PKO-kalender

PKO kalenderen omhandlar møter, kurs og konferansar innan samhandling som er relevant for legar i Sogn og Fjordane. Vi mottek gjerne info om slike aktivitetar slik at vi kan legge dei ut i kalenderen. Ein del ekstra viktige kurs/møter/konferanser blir også annonsert i eigne epostar frå oss.

Den "allergiske" pasienten

18-19. sep 2018
Bikuben kurs- og konferansesenter, Haukeland universitetssykehus, Bergen
Kurseier: Haukeland universitetssykehus i samarbeid med PKO Helse Bergen
Les meir

Nettverk sjukeheimsmedisin

Dato: 16. oktober 2018 00:00
Stad: Thon Hotel Jølster
Ansvarleg: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe: Sjukeheimslegar
Les meir

Smittevernkonferanse 2018

Dato: 24. oktober 2018 -  09:00 - 15:00
Stad: Skei, Thon hotel Jølster
Ansvarleg: Fylkesmannen og Helsedirektoratet
Målgruppe: Smittevernlegar, fastlegar, helsesøstrer, hygienekontaktar, og andre som arbeider med og/eller har interesse for smittevern.
Påmeldingsfrist: 01.10.2018
Les meir

Nettverk samfunnsmedisin

Dato: 29. november 2018 - 30. november 2018
Stad: Hotel Alexandra Loen
Ansvarleg: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe: Kommuneoverlegar
Program og påmeldinga kjem seinare.
Nettverkssamlinga kan søkjast godkjent hjå legeforeninga
Les meir


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.