Styredokument Helse Førde HF 2018

Styremøte 9. april 2018

Sak 028-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 09-04-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 028-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 09-04-2018.pdfSak 028-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 09-04-2018.pdf
Sak 029-18 Revisjon av utviklingsplan Helse Førde HF 2035.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 029-18 Revisjon av utviklingsplan Helse Førde HF 2035.pdfSak 029-18 Revisjon av utviklingsplan Helse Førde HF 2035.pdf
Sak 029-18 Vedlegg 1 - Revidert utviklingsplan 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 029-18 Vedlegg 1 - Revidert utviklingsplan 2018.pdfSak 029-18 Vedlegg 1 - Revidert utviklingsplan 2018.pdf

Styremøte 23. mars 2018

Sak 014-18 Innkalling sakliste styret Helse Førde HF 23-03-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 014-18 Innkalling sakliste styret Helse Førde HF 23-03-2018.pdfSak 014-18 Innkalling sakliste styret Helse Førde HF 23-03-2018.pdf
Sak 015-18 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 01-03-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 015-18 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 01-03-2018.pdfSak 015-18 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 01-03-2018.pdf
Sak 015-18 Styreprotokoll Helse Førde HF 01-03-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 015-18 Styreprotokoll Helse Førde HF 01-03-2018.pdfSak 015-18 Styreprotokoll Helse Førde HF 01-03-2018.pdf
Sak 016-18 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 016-18 Adm dir si orientering.pdfSak 016-18 Adm dir si orientering.pdf
Sak 016-18 Notat til AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapporten februar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 016-18 Notat til AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapporten februar 2018.pdfSak 016-18 Notat til AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapporten februar 2018.pdf
Sak 017-18 Rapportering frå verksemda per februar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-18 Rapportering frå verksemda per februar 2018.pdfSak 017-18 Rapportering frå verksemda per februar 2018.pdf
Sak 017-18 Verksemdsrapport KIR februar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-18 Verksemdsrapport KIR februar 2018.pdfSak 017-18 Verksemdsrapport KIR februar 2018.pdf
Sak 017-18 Verksemdsrapport MED februar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-18 Verksemdsrapport MED februar 2018.pdfSak 017-18 Verksemdsrapport MED februar 2018.pdf
Sak 017-18 Verksemdsrapport PHV februar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-18 Verksemdsrapport PHV februar 2018.pdfSak 017-18 Verksemdsrapport PHV februar 2018.pdf
Sak 017-18 Verksemdsrapport Stab og støtte februar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-18 Verksemdsrapport Stab og støtte februar 2018.pdfSak 017-18 Verksemdsrapport Stab og støtte februar 2018.pdf
Sak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF.pdfSak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF.pdf
Sak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF - Vedlegg 1 - Årsmelding 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF - Vedlegg 1 - Årsmelding 2017.pdfSak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF - Vedlegg 1 - Årsmelding 2017.pdf
Sak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF - Vedlegg 2 - Årsrekneskap 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF - Vedlegg 2 - Årsrekneskap 2017.pdfSak 018-18 Årsrekneskap 2017 Helse Førde HF - Vedlegg 2 - Årsrekneskap 2017.pdf
Sak 019-18 Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-18 Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdfSak 019-18 Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdf
Sak 019-18 Vedlegg 0 Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-18 Vedlegg 0 Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdfSak 019-18 Vedlegg 0 Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdf
Sak 019-18 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-18 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell.pdfSak 019-18 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell.pdf
Sak 019-18 Vedlegg 2 Mal for rapportering frå verksemda.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-18 Vedlegg 2 Mal for rapportering frå verksemda.pdfSak 019-18 Vedlegg 2 Mal for rapportering frå verksemda.pdf
Sak 019-18 Vedlegg 3 Mål 2018 og andre styringsparametrar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-18 Vedlegg 3 Mål 2018 og andre styringsparametrar.pdfSak 019-18 Vedlegg 3 Mål 2018 og andre styringsparametrar.pdf
Sak 019-18 Vedlegg 4 Oversikt over regionale planar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-18 Vedlegg 4 Oversikt over regionale planar.pdfSak 019-18 Vedlegg 4 Oversikt over regionale planar.pdf
Sak 019-18 Vedlegg 5 Særskilte rapporteringsfristar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-18 Vedlegg 5 Særskilte rapporteringsfristar.pdfSak 019-18 Vedlegg 5 Særskilte rapporteringsfristar.pdf
