Helsenorge

Styredokument Helse Førde HF - 2017

Styremøte 15. desember

Sak 090-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 090-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 090-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf1030159
Sak 091-2017 Godkjenning styreprotokoll Helse Førde HF 24-11-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 091-2017 Godkjenning styreprotokoll Helse Førde HF 24-11-2017.pdfSak 091-2017 Godkjenning styreprotokoll Helse Førde HF 24-11-2017.pdfpdf131399
Sak 091-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 24-11-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 091-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 24-11-2017.pdfSak 091-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 24-11-2017.pdfpdf108466
Sak 092-2017 AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapporten nov 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 092-2017 AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapporten nov 2017.pdfSak 092-2017 AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapporten nov 2017.pdfpdf161186
Sak 092-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 092-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 092-2017 Adm dir si orientering.pdfpdf115134
Sak 093-2017 Rapportering frå verksemda per november 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 093-2017 Rapportering frå verksemda per november 2017.pdfSak 093-2017 Rapportering frå verksemda per november 2017.pdfpdf352628
Sak 093-2017 Verksemdsrapport KIR november 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 093-2017 Verksemdsrapport KIR november 2017.pdfSak 093-2017 Verksemdsrapport KIR november 2017.pdfpdf399469
Sak 093-2017 Verksemdsrapport MED november 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 093-2017 Verksemdsrapport MED november 2017.pdfSak 093-2017 Verksemdsrapport MED november 2017.pdfpdf322591
Sak 093-2017 Verksemdsrapport PHV november 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 093-2017 Verksemdsrapport PHV november 2017.pdfSak 093-2017 Verksemdsrapport PHV november 2017.pdfpdf363469
Sak 093-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte november 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 093-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte november 2017.pdfSak 093-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte november 2017.pdfpdf96218
Sak 094-2017 - Budsjett 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 094-2017 - Budsjett 2018.pdfSak 094-2017 - Budsjett 2018.pdfpdf204593
Sak 094-2017 Budsjett 2018 - Kirurgisk klinikk.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 094-2017 Budsjett 2018 - Kirurgisk klinikk.pdfSak 094-2017 Budsjett 2018 - Kirurgisk klinikk.pdfpdf275670
Sak 094-2017 Budsjett 2018 - Medisinsk klinikk.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 094-2017 Budsjett 2018 - Medisinsk klinikk.pdfSak 094-2017 Budsjett 2018 - Medisinsk klinikk.pdfpdf376786
Sak 094-2017 Budsjett 2018 - Psykisk helsevern.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 094-2017 Budsjett 2018 - Psykisk helsevern.pdfSak 094-2017 Budsjett 2018 - Psykisk helsevern.pdfpdf239879
Sak 094-2017 Budsjett 2018 - Stab og støtte.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 094-2017 Budsjett 2018 - Stab og støtte.pdfSak 094-2017 Budsjett 2018 - Stab og støtte.pdfpdf204729
Sak 095-2017 Investeringsbudsjett 2018 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 095-2017 Investeringsbudsjett 2018 Helse Førde HF.pdfSak 095-2017 Investeringsbudsjett 2018 Helse Førde HF.pdfpdf112784
Sak 096-2017 Internrevisjon forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 096-2017 Internrevisjon forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfSak 096-2017 Internrevisjon forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfpdf192576
Sak 096-2017 Vedlegg 1 - Rapport Forskingsaktiviteten i Helse Vest internrevisjon.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 096-2017 Vedlegg 1 - Rapport Forskingsaktiviteten i Helse Vest internrevisjon.pdfSak 096-2017 Vedlegg 1 - Rapport Forskingsaktiviteten i Helse Vest internrevisjon.pdfpdf1045442
