Brukarutvalet sine medlemer

Brukarutvalet har følgjande medlemer:

 • Audun Nedrebø (leiar)
  Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
  Hørselhemmedes landsforbund
  Telefon: 915 87 039
  Epost: audun.nedrebo@enivest.net
 • Lisbeth Johnsen (nestleiar)
  Kreftforeningen
  Hjernesvulstforeningen

  Telefon: 915 76 789
  Epost: lisbeth.johnsen@enivest.net  
 • Liv Stenbakk Krognes
  Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
  Landsforeningen for pårørande innan psykisk helse

  Telefon: 994 93 724
  Epost: livkrognes@yahoo.no
 • Åshild Helleset
  Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
  MS-forbundet
  Telefon: 920 70 596
  Epost: ozhild@live.no
 • Jan Tore Odd
  Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
  Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
  Telefon: 906 39 887
  Epost: jan_odd@hotmail.com
 • Amund Soltveit
  Samarbeidsforum for funksjonshemmas organisasjonar
  Norges Handikapforbund
  Telefon 948 68 089
  Epost: amund.soltveit@hotmail.com
 • Eldbjørg Lie
  Samarbeidsforum for funksjonshemmas organisasjonar
  Norsk forbund for utviklingshemma
  Telefon: 473 12 303
  Epost: eldbjorglie23@gmail.com
 • Gro Indrebø
  Rusettervernet
  Telefon: 906 55 059
  Epost: gro.indrebo@icloud.com
 • Eiliv K. Berdal
  Sogn og Fjordane pensjonistforbund
  Telefon: 412 99 938
  Epost: eiliv-be@online.no
 • Synnøve Solhaugen Engen
  Kommunenes Sentralforbund - helse og omsorgsutvalget
  Telefon: 917 08 261
  Epost: synnove.engen@enivest.net
 • Magnus Strand
  Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne
  Telefon: 908 62 921
  Epost: magnus@caved.net
 • Elin Therese Sørbotten
  Kommunenes Sentralforbund - samhandlingskoordinator
  Telefon: 57 61 27 69
  Epost: elin-therese.sorbotten@forde.kommune.no
 • Olav Hesjedal
  Helse Førde
  Telefon: 57 83 98 82
  Epost: olav.hesjedal@helse-forde.no

Varamedlemer​

 • Torbjørg Aasen
  Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
  Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
  Telefon: 412 42 546
  Epost: sunniva@sunnivasenteret.no  
 • Marita Aarvik
  Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
  Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
  Telefon: 996 27 989
  Epost: marita.aarvik@gmail.com
 • Per Tollefsen
  Samarbeidsforum for funksjonshemmas organisasjonar
  Norsk forbund for utviklingshemma
  Telefon: 915 61 706
  Epost: tollefsenper5@gmail.com
 • Harald Orrestad
  Rusettervernet
  Telefon: 911 02 422
  Epost: harald.orrestad@hvl.no
 • Eivind Skjerven
  Kreftforeningen
  Telefon: 480 01 532
  Epost: eiv.skjerven@gmail.com
 • Anny Urtegård
  Sogn og Fjordane pensjonistforbund
  Telefon: 915 17 545
  Epost: anny.urtegaard@enivest.com
 • Aud Karin Netland
  Fylkesrådet for eldre
  Telefon: 959 72 165
  Epost: audkanet@yahoo.no

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.