Styredokument Helse Førde HF 2018

Styremøte 18. desember 2018

Styremøte 23. november 2018

Styremøte 29. oktober 2018

Styremøte 28. september 2018

Innkalling Sakliste styret HFD 2018-09-28.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Innkalling Sakliste styret HFD 2018-09-28.pdfInnkalling Sakliste styret HFD 2018-09-28.pdf
Skriv 1 Samhandlingsnytt september 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Skriv 1 Samhandlingsnytt september 2018.pdfSkriv 1 Samhandlingsnytt september 2018.pdf
Skriv 2 Kvalitetskonferansen 2018 Plakat.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Skriv 2 Kvalitetskonferansen 2018 Plakat.pdfSkriv 2 Kvalitetskonferansen 2018 Plakat.pdf
Styreprotokoll HFD 2018-09-05.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Styreprotokoll HFD 2018-09-05.pdfStyreprotokoll HFD 2018-09-05.pdf
Styresak 06918 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-09-05.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Styresak 06918 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-09-05.pdfStyresak 06918 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-09-05.pdf
Styresak 07018 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Styresak 07018 Adm dir si orientering.pdfStyresak 07018 Adm dir si orientering.pdf
Styresak 07018 Vedlegg 1 Tilsynsrapport august 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Styresak 07018 Vedlegg 1 Tilsynsrapport august 2018.pdfStyresak 07018 Vedlegg 1 Tilsynsrapport august 2018.pdf
Styresak 07018 Vedlegg 2 Høyringar.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Styresak 07018 Vedlegg 2 Høyringar.pdfStyresak 07018 Vedlegg 2 Høyringar.pdf
Styresak 07118 Rapportering fra verksemda per august 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Styresak 07118 Rapportering fra verksemda per august 2018.pdfStyresak 07118 Rapportering fra verksemda per august 2018.pdf
Styresak 07218 Løysing for kontorarbeidsplassar i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Styresak 07218 Løysing for kontorarbeidsplassar i HFD.pdfStyresak 07218 Løysing for kontorarbeidsplassar i HFD.pdf
Styresak 07318 Nye Førde sjukehus - orientering.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Styresak 07318 Nye Førde sjukehus - orientering.pdfStyresak 07318 Nye Førde sjukehus - orientering.pdf
Verksemdsrapport KIR august 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Verksemdsrapport KIR august 2018.pdfVerksemdsrapport KIR august 2018.pdf
Verksemdsrapport MED august 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Verksemdsrapport MED august 2018.pdfVerksemdsrapport MED august 2018.pdf
Verksemdsrapport PHV august 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Verksemdsrapport PHV august 2018.pdfVerksemdsrapport PHV august 2018.pdf
Verksemdsrapport Stabsområdet august 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Verksemdsrapport Stabsområdet august 2018.pdfVerksemdsrapport Stabsområdet august 2018.pdf