Sak 097-2017 Rapportering frå Pasientens helseteneste.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 097-2017 Rapportering frå Pasientens helseteneste.pdfSak 097-2017 Rapportering frå Pasientens helseteneste.pdfpdf1102920
Sak 098-2017 - A - Skriv og meldingar til styret Helse Førde 15-12-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 098-2017 - A - Skriv og meldingar til styret Helse Førde 15-12-2017.pdfSak 098-2017 - A - Skriv og meldingar til styret Helse Førde 15-12-2017.pdfpdf153634
Sak 098-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 098-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt desember 2017.pdfSak 098-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt desember 2017.pdfpdf474552
Sak 098-2017 - Skriv 2 - MR ved Lærdal sjukehus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 098-2017 - Skriv 2 - MR ved Lærdal sjukehus.pdfSak 098-2017 - Skriv 2 - MR ved Lærdal sjukehus.pdfpdf22664
Sak 098-2017 - Skriv 3 - RHF styresak 12317 Avtalespesialistordninga i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 098-2017 - Skriv 3 - RHF styresak 12317 Avtalespesialistordninga i Helse Vest.pdfSak 098-2017 - Skriv 3 - RHF styresak 12317 Avtalespesialistordninga i Helse Vest.pdfpdf244891
Sak 098-2017 - Skriv 4 - RHF styresak 12417 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern - orientering om status.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 098-2017 - Skriv 4 - RHF styresak 12417 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern - orientering om status.pdfSak 098-2017 - Skriv 4 - RHF styresak 12417 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern - orientering om status.pdfpdf173862
Sak 098-2017 - Skriv 5 - RHF styresak 12517 Felles risikostyringsmål for 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 098-2017 - Skriv 5 - RHF styresak 12517 Felles risikostyringsmål for 2018.pdfSak 098-2017 - Skriv 5 - RHF styresak 12517 Felles risikostyringsmål for 2018.pdfpdf171925
Sak 098-2017 - Skriv 6 - RHF styresak 13017 Oppsummering omdømme 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 098-2017 - Skriv 6 - RHF styresak 13017 Oppsummering omdømme 2017.pdfSak 098-2017 - Skriv 6 - RHF styresak 13017 Oppsummering omdømme 2017.pdfpdf265567
Sak 099-2017 Vurdering av AD og regulering av løn.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 099-2017 Vurdering av AD og regulering av løn.pdfSak 099-2017 Vurdering av AD og regulering av løn.pdfpdf157500

Styremøte 24. november

Sak 079-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 079-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 079-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf1055326
Sak 080-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 27-10-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 080-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 27-10-2017.pdfSak 080-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 27-10-2017.pdfpdf131295
Sak 080-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 27-10-27.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 080-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 27-10-27.pdfSak 080-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 27-10-27.pdfpdf109289
Sak 081-2017 AD si orientering - punkt 1 - Tilsynsrapporten oktober 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 081-2017 AD si orientering - punkt 1 - Tilsynsrapporten oktober 2017.pdfSak 081-2017 AD si orientering - punkt 1 - Tilsynsrapporten oktober 2017.pdfpdf150180
Sak 081-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 081-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 081-2017 Adm dir si orientering.pdfpdf116609
Sak 082-2017 Rapportering frå verksemda per oktober 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 082-2017 Rapportering frå verksemda per oktober 2017.pdfSak 082-2017 Rapportering frå verksemda per oktober 2017.pdfpdf337898