Sak 020-18 Risikostyring - styringsmål 2018 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-18 Risikostyring - styringsmål 2018 Helse Førde HF.pdfSak 020-18 Risikostyring - styringsmål 2018 Helse Førde HF.pdf
Sak 021-18 Risiko knytt til matforsyning - internrevisjon Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 021-18 Risiko knytt til matforsyning - internrevisjon Helse Vest RHF.pdfSak 021-18 Risiko knytt til matforsyning - internrevisjon Helse Vest RHF.pdf
Sak 021-18 Vedlegg 1 Brev frå RHF Rapport - Internrevisjon av risiko knytt til Matforsyning.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 021-18 Vedlegg 1 Brev frå RHF Rapport - Internrevisjon av risiko knytt til Matforsyning.pdfSak 021-18 Vedlegg 1 Brev frå RHF Rapport - Internrevisjon av risiko knytt til Matforsyning.pdf
Sak 021-18 Vedlegg 2 Hovudrapport - Interrevisjon Risiko knytt til Matforsyning.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 021-18 Vedlegg 2 Hovudrapport - Interrevisjon Risiko knytt til Matforsyning.pdfSak 021-18 Vedlegg 2 Hovudrapport - Interrevisjon Risiko knytt til Matforsyning.pdf
Sak 021-18 Vedlegg 3 Handlingsplan Helse Førde - Internrevisjon Risiko knytt til matforsyning.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 021-18 Vedlegg 3 Handlingsplan Helse Førde - Internrevisjon Risiko knytt til matforsyning.pdfSak 021-18 Vedlegg 3 Handlingsplan Helse Førde - Internrevisjon Risiko knytt til matforsyning.pdf
Sak 022-18 Plan for prehospitale tenester - høyringsdokument.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 022-18 Plan for prehospitale tenester - høyringsdokument.pdfSak 022-18 Plan for prehospitale tenester - høyringsdokument.pdf
Sak 022-18 Vedlegg 1-9.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 022-18 Vedlegg 1-9.pdfSak 022-18 Vedlegg 1-9.pdf
Sak 022-18 Vedlegg Høyringsutkast Prosjekt prehospitale tenester.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 022-18 Vedlegg Høyringsutkast Prosjekt prehospitale tenester.pdfSak 022-18 Vedlegg Høyringsutkast Prosjekt prehospitale tenester.pdf
Sak 023-18 Nye Førde sjukehus - status.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 023-18 Nye Førde sjukehus - status.pdfSak 023-18 Nye Førde sjukehus - status.pdf
Sak 024-18 Nye Førde sjukehus - prinsipp for entreprise nybygg PHV.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 024-18 Nye Førde sjukehus - prinsipp for entreprise nybygg PHV.pdfSak 024-18 Nye Førde sjukehus - prinsipp for entreprise nybygg PHV.pdf
Sak 024-18 Vedlegg 1 Gjennomføringsstrategi for Nye Førde sjukehus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 024-18 Vedlegg 1 Gjennomføringsstrategi for Nye Førde sjukehus.pdfSak 024-18 Vedlegg 1 Gjennomføringsstrategi for Nye Førde sjukehus.pdf
Sak 025-18 Endra føresetnadar investeringsbudsjettet 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 025-18 Endra føresetnadar investeringsbudsjettet 2018.pdfSak 025-18 Endra føresetnadar investeringsbudsjettet 2018.pdf
Sak 027-18 A Skriv og meldingar til styret Helse Førde HF 23-03-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-18 A Skriv og meldingar til styret Helse Førde HF 23-03-2018.pdfSak 027-18 A Skriv og meldingar til styret Helse Førde HF 23-03-2018.pdf
Sak 027-18 Skriv 1 Samhandlingsnytt mars 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-18 Skriv 1 Samhandlingsnytt mars 2018.pdfSak 027-18 Skriv 1 Samhandlingsnytt mars 2018.pdf
Sak 027-18 Skriv 2 Brev fra Felles brukarutval - Eigen psykosepost.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-18 Skriv 2 Brev fra Felles brukarutval - Eigen psykosepost.pdfSak 027-18 Skriv 2 Brev fra Felles brukarutval - Eigen psykosepost.pdf
Sak 027-18 Skriv 3 RHF styresak 03218 Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-18 Skriv 3 RHF styresak 03218 Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfSak 027-18 Skriv 3 RHF styresak 03218 Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdf
Sak 027-18 Skriv 4 RHF styresak 03218 Vedlegg 1 - Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-18 Skriv 4 RHF styresak 03218 Vedlegg 1 - Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfSak 027-18 Skriv 4 RHF styresak 03218 Vedlegg 1 - Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdf
Sak 027-18 Skriv 5 RHF styresak 03618 Tal tilvisingar og avvising av pasientar innan BUP.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-18 Skriv 5 RHF styresak 03618 Tal tilvisingar og avvising av pasientar innan BUP.pdfSak 027-18 Skriv 5 RHF styresak 03618 Tal tilvisingar og avvising av pasientar innan BUP.pdf
Sak 027-18 Skriv 6 RHF sak 03718 Orient- om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltning av statlege selskap for 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-18 Skriv 6 RHF sak 03718 Orient- om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltning av statlege selskap for 2016.pdfSak 027-18 Skriv 6 RHF sak 03718 Orient- om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltning av statlege selskap for 2016.pdf