Styremøte 5. september 2018

Innkalling Sakliste styret HFD 2018-09-05.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Innkalling Sakliste styret HFD 2018-09-05.pdfInnkalling Sakliste styret HFD 2018-09-05.pdf
Skriv 1 Samhandlingsnytt august 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Skriv 1 Samhandlingsnytt august 2018.pdfSkriv 1 Samhandlingsnytt august 2018.pdf
Skriv 2 Høyringsuttale HFD - Regional plan for psykisk helsevern i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Skriv 2 Høyringsuttale HFD - Regional plan for psykisk helsevern i Helse Vest.pdfSkriv 2 Høyringsuttale HFD - Regional plan for psykisk helsevern i Helse Vest.pdf
Styreprotokoll HFD 2018-06-22.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styreprotokoll HFD 2018-06-22.pdfStyreprotokoll HFD 2018-06-22.pdf
Styresak 06018 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-06-22.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06018 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-06-22.pdfStyresak 06018 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-06-22.pdf
Styresak 06118 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06118 Adm dir si orientering.pdfStyresak 06118 Adm dir si orientering.pdf
Styresak 06118 Vedlegg 1 Tilsynsrapport juni og juli 2018 fra HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06118 Vedlegg 1 Tilsynsrapport juni og juli 2018 fra HFD.pdfStyresak 06118 Vedlegg 1 Tilsynsrapport juni og juli 2018 fra HFD.pdf
Styresak 06218 Rapportering fra verksemda pr juli 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06218 Rapportering fra verksemda pr juli 2018.pdfStyresak 06218 Rapportering fra verksemda pr juli 2018.pdf
Styresak 06318 Forside vedlegg.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Forside vedlegg.pdfStyresak 06318 Forside vedlegg.pdf
Styresak 06318 Vedlegg 1 Vedtekter for HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Vedlegg 1 Vedtekter for HFD.pdfStyresak 06318 Vedlegg 1 Vedtekter for HFD.pdf
Styresak 06318 Vedlegg 2 Revidert styreinstruks HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Vedlegg 2 Revidert styreinstruks HFD.pdfStyresak 06318 Vedlegg 2 Revidert styreinstruks HFD.pdf
Styresak 06318 Vedlegg 3 Instruks for adm dir HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Vedlegg 3 Instruks for adm dir HFD.pdfStyresak 06318 Vedlegg 3 Instruks for adm dir HFD.pdf
Styresak 06318 Vedlegg 4 Fullmaktsstruktur HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Vedlegg 4 Fullmaktsstruktur HFD.pdfStyresak 06318 Vedlegg 4 Fullmaktsstruktur HFD.pdf
Styresak 06318 Vedlegg 5 Rettleiaren Styrearbeid i helseforetak.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Vedlegg 5 Rettleiaren Styrearbeid i helseforetak.pdfStyresak 06318 Vedlegg 5 Rettleiaren Styrearbeid i helseforetak.pdf
Styresak 06318 Vedlegg 6 Etiske retningslinjer HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Vedlegg 6 Etiske retningslinjer HFD.pdfStyresak 06318 Vedlegg 6 Etiske retningslinjer HFD.pdf
Styresak 06318 Vedlegg 7 Regjeringa sin eigarpolitikk.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Vedlegg 7 Regjeringa sin eigarpolitikk.pdfStyresak 06318 Vedlegg 7 Regjeringa sin eigarpolitikk.pdf
Styresak 06318 Vedlegg 8 Retningslinjer for lønn og anna godtgjering.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Vedlegg 8 Retningslinjer for lønn og anna godtgjering.pdfStyresak 06318 Vedlegg 8 Retningslinjer for lønn og anna godtgjering.pdf
Styresak 06318 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret HFD.pdfStyresak 06318 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret HFD.pdf
Styresak 06418 Møteplan og årsplan 2019 for styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06418 Møteplan og årsplan 2019 for styret HFD.pdfStyresak 06418 Møteplan og årsplan 2019 for styret HFD.pdf
Styresak 06418 Vedlegg 1 Årsplan 2019 for styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06418 Vedlegg 1 Årsplan 2019 for styret HFD.pdfStyresak 06418 Vedlegg 1 Årsplan 2019 for styret HFD.pdf
Styresak 06518 Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06518 Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2.pdfStyresak 06518 Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2.pdf
Styresak 06518 Vedlegg 1 Prehospitale tenester HFD - mandat fase 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06518 Vedlegg 1 Prehospitale tenester HFD - mandat fase 1.pdfStyresak 06518 Vedlegg 1 Prehospitale tenester HFD - mandat fase 1.pdf
Styresak 06618 Bierverv i HFD - status.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06618 Bierverv i HFD - status.pdfStyresak 06618 Bierverv i HFD - status.pdf
Verksemdsrapport KIR juli 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Verksemdsrapport KIR juli 2018.pdfVerksemdsrapport KIR juli 2018.pdf
Verksemdsrapport MED juli 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Verksemdsrapport MED juli 2018.pdfVerksemdsrapport MED juli 2018.pdf
Verksemdsrapport PHV juli 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Verksemdsrapport PHV juli 2018.pdfVerksemdsrapport PHV juli 2018.pdf
Verksemdsrapport Stabsområdet juli 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Verksemdsrapport Stabsområdet juli 2018.pdfVerksemdsrapport Stabsområdet juli 2018.pdf

