Styredokument Helse Førde HF 2018

.

​Styremøte 26. januar 2018

Sak 001-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 001-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 001-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 002-18 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 15-12-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 002-18 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 15-12-2017.pdfSak 002-18 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 15-12-2017.pdf
Sak 002-18 Styreprotokoll Helse Førde HFD 25-12-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 002-18 Styreprotokoll Helse Førde HFD 25-12-2017.pdfSak 002-18 Styreprotokoll Helse Førde HFD 25-12-2017.pdf
Sak 003-18 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 003-18 Adm dir si orientering.pdfSak 003-18 Adm dir si orientering.pdf
Sak 003-18 Vedlegg - AD orientering pkt 1 Tilsynsrapporten desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 003-18 Vedlegg - AD orientering pkt 1 Tilsynsrapporten desember 2017.pdfSak 003-18 Vedlegg - AD orientering pkt 1 Tilsynsrapporten desember 2017.pdf
Sak 004-18 Rapportering frå verksemda per desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-18 Rapportering frå verksemda per desember 2017.pdfSak 004-18 Rapportering frå verksemda per desember 2017.pdf
Sak 004-18 Verksemdsrapport KIR desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-18 Verksemdsrapport KIR desember 2017.pdfSak 004-18 Verksemdsrapport KIR desember 2017.pdf
Sak 004-18 Verksemdsrapport MED desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-18 Verksemdsrapport MED desember 2017.pdfSak 004-18 Verksemdsrapport MED desember 2017.pdf
Sak 004-18 Verksemdsrapport PHV desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-18 Verksemdsrapport PHV desember 2017.pdfSak 004-18 Verksemdsrapport PHV desember 2017.pdf
Sak 004-18 Verksemdsrapport Stab og støtte desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-18 Verksemdsrapport Stab og støtte desember 2017.pdfSak 004-18 Verksemdsrapport Stab og støtte desember 2017.pdf
Sak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF.pdfSak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF.pdf
Sak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF vedlegg.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF vedlegg.pdfSak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF vedlegg.pdf
Sak 006-18 A Skriv og meldingar til styret HFD 26-01-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 006-18 A Skriv og meldingar til styret HFD 26-01-2018.pdfSak 006-18 A Skriv og meldingar til styret HFD 26-01-2018.pdf
Sak 006-18 Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 006-18 Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Januar 2018.pdfSak 006-18 Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Januar 2018.pdf
Sak 006-18 Skriv 2 - Ope brev til styret HFD frå Sogn og Fj krins av Norges Kvinne og familieforbund.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 006-18 Skriv 2 - Ope brev til styret HFD frå Sogn og Fj krins av Norges Kvinne og familieforbund.pdfSak 006-18 Skriv 2 - Ope brev til styret HFD frå Sogn og Fj krins av Norges Kvinne og familieforbund.pdf
Sak 006-18 Skriv 3 - Brev til styret HFD frå Norsk Psykologforening.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 006-18 Skriv 3 - Brev til styret HFD frå Norsk Psykologforening.pdfSak 006-18 Skriv 3 - Brev til styret HFD frå Norsk Psykologforening.pdf
Sak 096-17 Internrevisjon forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 096-17 Internrevisjon forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfSak 096-17 Internrevisjon forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdf
Sak 096-17 Vedlegg 1 - Rapport Forskingsaktiviteten i Helse Vest internrevisjon.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 096-17 Vedlegg 1 - Rapport Forskingsaktiviteten i Helse Vest internrevisjon.pdfSak 096-17 Vedlegg 1 - Rapport Forskingsaktiviteten i Helse Vest internrevisjon.pdf
Sak 097-17 Rapportering frå Pasientens helseteneste.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 097-17 Rapportering frå Pasientens helseteneste.pdfSak 097-17 Rapportering frå Pasientens helseteneste.pdf