Telefonkatalog Helse Førde

Her finn du telefonnummer til institusjonar og avdelingar i Helse Førde. Dersom du ønskjer å sende e-post til Helse Førde, så ber vi deg vere varsam med å sende personopplysningar. Sjukehusa våre har ikkje lov til å svare på medisinske spørsmål eller sende pasientjournalar via e-post. Dersom innhaldet i e-posten er av eit slikt innhald at den skal sakshandsamast, vil den bli lagt inn i saksarkivet og den offentlege postjournalen vår.

Postadresse: Helse Førde, postboks 1000, 6807 Førde.

Telefon 578 39000.

Besøksadresse: Førde sentralsjukehus.

post@helse-forde.no

Førde sentralsjukehus og psykiatrisk klinikkFørde sentralsjukehus

        57 83 90 00 (telefon) - 57 83 97 95 (faks)
Pasientinformasjon: 57 83 90 30 (faks)
Lærings- og meistringssenteret: 57 83 98 70
Apotek: 57 83 98 50
Blodbank: 57 83 93 00
Pasienthotell Førde sentralsjukehus: 57 83 17 90/57 83 17 91
Barne- og ungdomspsyk. poliklinikk (BUP):  
       57 83 92 07 (telefon) - 57 82 42 49 (faks)

Psykiatrisk klinikk:
        57 83 94 70/71 (telefon) - 57 83 94 95 (faks)
Post 1 (akutt):
    Sengepost 57 83 94 88
Post 2 (DPS): 57 83 94 98
Psykiatrisk poliklinikk:  57 83 91 75
Vaksenhabiliteringa: 57 83 91 75/57 83 94 70
Ungdomsavd. for psykisk helsevern (UPH):
        57 83 97 75 (telefon) - 57 83 97 76 (faks)


Lærdal sjukehus 

Lærdal sjukehus

Sentralbord:  57 64 00 00 (telefon) - 57 64 00 01 (faks)
Med. poliklinikk 13.30-14.30:  57 64 00 80
Ped. poliklinikk:  57 64 00 02
Røntgen 14.00-15.00:  57 64 01 00
Ortopedisk sengepost: 57 64 01 80


Nordfjord psykiatrisenter, BUP og Nordfjord sjukehus 

Nordfjord psykiatrisenter

        57 86 43 30 (telefon) - 57 86 43 26 (faks)
Ambulant team – vakttelefon:  415 30 370
Vaksenpsykiatrisk/psykiatrisk poliklinikk
        57 86 43 30 (telefon) - 57 86 43 26 (faks)

Nordfjord sjukehus

        57 86 40 00 (telefon) - 57 86 40 09 (faks)

Nordfjord BUP

        57 86 43 50 (sentralbord) - 57 86 43 26 (faks)


Indre Sogn psykiatrisenter - Sogndal

Indre Sogn psykiatrisenter - Rutlin (Sogndal)

         57 62 75 00
Hudpoliklinikk, Rutlin:  57 62 76 38
Indre Sogn psykiatrisenter (ISP) / Sogndal barne- og ungd.psyk (BUP)
        57 62 75 00 - 57 62 75 01 (felles faks)


Sunnfjord Medisinske Senter, Florø 

Sunnfjord Medisinske Senter (FSS avd. Florø)

Sentralbord:  57 75 10 00 (telefon) - 57 74 22 15 (faks)
Psykiatrisk poliklinikk:  57 75 11 22 (telefon) - 57 74 22 15 (faks)
Hud poliklinikk:  57 75 10 35/57 75 10 36
Blodbank (tappestasjon):  57 75 11 52
Spesialistpoliklinikk (medisin): 57 75 10 10 /57 75 10 40 - 57 74 22 15 (faks)
Radiologi: 57 74 22 15 (faks) - 57 75 10 00 (sentralbord)


 Tronvik, Høyanger 

Tronvik (Høyanger)

Psykiatrisk klinikk, Tronvik
        57 71 43 00 (telefon) - 57 71 43 01 (faks)
Rus døgn:  415 30 480 / 415 30 482
DPS døgn:  415 30 477


Alle avdelingar i Helse Førde 

Akuttmottak
Førde:  57 83 90 09

Akuttmedisin
Førde:  57 83 90 70
Lærdal:  57 64 01 32
Nordfjordeid:  57 86 41 36

Ambulansetenesta
Administrasjon:  57 83 97 20

Auge
        57 83 91 23 (telefon) - 57 83 99 25 (faks)

Barn
Førde
        57 83 92 65 (faks)
       Sengepost:  57 83 91 55
       Poliklinikk:  57 83 91 45
       Barnehabilitering: 57 83 96 00 (telefon) - 57 83 96 01 (faks)
Lærdal - Poliklinikk:  57 64 00 00
Nordfjordeid - Poliklinikk:  57 86 40 00