Styremøte 22. juni 2018

Innkalling Sakliste styret HFD 2018-06-22.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Innkalling Sakliste styret HFD 2018-06-22.pdfInnkalling Sakliste styret HFD 2018-06-22.pdf
Skriv 1 Samhandlingsnytt juni-juli 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Skriv 1 Samhandlingsnytt juni-juli 2018.pdfSkriv 1 Samhandlingsnytt juni-juli 2018.pdf
Styreprotokoll HFD 2018-05-22.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styreprotokoll HFD 2018-05-22.pdfStyreprotokoll HFD 2018-05-22.pdf
Styresak 04918 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-05-22.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 04918 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-05-22.pdfStyresak 04918 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-05-22.pdf
Styresak 05018 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05018 Adm dir si orientering.pdfStyresak 05018 Adm dir si orientering.pdf
Styresak 05018 Vedlegg 1 Tilsynsrapport mai 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05018 Vedlegg 1 Tilsynsrapport mai 2018.pdfStyresak 05018 Vedlegg 1 Tilsynsrapport mai 2018.pdf
Styresak 05118 Rapportering fra verksemda per mai 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05118 Rapportering fra verksemda per mai 2018.pdfStyresak 05118 Rapportering fra verksemda per mai 2018.pdf
Styresak 05218 Risikostyring 1. tertial.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05218 Risikostyring 1. tertial.pdfStyresak 05218 Risikostyring 1. tertial.pdf
Styresak 05218 Vedlegg 1 Risikostyringsmål 1-6.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05218 Vedlegg 1 Risikostyringsmål 1-6.pdfStyresak 05218 Vedlegg 1 Risikostyringsmål 1-6.pdf
Styresak 05318 Halvårleg rapportering på mål i styringsdokument 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05318 Halvårleg rapportering på mål i styringsdokument 2018.pdfStyresak 05318 Halvårleg rapportering på mål i styringsdokument 2018.pdf
Styresak 05318 Vedlegg 1 Matrise for halvårleg rapportering utvalde mål i styringsdokumentet 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05318 Vedlegg 1 Matrise for halvårleg rapportering utvalde mål i styringsdokumentet 2018.pdfStyresak 05318 Vedlegg 1 Matrise for halvårleg rapportering utvalde mål i styringsdokumentet 2018.pdf
Styresak 05418 Utviklingsplan for HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05418 Utviklingsplan for HFD.pdfStyresak 05418 Utviklingsplan for HFD.pdf
Styresak 05418 Vedlegg 1 Utviklingsplan HFD 2018-2035.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05418 Vedlegg 1 Utviklingsplan HFD 2018-2035.pdfStyresak 05418 Vedlegg 1 Utviklingsplan HFD 2018-2035.pdf
Styresak 05418 Vedlegg 2 Innspel fra Fylkesmannen Sogn og fjordane.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05418 Vedlegg 2 Innspel fra Fylkesmannen Sogn og fjordane.pdfStyresak 05418 Vedlegg 2 Innspel fra Fylkesmannen Sogn og fjordane.pdf
Styresak 05518 Plan for prehospitale tenester - fase 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Plan for prehospitale tenester - fase 1.pdfStyresak 05518 Plan for prehospitale tenester - fase 1.pdf
Styresak 05518 Vedlegg 1 Høyringssvar Fylkesmannen.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Vedlegg 1 Høyringssvar Fylkesmannen.pdfStyresak 05518 Vedlegg 1 Høyringssvar Fylkesmannen.pdf
Styresak 05518 Vedlegg 2 Høyringsuttale Felles brukarutval i Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Vedlegg 2 Høyringsuttale Felles brukarutval i Sogn og Fjordane.pdfStyresak 05518 Vedlegg 2 Høyringsuttale Felles brukarutval i Sogn og Fjordane.pdf
Styresak 05518 Vedlegg 3 Høyringssvar Sogn Regionråd.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Vedlegg 3 Høyringssvar Sogn Regionråd.pdfStyresak 05518 Vedlegg 3 Høyringssvar Sogn Regionråd.pdf
Styresak 05518 Vedlegg 4 Høyringssvar fra kommunalsjefnettverket i Nordfjord.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Vedlegg 4 Høyringssvar fra kommunalsjefnettverket i Nordfjord.pdfStyresak 05518 Vedlegg 4 Høyringssvar fra kommunalsjefnettverket i Nordfjord.pdf
Styresak 05518 Vedlegg 5 Høyringsuttale Aurland kommune.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Vedlegg 5 Høyringsuttale Aurland kommune.pdfStyresak 05518 Vedlegg 5 Høyringsuttale Aurland kommune.pdf
Styresak 05518 Vedlegg 6 Høyringssvar Hyllestad kommune.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Vedlegg 6 Høyringssvar Hyllestad kommune.pdfStyresak 05518 Vedlegg 6 Høyringssvar Hyllestad kommune.pdf
Styresak 05518 Vedlegg 7 Høyringsuttale Jens Tobias.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Vedlegg 7 Høyringsuttale Jens Tobias.pdfStyresak 05518 Vedlegg 7 Høyringsuttale Jens Tobias.pdf
Styresak 05518 Vedlegg 8 Høyringssvar Årdal kommune.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Vedlegg 8 Høyringssvar Årdal kommune.pdfStyresak 05518 Vedlegg 8 Høyringssvar Årdal kommune.pdf
Styresak 05618 Pasientens helseteneste - rapportering om prosjekt i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05618 Pasientens helseteneste - rapportering om prosjekt i HFD.pdfStyresak 05618 Pasientens helseteneste - rapportering om prosjekt i HFD.pdf
Styresak 05718 Innovasjon i Helse Førde.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05718 Innovasjon i Helse Førde.pdfStyresak 05718 Innovasjon i Helse Førde.pdf
Styresak 05718 Vedlegg 1 Regional Innovasjonsstrategi 2016-2020.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05718 Vedlegg 1 Regional Innovasjonsstrategi 2016-2020.pdfStyresak 05718 Vedlegg 1 Regional Innovasjonsstrategi 2016-2020.pdf
Styresak 05718 Vedlegg 2 Strategi forsking og innovasjon HFD 2014-2020.PDFhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05718 Vedlegg 2 Strategi forsking og innovasjon HFD 2014-2020.PDFStyresak 05718 Vedlegg 2 Strategi forsking og innovasjon HFD 2014-2020.PDF
Verksemdsrapport KIR mai 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Verksemdsrapport KIR mai 2018.pdfVerksemdsrapport KIR mai 2018.pdf
Verksemdsrapport MED mai 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Verksemdsrapport MED mai 2018.pdfVerksemdsrapport MED mai 2018.pdf
Verksemdsrapport PHV mai 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Verksemdsrapport PHV mai 2018.pdfVerksemdsrapport PHV mai 2018.pdf
Verksemdsrapport Stab og stotte mai 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Verksemdsrapport Stab og stotte mai 2018.pdfVerksemdsrapport Stab og stotte mai 2018.pdf

