Kurs og konferansar i Helse Førde

Arrangementer

 • 28.04 fredag
  Kurs i organdonasjon NOROD - steg 1

  Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet (Campus Førde) i samarbeid med donoransvarlege legar i Helse Vest, NOROD (Norsk Ressursgruppe for Organdonasjon) og Stiftelsen Organdonasjon har gleda av å invitere til Seminar om Organdonasjon.

 • 11.05 torsdag
  Kommunal strakshjelp til pasientar med rus og/eller psykiske helseproblem

  Kommunal strakshjelp hjelp til pasientar med rus og/eller psykisk helseproblem torsdag 11. mai eller fredag 12. mai, 2017

 • 11.05 torsdag
  Tronvik: Frå avmakt til ressurs

  Psykiatrisk klinikk, Rus Døgn inviterer til samhandlingsmøte der mellom anna uteseksjonen i Oslo fortel om erfaringskompetanse i oppsøkande sosialt arbeid.

 • 16.05 tysdag
  Fagdag: Meistring av helseplager

  Styringsgruppa for Nettverk for psykisk helsearbeid i Nordfjord byr inn på fagdag på Nordfjordeid.

 • 16.05 tysdag
  Fagdag: Tuberkulose

  Tuberkulose er framleis ein aktuell sjukdom, og fleire yrkesgrupper har erfaringar med dette gjennom kontrollar, konsultasjonar og behandling. Velkomen til fagleg oppdatering og erfaringsutveksling.