HELSENORGE

Styredokument Helse Førde HF 2018

Styremøte 18. desember 2018

Styremøte 23. november 2018

Styremøte 29. oktober 2018

Styremøte 28. september 2018

Innkalling Sakliste styret HFD 2018-09-28.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Innkalling Sakliste styret HFD 2018-09-28.pdfInnkalling Sakliste styret HFD 2018-09-28.pdfpdf982870
Skriv 1 Samhandlingsnytt september 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Skriv 1 Samhandlingsnytt september 2018.pdfSkriv 1 Samhandlingsnytt september 2018.pdfpdf544610
Skriv 2 Kvalitetskonferansen 2018 Plakat.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Skriv 2 Kvalitetskonferansen 2018 Plakat.pdfSkriv 2 Kvalitetskonferansen 2018 Plakat.pdfpdf20189262
Styreprotokoll HFD 2018-09-05.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Styreprotokoll HFD 2018-09-05.pdfStyreprotokoll HFD 2018-09-05.pdfpdf341647
Styresak 06918 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-09-05.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Styresak 06918 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-09-05.pdfStyresak 06918 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-09-05.pdfpdf518359
Styresak 07018 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Styresak 07018 Adm dir si orientering.pdfStyresak 07018 Adm dir si orientering.pdfpdf423953
Styresak 07018 Vedlegg 1 Tilsynsrapport august 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Styresak 07018 Vedlegg 1 Tilsynsrapport august 2018.pdfStyresak 07018 Vedlegg 1 Tilsynsrapport august 2018.pdfpdf573368
Styresak 07018 Vedlegg 2 Høyringar.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Styresak 07018 Vedlegg 2 Høyringar.pdfStyresak 07018 Vedlegg 2 Høyringar.pdfpdf358541
Styresak 07118 Rapportering fra verksemda per august 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Styresak 07118 Rapportering fra verksemda per august 2018.pdfStyresak 07118 Rapportering fra verksemda per august 2018.pdfpdf784983
Styresak 07218 Løysing for kontorarbeidsplassar i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Styresak 07218 Løysing for kontorarbeidsplassar i HFD.pdfStyresak 07218 Løysing for kontorarbeidsplassar i HFD.pdfpdf559606
Styresak 07318 Nye Førde sjukehus - orientering.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Styresak 07318 Nye Førde sjukehus - orientering.pdfStyresak 07318 Nye Førde sjukehus - orientering.pdfpdf521451
Verksemdsrapport KIR august 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Verksemdsrapport KIR august 2018.pdfVerksemdsrapport KIR august 2018.pdfpdf800810
Verksemdsrapport MED august 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Verksemdsrapport MED august 2018.pdfVerksemdsrapport MED august 2018.pdfpdf458367
Verksemdsrapport PHV august 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Verksemdsrapport PHV august 2018.pdfVerksemdsrapport PHV august 2018.pdfpdf502683
Verksemdsrapport Stabsområdet august 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Verksemdsrapport Stabsområdet august 2018.pdfVerksemdsrapport Stabsområdet august 2018.pdfpdf393408

