PKO-kalender

PKO kalenderen omhandlar møter, kurs og konferansar innan samhandling som er relevant for legar i Sogn og Fjordane. Vi mottek gjerne info om slike aktivitetar slik at vi kan legge dei ut i kalenderen. Ein del ekstra viktige kurs/møter/konferanser blir også annonsert i eigne epostar frå oss.

Styringsgruppa for Nettverk for psykisk helsearbeid i
Nordfjord byd inn til fagdag

SAMHANDLING – KOR TRYKKER SKOEN
Onsdag 24.januar 2018
NORDFJORD HOTELL
Les meir

Årleg fagdag kreft- og lindrande behandling.

Tid: Tysdag 06. februar 2018 kl. 09.00 – 16.00
Stad: Skei Hotel
Tema:  Med fokus på akutte biverknader, seineffektar og rehabilitering til kreftpasientar.
Målgruppe: Ressurssjukepleiarar med leiarar, legar og
fysio/ergoterapeutar
Arrangert av Nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Sogn og Fjordane, KLB, Kreftforeningen og Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter.
Les meir

RELIS Vest - Seminarturné 2018

I 2018 forsøker RELIS Vest noko nytt!  Det blir arrangert fagseminar i Bergen, Stavanger, Førde og Haugesund i februar og mars 2018. På denne måten håpar dei å nå flest muleg. Farmasøytar og legar som jobber som rådgivere ved RELIS Vest står for innlegga. Det er søkt Legeforeininga om tellende timer i forhold til videre- og etterutdanning i allmennmedisin samt FEVU-godkjenning fra NFF.
Førde:
Torsdag 15. februar 2018
Sunnfjord Hotel & Spa
Påmeldingsfrist 10. januar 2018
Les meir

Diabetesforum i Sogn og Fjordane

- for diabetesinteressert helsepersonell.  
Allmennmedisin: godkjent med 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i diabetes til
videre- og etterutdanningen.
Indremedisin: godkjent kurset med 14 timer som valgfritt kurs for leger i
spesialisering og etterutdanning for spesialistar. 
Dato: 11.-13. april 2018
Sunnfjord Hotell, Førde
Les meirFann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.