PKO-kalender

PKO kalenderen omhandlar møter, kurs og konferansar innan samhandling som er relevant for legar i Sogn og Fjordane. Vi mottek gjerne info om slike aktivitetar slik at vi kan legge dei ut i kalenderen. Ein del ekstra viktige kurs/møter/konferanser blir også annonsert i eigne epostar frå oss.

Lokale kurs og konferansar nyttig i samhandlinga mellom første og andrelinjetenesta for hausten 2019 er enno mangelfunn men kjem opp etter kvart

Nidaroskongressen

Trondheim i veke 43; 21.-25.10.19

https://www.nidaroskongressen.no/

skillelinje
Noklus kurs Solstrand

Målgruppe:
Leger og medarbeidere i primærhelsetjenesten i Helse Vest
Solstrand Hotel & Bad
1.-2.november og 15.-16.november. Kurshelg velges ved påmelding. Påmeldingsfrist:
 07.06.2019

TEMA: Sykdommer  i mage / tarm
Kurset arrangeres to ganger:
•Kurs I: 1. - 2. november
•Kurs II: 15. - 16. november

Noklus Solstrandkurs 2019


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.