Styremøte 5. september 2018

Innkalling Sakliste styret HFD 2018-09-05.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Innkalling Sakliste styret HFD 2018-09-05.pdfInnkalling Sakliste styret HFD 2018-09-05.pdfpdf1023962
Skriv 1 Samhandlingsnytt august 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Skriv 1 Samhandlingsnytt august 2018.pdfSkriv 1 Samhandlingsnytt august 2018.pdfpdf555549
Skriv 2 Høyringsuttale HFD - Regional plan for psykisk helsevern i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Skriv 2 Høyringsuttale HFD - Regional plan for psykisk helsevern i Helse Vest.pdfSkriv 2 Høyringsuttale HFD - Regional plan for psykisk helsevern i Helse Vest.pdfpdf1373539
Styreprotokoll HFD 2018-06-22.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styreprotokoll HFD 2018-06-22.pdfStyreprotokoll HFD 2018-06-22.pdfpdf910862
Styresak 06018 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-06-22.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06018 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-06-22.pdfStyresak 06018 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-06-22.pdfpdf423253
Styresak 06118 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06118 Adm dir si orientering.pdfStyresak 06118 Adm dir si orientering.pdfpdf430760
Styresak 06118 Vedlegg 1 Tilsynsrapport juni og juli 2018 fra HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06118 Vedlegg 1 Tilsynsrapport juni og juli 2018 fra HFD.pdfStyresak 06118 Vedlegg 1 Tilsynsrapport juni og juli 2018 fra HFD.pdfpdf573627
Styresak 06218 Rapportering fra verksemda pr juli 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06218 Rapportering fra verksemda pr juli 2018.pdfStyresak 06218 Rapportering fra verksemda pr juli 2018.pdfpdf5564440
Styresak 06318 Forside vedlegg.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Forside vedlegg.pdfStyresak 06318 Forside vedlegg.pdfpdf421643
Styresak 06318 Vedlegg 1 Vedtekter for HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Vedlegg 1 Vedtekter for HFD.pdfStyresak 06318 Vedlegg 1 Vedtekter for HFD.pdfpdf142873
Styresak 06318 Vedlegg 2 Revidert styreinstruks HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Vedlegg 2 Revidert styreinstruks HFD.pdfStyresak 06318 Vedlegg 2 Revidert styreinstruks HFD.pdfpdf229066
Styresak 06318 Vedlegg 3 Instruks for adm dir HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Vedlegg 3 Instruks for adm dir HFD.pdfStyresak 06318 Vedlegg 3 Instruks for adm dir HFD.pdfpdf135343
Styresak 06318 Vedlegg 4 Fullmaktsstruktur HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Vedlegg 4 Fullmaktsstruktur HFD.pdfStyresak 06318 Vedlegg 4 Fullmaktsstruktur HFD.pdfpdf152786
Styresak 06318 Vedlegg 5 Rettleiaren Styrearbeid i helseforetak.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Vedlegg 5 Rettleiaren Styrearbeid i helseforetak.pdfStyresak 06318 Vedlegg 5 Rettleiaren Styrearbeid i helseforetak.pdfpdf341893
Styresak 06318 Vedlegg 6 Etiske retningslinjer HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Vedlegg 6 Etiske retningslinjer HFD.pdfStyresak 06318 Vedlegg 6 Etiske retningslinjer HFD.pdfpdf144854
Styresak 06318 Vedlegg 7 Regjeringa sin eigarpolitikk.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Vedlegg 7 Regjeringa sin eigarpolitikk.pdfStyresak 06318 Vedlegg 7 Regjeringa sin eigarpolitikk.pdfpdf3177784
Styresak 06318 Vedlegg 8 Retningslinjer for lønn og anna godtgjering.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Vedlegg 8 Retningslinjer for lønn og anna godtgjering.pdfStyresak 06318 Vedlegg 8 Retningslinjer for lønn og anna godtgjering.pdfpdf1553037
Styresak 06318 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret HFD.pdfStyresak 06318 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret HFD.pdfpdf616476
Styresak 06418 Møteplan og årsplan 2019 for styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06418 Møteplan og årsplan 2019 for styret HFD.pdfStyresak 06418 Møteplan og årsplan 2019 for styret HFD.pdfpdf611362
Styresak 06418 Vedlegg 1 Årsplan 2019 for styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06418 Vedlegg 1 Årsplan 2019 for styret HFD.pdfStyresak 06418 Vedlegg 1 Årsplan 2019 for styret HFD.pdfpdf514163
Styresak 06518 Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06518 Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2.pdfStyresak 06518 Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2.pdfpdf640288
Styresak 06518 Vedlegg 1 Prehospitale tenester HFD - mandat fase 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06518 Vedlegg 1 Prehospitale tenester HFD - mandat fase 1.pdfStyresak 06518 Vedlegg 1 Prehospitale tenester HFD - mandat fase 1.pdfpdf398586
Styresak 06618 Bierverv i HFD - status.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06618 Bierverv i HFD - status.pdfStyresak 06618 Bierverv i HFD - status.pdfpdf556558
Verksemdsrapport KIR juli 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Verksemdsrapport KIR juli 2018.pdfVerksemdsrapport KIR juli 2018.pdfpdf808784
Verksemdsrapport MED juli 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Verksemdsrapport MED juli 2018.pdfVerksemdsrapport MED juli 2018.pdfpdf454982
Verksemdsrapport PHV juli 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Verksemdsrapport PHV juli 2018.pdfVerksemdsrapport PHV juli 2018.pdfpdf496197
Verksemdsrapport Stabsområdet juli 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Verksemdsrapport Stabsområdet juli 2018.pdfVerksemdsrapport Stabsområdet juli 2018.pdfpdf264617

