HELSENORGE

Styredokument Helse Førde HF - 2017

Styremøte 15. desember

Sak 090-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 090-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 090-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf1030159

Styremøte 24. november

Sak 079-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 079-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 079-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf1055326
Skriv og meldingar - vedlegg 1 - Samhandlingsnytt - november 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - vedlegg 1 - Samhandlingsnytt - november 2017.pdfSkriv og meldingar - vedlegg 1 - Samhandlingsnytt - november 2017.pdfpdf2104185

Styremøte 27. oktober

Sak 070-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 070-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 070-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf966540

Styremøte 12. september 2017

Sak 062-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 062-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 062-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf541475
Sak 067-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 067-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfSak 067-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfpdf386961
Sak 069-2017 - Skriv 09 - RHF sak 09217 Vedlegg Del av statens eierberetning 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 09 - RHF sak 09217 Vedlegg Del av statens eierberetning 2016.pdfSak 069-2017 - Skriv 09 - RHF sak 09217 Vedlegg Del av statens eierberetning 2016.pdfpdf4937181

 

 

 

Styremøte 30. juni 2017

Sak 049-2017 Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfSak 049-2017 Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfpdf11846
Sak 051-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 051-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 051-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf596322
Sak 057-2017 - Vedlegg 1 - Vedtekter HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 1 - Vedtekter HFD.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 1 - Vedtekter HFD.pdfpdf1783749
Sak 057-2017 - Vedlegg 8 - Retningslinjer for løn og anna godtgjersle for leiande tilsette.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 8 - Retningslinjer for løn og anna godtgjersle for leiande tilsette.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 8 - Retningslinjer for løn og anna godtgjersle for leiande tilsette.pdfpdf1551683
Sak 061-2017 - Skriv 5 - Svarbrev til seksjonsleiarar i HFD 2017-06-20.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 5 - Svarbrev til seksjonsleiarar i HFD 2017-06-20.pdfSak 061-2017 - Skriv 5 - Svarbrev til seksjonsleiarar i HFD 2017-06-20.pdfpdf1194092
Sak 061-2017 - Skriv 6 - Svarbrev til Dnlf og NSF 2017-06-19.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 6 - Svarbrev til Dnlf og NSF 2017-06-19.pdfSak 061-2017 - Skriv 6 - Svarbrev til Dnlf og NSF 2017-06-19.pdfpdf673818
Sak 061-2017 - Skriv 7 - Svarbrev - Brukarmedverknad i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 7 - Svarbrev - Brukarmedverknad i HFD.pdfSak 061-2017 - Skriv 7 - Svarbrev - Brukarmedverknad i HFD.pdfpdf54415

Styremøte 6. juni 2017

Sak 040-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 040-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 040-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf613484
Sak 049-2017 - Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 - Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfSak 049-2017 - Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfpdf11842
Sak 050-2017 - Skriv 2 - Brev til Sogn Regionråd 2017-05-17 MR LSH.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 050-2017 - Skriv 2 - Brev til Sogn Regionråd 2017-05-17 MR LSH.pdfSak 050-2017 - Skriv 2 - Brev til Sogn Regionråd 2017-05-17 MR LSH.pdfpdf334348
Sak 050-2017 - Skriv 5 - Brev fra Dnlf og NSF 2017-04-21.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 050-2017 - Skriv 5 - Brev fra Dnlf og NSF 2017-04-21.pdfSak 050-2017 - Skriv 5 - Brev fra Dnlf og NSF 2017-04-21.pdfpdf148370

Styremøte 26. mai 2017

Sak 036-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 036-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 036-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf495862

 

Styremøte 28. april 2017

Sak 024-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 024-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 024-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf613454
Sak 032-2017 Vedlegg 1 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 032-2017 Vedlegg 1 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfSak 032-2017 Vedlegg 1 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfpdf495651
Sak 034-2017 Skriv 2 - Klage over planvedtak.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-2017 Skriv 2 - Klage over planvedtak.pdfSak 034-2017 Skriv 2 - Klage over planvedtak.pdfpdf4412700

Styremøte 24. mars 2017

Sak 014-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 014-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 014-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf561670
Sak 023-2017 Skriv og meldingar til styret.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 023-2017 Skriv og meldingar til styret.pdfSak 023-2017 Skriv og meldingar til styret.pdfpdf3209994

Styremøte 17. februar 2017

Sak 007-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 007-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 007-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf538441
Sak 013-2017 Skriv og meldingar til styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 013-2017 Skriv og meldingar til styret HFD.pdfSak 013-2017 Skriv og meldingar til styret HFD.pdfpdf5066765

Styremøte 27. januar 2017

Sak 001-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 001-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 001-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf345454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Styredokument - arkiv 2016