PKO-kalender

PKO kalenderen omhandlar møter, kurs og konferansar innan samhandling som er relevant for legar i Sogn og Fjordane. Vi mottek gjerne info om slike aktivitetar slik at vi kan legge dei ut i kalenderen. Ein del ekstra viktige kurs/møter/konferanser blir også annonsert i eigne epostar frå oss.

skillelinje


Årleg fagdag i palliasjon 2020

Tid: Tysdag 4. februar 2020 kl. 09.00-15.30
Stad: Thon hotel Jølster
Målgruppe: Ressurssjukepleiarar og leiarar, fysioterapeutar/ergoterapeutar og legar
Arrangør: Nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande
behandling i Sogn og Fjordane, Helse Førde og Kompetansesenteret i
lindrande behandling Helseregion Vest
Årleg fagdag 2020 versjon 6_GSI_palliasjon.pdf

skillelinje

Regionalt, tverrfagleg nettverksmøte innan rehabilitering for personar med lungesjukdom

Tid: 16.-17.mars 2020
Stad: Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, 5015 Bergen
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering arrangerer
to dagars tverrfagleg nettverksmøte innan rehabilitering for personar med lungesjukdom. Målgruppene er helsepersonell i kommunar og spesialisthelsetenesta, brukarar og andre interesserte som jobbar med eller har interesse for feltet.
PROGRAM_regionalt nettverksmøte lungerehab Bergen-mars 2020.pdf

skillelinje
Akuttmedisinsk kurs for legevaktspersonell 2020

Akuttmedisinsk kurs for legevaktspersonell Helse Førde Mars 2020.pdf

skillelinje

Diabetesforum Vestland, arrangert i Førde.

Stad: Scandic Hotel Sunnfjord, Førde.
Tid. onsdag 22. til fredag 24. april 2020
Diabetesforum er ein tverrfaglig konferanse om moderne diabetesbehandling. Nytt høvet til ei oppdatering for deg og medarbeidarane dine!  Kurset går over tre vekedagar og startar om kvelden onsdag 22. og sluttar fredag 24. april ved lunjstider.  Søkt godkjent som emnekurs telllande for allmenmedisin. 
Hovedtema:
Breidt samansett fagleg program med mål om å styrke kunnskap om diabetes hjå helsepersonell.
Nytt i 2020:
Gratis grunnkurs i diabetes for tilsette på sjukeheim, legekontor og i heimesjukepleie.  Grunnkurset finn stad 22. april fra kl. 18 til 20.30.

Påmelding: Frist 25. mars på www.diaforum.net
Kontaktperson: E-post: svanhild_solheim@hotmail.com 
Mobil: 924 41 199

https://www.diabetes.no/helsepersonell/kurs-og-konferanser/diabetesforum-i-fylkene/diabetesforum-i-vestland-2020/

http://diaforum.net/

Fann du det du leita etter?