Styremøte 22. juni 2018

Innkalling Sakliste styret HFD 2018-06-22.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Innkalling Sakliste styret HFD 2018-06-22.pdfInnkalling Sakliste styret HFD 2018-06-22.pdfpdf1059756
Skriv 1 Samhandlingsnytt juni-juli 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Skriv 1 Samhandlingsnytt juni-juli 2018.pdfSkriv 1 Samhandlingsnytt juni-juli 2018.pdfpdf524362
Styreprotokoll HFD 2018-05-22.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styreprotokoll HFD 2018-05-22.pdfStyreprotokoll HFD 2018-05-22.pdfpdf2755872
Styresak 04918 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-05-22.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 04918 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-05-22.pdfStyresak 04918 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-05-22.pdfpdf518953
Styresak 05018 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05018 Adm dir si orientering.pdfStyresak 05018 Adm dir si orientering.pdfpdf422834
Styresak 05018 Vedlegg 1 Tilsynsrapport mai 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05018 Vedlegg 1 Tilsynsrapport mai 2018.pdfStyresak 05018 Vedlegg 1 Tilsynsrapport mai 2018.pdfpdf651869
Styresak 05118 Rapportering fra verksemda per mai 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05118 Rapportering fra verksemda per mai 2018.pdfStyresak 05118 Rapportering fra verksemda per mai 2018.pdfpdf616986
Styresak 05218 Risikostyring 1. tertial.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05218 Risikostyring 1. tertial.pdfStyresak 05218 Risikostyring 1. tertial.pdfpdf657155
Styresak 05218 Vedlegg 1 Risikostyringsmål 1-6.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05218 Vedlegg 1 Risikostyringsmål 1-6.pdfStyresak 05218 Vedlegg 1 Risikostyringsmål 1-6.pdfpdf690368
Styresak 05318 Halvårleg rapportering på mål i styringsdokument 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05318 Halvårleg rapportering på mål i styringsdokument 2018.pdfStyresak 05318 Halvårleg rapportering på mål i styringsdokument 2018.pdfpdf525032
Styresak 05318 Vedlegg 1 Matrise for halvårleg rapportering utvalde mål i styringsdokumentet 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05318 Vedlegg 1 Matrise for halvårleg rapportering utvalde mål i styringsdokumentet 2018.pdfStyresak 05318 Vedlegg 1 Matrise for halvårleg rapportering utvalde mål i styringsdokumentet 2018.pdfpdf18847391
Styresak 05418 Utviklingsplan for HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05418 Utviklingsplan for HFD.pdfStyresak 05418 Utviklingsplan for HFD.pdfpdf3833911
Styresak 05418 Vedlegg 1 Utviklingsplan HFD 2018-2035.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05418 Vedlegg 1 Utviklingsplan HFD 2018-2035.pdfStyresak 05418 Vedlegg 1 Utviklingsplan HFD 2018-2035.pdfpdf3185424
Styresak 05418 Vedlegg 2 Innspel fra Fylkesmannen Sogn og fjordane.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05418 Vedlegg 2 Innspel fra Fylkesmannen Sogn og fjordane.pdfStyresak 05418 Vedlegg 2 Innspel fra Fylkesmannen Sogn og fjordane.pdfpdf285953
Styresak 05518 Plan for prehospitale tenester - fase 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Plan for prehospitale tenester - fase 1.pdfStyresak 05518 Plan for prehospitale tenester - fase 1.pdfpdf561071
Styresak 05518 Vedlegg 1 Høyringssvar Fylkesmannen.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Vedlegg 1 Høyringssvar Fylkesmannen.pdfStyresak 05518 Vedlegg 1 Høyringssvar Fylkesmannen.pdfpdf188230
Styresak 05518 Vedlegg 2 Høyringsuttale Felles brukarutval i Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Vedlegg 2 Høyringsuttale Felles brukarutval i Sogn og Fjordane.pdfStyresak 05518 Vedlegg 2 Høyringsuttale Felles brukarutval i Sogn og Fjordane.pdfpdf128667
Styresak 05518 Vedlegg 3 Høyringssvar Sogn Regionråd.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Vedlegg 3 Høyringssvar Sogn Regionråd.pdfStyresak 05518 Vedlegg 3 Høyringssvar Sogn Regionråd.pdfpdf30944
Styresak 05518 Vedlegg 4 Høyringssvar fra kommunalsjefnettverket i Nordfjord.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Vedlegg 4 Høyringssvar fra kommunalsjefnettverket i Nordfjord.pdfStyresak 05518 Vedlegg 4 Høyringssvar fra kommunalsjefnettverket i Nordfjord.pdfpdf183713
Styresak 05518 Vedlegg 5 Høyringsuttale Aurland kommune.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Vedlegg 5 Høyringsuttale Aurland kommune.pdfStyresak 05518 Vedlegg 5 Høyringsuttale Aurland kommune.pdfpdf419140
Styresak 05518 Vedlegg 6 Høyringssvar Hyllestad kommune.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Vedlegg 6 Høyringssvar Hyllestad kommune.pdfStyresak 05518 Vedlegg 6 Høyringssvar Hyllestad kommune.pdfpdf163778
Styresak 05518 Vedlegg 7 Høyringsuttale Jens Tobias.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Vedlegg 7 Høyringsuttale Jens Tobias.pdfStyresak 05518 Vedlegg 7 Høyringsuttale Jens Tobias.pdfpdf383827
Styresak 05518 Vedlegg 8 Høyringssvar Årdal kommune.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Vedlegg 8 Høyringssvar Årdal kommune.pdfStyresak 05518 Vedlegg 8 Høyringssvar Årdal kommune.pdfpdf114318
Styresak 05618 Pasientens helseteneste - rapportering om prosjekt i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05618 Pasientens helseteneste - rapportering om prosjekt i HFD.pdfStyresak 05618 Pasientens helseteneste - rapportering om prosjekt i HFD.pdfpdf926940
Styresak 05718 Innovasjon i Helse Førde.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05718 Innovasjon i Helse Førde.pdfStyresak 05718 Innovasjon i Helse Førde.pdfpdf881192
Styresak 05718 Vedlegg 1 Regional Innovasjonsstrategi 2016-2020.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05718 Vedlegg 1 Regional Innovasjonsstrategi 2016-2020.pdfStyresak 05718 Vedlegg 1 Regional Innovasjonsstrategi 2016-2020.pdfpdf5760718
Styresak 05718 Vedlegg 2 Strategi forsking og innovasjon HFD 2014-2020.PDFhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05718 Vedlegg 2 Strategi forsking og innovasjon HFD 2014-2020.PDFStyresak 05718 Vedlegg 2 Strategi forsking og innovasjon HFD 2014-2020.PDFpdf631040
Verksemdsrapport KIR mai 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Verksemdsrapport KIR mai 2018.pdfVerksemdsrapport KIR mai 2018.pdfpdf809083
Verksemdsrapport MED mai 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Verksemdsrapport MED mai 2018.pdfVerksemdsrapport MED mai 2018.pdfpdf451327
Verksemdsrapport PHV mai 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Verksemdsrapport PHV mai 2018.pdfVerksemdsrapport PHV mai 2018.pdfpdf495926
Verksemdsrapport Stab og stotte mai 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Verksemdsrapport Stab og stotte mai 2018.pdfVerksemdsrapport Stab og stotte mai 2018.pdfpdf392672

