Brukarutvalet - møteplan

Brukarutvalet har minst fem møter i året. Det vert utarbeidd ein møteplan for eitt år.

​Innkalling, sakliste, saksutgreiingar og vedlegg vert lagt ut på heimesida. Møta i utvalet er opne. Godkjende referat og presentasjonar og dokument som er nytta i møta vil og bli utlagd.

Møteplanen er utarbeidd etter vedteken plan for styremøte.  Møta  i Brukarutvalet er planlagt i nær tilknyting til styremøta slik at aktuelle
styresaker kan presenterast i desse møta.

Møter i 2017:

15. februar

29. mars

27. april

22. juni

21. september

27. oktober

23. november

​​​​Logo
Organisasjonsnummer 983 974 732
​​​​