PKO-kalender

PKO kalenderen omhandlar møter, kurs og konferansar innan samhandling som er relevant for legar i Helse Førde området av Vestland Fylke. Vi mottek gjerne info om slike aktivitetar slik at vi kan legge dei ut i kalenderen. Ein del ekstra viktige kurs/møter/konferanser blir også annonsert i eigne epostar frå oss.

skillelinje

Regionalt, tverrfagleg nettverksmøte innan rehabilitering for personar med lungesjukdom

Tid: 16.-17.mars 2020
Stad: Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, 5015 Bergen
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering arrangerer
to dagars tverrfagleg nettverksmøte innan rehabilitering for personar med lungesjukdom. Målgruppene er helsepersonell i kommunar og spesialisthelsetenesta, brukarar og andre interesserte som jobbar med eller har interesse for feltet.
PROGRAM_regionalt nettverksmøte lungerehab Bergen-mars 2020.pdf

skillelinje

Kurs i normaltariffen, logistikk, regnskap og skatt

Blir holdt på video pga koronasituasjonen!

Tid: Mandag 18. mars 2020.
Kurssted: Thon Hotel Jølster, 6841 Skei
Målgruppe: LIS1, allmennleger og medarbeidere i Vestland og landet ellers.
Kursarrangør: Sogn og Fjordane legeforening
Kurskomite: Bjarne Storset og Audun Hammer
200316 Sogn og Fjordane - Program Normaltariffen.pdf

skillelinje

Grunnkurs B: Allmennlegens roller og samarbeidspartnere; arrangert i Florø
-  avlyst pga koronaepidemien

Tid: 25-27. mar 2020
Stad: Quality Hotel Florø
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Antall kurstimer 35
Maks antall deltakere 50
Kurseier: Sogn og Fjordane legeforening
https://www.legeforeningen.no/kurs/2020/1/33909/#tab1

skillelinje
Diabetesforum Vestland, arrangert i Førde.
- avlyst pga koronaepidemien

Stad: Scandic Hotel Sunnfjord, Førde.
Tid. onsdag 22. til fredag 24. april 2020
Diabetesforum er ein tverrfaglig konferanse om moderne diabetesbehandling. Nytt høvet til ei oppdatering for deg og medarbeidarane dine!  Kurset går over tre vekedagar og startar om kvelden onsdag 22. og sluttar fredag 24. april ved lunjstider. 
Godkjent som emnekurs tellande med 16 timarfor allmenmedisin. 
Hovedtema:
Breidt samansett fagleg program med mål om å styrke kunnskap om diabetes hjå helsepersonell.
Nytt i 2020:
Gratis grunnkurs i diabetes for tilsette på sjukeheim, legekontor og i heimesjukepleie.  Grunnkurset finn stad 22. april fra kl. 18 til 20.30.

Påmelding: Frist 25. mars på www.diaforum.net
Kontaktperson: E-post: svanhild_solheim@hotmail.com 
Mobil: 924 41 199

https://www.diabetes.no/helsepersonell/kurs-og-konferanser/diabetesforum-i-fylkene/diabetesforum-i-vestland-2020/
http://diaforum.net/
https://www.legeforeningen.no/kurs/2019/11/33856/#tab1

Fann du det du leita etter?