Kliniske studier

Kliniske studier, eller utprøvande behandling, er studier som vert utført på menneske for å undersøke verknad av legemidlar eller andre behandlingsmetodar, men og for å undersøke korleis medikament omdannast i kroppen og om biverknadene er akseptable. På denne sida kan du orientere deg om kliniske studier som spesialisthelsetenesta i Norge til eikvar tid gjennomfører.