Styremøte 1. mars 2018

Sak 007-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 007-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 007-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 008-18 Godkjenning styreprotokoll Helse Førde 26-01-18.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 008-18 Godkjenning styreprotokoll Helse Førde 26-01-18.pdfSak 008-18 Godkjenning styreprotokoll Helse Førde 26-01-18.pdf
Sak 008-18 Styreprotokoll Helse Førde HF 26-01-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 008-18 Styreprotokoll Helse Førde HF 26-01-2018.pdfSak 008-18 Styreprotokoll Helse Førde HF 26-01-2018.pdf
Sak 009-18 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 009-18 Adm dir si orientering.pdfSak 009-18 Adm dir si orientering.pdf
Sak 009-18 Adm dir si orientering - punkt 1 - Tilsynsrapport januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 009-18 Adm dir si orientering - punkt 1 - Tilsynsrapport januar 2018.pdfSak 009-18 Adm dir si orientering - punkt 1 - Tilsynsrapport januar 2018.pdf
Sak 010-18 Rapportering frå verksemda per januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-18 Rapportering frå verksemda per januar 2018.pdfSak 010-18 Rapportering frå verksemda per januar 2018.pdf
Sak 010-18 Verksemdsrapport KIR januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-18 Verksemdsrapport KIR januar 2018.pdfSak 010-18 Verksemdsrapport KIR januar 2018.pdf
Sak 010-18 Verksemdsrapport MED januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-18 Verksemdsrapport MED januar 2018.pdfSak 010-18 Verksemdsrapport MED januar 2018.pdf
Sak 010-18 Verksemdsrapport PHV januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-18 Verksemdsrapport PHV januar 2018.pdfSak 010-18 Verksemdsrapport PHV januar 2018.pdf
Sak 010-18 Verksemdsrapport Stab og støtte januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-18 Verksemdsrapport Stab og støtte januar 2018.pdfSak 010-18 Verksemdsrapport Stab og støtte januar 2018.pdf
Sak 011-18 Oppfølging av forskrift om leiing og kvalitetsforbetring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 011-18 Oppfølging av forskrift om leiing og kvalitetsforbetring.pdfSak 011-18 Oppfølging av forskrift om leiing og kvalitetsforbetring.pdf
Sak 011-18 Vedlegg 1-13 - Sentrale dokument i kvalitetsstyringssystemet.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 011-18 Vedlegg 1-13 - Sentrale dokument i kvalitetsstyringssystemet.pdfSak 011-18 Vedlegg 1-13 - Sentrale dokument i kvalitetsstyringssystemet.pdf
Sak 012-18 Status Nye Førde sjukehus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 012-18 Status Nye Førde sjukehus.pdfSak 012-18 Status Nye Førde sjukehus.pdf
Sak 013-18 Skriv og meldingar til styret Helse Førde HF 01-03-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 013-18 Skriv og meldingar til styret Helse Førde HF 01-03-2018.pdfSak 013-18 Skriv og meldingar til styret Helse Førde HF 01-03-2018.pdf
Skriv 1 - Samhandlingsnytt februar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 1 - Samhandlingsnytt februar 2018.pdfSkriv 1 - Samhandlingsnytt februar 2018.pdf
Skriv 2 - Uttale frå Årdal kommunestyre til HFD sitt budsjett for 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 2 - Uttale frå Årdal kommunestyre til HFD sitt budsjett for 2018.pdfSkriv 2 - Uttale frå Årdal kommunestyre til HFD sitt budsjett for 2018.pdf
Skriv 3 - Høyanger AP uttale Tronvik årsmøte januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 3 - Høyanger AP uttale Tronvik årsmøte januar 2018.pdfSkriv 3 - Høyanger AP uttale Tronvik årsmøte januar 2018.pdf
Skriv 4 - Brev frå Helse Vest om ny plan for internrevisjon 2018-2019.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 4 - Brev frå Helse Vest om ny plan for internrevisjon 2018-2019.pdfSkriv 4 - Brev frå Helse Vest om ny plan for internrevisjon 2018-2019.pdf
Skriv 5 - Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 5 - Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2018.pdfSkriv 5 - Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2018.pdf
Skriv 6 - RHF styresak 01018 Konsernbudsjett 2018 investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 6 - RHF styresak 01018 Konsernbudsjett 2018 investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett.pdfSkriv 6 - RHF styresak 01018 Konsernbudsjett 2018 investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett.pdf
Skriv 7 - RHF styresak 01318 Helse2035 - Tiltaksplan.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 7 - RHF styresak 01318 Helse2035 - Tiltaksplan.pdfSkriv 7 - RHF styresak 01318 Helse2035 - Tiltaksplan.pdf
Skriv 8 - RHF styresak 01318 Vedlegg Helse2035 - Tiltaksplan.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 8 - RHF styresak 01318 Vedlegg Helse2035 - Tiltaksplan.pdfSkriv 8 - RHF styresak 01318 Vedlegg Helse2035 - Tiltaksplan.pdf
Skriv 9 - Brev frå LPP Sogn og Fj - Innspel til utbyggingsplanane for ny psykiatrisk klinikk.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 9 - Brev frå LPP Sogn og Fj - Innspel til utbyggingsplanane for ny psykiatrisk klinikk.pdfSkriv 9 - Brev frå LPP Sogn og Fj - Innspel til utbyggingsplanane for ny psykiatrisk klinikk.pdf

