PKO-kalender

PKO kalenderen omhandlar møter, kurs og konferansar innan samhandling som er relevant for legar i Sogn og Fjordane. Vi mottek gjerne info om slike aktivitetar slik at vi kan legge dei ut i kalenderen. Ein del ekstra viktige kurs/møter/konferanser blir også annonsert i eigne epostar frå oss.

Lokale kurs og konferansar nyttig i samhandlinga mellom første og andrelinjetenesta for hausten 2019

Kurs i akuttmedisin hausten 2019

Det vert to kurs i akuttmedisin denne hausten. 
Dato: 9. september 2019 08:30 - 10. september 2019 15:30
Stad: Førde
Ansvarleg: Helse Førde
Målgruppe: Leger og helsepersonell som har legevakt
Påmeldingsfrist: 27.08.2019
https://www.fylkesmannen.no/nn/vestland/kurs-og-konferansar/2019/09/kurs-i-akuttmedisin-hausten-2019/

skillelinje
Fagdag smittevern til hausten 
24. oktober

Stad:  Er ikkje heilt fastsett, enten auditorium Førde sjukehus eller noko anna
Tema: Dekontaminering – reingjering, desinfeksjon av utstyr og flater (med.teknisk utstyr). Basert på spørsmål til oss og kompetansetenesta, ser me behovet for kompetanseheving på dette feltet.
Målgruppe: Sjukeheimar, legekontor og tannhelsetenesta
Føredragshaldarar frå Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering, Oslo Universitetssjukehus og lokale heltar
Kontaktperson: laila.aarnes@helse-forde.no

skillelinje

Nidaroskongressen

Trondheim i veke 43; 21.-25.10.19

https://www.nidaroskongressen.no/

skillelinje
Noklus kurs Solstrand

Målgruppe:
Leger og medarbeidere i primærhelsetjenesten i Helse Vest
Solstrand Hotel & Bad
1.-2.november og 15.-16.november. Kurshelg velges ved påmelding. Påmeldingsfrist:
 07.06.2019

TEMA: Sykdommer  i mage / tarm
Kurset arrangeres to ganger:
•Kurs I: 1. - 2. november
•Kurs II: 15. - 16. november

Noklus Solstrandkurs 2019


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.