Brukarutvalet
i Sogn og
Fjordane

​Brukarutvalet i Sogn og Fjordane er eit felles brukarutval for kommunane i fylket og Helse Førde. Utvalet sitt mandat og samansetjing er regulert i eigne retningslinjer som er vedtekne av Koordineringsrådet.

Meir om BrukarutvaletBrukarutvalet sine medlemerRetningslinjer for felles BrukarutvalMøteplanReferat og innkallingar BrukarutvalÅrsmeldingar BrukarutvaletPresentasjonar i utvalsmøter

.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.