PKO-kalender

PKO kalenderen omhandlar møter, kurs og konferansar innan samhandling som er relevant for legar i Sogn og Fjordane. Vi mottek gjerne info om slike aktivitetar slik at vi kan legge dei ut i kalenderen. Ein del ekstra viktige kurs/møter/konferanser blir også annonsert i eigne epostar frå oss.

Kurs i akuttmedisin og bruk av nødnett våren 2019

Dato: 13. mars 2019 08:30 - 14. mars 2019 16:00
Sted: Førde sentralsjukehus
Ansvarlig: Helse Førde
Målgruppe: LIS1 og legevaktslegar
Påmeldingsfrist: 01.03.2019 15:00:00

Dei praktiske postane vert gjennomført i og ved prehostipalt bygg. Ta med varme kle til øvingspostane som delvis skjer utandørs.
Kurset er godkjent som emnekurs i den norske legeforening.
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har uarbeidd eit obligatorisk nettbasert forkurs til akuttmedisinkurset og obligatorisk forkurs i nødnett. Hugs å ta med kursbevis ved oppmøte.
Kursavgift: 5000 kr for legar. Fylkesmannen dekker utgifter for LIS1. LIS1 skal sende reiserekning til Helse Førde.
Ta kontakt med kursleiar Norleiv Helgheim dersom du har spørsmål på telefon 95220749.

Forkurs i bruk av nødnett/nødradio går om kvelden den 12.03.  Sjå eiga lenke under. 
https://www.fylkesmannen.no/nb/vestland/kurs-og-konferansar/kurs-i-akuttmedisin-varen-2019/

https://www.fylkesmannen.no/nb/vestland/kurs-og-konferansar/kurs-i-nodnett/

Kurs i normaltariffen, logistikk, regnskap og skatt

Dato: Mandag, 18. mars 2019
Kursstad: Thon Hotel Jølster, 6841 Skei
Læringsmål:
• Å optimalisere takstbruken til glede for lege, legekontor, kommune og Helfo
• Legen skal bruke minst mulig energi og tid på den økonomisk-administrative delen slik at legen skal kunne konsentrere seg om pasientbehandling
• Introduksjon for legen som selvstendig næringsdrivende - hvordan unngå feil i forhold til skattekontoret og bokføringsloven
Målgruppe: LIS1, allmennleger og medarbeidere.
Kursarrangør: Sogn og Fjordane legeforening
Kurskomite: Bjarne Storset og Audun Hammer
190318 Sogn og Fjordane - Program Normaltariffen.pdf

Kroniske sår i Allmennmedisin med vekt på Diabetesfotsår

Tid: Tysdag 26.mars 2019
Stad: Thon hotel Jølster
Kroniske sår i Allmennmedisin med vekt på Diabetesfotsår.pdf

Nasjonalt Diabetesforum 2019

Tid: 2.-4. april 2019
Stad: Oslo
Nasjonalt Diabetesforum 2019: Teknologi og omsorg, , arrangeres av Diabetesforbundet i samarbeid med Helsedirektoratet. Konferansen er for deg som er opptatt av diabetesforskning eller jobber med personer som lever med diabetes. Meld deg på før 1. februar og få early bird pris!
https://www.diabetes.no/helsepersonell/kurs-og-konferanser/nasjonalt-diabetesforum-2019/

Samhandlingskonferansen 2019

Tid: 03. - 04. april 2019
Sted: Skei i Jølster
Adresse: Thon Hotel Jølster
Pris: Sjå påmeldingssida.
Region: KS Vest-Norge | Skei i Jølster
Tittelen på årets konferanse er
Framtidas pasient - den moderne helsearbeidaren
Nye roller, nye oppgåver, nye moglegheiter, nye dilemma - både etisk og fagleg.
https://www.ks.no/regioner/ks-vest-norge/kalender/sogn-og-fjordane-samhandlingskonferansen-2019/

Kurs i offentleg helsearbeid for LIS 1 våren 2019

Dato: 4. april 2019 08:15 - 5. april 2019 13:00
Stad: Leikanger fjordhotell
Ansvarleg: Fylkesmannen
Målgruppe: Fysioterapeut i turnus, kiropraktor i turnus og LIS1/lege i turnus
Påmeldingsfrist:22.03.2019
https://www.fylkesmannen.no/nn/vestland/kurs-og-konferansar/kurs-i-offentleg-helsearbeid-varen-2019

Tolking og bruk av helsestatistikk i små utval – utfordringar og moglegheiter

Tid: 15.5.2019 
Stad: Auditorium Fanaråken, Høgskulen på Vestlandet, Campus Førde  Fagseminar om «Tolking og bruk av helsestatistikk i små utval – utfordringar og moglegheiter».
Arrangør: Arrangør: Forskargruppa folkehelse, livsstil, overvekt (Høgskulen på Vestlandet/Helse Førde),
(i samarbeid med Samhandlingsbarometeret, Folkehelseinstituttet, Helse Bergen og Universitetet i Bergen).

http://helseforsking.hisf.no/?tribe_events=tolking-og-bruk-av-helsestatistikk-i-sma-utval-utfordringar-og-moglegheiter


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.