Styremøte 22. mai 2018

Sak 039-18 Innkalling og sakliste styret HFD 2018-05-22.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 039-18 Innkalling og sakliste styret HFD 2018-05-22.pdfSak 039-18 Innkalling og sakliste styret HFD 2018-05-22.pdf
Sak 040-18 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-04-27.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 040-18 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-04-27.pdfSak 040-18 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-04-27.pdf
Sak 040-18 Styreprotokoll HFD 2018-04-27.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 040-18 Styreprotokoll HFD 2018-04-27.pdfSak 040-18 Styreprotokoll HFD 2018-04-27.pdf
Sak 041-18 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 041-18 Adm dir si orientering.pdfSak 041-18 Adm dir si orientering.pdf
Sak 041-18 Vedlegg 1 - Tilsynsrapport april 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 041-18 Vedlegg 1 - Tilsynsrapport april 2018.pdfSak 041-18 Vedlegg 1 - Tilsynsrapport april 2018.pdf
Sak 042-18 Rapportering frå verksemda per april 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 042-18 Rapportering frå verksemda per april 2018.pdfSak 042-18 Rapportering frå verksemda per april 2018.pdf
Sak 042-18 Verksemdsrapport KIR april 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 042-18 Verksemdsrapport KIR april 2018.pdfSak 042-18 Verksemdsrapport KIR april 2018.pdf
Sak 042-18 Verksemdsrapport MED april 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 042-18 Verksemdsrapport MED april 2018.pdfSak 042-18 Verksemdsrapport MED april 2018.pdf
Sak 042-18 Verksemdsrapport PHV april 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 042-18 Verksemdsrapport PHV april 2018.pdfSak 042-18 Verksemdsrapport PHV april 2018.pdf
Sak 042-18 Verksemdsrapport Stab og støtte april 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 042-18 Verksemdsrapport Stab og støtte april 2018.pdfSak 042-18 Verksemdsrapport Stab og støtte april 2018.pdf
Sak 043-18 Langtidsbudsjett 2019-2023.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 043-18 Langtidsbudsjett 2019-2023.pdfSak 043-18 Langtidsbudsjett 2019-2023.pdf
Sak 044-18 Beredskapsarbeid i HFD - handlingsplan 2018-2019.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 044-18 Beredskapsarbeid i HFD - handlingsplan 2018-2019.pdfSak 044-18 Beredskapsarbeid i HFD - handlingsplan 2018-2019.pdf
Sak 045-18 Statusrapport forsking og innovasjon i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 045-18 Statusrapport forsking og innovasjon i HFD.pdfSak 045-18 Statusrapport forsking og innovasjon i HFD.pdf
Sak 045-18 Vedlegg 1 - Vitskaplege publikasjonar HFD 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 045-18 Vedlegg 1 - Vitskaplege publikasjonar HFD 2017.pdfSak 045-18 Vedlegg 1 - Vitskaplege publikasjonar HFD 2017.pdf
Sak 045-18 Vedlegg 2 - Årsrapport FLO 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 045-18 Vedlegg 2 - Årsrapport FLO 2017.pdfSak 045-18 Vedlegg 2 - Årsrapport FLO 2017.pdf
Sak 045-18 Vedlegg 3 - Årsrapport 2017 PHR.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 045-18 Vedlegg 3 - Årsrapport 2017 PHR.pdfSak 045-18 Vedlegg 3 - Årsrapport 2017 PHR.pdf
Sak 046-18 Orientering om høyringsinnspel til utviklingsplan HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 046-18 Orientering om høyringsinnspel til utviklingsplan HFD.pdfSak 046-18 Orientering om høyringsinnspel til utviklingsplan HFD.pdf
Sak 046-18 Vedlegg 1 - Liste motteke innspel per 2018-05-11.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 046-18 Vedlegg 1 - Liste motteke innspel per 2018-05-11.pdfSak 046-18 Vedlegg 1 - Liste motteke innspel per 2018-05-11.pdf
Sak 047-18 Skriv 1 - Samhandlingsnytt Mai 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 047-18 Skriv 1 - Samhandlingsnytt Mai 2018.pdfSak 047-18 Skriv 1 - Samhandlingsnytt Mai 2018.pdf
Sak 047-18 Skriv og meldingar til styret HFD 2018-05-22.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 047-18 Skriv og meldingar til styret HFD 2018-05-22.pdfSak 047-18 Skriv og meldingar til styret HFD 2018-05-22.pdf