Sak 082-2017 Verksemdsrapport KIR oktober 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 082-2017 Verksemdsrapport KIR oktober 2017.pdfSak 082-2017 Verksemdsrapport KIR oktober 2017.pdfpdf943091
Sak 082-2017 Verksemdsrapport MED oktober 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 082-2017 Verksemdsrapport MED oktober 2017.pdfSak 082-2017 Verksemdsrapport MED oktober 2017.pdfpdf328506
Sak 082-2017 Verksemdsrapport PHV oktober 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 082-2017 Verksemdsrapport PHV oktober 2017.pdfSak 082-2017 Verksemdsrapport PHV oktober 2017.pdfpdf362404
Sak 082-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte oktober 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 082-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte oktober 2017.pdfSak 082-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte oktober 2017.pdfpdf97214
Sak 083-2017 Nye Førde sjukehus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 083-2017 Nye Førde sjukehus.pdfSak 083-2017 Nye Førde sjukehus.pdfpdf168666
Sak 083-2017 Vedlegg 1 - Korreksjonsoppstilling til konseptfasedokument.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 083-2017 Vedlegg 1 - Korreksjonsoppstilling til konseptfasedokument.pdfSak 083-2017 Vedlegg 1 - Korreksjonsoppstilling til konseptfasedokument.pdfpdf327311
Sak 083-2017 Vedlegg 2 - Oppsummert funksjons- og romprogram.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 083-2017 Vedlegg 2 - Oppsummert funksjons- og romprogram.pdfSak 083-2017 Vedlegg 2 - Oppsummert funksjons- og romprogram.pdfpdf706845
Sak 083-2017 Vedlegg 3 - Oppsummering oppdatert talgrunnlag.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 083-2017 Vedlegg 3 - Oppsummering oppdatert talgrunnlag.pdfSak 083-2017 Vedlegg 3 - Oppsummering oppdatert talgrunnlag.pdfpdf393562
Sak 084-2017 Mellombels løysing båtambulanse sør.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 084-2017 Mellombels løysing båtambulanse sør.pdfSak 084-2017 Mellombels løysing båtambulanse sør.pdfpdf187302
Sak 085-2017 Internrevisjon av oppfølging av regionale planar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 085-2017 Internrevisjon av oppfølging av regionale planar.pdfSak 085-2017 Internrevisjon av oppfølging av regionale planar.pdfpdf144851
Sak 085-2017 Vedlegg 1 - Rapport Internrevisjon av oppfølging av regionale planar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 085-2017 Vedlegg 1 - Rapport Internrevisjon av oppfølging av regionale planar.pdfSak 085-2017 Vedlegg 1 - Rapport Internrevisjon av oppfølging av regionale planar.pdfpdf950947
Sak 085-2017 Vedlegg 2 - Tabell Ansvarleg for Regionale planar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 085-2017 Vedlegg 2 - Tabell Ansvarleg for Regionale planar.pdfSak 085-2017 Vedlegg 2 - Tabell Ansvarleg for Regionale planar.pdfpdf77006
Sak 086-2017 Plan for internrevisjonar i RHF og HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 086-2017 Plan for internrevisjonar i RHF og HFD.pdfSak 086-2017 Plan for internrevisjonar i RHF og HFD.pdfpdf144480
Sak 086-2017 Vedlegg 1 - Plan internrevisjon Helse Førde HF 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 086-2017 Vedlegg 1 - Plan internrevisjon Helse Førde HF 2018.pdfSak 086-2017 Vedlegg 1 - Plan internrevisjon Helse Førde HF 2018.pdfpdf117194
Sak 086-2017 Vedlegg 2 - Plan for internrevisjon 2017-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 086-2017 Vedlegg 2 - Plan for internrevisjon 2017-2018.pdfSak 086-2017 Vedlegg 2 - Plan for internrevisjon 2017-2018.pdfpdf1160721
Sak 087-2017 Verksemdsoverdraging frå HFD til Pasientreiser HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 087-2017 Verksemdsoverdraging frå HFD til Pasientreiser HF.pdfSak 087-2017 Verksemdsoverdraging frå HFD til Pasientreiser HF.pdfpdf169169
Sak 088-2017 Rapportering om prosjekt Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 088-2017 Rapportering om prosjekt Helse Førde HF.pdfSak 088-2017 Rapportering om prosjekt Helse Førde HF.pdfpdf257700
