PKO-kalender

PKO kalenderen omhandlar møter, kurs og konferansar innan samhandling som er relevant for legar i Sogn og Fjordane. Vi mottek gjerne info om slike aktivitetar slik at vi kan legge dei ut i kalenderen. Ein del ekstra viktige kurs/møter/konferanser blir også annonsert i eigne epostar frå oss.

Lokale kurs og konferansar nyttig i samhandlinga mellom første og andrelinjetenesta for hausten 2019

Småbarndagar

Tid: Onsdag 23. og torsdag 24. oktober 2019
Pris: Kr 1550,- inkl. lunsj for begge dagane
Påmelding: www.smabarnsdagane.no
Ope for påmelding i tidsrommet 20.08.19 – 20.09.19
E-post: administrasjon@smabarnsdagane.no
Ved spørsmål, ring Førde BUP tlf. 57 83 92 07
Kursfaldar småbarnsdagar 2019.pdf

skillelinje

Fagdag i geriatri på Førde Sentralsjukehus

Målet med fagdagen: er å ha fokus på den eldre pasienten i Spesialisthelsetenesta.
Den 1. november blir det fagdag med tema for fredagsmøtet: «Funksjonsvurdering – er pasienten skrøpeleg? Og kva betydning har det for behandlinga pasienten får?» ved Bjarte Hitland, geriater på A-Hus, Oslo.
Det er mogleg å melde seg på heile fagdagen til underteikna, eller du kan plukke ut tema som er interessante og gå på dei.
Stad: Auditoriet, Førde Sentralsjukehus, 1.11.19, kl 8:00 – 15:30
Påmelding: Gretagardendal@helse-forde.no
Må vite kven som kjem for å bestille lunsj, baguetter.
Betaling: Utgifter vert betalt av SESAM; Helse Vest

skillelinje

Nidaroskongressen

Trondheim i veke 43; 21.-25.10.19

https://www.nidaroskongressen.no/

skillelinje

Fagdag smittevern onsdag 06.11.

Stad: Auditorium Førde sjukehus
Tema: Dekontaminering – reingjering, desinfeksjon av utstyr og flater (med.teknisk utstyr). Basert på spørsmål til oss og kompetansetenesta, ser me behovet for kompetanseheving på dette feltet.
Målgruppe: Sjukeheimar, legekontor og tannhelsetenesta
Føredragshaldarar frå Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering, Oslo Universitetssjukehus og lokale heltar 
Kontaktperson: laila.aarnes@helse-forde.no 
2019 Nov. 6. Program for dekontaminering.pdf

skillelinje

Noklus kurs Solstrand

Målgruppe:
Leger og medarbeidere i primærhelsetjenesten i Helse Vest
Solstrand Hotel & Bad
1.-2.november og 15.-16.november. Kurshelg velges ved påmelding. Påmeldingsfrist:
 07.06.2019

TEMA: Sykdommer  i mage / tarm
Kurset arrangeres to ganger:
•Kurs I: 1. - 2. november
•Kurs II: 15. - 16. november

Noklus Solstrandkurs 2019

skillelinje
Fagdag om vald og overgrep mot barn

Dato:
20. november 2019 09:00 - 15:15
Sted:
Skei, Thon hotel Jølster
Ansvarlig:
Helse Førde og Fylkesmannen
Målgruppe:
Legar og anna helsepersonell
Påmeldingsfrist:
06.11.2019 23:00
https://www.fylkesmannen.no/nb/vestland/kurs-og-konferansar/2019/11/fagdag-om-vald-og-overgrep-mot-barn/

skillelinje
IPS KURS I FØRDE 19.-20.november

IPS, Individual placement and support er ein forskingsbasert metode for å hjelpe personar med moderate og alvorlege psykiske vanskar og/ eller rusproblem til å få og behalde ordinært lønna arbeid.  Påmelding: Karen.skretting.hovlid@nav.no
Sjå elles
https://www.napha.no/content/22168/Kurs-i-individuell-jobbstotte-IPS-og-supported-employment-SE

skillelinje

Akuttmedisinsk kurs for legevaktspersonell 2020

Akuttmedisinsk kurs for legevaktspersonell Helse Førde Mars 2020.pdf

skillelinje
Diabetesforum - Helse Førde-området

22.-24. april 2020
Rica Sunnfjord Hotell. 
Tverfagleg kurs - godkjent som emnekurs for allmennlegar.
Meir info kjem etter kvart på
http://diaforum.net/Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.