Styremøte 27. april 2018

Sak 031-18 Innkalling og sakliste styret HFD 27-04-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 031-18 Innkalling og sakliste styret HFD 27-04-2018.pdfSak 031-18 Innkalling og sakliste styret HFD 27-04-2018.pdf
Sak 032-18 Godkjenning av styreprotokoll HFD 23-03-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 032-18 Godkjenning av styreprotokoll HFD 23-03-2018.pdfSak 032-18 Godkjenning av styreprotokoll HFD 23-03-2018.pdf
Sak 032-18 Styreprotokoll HFD 09-04-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 032-18 Styreprotokoll HFD 09-04-2018.pdfSak 032-18 Styreprotokoll HFD 09-04-2018.pdf
Sak 032-18 Styreprotokoll HFD 23-03-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 032-18 Styreprotokoll HFD 23-03-2018.pdfSak 032-18 Styreprotokoll HFD 23-03-2018.pdf
Sak 033-18 Godkjenning av styreprotokoll HFD 09-04-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 033-18 Godkjenning av styreprotokoll HFD 09-04-2018.pdfSak 033-18 Godkjenning av styreprotokoll HFD 09-04-2018.pdf
Sak 034-18 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-18 Adm dir si orientering.pdfSak 034-18 Adm dir si orientering.pdf
Sak 034-18 Vedlegg 1 Tilsynsrapporter mars 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-18 Vedlegg 1 Tilsynsrapporter mars 2018.pdfSak 034-18 Vedlegg 1 Tilsynsrapporter mars 2018.pdf
Sak 035-18 Rapportering frå verksemda per mars 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 035-18 Rapportering frå verksemda per mars 2018.pdfSak 035-18 Rapportering frå verksemda per mars 2018.pdf
Sak 035-18 Verksemdsrapport KIR mars 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 035-18 Verksemdsrapport KIR mars 2018.pdfSak 035-18 Verksemdsrapport KIR mars 2018.pdf
Sak 035-18 Verksemdsrapport MED mars 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 035-18 Verksemdsrapport MED mars 2018.pdfSak 035-18 Verksemdsrapport MED mars 2018.pdf
Sak 035-18 Verksemdsrapport PHV mars 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 035-18 Verksemdsrapport PHV mars 2018.pdfSak 035-18 Verksemdsrapport PHV mars 2018.pdf
Sak 035-18 Verksemdsrapport Stab og støtte mars 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 035-18 Verksemdsrapport Stab og støtte mars 2018.pdfSak 035-18 Verksemdsrapport Stab og støtte mars 2018.pdf
Sak 036-18 Vedlegg Årsmelding 2017 Pasient og brukarombodet.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 036-18 Vedlegg Årsmelding 2017 Pasient og brukarombodet.pdfSak 036-18 Vedlegg Årsmelding 2017 Pasient og brukarombodet.pdf
Sak 036-18 Årsmelding 2017 Pasient og brukarombodet.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 036-18 Årsmelding 2017 Pasient og brukarombodet.pdfSak 036-18 Årsmelding 2017 Pasient og brukarombodet.pdf
Sak 037-18 - Skriv 5 Årsmelding PTU 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 037-18 - Skriv 5 Årsmelding PTU 2017.pdfSak 037-18 - Skriv 5 Årsmelding PTU 2017.pdf
Sak 037-18 A - Skriv og meldingar til styret HFD 27-04-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 037-18 A - Skriv og meldingar til styret HFD 27-04-2018.pdfSak 037-18 A - Skriv og meldingar til styret HFD 27-04-2018.pdf
Sak 037-18 Skriv 1- Samhandlingsnytt april 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 037-18 Skriv 1- Samhandlingsnytt april 2018.pdfSak 037-18 Skriv 1- Samhandlingsnytt april 2018.pdf
Sak 037-18 Skriv 2 - Basseng ved FSS - brev fra brukarutval.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 037-18 Skriv 2 - Basseng ved FSS - brev fra brukarutval.pdfSak 037-18 Skriv 2 - Basseng ved FSS - brev fra brukarutval.pdf
Sak 037-18 Skriv 3 - RHF styresak 04618 Orientering om regionalt prosjekt om kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 037-18 Skriv 3 - RHF styresak 04618 Orientering om regionalt prosjekt om kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi.pdfSak 037-18 Skriv 3 - RHF styresak 04618 Orientering om regionalt prosjekt om kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi.pdf
Sak 037-18 Skriv 4 - RHF styresak 04718 Orientering om arbeidet - anskaffing.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 037-18 Skriv 4 - RHF styresak 04718 Orientering om arbeidet - anskaffing.pdfSak 037-18 Skriv 4 - RHF styresak 04718 Orientering om arbeidet - anskaffing.pdf
Sak 037-18 Skriv 5 - Årsmelding PTU 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 037-18 Skriv 5 - Årsmelding PTU 2017.pdfSak 037-18 Skriv 5 - Årsmelding PTU 2017.pdf
Sak 037-18 Skriv 6 - Årsmelding KU 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 037-18 Skriv 6 - Årsmelding KU 2017.pdfSak 037-18 Skriv 6 - Årsmelding KU 2017.pdf

Styremøte 9. april 2018

Sak 028-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 09-04-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 028-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 09-04-2018.pdfSak 028-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 09-04-2018.pdf
Sak 029-18 Revisjon av utviklingsplan Helse Førde HF 2035.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 029-18 Revisjon av utviklingsplan Helse Førde HF 2035.pdfSak 029-18 Revisjon av utviklingsplan Helse Førde HF 2035.pdf
Sak 029-18 Vedlegg 1 - Revidert utviklingsplan 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 029-18 Vedlegg 1 - Revidert utviklingsplan 2018.pdfSak 029-18 Vedlegg 1 - Revidert utviklingsplan 2018.pdf

