Fagforum for legar

Fagforum for legar blir arrangert for å få i stand betre samhandling mellom kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta. Målgruppa er helsepersonell i kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta som soknar til kvart enkelt lokalsjukehusområde. Dette er særleg ein møtestad for legane.

Møta er godkjent som møteserie, teljande for spesialistutdanning i allmennmedisin med tre timar for kvart møte. For at den enkelte lege skal å få godkjent dette som møtesere i etterutdanninga, må legen delta på to møte - dvs. 6 timar.

Dokument frå møta finn du under "Kurs og konferansar"

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.