Presentasjonar i utvalsmøter

2017-06 Presentasjon - ØHD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2017-06 Presentasjon - ØHD.pdf2017-06 Presentasjon - ØHD.pdf
2017-06 Presentasjon - pasient og brukerrettar.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2017-06 Presentasjon - pasient og brukerrettar.pdf2017-06 Presentasjon - pasient og brukerrettar.pdf
2017-06 Presentasjon - USHT-Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2017-06 Presentasjon - USHT-Sogn og Fjordane.pdf2017-06 Presentasjon - USHT-Sogn og Fjordane.pdf
2017-06 Presentasjon - Rapportering frå verksemda - juni 2017.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2017-06 Presentasjon - Rapportering frå verksemda - juni 2017.pdf2017-06 Presentasjon - Rapportering frå verksemda - juni 2017.pdf
2017-04 presentasjon Førde kommune.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2017-04 presentasjon Førde kommune.pdf2017-04 presentasjon Førde kommune.pdf
2017-04 Samhandling Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2017-04 Samhandling Sogn og Fjordane.pdf2017-04 Samhandling Sogn og Fjordane.pdf
2017-04 Rapportering mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2017-04 Rapportering mars 2017.pdf2017-04 Rapportering mars 2017.pdf