Styremøte 23. mars 2018

Sak 014-18 Innkalling sakliste styret Helse Førde HF 23-03-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 014-18 Innkalling sakliste styret Helse Førde HF 23-03-2018.pdfSak 014-18 Innkalling sakliste styret Helse Førde HF 23-03-2018.pdf
Sak 015-18 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 01-03-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 015-18 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 01-03-2018.pdfSak 015-18 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 01-03-2018.pdf
Sak 015-18 Styreprotokoll Helse Førde HF 01-03-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 015-18 Styreprotokoll Helse Førde HF 01-03-2018.pdfSak 015-18 Styreprotokoll Helse Førde HF 01-03-2018.pdf
Sak 016-18 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 016-18 Adm dir si orientering.pdfSak 016-18 Adm dir si orientering.pdf
Sak 016-18 Notat til AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapporten februar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 016-18 Notat til AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapporten februar 2018.pdfSak 016-18 Notat til AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapporten februar 2018.pdf
Sak 017-18 Rapportering frå verksemda per februar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-18 Rapportering frå verksemda per februar 2018.pdfSak 017-18 Rapportering frå verksemda per februar 2018.pdf
Sak 017-18 Verksemdsrapport KIR februar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-18 Verksemdsrapport KIR februar 2018.pdfSak 017-18 Verksemdsrapport KIR februar 2018.pdf
Sak 017-18 Verksemdsrapport MED februar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-18 Verksemdsrapport MED februar 2018.pdfSak 017-18 Verksemdsrapport MED februar 2018.pdf
Sak 017-18 Verksemdsrapport PHV februar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-18 Verksemdsrapport PHV februar 2018.pdfSak 017-18 Verksemdsrapport PHV februar 2018.pdf
Sak 017-18 Verksemdsrapport Stab og støtte februar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-18 Verksemdsrapport Stab og støtte februar 2018.pdfSak 017-18 Verksemdsrapport Stab og støtte februar 2018.pdf
Sak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF.pdfSak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF.pdf
Sak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF - Vedlegg 1 - Årsmelding 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF - Vedlegg 1 - Årsmelding 2017.pdfSak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF - Vedlegg 1 - Årsmelding 2017.pdf
Sak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF - Vedlegg 2 - Årsrekneskap 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF - Vedlegg 2 - Årsrekneskap 2017.pdfSak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF - Vedlegg 2 - Årsrekneskap 2017.pdf
Sak 019-18 Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-18 Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdfSak 019-18 Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdf
Sak 019-18 Vedlegg 0 Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-18 Vedlegg 0 Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdfSak 019-18 Vedlegg 0 Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdf
Sak 019-18 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-18 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell.pdfSak 019-18 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell.pdf
Sak 019-18 Vedlegg 2 Mal for rapportering frå verksemda.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-18 Vedlegg 2 Mal for rapportering frå verksemda.pdfSak 019-18 Vedlegg 2 Mal for rapportering frå verksemda.pdf
Sak 019-18 Vedlegg 3 Mål 2018 og andre styringsparametrar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-18 Vedlegg 3 Mål 2018 og andre styringsparametrar.pdfSak 019-18 Vedlegg 3 Mål 2018 og andre styringsparametrar.pdf
Sak 019-18 Vedlegg 4 Oversikt over regionale planar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-18 Vedlegg 4 Oversikt over regionale planar.pdfSak 019-18 Vedlegg 4 Oversikt over regionale planar.pdf
Sak 019-18 Vedlegg 5 Særskilte rapporteringsfristar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-18 Vedlegg 5 Særskilte rapporteringsfristar.pdfSak 019-18 Vedlegg 5 Særskilte rapporteringsfristar.pdf
Sak 020-18 Risikostyring - styringsmål 2018 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-18 Risikostyring - styringsmål 2018 Helse Førde HF.pdfSak 020-18 Risikostyring - styringsmål 2018 Helse Førde HF.pdf
Sak 021-18 Risiko knytt til matforsyning - internrevisjon Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 021-18 Risiko knytt til matforsyning - internrevisjon Helse Vest RHF.pdfSak 021-18 Risiko knytt til matforsyning - internrevisjon Helse Vest RHF.pdf
Sak 021-18 Vedlegg 1 Brev frå RHF Rapport - Internrevisjon av risiko knytt til Matforsyning.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 021-18 Vedlegg 1 Brev frå RHF Rapport - Internrevisjon av risiko knytt til Matforsyning.pdfSak 021-18 Vedlegg 1 Brev frå RHF Rapport - Internrevisjon av risiko knytt til Matforsyning.pdf
Sak 021-18 Vedlegg 2 Hovudrapport - Interrevisjon Risiko knytt til Matforsyning.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 021-18 Vedlegg 2 Hovudrapport - Interrevisjon Risiko knytt til Matforsyning.pdfSak 021-18 Vedlegg 2 Hovudrapport - Interrevisjon Risiko knytt til Matforsyning.pdf
Sak 021-18 Vedlegg 3 Handlingsplan Helse Førde - Internrevisjon Risiko knytt til matforsyning.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 021-18 Vedlegg 3 Handlingsplan Helse Førde - Internrevisjon Risiko knytt til matforsyning.pdfSak 021-18 Vedlegg 3 Handlingsplan Helse Førde - Internrevisjon Risiko knytt til matforsyning.pdf
Sak 022-18 Plan for prehospitale tenester - høyringsdokument.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 022-18 Plan for prehospitale tenester - høyringsdokument.pdfSak 022-18 Plan for prehospitale tenester - høyringsdokument.pdf
Sak 022-18 Vedlegg 1-9.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 022-18 Vedlegg 1-9.pdfSak 022-18 Vedlegg 1-9.pdf
Sak 022-18 Vedlegg Høyringsutkast Prosjekt prehospitale tenester.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 022-18 Vedlegg Høyringsutkast Prosjekt prehospitale tenester.pdfSak 022-18 Vedlegg Høyringsutkast Prosjekt prehospitale tenester.pdf
Sak 023-18 Nye Førde sjukehus - status.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 023-18 Nye Førde sjukehus - status.pdfSak 023-18 Nye Førde sjukehus - status.pdf
Sak 023-18 Vedlegg 1 Nye Førde sjukehus - Føresetnadar og prosess.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 023-18 Vedlegg 1 Nye Førde sjukehus - Føresetnadar og prosess.pdfSak 023-18 Vedlegg 1 Nye Førde sjukehus - Føresetnadar og prosess.pdf
Sak 024-18 Nye Førde sjukehus - prinsipp for entreprise nybygg PHV.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 024-18 Nye Førde sjukehus - prinsipp for entreprise nybygg PHV.pdfSak 024-18 Nye Førde sjukehus - prinsipp for entreprise nybygg PHV.pdf
Sak 024-18 Vedlegg 1 Gjennomføringsstrategi for Nye Førde sjukehus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 024-18 Vedlegg 1 Gjennomføringsstrategi for Nye Førde sjukehus.pdfSak 024-18 Vedlegg 1 Gjennomføringsstrategi for Nye Førde sjukehus.pdf
Sak 025-18 Endra føresetnadar investeringsbudsjettet 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 025-18 Endra føresetnadar investeringsbudsjettet 2018.pdfSak 025-18 Endra føresetnadar investeringsbudsjettet 2018.pdf
Sak 027-18 A Skriv og meldingar til styret Helse Førde HF 23-03-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-18 A Skriv og meldingar til styret Helse Førde HF 23-03-2018.pdfSak 027-18 A Skriv og meldingar til styret Helse Førde HF 23-03-2018.pdf
Sak 027-18 Skriv 1 Samhandlingsnytt mars 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-18 Skriv 1 Samhandlingsnytt mars 2018.pdfSak 027-18 Skriv 1 Samhandlingsnytt mars 2018.pdf
Sak 027-18 Skriv 2 Brev fra Felles brukarutval - Eigen psykosepost.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-18 Skriv 2 Brev fra Felles brukarutval - Eigen psykosepost.pdfSak 027-18 Skriv 2 Brev fra Felles brukarutval - Eigen psykosepost.pdf
Sak 027-18 Skriv 3 RHF styresak 03218 Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-18 Skriv 3 RHF styresak 03218 Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfSak 027-18 Skriv 3 RHF styresak 03218 Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdf
Sak 027-18 Skriv 4 RHF styresak 03218 Vedlegg 1 - Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-18 Skriv 4 RHF styresak 03218 Vedlegg 1 - Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfSak 027-18 Skriv 4 RHF styresak 03218 Vedlegg 1 - Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdf
Sak 027-18 Skriv 5 RHF styresak 03618 Tal tilvisingar og avvising av pasientar innan BUP.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-18 Skriv 5 RHF styresak 03618 Tal tilvisingar og avvising av pasientar innan BUP.pdfSak 027-18 Skriv 5 RHF styresak 03618 Tal tilvisingar og avvising av pasientar innan BUP.pdf
Sak 027-18 Skriv 6 RHF sak 03718 Orient- om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltning av statlege selskap for 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-18 Skriv 6 RHF sak 03718 Orient- om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltning av statlege selskap for 2016.pdfSak 027-18 Skriv 6 RHF sak 03718 Orient- om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltning av statlege selskap for 2016.pdf