Skriv og meldingar - til styret Helse Førde HF 24-11-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - til styret Helse Førde HF 24-11-2017.pdfSkriv og meldingar - til styret Helse Førde HF 24-11-2017.pdfpdf152602
Skriv og meldingar - vedlegg 1 - Samhandlingsnytt - november 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - vedlegg 1 - Samhandlingsnytt - november 2017.pdfSkriv og meldingar - vedlegg 1 - Samhandlingsnytt - november 2017.pdfpdf2104185
Skriv og meldingar - vedlegg 2 - Samhandlingsnytt - november 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - vedlegg 2 - Samhandlingsnytt - november 2017.pdfSkriv og meldingar - vedlegg 2 - Samhandlingsnytt - november 2017.pdfpdf163131
Skriv og meldingar - vedlegg 3 - RHF styresak 10317 Vedlegg 1 - Evaluering av leger med stratgisk oppmerksomhet i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - vedlegg 3 - RHF styresak 10317 Vedlegg 1 - Evaluering av leger med stratgisk oppmerksomhet i Helse Vest.pdfSkriv og meldingar - vedlegg 3 - RHF styresak 10317 Vedlegg 1 - Evaluering av leger med stratgisk oppmerksomhet i Helse Vest.pdfpdf2201105
Skriv og meldingar - vedlegg 4 - RHF styresak 10517 Regional plan for svangerskaps- fødsels- og barselomsorga.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - vedlegg 4 - RHF styresak 10517 Regional plan for svangerskaps- fødsels- og barselomsorga.pdfSkriv og meldingar - vedlegg 4 - RHF styresak 10517 Regional plan for svangerskaps- fødsels- og barselomsorga.pdfpdf197173
Skriv og meldingar - vedlegg 5 - RHF styresak 10717 Nasjonal forsikringsstrategi.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - vedlegg 5 - RHF styresak 10717 Nasjonal forsikringsstrategi.pdfSkriv og meldingar - vedlegg 5 - RHF styresak 10717 Nasjonal forsikringsstrategi.pdfpdf153684
Skriv og meldingar - vedlegg 6 - RHF styresak 11017 Nasjonalt system for innføring av nye metodar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - vedlegg 6 - RHF styresak 11017 Nasjonalt system for innføring av nye metodar.pdfSkriv og meldingar - vedlegg 6 - RHF styresak 11017 Nasjonalt system for innføring av nye metodar.pdfpdf195148
Skriv og meldingar - vedlegg 7 - RHF styresak 11117 Miljøpolitikk for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - vedlegg 7 - RHF styresak 11117 Miljøpolitikk for Helse Vest RHF.pdfSkriv og meldingar - vedlegg 7 - RHF styresak 11117 Miljøpolitikk for Helse Vest RHF.pdfpdf160213

Styremøte 27. oktober

Sak 070-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 070-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 070-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf966540
Sak 070-2017 Styreprotokoll Helse Førde HD 12-09-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 070-2017 Styreprotokoll Helse Førde HD 12-09-2017.pdfSak 070-2017 Styreprotokoll Helse Førde HD 12-09-2017.pdfpdf116496
Sak 071-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 12-09-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 071-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 12-09-2017.pdfSak 071-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 12-09-2017.pdfpdf131065
Sak 072-2017 - Vedlegg 1 - Tilsynsrapporten september 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 072-2017 - Vedlegg 1 - Tilsynsrapporten september 2017.pdfSak 072-2017 - Vedlegg 1 - Tilsynsrapporten september 2017.pdfpdf150454
Sak 072-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 072-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 072-2017 Adm dir si orientering.pdfpdf115573
Sak 073-2017 Rapportering frå verksemda per september 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 073-2017 Rapportering frå verksemda per september 2017.pdfSak 073-2017 Rapportering frå verksemda per september 2017.pdfpdf448240
Sak 073-2017 Verksemdsrapport KIR september 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 073-2017 Verksemdsrapport KIR september 2017.pdfSak 073-2017 Verksemdsrapport KIR september 2017.pdfpdf902237
