PKO-kalender

PKO kalenderen omhandlar møter, kurs og konferansar innan samhandling som er relevant for legar i Sogn og Fjordane. Vi mottek gjerne info om slike aktivitetar slik at vi kan legge dei ut i kalenderen. Ein del ekstra viktige kurs/møter/konferanser blir også annonsert i eigne epostar frå oss.

Akuttkurs og kurs i bruk av nødnett - for turnuslegar og allmennlegar

Dato:  6. og 7. september med nødnett kvelden 5. september.
Stad: Førde Sentalsjukehus
Arrangør: Helse Førde
Meir info seinare. 

Forum for helsestasjonslegar, helsesøstrer og jordmødrer

Dato: 14. - 15. september 2017
Stad: Thon hotel Jølster
Ansvarleg: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe: Helsesøstrer, jordmødrer, fastlegar (helsestasjonslegar og skulelegar). Turnuslegar kan også delta
Påmeldingsfrist: 01.09.2017Les meir

Oppstartsmøte for betre antibiotikabruk

Dato: 26. september 2017 09:30 - 16:00
Stad: Thon hotell Jølster
Ansvarleg: Antibiotikasenteret for primærmedisin, Helse Førde og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe: Tilsette ved heildøgns institusjonar som har eller vil få roller og oppgåver opp mot bruk av antibiotika
Påmeldingsfrist: 01.09.2017Les meir

Solstrandkurset i regi av NOKLUS

- emnekurs i laboratoriemedisin
Kurs 1: 3.-4.november 
Kurs 2: 17.-18.november.
Stad: Solstrand Fjordhotell, Os ved Bergen. 
Les meir