Brystdiagnostisk senter
        57 83 98 01

Dagkirurgi
        57 83 91 00 - 57 83 90 15 (faks)

Hud  Førde sentralsjukehus
        57 83 93 66
  Poliklinikkar:
     Florø
        57 75 10 35
    Sogndal
        57 62 76 38
    Lærdal sjukehus
        57 64 01 25
    Nordfjord sjukehus
        57 86 40 75

Kirurgisk
    Sengepost:  57 83 92 67
    Poliklinikk:  57 83 92 80

Kjeve
        57 83 93 65 (telefon) - 57 83 99 25 (faks)

Klinisk ernæring
        57 83 90 44 (Telefontid 15.00-15.45)

Kreft
    Poliklinikk:  57 83 96 65
    Sengepost:  57 83 93 12
    Palliativt team:  41 53 05 80
    Telefaks alle:  57 83 96 89

Kvinneklinikken
Førde
        57 83 92 33
    Gynekologisk poliklinikk
        57 83 92 39
        57 83 92 41
Lærdal
    Jordmorvakt
    Paviljongen barselavdeling
    Svangerskaps- og barselpoliklinikk
        57 64 02 00
Nordfjordeid
    God Start
        57 86 42 00

Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank
Førde:  57 83 92 87
Lærdal:  57 64 00 20
Nordfjordeideid:  57 86 40 21
Florø (tappestasjon):  57 75 11 52

Logopedtenesta
        57 83 91 87

Læring- og meistringssenter
        57 83 98 70

Medisinsk

Florø
    Spesialistpoliklinikk
        57 75 10 10 /57 75 10 40 - 57 74 22 15 (faks)
Førde
    Dialyse dagpost:  57 83 90 63
    Medisinsk poliklinikk:  57 83 93 28 (telefon) - 57 83 94 44 (faks)
    Medisinsk sengepost:  57 83 93 03
    Kveld/helg:
    Hjarte:  57 83 93 07
    Lunge/mage/tarm: 57 83 99 36
    Nyre/diabetes: 57 83 93 14
Lærdal
    Medisinsk poliklinikk:  57 64 00 80 (telefon) - 57 64 00 01 (faks)
    Medisinsk sengepost:  57 64 01 50 (telefon) - 57 64 00 30 (faks)
Nordfjordeid
    Medisinsinsk poliklinikk:  57 86 41 15 / 57 86 40 17 - 57 86 40 09 (faks)
    Medisinsk sengepost
        57 86 41 50 Mikrobiologi
        57 83 93 47 (telefon)
        57 83 90 91 (faks)

Mikrobiologi
        57 83 93 47

Nevrologi
    Poliklinikk:  57 83 93 53
    Timebestilling:  57 83 97 71
    Sengepost:  57 83 93 68 / 57 83 93 85
    Raskare tilbake (koordinator):  57 83 98 94

Ortopedi
Førde
        57 83 92 62 (sengepost)
        57 83 04 64 (poliklinikk)
        57 83 90 30 (faks)
Lærdal
    Sengepost:  57 64 01 80
    Poliklinikk:  57 64 01 70
    Skadepoliklinikk: 57 64 00 85
Nordfjordeid
    Skade- og akuttpoliklinikk:  57 86 40 00

Patologi
    Ekspedisjon:  57 83 95 90 - 57 83 15 99 (faks)
    Laboratorium:  57 83 95 95

Psykisk helsevern
    Sjå dei einskilde institusjonane.

Radiologi
Florø
       57 75 10 00 (sentralbord) - 57 74 22 15 (faks)
Førde
        57 83 93 90 - 57 83 99 32 (faks)
Lærdal
        57 64 01 00 - 57 64 00 01 (faks)
Nordfjordeid
        57 86 41 00 - 57 86 40 09 (faks)

Rehabilitering
    Poliklinikk:  57 83 91 63 - 57 83 91 54 (faks)
    Sengepost:  57 83 91 48/57 83 91 44
    Fysioterapiseksjon:  57 83 91 66 / 57 83 93 70
    Ergoterapiseksjon:  57 83 91 65/57 83 91 67

Revmatologi
    Poliklinikk:  57 83 93 81
    Sengepost:  57 83 93 68/ 57 83 93 85

Rusbehandling
    Sjå dei einskilde institusjonane.

Sjukleg overvekt (fedmepoliklinikk)
    Sekretær:  57 83 92 74
    Sjukepleiar:  57 83 99 10
    Klinisk ernæringsfys.:  57 83 16 72

Øyre-nase-hals
    57 83 94 40 / 57 83 94 36 - 57 83 99 60 (faks)

Fann du det du leita etter?