Sak 073-2017 Verksemdsrapport MED september 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 073-2017 Verksemdsrapport MED september 2017.pdfSak 073-2017 Verksemdsrapport MED september 2017.pdfpdf351029
Sak 073-2017 Verksemdsrapport PHV september 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 073-2017 Verksemdsrapport PHV september 2017.pdfSak 073-2017 Verksemdsrapport PHV september 2017.pdfpdf320083
Sak 073-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte september 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 073-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte september 2017.pdfSak 073-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte september 2017.pdfpdf97635
Sak 074-2017 - Vedlegg 1 - Oversikt over bygningsmasse tilhøyrande HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2017 - Vedlegg 1 - Oversikt over bygningsmasse tilhøyrande HFD.pdfSak 074-2017 - Vedlegg 1 - Oversikt over bygningsmasse tilhøyrande HFD.pdfpdf1034602
Sak 074-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfSak 074-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfpdf1037015
Sak 075-2017 Risikostyring 2017 - rapportering 2 tertial.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075-2017 Risikostyring 2017 - rapportering 2 tertial.pdfSak 075-2017 Risikostyring 2017 - rapportering 2 tertial.pdfpdf136779
Sak 075-2017 Vedlegg 1 - Tabell risikostyring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075-2017 Vedlegg 1 - Tabell risikostyring.pdfSak 075-2017 Vedlegg 1 - Tabell risikostyring.pdfpdf235289
Sak 076-2017 Status båtambulanse.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 076-2017 Status båtambulanse.pdfSak 076-2017 Status båtambulanse.pdfpdf184370
Sak 078-2017 Ekstrasak - Tilsetting adm dir HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 078-2017 Ekstrasak - Tilsetting adm dir HFD.pdfSak 078-2017 Ekstrasak - Tilsetting adm dir HFD.pdfpdf140416
Skriv 1 - Samhandlingsnytt oktober 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 1 - Samhandlingsnytt oktober 2017.pdfSkriv 1 - Samhandlingsnytt oktober 2017.pdfpdf397988
Skriv 2 - Avgjerd Fylkesmannen.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 2 - Avgjerd Fylkesmannen.pdfSkriv 2 - Avgjerd Fylkesmannen.pdfpdf281351
Skriv 3 - RHF styresak 104-2017 Heiltidskultur.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 3 - RHF styresak 104-2017 Heiltidskultur.pdfSkriv 3 - RHF styresak 104-2017 Heiltidskultur.pdfpdf177871
Skriv 4 - Brev til Helse Vest - Innspel til tiltaksplan Helse 2035.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 4 - Brev til Helse Vest - Innspel til tiltaksplan Helse 2035.pdfSkriv 4 - Brev til Helse Vest - Innspel til tiltaksplan Helse 2035.pdfpdf52171
Skriv 5 - Tiltaksplan for Helse 2035.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 5 - Tiltaksplan for Helse 2035.pdfSkriv 5 - Tiltaksplan for Helse 2035.pdfpdf1781501
Skriv 6 - Utarbeiding av tiltaksplan Helse 2035.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 6 - Utarbeiding av tiltaksplan Helse 2035.pdfSkriv 6 - Utarbeiding av tiltaksplan Helse 2035.pdfpdf1349308
Skriv 7 - Bekymringsmelding frå Førde Pensjonistlag.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 7 - Bekymringsmelding frå Førde Pensjonistlag.pdfSkriv 7 - Bekymringsmelding frå Førde Pensjonistlag.pdfpdf87069
Skriv og meldingar til styret Helse Førde HF 27-10-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar til styret Helse Førde HF 27-10-2017.pdfSkriv og meldingar til styret Helse Førde HF 27-10-2017.pdfpdf153341

Styremøte 12. september 2017

Sak 062-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 062-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 062-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf541475
Sak 063-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 30-06-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 063-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 30-06-2017.pdfSak 063-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 30-06-2017.pdfpdf131371
