Informasjon om koronatiltak i samhandling mellom allmennlegetenesta og Helse Førde

PKO tilstrebar heile tida å halde denne informasjonen oppdatert.

​Oppdatert:  29.03.20

Status for drift ved avdelingar i Helse Førde under Covid-19 epidemien

Alle avdelingar i Helse Førde har redusert drift no under koronaepidemien.  Men avdelingane tar imot tilvisingar som før og les og besvarer ut dialogmeldingar, men ting som haster må ringast på!  Minner om konferanseplikt ved alle ØH tilvisingar!  PKO har fått noko spesifikk informasjon frå enkeltavdelingar - jfr lenker under. 
Medisinsk avdeling i koronatider.pdf
Fys med-revma-nevro_drift i koronatider.pdf
Koronavirus og radiologiske undersøkingar_PKO.pdf

skillelinje
Helse Førde - råd og informasjon om koronavirus til pasientar, pårørande, medarbeidarar og media

https://helse-forde.no/koronavirus

skillelinje
Spør om koronakontakt før alle avtaler

Til alle kommunale legekontor og legevaktsentralar - Vedrørande koronasmitte.pdf

skillelinje
Sjekkliste gjeldande alle pasientar ved akutt tilvising Helse Førde

Det er no konferanseplikt ved akutte innleggingar til alle avdelingar i Helse Førde - sjå lenke under. Når de gjeld lokalsjukehusa så skal pasientar utan koronamistanke meldast til lege ved lokalsjukehuset slik som før - dette gjeld pasientar til indremedisin og skadepoliklinkk.  Ved mogeleg mistanke om Covid-19 smitte eller for pasient i karantene blir pasienten ruta til FSS.
Flyt Covid 19 v1.7.pdf

skillelinje
Kriterier for testing av koronavirus i Helse Førde

https://labanalyse.helse-forde.no/labinfo/85

skillelinje
Operativt samhandlingsråd og taktisk samhandlingsgruppe ved pandemi

https://samhandling-sfj.no/viktig-informasjon-angaande-korona/

skillelinje
Pasientar på immunsuppressiv behandling og andre risikogrupper

https://helsenorge.no/koronavirus/risikogrupper

skillelinje
Lokal produsert video med instruksjon i personleg smittevern og gjenbruk av smittefrakk

https://samhandling-sfj.no/samhandlingstiltak/smittevern-kommune/smittevern-video/

skillelinje
Behandlingsalgoritmen for dyspnoe inn mot livets slutt.

Kompetansesenteret i lindrande behandling (KLB) Helse Førde/Helse Vest har i høve Covid-19 pandemien oppdatert behandlingsalgoritmen sin for dyspnoe inn mot livets slutt.  Gode råd her - spesielt til sjukeheimslegar. 
Behandlingsalgoritmen for dyspnoe inn mot livets slutt.pdf
Fann du det du leita etter?