Kurs og konferansar i Helse Førde

Arrangementer

 • 27.10 fredag
  Treningskontaktkurs i Årdal

  Tiltak for pasientar med rusproblem, psykiske lidingar, overvekt og diabetes. Er du interessert i fysisk aktivitet og friluftsliv? Då er treningskontaktkurs i Årdal noko for deg!

 • 16.11 torsdag
  Kurs: Flått og flåttoverførte sjukdomar

  Helse Førde i samarbeid med Sogn og Fjordane legeforening og det nasjonale Flåttsenteret inviterer til kurs i flått og flåttoverførte sjukdomar.

 • 30.11 torsdag
  Fagdag: Ungdomsmedisin

  Som ledd i Helse Førde si satsing på ungdomsmedisin arrangerer vi fagdag der vi set fokus på tema knytt til behandling av ungdomar. Målgruppa for fagdagen er legar og sjukepleiarar i spesialist- og primærhelsetenesta.

​​​​Logo
Organisasjonsnummer 983 974 732
​​​​