Sak 063-2017 Styreprotokoll 30-06-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 063-2017 Styreprotokoll 30-06-2017.pdfSak 063-2017 Styreprotokoll 30-06-2017.pdfpdf130255
Sak 064-2017 - Vedlegg - Tilsynsrapporten august 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2017 - Vedlegg - Tilsynsrapporten august 2017.pdfSak 064-2017 - Vedlegg - Tilsynsrapporten august 2017.pdfpdf122923
Sak 064-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 064-2017 Adm dir si orientering.pdfpdf116281
Sak 065-2017 Rapportering frå verksemda per juli 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2017 Rapportering frå verksemda per juli 2017.pdfSak 065-2017 Rapportering frå verksemda per juli 2017.pdfpdf427374
Sak 065-2017 Verksemdsrapport KIR juli 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2017 Verksemdsrapport KIR juli 2017.pdfSak 065-2017 Verksemdsrapport KIR juli 2017.pdfpdf861873
Sak 065-2017 Verksemdsrapport MED juli 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2017 Verksemdsrapport MED juli 2017.pdfSak 065-2017 Verksemdsrapport MED juli 2017.pdfpdf349597
Sak 065-2017 Verksemdsrapport PHV juli 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2017 Verksemdsrapport PHV juli 2017.pdfSak 065-2017 Verksemdsrapport PHV juli 2017.pdfpdf359876
Sak 065-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte juli 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte juli 2017.pdfSak 065-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte juli 2017.pdfpdf98124
Sak 066-2017 - Vedlegg 1 - Årsplan 2018 for styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 066-2017 - Vedlegg 1 - Årsplan 2018 for styret HFD.pdfSak 066-2017 - Vedlegg 1 - Årsplan 2018 for styret HFD.pdfpdf190665
Sak 066-2017 Møteplan og årsplan 2018 for styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 066-2017 Møteplan og årsplan 2018 for styret HFD.pdfSak 066-2017 Møteplan og årsplan 2018 for styret HFD.pdfpdf159172
Sak 067-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 067-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfSak 067-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfpdf386961
Sak 068-2017 - Vedlegg 1 - Prehospitale tenester HFD - utkast mandat.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 068-2017 - Vedlegg 1 - Prehospitale tenester HFD - utkast mandat.pdfSak 068-2017 - Vedlegg 1 - Prehospitale tenester HFD - utkast mandat.pdfpdf237220
Sak 068-2017 Mandat for prosjekt prehospitale tenester.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 068-2017 Mandat for prosjekt prehospitale tenester.pdfSak 068-2017 Mandat for prosjekt prehospitale tenester.pdfpdf141789
Sak 069-2017 - A - Skriv og meldingar til styret HFD 12-09-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - A - Skriv og meldingar til styret HFD 12-09-2017.pdfSak 069-2017 - A - Skriv og meldingar til styret HFD 12-09-2017.pdfpdf153514
Sak 069-2017 - Skriv 01 - Samhandlingsnytt august-september 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 01 - Samhandlingsnytt august-september 2017.pdfSak 069-2017 - Skriv 01 - Samhandlingsnytt august-september 2017.pdfpdf207750
Sak 069-2017 - Skriv 02 - Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 02 - Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdfSak 069-2017 - Skriv 02 - Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdfpdf519266
Sak 069-2017 - Skriv 03 - Bekymring til Helse Vest ved styret.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 03 - Bekymring til Helse Vest ved styret.pdfSak 069-2017 - Skriv 03 - Bekymring til Helse Vest ved styret.pdfpdf475974
Sak 069-2017 - Skriv 04 - RHF sak 08817 Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 04 - RHF sak 08817 Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfSak 069-2017 - Skriv 04 - RHF sak 08817 Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfpdf189385
