PKO-kalender

PKO kalenderen omhandlar møter, kurs og konferansar innan samhandling som er relevant for legar i Sogn og Fjordane. Vi mottek gjerne info om slike aktivitetar slik at vi kan legge dei ut i kalenderen. Ein del ekstra viktige kurs/møter/konferanser blir også annonsert i eigne epostar frå oss.

skillelinje

Kroniske sår i Allmennmedisin med vekt på Diabetesfotsår

Tid: Tysdag 26.mars 2019
Stad: Thon hotel Jølster
Kroniske sår i Allmennmedisin med vekt på Diabetesfotsår.pdf

skillelinje

Nasjonalt Diabetesforum 2019

Tid: 2.-4. april 2019
Stad: Oslo
Nasjonalt Diabetesforum 2019: Teknologi og omsorg, , arrangeres av Diabetesforbundet i samarbeid med Helsedirektoratet. Konferansen er for deg som er opptatt av diabetesforskning eller jobber med personer som lever med diabetes. Meld deg på før 1. februar og få early bird pris!https://www.diabetes.no/helsepersonell/kurs-og-konferanser/nasjonalt-diabetesforum-2019/

skillelinje

Samhandlingskonferansen 2019

Tid: 03. - 04. april 2019
Sted: Skei i Jølster
Adresse: Thon Hotel Jølster
Pris: Sjå påmeldingssida.
Region: KS Vest-Norge | Skei i Jølster
Tittelen på årets konferanse er
Framtidas pasient - den moderne helsearbeidaren
Nye roller, nye oppgåver, nye moglegheiter, nye dilemma - både etisk og fagleg.
https://www.ks.no/regioner/ks-vest-norge/kalender/sogn-og-fjordane-samhandlingskonferansen-2019/

skillelinje

Kurs i offentleg helsearbeid for LIS 1 våren 2019

Dato: 4. april 2019 08:15 - 5. april 2019 13:00
Stad: Leikanger fjordhotell
Ansvarleg: Fylkesmannen
Målgruppe: Fysioterapeut i turnus, kiropraktor i turnus og LIS1/lege i turnus
Påmeldingsfrist:22.03.2019
https://www.fylkesmannen.no/nn/vestland/kurs-og-konferansar/kurs-i-offentleg-helsearbeid-varen-2019

skillelinje

Tolking og bruk av helsestatistikk i små utval – utfordringar og moglegheiter

Tid: 15.5.2019 
Stad: Auditorium Fanaråken, Høgskulen på Vestlandet, Campus Førde  Fagseminar om «Tolking og bruk av helsestatistikk i små utval – utfordringar og moglegheiter».
Arrangør: Arrangør: Forskargruppa folkehelse, livsstil, overvekt (Høgskulen på Vestlandet/Helse Førde),
(i samarbeid med Samhandlingsbarometeret, Folkehelseinstituttet, Helse Bergen og Universitetet i Bergen).

http://helseforsking.hisf.no/?tribe_events=tolking-og-bruk-av-helsestatistikk-i-sma-utval-utfordringar-og-moglegheiter

skillelinje

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.