PKO-kalender

PKO kalenderen omhandlar møter, kurs og konferansar innan samhandling som er relevant for legar i Sogn og Fjordane. Vi mottek gjerne info om slike aktivitetar slik at vi kan legge dei ut i kalenderen. Ein del ekstra viktige kurs/møter/konferanser blir også annonsert i eigne epostar frå oss.

Forum for helsestasjonslegar, helsesøstrer og jordmødrer

Dato: 7. juni 2018 00:00
Stad: Thon Hotel Jølster, Skei
Ansvarleg: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe: Helsesøstrer, jordmødrer, fastlegar (helsestasjonslegar og skulelegar). Turnuslegar kan også delta
Påmeldingsfrist: 25.05.2018
Les meirFann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.