Brukarutvalet sine medlemer

Brukarutvalet har følgjande medlemer:

Varamedlemer​

Oversiktstabell Brukarutvalet si deltaking i prosjekt og arbeidsgrupper.pdf

Forkortingar:
FFO  =  Funksjonshemmas Fellesorganisasjon
HLF  =  Hørselshemmedes LandsForbund
LPP = Landsforeningen for pårørande innan psykisk helse
LHL =  Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
NRF  =  Norsk RevmatikerForbund
NAAF = Norges Astma- og allergiforbund
SAFO = Samarbeidsforum for funksjonshemmas organisasjonar
NFU = Norsk Forbund for Utviklingshemma
NHF  = Norges Handikapforbund


​​​​Logo
Organisasjonsnummer 983 974 732
​​​​