PKO-kalender

PKO kalenderen omhandlar møter, kurs og konferansar innan samhandling som er relevant for legar i Sogn og Fjordane. Vi mottek gjerne info om slike aktivitetar slik at vi kan legge dei ut i kalenderen. Ein del ekstra viktige kurs/møter/konferanser blir også annonsert i eigne epostar frå oss.

-oppfølging i spesialist- og kommunehelsetjenesten
Torsdag 2. november 2017
Kl. 08.30-15.30
Clarion Bergen Hotell
Helse Vest
Les meir

Invitasjon til fagseminar i palliasjon

NORPAL – ein plan for palliasjon i Nordfjord
Sted: Sunnfjord hotell, Førde
Dato: torsdag 9.11.17 
Tid: kl.09.00-15.50
Les meir

Kurs om flåttoverførte infeksjonar

Tid: 16. november 2017 kl. 09.00-15.00 
Stad: Auditoriet på FSS.
I samarbeid med nasjonalt kompetansesenter for flåttoverførte infeksjonar («flåttsenteret») og kurskomiteen i SFj legeforening vil det bli arrangert kurs om flåttoverførte infeksjonar.Les meir

Solstrandkurset i regi av NOKLUS

- emnekurs i laboratoriemedisin
Kurs 1: 3.-4.november 
Kurs 2: 17.-18.november.
Stad: Solstrand Fjordhotell, Os ved Bergen. 
Les meir

Samfunnsmedisinsk nettverk

Dato: 16.-17.  november 2017
Stad: Gloppen hotell
Ansvarleg: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe: Legar med interesse for samfunnsmedisin
Påmeldingsfrist: 01.11.2017

Les meir

Fagdag ungdomsmedisin

Dato: 30.11.17
Stad: Villa Åmot
Som ledd i Helse Førde si satsing på ungdomsmedisin arrangerer barneavdelinga, i samarbeid med medisinsk og nevrologisk avdeling, fagdag der vi set fokus på tema knytt til behandling av ungdomar. Målgruppa er legar og sjukepleiarar i spesialisthelsetenesta og primærhelsetenesta som jobbar med ungdomar i aldersgruppa 13-25 år. Programmet er variert og omfattar tema som kommunikasjon, mestring og kronisk sjukdom, rus, ungdommens rettar i helsetenesta, rettar i høve til opplæringslova og tidleg arbeidsliv.
Overnatting i forkant med heimelaga frukost kr 1500,-
Invitasjon Program

Styringsgruppa for Nettverk for psykisk helsearbeid i
Nordfjord byd inn til fagdag

SAMHANDLING – KOR TRYKKER SKOEN
Onsdag 24.januar 2018
NORDFJORD HOTELL
Les meir

Diabetesforum i Sogn og Fjordane

- for diabetesinteressert helsepersonell.  Emnekurs for allmennlegar
Dato: 11.-13. april 2018
Sunnfjord Hotell, Førde
Les meir


​​​​Logo
Organisasjonsnummer 983 974 732
​​​​