatar og aktørar.

Vi har eit nært samarbeid med høgskular og universitet, og tilbyr kvart år praksisplassar/klinisk undervisning til om lag 860 studentar og lærlingar i utdanningsløp. I tillegg har vi også behov for kompetanse innan teksnisk drift, økonomisk og administrativ kompetanse.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.