PKO-kalender

PKO kalenderen omhandlar møter, kurs og konferansar innan samhandling som er relevant for legar i Sogn og Fjordane. Vi mottek gjerne info om slike aktivitetar slik at vi kan legge dei ut i kalenderen. Ein del ekstra viktige kurs/møter/konferanser blir også annonsert i eigne epostar frå oss.

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Lanserings- og implementeringskonferanse
Thon Hotell Jølster, Skei 23.10.2018
Helse Vest og Helse Førde inviterer, i samarbeid med Helsedirektoratet, til konferanse for lansering av pakkeforløp for psykisk helse og rus.Pakkeforløp psykisk helse og rus - Lanseringskonferanse HFD.pdf

Smittevernkonferanse 2018

Dato: 24. oktober 2018 -  09:00 - 15:00
Stad: Skei, Thon hotel Jølster
Ansvarleg: Fylkesmannen og Helsedirektoratet
Målgruppe: Smittevernlegar, fastlegar, helsesøstrer, hygienekontaktar, og andre som arbeider med og/eller har interesse for smittevern.
Påmeldingsfrist: 01.10.2018
Les meir

Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg

Tema 2018: Ernæring
Tid/stad: 1. november 2018 kl. 09.00-15.00
Thon Hotel Jølster, Skei

Program Fagnettverk 1 nov 2018.pdf

Kurs i smertebehandling

Kurs , 05.11.2018-06.11.2018 , Smertebehandling og palliasjon KSK
Hotel Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7, Bergen
Kurset B 32348 er for helsepersonell og gir deg oversikt over sentrale behandlingstiltak og behandlingsprinsipp ved langvarige smertetilstander.
https://helse-bergen.no/arrangementer/kurs-i-smertebehandling-2018-11-05

Noklus-kurs Sogn og Fjordane

Tema: Diabetes, INR, influensadiagnostikk, laboratorieanalysar i primærhelsetenesta
Tid: 13. november 2018 kl 10-16
Stad: Sunnfjord Hotel og Spa, Førde
Målgruppe: Legar og medarbeidarar på legekontor, sjukeheimar og heimetenester
Deltakaravgift: Kr 1220. Lunsj er inkludert.
Les meir 

Nettverk samfunnsmedisin

Dato: 29. november 2018 - 30. november 2018
Stad: Hotel Alexandra Loen
Ansvarleg: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe: Kommuneoverlegar
Program og påmeldinga kjem seinare.
Nettverkssamlinga kan søkjast godkjent hjå legeforeninga
Les meir

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.