Sak 069-2017 - Skriv 05 - RHF sak 08817 Vedlegg 1 - REVMATOLOGI I HELSE VEST - Regional plan utkast med vedlegg.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 05 - RHF sak 08817 Vedlegg 1 - REVMATOLOGI I HELSE VEST - Regional plan utkast med vedlegg.pdfSak 069-2017 - Skriv 05 - RHF sak 08817 Vedlegg 1 - REVMATOLOGI I HELSE VEST - Regional plan utkast med vedlegg.pdfpdf1618277
Sak 069-2017 - Skriv 06 - RHF sak 08917 Revidert rettleiar for for tidlegfaseplanlegging i sjukehusbyggprosjekt.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 06 - RHF sak 08917 Revidert rettleiar for for tidlegfaseplanlegging i sjukehusbyggprosjekt.pdfSak 069-2017 - Skriv 06 - RHF sak 08917 Revidert rettleiar for for tidlegfaseplanlegging i sjukehusbyggprosjekt.pdfpdf163745
Sak 069-2017 - Skriv 07 - RHF sak 08917 Vedlegg 1 - Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 07 - RHF sak 08917 Vedlegg 1 - Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.pdfSak 069-2017 - Skriv 07 - RHF sak 08917 Vedlegg 1 - Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.pdfpdf1487316
Sak 069-2017 - Skriv 08 - RHF sak 09217 Statens eigarberetning.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 08 - RHF sak 09217 Statens eigarberetning.pdfSak 069-2017 - Skriv 08 - RHF sak 09217 Statens eigarberetning.pdfpdf123373
Sak 069-2017 - Skriv 09 - RHF sak 09217 Vedlegg Del av statens eierberetning 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 09 - RHF sak 09217 Vedlegg Del av statens eierberetning 2016.pdfSak 069-2017 - Skriv 09 - RHF sak 09217 Vedlegg Del av statens eierberetning 2016.pdfpdf4937181
Sak 069-2017 - Skriv 10 - Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 10 - Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta 2016.pdfSak 069-2017 - Skriv 10 - Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta 2016.pdfpdf396276
Sak 069-2017 - Skriv 11 - RHF sak 09317 Vedlegg 1 - Nasjonal Forskingsrapport frå spesialisthelsetenesta 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 11 - RHF sak 09317 Vedlegg 1 - Nasjonal Forskingsrapport frå spesialisthelsetenesta 2016.pdfSak 069-2017 - Skriv 11 - RHF sak 09317 Vedlegg 1 - Nasjonal Forskingsrapport frå spesialisthelsetenesta 2016.pdfpdf4538007

 

 

 

Styremøte 30. juni 2017

Sak 049-2017 Statusrapport forsking og innovasjon i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 Statusrapport forsking og innovasjon i HFD.pdfSak 049-2017 Statusrapport forsking og innovasjon i HFD.pdfpdf391965
Sak 049-2017 Vedlegg 1 - Årsrapport FLO 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 Vedlegg 1 - Årsrapport FLO 2016.pdfSak 049-2017 Vedlegg 1 - Årsrapport FLO 2016.pdfpdf3773697
Sak 049-2017 Vedlegg 2 - Årsrapport 2016 Phv og rus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 Vedlegg 2 - Årsrapport 2016 Phv og rus.pdfSak 049-2017 Vedlegg 2 - Årsrapport 2016 Phv og rus.pdfpdf1152639
Sak 049-2017 Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfSak 049-2017 Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfpdf11846
Sak 051-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 051-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 051-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf596322
Sak 052-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 06-06-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 052-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 06-06-2017.pdfSak 052-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 06-06-2017.pdfpdf131391
Sak 052-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 06-06-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 052-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 06-06-2017.pdfSak 052-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 06-06-2017.pdfpdf198632
Sak 053-2017 - Vedlegg 1 - Tilsynsrapporten mai 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 053-2017 - Vedlegg 1 - Tilsynsrapporten mai 2017.pdfSak 053-2017 - Vedlegg 1 - Tilsynsrapporten mai 2017.pdfpdf124822
Sak 053-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 053-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 053-2017 Adm dir si orientering.pdfpdf116508