Styremøte 1. mars 2018

Sak 007-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 007-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 007-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 008-18 Godkjenning styreprotokoll Helse Førde 26-01-18.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 008-18 Godkjenning styreprotokoll Helse Førde 26-01-18.pdfSak 008-18 Godkjenning styreprotokoll Helse Førde 26-01-18.pdf
Sak 008-18 Styreprotokoll Helse Førde HF 26-01-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 008-18 Styreprotokoll Helse Førde HF 26-01-2018.pdfSak 008-18 Styreprotokoll Helse Førde HF 26-01-2018.pdf
Sak 009-18 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 009-18 Adm dir si orientering.pdfSak 009-18 Adm dir si orientering.pdf
Sak 009-18 Adm dir si orientering - punkt 1 - Tilsynsrapport januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 009-18 Adm dir si orientering - punkt 1 - Tilsynsrapport januar 2018.pdfSak 009-18 Adm dir si orientering - punkt 1 - Tilsynsrapport januar 2018.pdf
Sak 010-18 Rapportering frå verksemda per januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-18 Rapportering frå verksemda per januar 2018.pdfSak 010-18 Rapportering frå verksemda per januar 2018.pdf
Sak 010-18 Verksemdsrapport KIR januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-18 Verksemdsrapport KIR januar 2018.pdfSak 010-18 Verksemdsrapport KIR januar 2018.pdf
Sak 010-18 Verksemdsrapport MED januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-18 Verksemdsrapport MED januar 2018.pdfSak 010-18 Verksemdsrapport MED januar 2018.pdf
Sak 010-18 Verksemdsrapport PHV januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-18 Verksemdsrapport PHV januar 2018.pdfSak 010-18 Verksemdsrapport PHV januar 2018.pdf
Sak 010-18 Verksemdsrapport Stab og støtte januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-18 Verksemdsrapport Stab og støtte januar 2018.pdfSak 010-18 Verksemdsrapport Stab og støtte januar 2018.pdf
Sak 011-18 Oppfølging av forskrift om leiing og kvalitetsforbetring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 011-18 Oppfølging av forskrift om leiing og kvalitetsforbetring.pdfSak 011-18 Oppfølging av forskrift om leiing og kvalitetsforbetring.pdf
Sak 011-18 Vedlegg 1-13 - Sentrale dokument i kvalitetsstyringssystemet.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 011-18 Vedlegg 1-13 - Sentrale dokument i kvalitetsstyringssystemet.pdfSak 011-18 Vedlegg 1-13 - Sentrale dokument i kvalitetsstyringssystemet.pdf
Sak 012-18 Status Nye Førde sjukehus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 012-18 Status Nye Førde sjukehus.pdfSak 012-18 Status Nye Førde sjukehus.pdf
Sak 013-18 Skriv og meldingar til styret Helse Førde HF 01-03-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 013-18 Skriv og meldingar til styret Helse Førde HF 01-03-2018.pdfSak 013-18 Skriv og meldingar til styret Helse Førde HF 01-03-2018.pdf
Skriv 1 - Samhandlingsnytt februar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 1 - Samhandlingsnytt februar 2018.pdfSkriv 1 - Samhandlingsnytt februar 2018.pdf
Skriv 2 - Uttale frå Årdal kommunestyre til HFD sitt budsjett for 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 2 - Uttale frå Årdal kommunestyre til HFD sitt budsjett for 2018.pdfSkriv 2 - Uttale frå Årdal kommunestyre til HFD sitt budsjett for 2018.pdf
Skriv 3 - Høyanger AP uttale Tronvik årsmøte januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 3 - Høyanger AP uttale Tronvik årsmøte januar 2018.pdfSkriv 3 - Høyanger AP uttale Tronvik årsmøte januar 2018.pdf
Skriv 4 - Brev frå Helse Vest om ny plan for internrevisjon 2018-2019.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 4 - Brev frå Helse Vest om ny plan for internrevisjon 2018-2019.pdfSkriv 4 - Brev frå Helse Vest om ny plan for internrevisjon 2018-2019.pdf
Skriv 5 - Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 5 - Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2018.pdfSkriv 5 - Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2018.pdf
Skriv 6 - RHF styresak 01018 Konsernbudsjett 2018 investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 6 - RHF styresak 01018 Konsernbudsjett 2018 investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett.pdfSkriv 6 - RHF styresak 01018 Konsernbudsjett 2018 investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett.pdf
Skriv 7 - RHF styresak 01318 Helse2035 - Tiltaksplan.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 7 - RHF styresak 01318 Helse2035 - Tiltaksplan.pdfSkriv 7 - RHF styresak 01318 Helse2035 - Tiltaksplan.pdf
Skriv 8 - RHF styresak 01318 Vedlegg Helse2035 - Tiltaksplan.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 8 - RHF styresak 01318 Vedlegg Helse2035 - Tiltaksplan.pdfSkriv 8 - RHF styresak 01318 Vedlegg Helse2035 - Tiltaksplan.pdf
Skriv 9 - Brev frå LPP Sogn og Fj - Innspel til utbyggingsplanane for ny psykiatrisk klinikk.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 9 - Brev frå LPP Sogn og Fj - Innspel til utbyggingsplanane for ny psykiatrisk klinikk.pdfSkriv 9 - Brev frå LPP Sogn og Fj - Innspel til utbyggingsplanane for ny psykiatrisk klinikk.pdf