Styremøte 22. mai 2018

Sak 039-18 Innkalling og sakliste styret HFD 2018-05-22.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 039-18 Innkalling og sakliste styret HFD 2018-05-22.pdfSak 039-18 Innkalling og sakliste styret HFD 2018-05-22.pdfpdf1036662
Sak 045-18 Vedlegg 1 - Vitskaplege publikasjonar HFD 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 045-18 Vedlegg 1 - Vitskaplege publikasjonar HFD 2017.pdfSak 045-18 Vedlegg 1 - Vitskaplege publikasjonar HFD 2017.pdfpdf12637
Sak 046-18 Vedlegg 1 - Liste motteke innspel per 2018-05-11.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 046-18 Vedlegg 1 - Liste motteke innspel per 2018-05-11.pdfSak 046-18 Vedlegg 1 - Liste motteke innspel per 2018-05-11.pdfpdf315048

Styremøte 27. april 2018

Sak 031-18 Innkalling og sakliste styret HFD 27-04-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 031-18 Innkalling og sakliste styret HFD 27-04-2018.pdfSak 031-18 Innkalling og sakliste styret HFD 27-04-2018.pdfpdf1053684
Sak 032-18 Styreprotokoll HFD 23-03-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 032-18 Styreprotokoll HFD 23-03-2018.pdfSak 032-18 Styreprotokoll HFD 23-03-2018.pdfpdf1257835

Styremøte 9. april 2018

Sak 028-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 09-04-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 028-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 09-04-2018.pdfSak 028-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 09-04-2018.pdfpdf910395
Sak 029-18 Revisjon av utviklingsplan Helse Førde HF 2035.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 029-18 Revisjon av utviklingsplan Helse Førde HF 2035.pdfSak 029-18 Revisjon av utviklingsplan Helse Førde HF 2035.pdfpdf3161256

Styremøte 23. mars 2018

Sak 014-18 Innkalling sakliste styret Helse Førde HF 23-03-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 014-18 Innkalling sakliste styret Helse Førde HF 23-03-2018.pdfSak 014-18 Innkalling sakliste styret Helse Førde HF 23-03-2018.pdfpdf1132969
Sak 022-18 Vedlegg 1-9.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 022-18 Vedlegg 1-9.pdfSak 022-18 Vedlegg 1-9.pdfpdf21359544

Styremøte 1. mars 2018

Sak 007-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 007-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 007-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf954844
Sak 011-18 Vedlegg 1-13 - Sentrale dokument i kvalitetsstyringssystemet.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 011-18 Vedlegg 1-13 - Sentrale dokument i kvalitetsstyringssystemet.pdfSak 011-18 Vedlegg 1-13 - Sentrale dokument i kvalitetsstyringssystemet.pdfpdf17279636

​Styremøte 26. januar 2018

Sak 001-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 001-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 001-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf1015139