​Styremøte 26. januar 2018

Sak 001-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 001-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 001-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 002-18 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 15-12-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 002-18 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 15-12-2017.pdfSak 002-18 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 15-12-2017.pdf
Sak 002-18 Styreprotokoll Helse Førde HFD 25-12-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 002-18 Styreprotokoll Helse Førde HFD 25-12-2017.pdfSak 002-18 Styreprotokoll Helse Førde HFD 25-12-2017.pdf
Sak 003-18 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 003-18 Adm dir si orientering.pdfSak 003-18 Adm dir si orientering.pdf
Sak 003-18 Vedlegg - AD orientering pkt 1 Tilsynsrapporten desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 003-18 Vedlegg - AD orientering pkt 1 Tilsynsrapporten desember 2017.pdfSak 003-18 Vedlegg - AD orientering pkt 1 Tilsynsrapporten desember 2017.pdf
Sak 004-18 Rapportering frå verksemda per desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-18 Rapportering frå verksemda per desember 2017.pdfSak 004-18 Rapportering frå verksemda per desember 2017.pdf
Sak 004-18 Verksemdsrapport KIR desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-18 Verksemdsrapport KIR desember 2017.pdfSak 004-18 Verksemdsrapport KIR desember 2017.pdf
Sak 004-18 Verksemdsrapport MED desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-18 Verksemdsrapport MED desember 2017.pdfSak 004-18 Verksemdsrapport MED desember 2017.pdf
Sak 004-18 Verksemdsrapport PHV desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-18 Verksemdsrapport PHV desember 2017.pdfSak 004-18 Verksemdsrapport PHV desember 2017.pdf
Sak 004-18 Verksemdsrapport Stab og støtte desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-18 Verksemdsrapport Stab og støtte desember 2017.pdfSak 004-18 Verksemdsrapport Stab og støtte desember 2017.pdf
Sak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF.pdfSak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF.pdf
Sak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF vedlegg.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF vedlegg.pdfSak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF vedlegg.pdf
Sak 006-18 A Skriv og meldingar til styret HFD 26-01-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 006-18 A Skriv og meldingar til styret HFD 26-01-2018.pdfSak 006-18 A Skriv og meldingar til styret HFD 26-01-2018.pdf
Sak 006-18 Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 006-18 Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Januar 2018.pdfSak 006-18 Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Januar 2018.pdf
Sak 006-18 Skriv 2 - Ope brev til styret HFD frå Sogn og Fj krins av Norges Kvinne og familieforbund.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 006-18 Skriv 2 - Ope brev til styret HFD frå Sogn og Fj krins av Norges Kvinne og familieforbund.pdfSak 006-18 Skriv 2 - Ope brev til styret HFD frå Sogn og Fj krins av Norges Kvinne og familieforbund.pdf
Sak 006-18 Skriv 3 - Brev til styret HFD frå Norsk Psykologforening.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 006-18 Skriv 3 - Brev til styret HFD frå Norsk Psykologforening.pdfSak 006-18 Skriv 3 - Brev til styret HFD frå Norsk Psykologforening.pdf
Sak 096-17 Internrevisjon forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 096-17 Internrevisjon forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfSak 096-17 Internrevisjon forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdf
Sak 096-17 Vedlegg 1 - Rapport Forskingsaktiviteten i Helse Vest internrevisjon.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 096-17 Vedlegg 1 - Rapport Forskingsaktiviteten i Helse Vest internrevisjon.pdfSak 096-17 Vedlegg 1 - Rapport Forskingsaktiviteten i Helse Vest internrevisjon.pdf
Sak 097-17 Rapportering frå Pasientens helseteneste.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 097-17 Rapportering frå Pasientens helseteneste.pdfSak 097-17 Rapportering frå Pasientens helseteneste.pdf