​Styremøte 26. januar 2018

Sak 001-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 001-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 001-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 002-18 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 15-12-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 002-18 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 15-12-2017.pdfSak 002-18 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 15-12-2017.pdf
Sak 002-18 Styreprotokoll Helse Førde HFD 25-12-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 002-18 Styreprotokoll Helse Førde HFD 25-12-2017.pdfSak 002-18 Styreprotokoll Helse Førde HFD 25-12-2017.pdf
Sak 003-18 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 003-18 Adm dir si orientering.pdfSak 003-18 Adm dir si orientering.pdf
Sak 003-18 Vedlegg - AD orientering pkt 1 Tilsynsrapporten desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 003-18 Vedlegg - AD orientering pkt 1 Tilsynsrapporten desember 2017.pdfSak 003-18 Vedlegg - AD orientering pkt 1 Tilsynsrapporten desember 2017.pdf
Sak 004-18 Rapportering frå verksemda per desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-18 Rapportering frå verksemda per desember 2017.pdfSak 004-18 Rapportering frå verksemda per desember 2017.pdf
Sak 004-18 Verksemdsrapport KIR desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-18 Verksemdsrapport KIR desember 2017.pdfSak 004-18 Verksemdsrapport KIR desember 2017.pdf
Sak 004-18 Verksemdsrapport MED desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-18 Verksemdsrapport MED desember 2017.pdfSak 004-18 Verksemdsrapport MED desember 2017.pdf
Sak 004-18 Verksemdsrapport PHV desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-18 Verksemdsrapport PHV desember 2017.pdfSak 004-18 Verksemdsrapport PHV desember 2017.pdf
Sak 004-18 Verksemdsrapport Stab og støtte desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-18 Verksemdsrapport Stab og støtte desember 2017.pdfSak 004-18 Verksemdsrapport Stab og støtte desember 2017.pdf
Sak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF.pdfSak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF.pdf
Sak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF vedlegg.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF vedlegg.pdfSak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF vedlegg.pdf
Sak 006-18 A Skriv og meldingar til styret HFD 26-01-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 006-18 A Skriv og meldingar til styret HFD 26-01-2018.pdfSak 006-18 A Skriv og meldingar til styret HFD 26-01-2018.pdf
Sak 006-18 Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 006-18 Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Januar 2018.pdfSak 006-18 Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Januar 2018.pdf
Sak 006-18 Skriv 2 - Ope brev til styret HFD frå Sogn og Fj krins av Norges Kvinne og familieforbund.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 006-18 Skriv 2 - Ope brev til styret HFD frå Sogn og Fj krins av Norges Kvinne og familieforbund.pdfSak 006-18 Skriv 2 - Ope brev til styret HFD frå Sogn og Fj krins av Norges Kvinne og familieforbund.pdf
Sak 006-18 Skriv 3 - Brev til styret HFD frå Norsk Psykologforening.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 006-18 Skriv 3 - Brev til styret HFD frå Norsk Psykologforening.pdfSak 006-18 Skriv 3 - Brev til styret HFD frå Norsk Psykologforening.pdf
Sak 096-17 Internrevisjon forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 096-17 Internrevisjon forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfSak 096-17 Internrevisjon forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdf
Sak 096-17 Vedlegg 1 - Rapport Forskingsaktiviteten i Helse Vest internrevisjon.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 096-17 Vedlegg 1 - Rapport Forskingsaktiviteten i Helse Vest internrevisjon.pdfSak 096-17 Vedlegg 1 - Rapport Forskingsaktiviteten i Helse Vest internrevisjon.pdf
Sak 097-17 Rapportering frå Pasientens helseteneste.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 097-17 Rapportering frå Pasientens helseteneste.pdfSak 097-17 Rapportering frå Pasientens helseteneste.pdf