Brukarutvalet
i Sogn og
Fjordane

​Brukarutvalet i Sogn og Fjordane er eit felles brukarutval for kommunane i fylket og Helse Førde. Utvalet sitt mandat og samansetjing er regulert i eigne retningslinjer som er vedtekne av Koordineringsrådet.

Meir om BrukarutvaletBrukarutvalet sine medlemerRetningslinjer for felles BrukarutvalMøteplanReferat og innkallingar BrukarutvalÅrsmeldingar BrukarutvaletPresentasjonar i utvalsmøter

.

​​​​Logo
Organisasjonsnummer 983 974 732
​​​​