Samhandling, utdanning, forsking og innovasjon.

Fag og forsking

Helse Førde driv utstrakt samhandling med brukarorganisasjonane, kommunane i Sogn og Fjordane og ei rekke andre etatar og aktørar.

Vi har eit nært samarbeid med høgskular og universitet, og tilbyr kvart år praksisplassar/klinisk undervisning til om lag 860 studentar og lærlingar i utdanningsløp. I tillegg har vi også behov for kompetanse innan teksnisk drift, økonomisk og administrativ kompetanse.

Fann du det du leita etter?