Sak 053-2017 Notat til AD orientering pkt 2 Sepsis.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 053-2017 Notat til AD orientering pkt 2 Sepsis.pdfSak 053-2017 Notat til AD orientering pkt 2 Sepsis.pdfpdf199340
Sak 054-2017 Rapportering frå verksemda per mai 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 054-2017 Rapportering frå verksemda per mai 2017.pdfSak 054-2017 Rapportering frå verksemda per mai 2017.pdfpdf694174
Sak 054-2017 Verksemdsrapport KIR mai 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 054-2017 Verksemdsrapport KIR mai 2017.pdfSak 054-2017 Verksemdsrapport KIR mai 2017.pdfpdf872369
Sak 054-2017 Verksemdsrapport MED mai 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 054-2017 Verksemdsrapport MED mai 2017.pdfSak 054-2017 Verksemdsrapport MED mai 2017.pdfpdf340992
Sak 054-2017 Verksemdsrapport PHV mai 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 054-2017 Verksemdsrapport PHV mai 2017.pdfSak 054-2017 Verksemdsrapport PHV mai 2017.pdfpdf359966
Sak 054-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte mai 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 054-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte mai 2017.pdfSak 054-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte mai 2017.pdfpdf97104
Sak 055-2017 Risikostyring av styringsmål 2017 - tertialrapportering 1.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2017 Risikostyring av styringsmål 2017 - tertialrapportering 1.pdfSak 055-2017 Risikostyring av styringsmål 2017 - tertialrapportering 1.pdfpdf138534
Sak 055-2017 Vedlegg 1 Risikostyringsmål 1-5 - samledokument til rapportering første tertial.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2017 Vedlegg 1 Risikostyringsmål 1-5 - samledokument til rapportering første tertial.pdfSak 055-2017 Vedlegg 1 Risikostyringsmål 1-5 - samledokument til rapportering første tertial.pdfpdf169927
Sak 056-2017 Styringsdokument 2017 - rapportering 1 halvår.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 056-2017 Styringsdokument 2017 - rapportering 1 halvår.pdfSak 056-2017 Styringsdokument 2017 - rapportering 1 halvår.pdfpdf136926
Sak 056-2017 Vedlegg 1 - Matrise for halvårleg rapportering på mål i styringsdokument 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 056-2017 Vedlegg 1 - Matrise for halvårleg rapportering på mål i styringsdokument 2017.pdfSak 056-2017 Vedlegg 1 - Matrise for halvårleg rapportering på mål i styringsdokument 2017.pdfpdf925876
Sak 057-2017 - A -Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - A -Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i HFD.pdfSak 057-2017 - A -Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i HFD.pdfpdf176405
Sak 057-2017 - Vedlegg 1 - Vedtekter HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 1 - Vedtekter HFD.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 1 - Vedtekter HFD.pdfpdf1783749
Sak 057-2017 - Vedlegg 2 - Styreinstruks HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 2 - Styreinstruks HFD.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 2 - Styreinstruks HFD.pdfpdf318821
Sak 057-2017 - Vedlegg 3 Instruks for adm dir HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 3 Instruks for adm dir HFD.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 3 Instruks for adm dir HFD.pdfpdf251369
Sak 057-2017 - Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur HFD.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur HFD.pdfpdf148495
Sak 057-2017 - Vedlegg 5 - Rettleiaren Styrearbeid i helseforetak.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 5 - Rettleiaren Styrearbeid i helseforetak.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 5 - Rettleiaren Styrearbeid i helseforetak.pdfpdf960132
Sak 057-2017 - Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer.pdfpdf142856
Sak 057-2017 - Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk - Meld.St. 27.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk - Meld.St. 27.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk - Meld.St. 27.pdfpdf3125473
Sak 057-2017 - Vedlegg 8 - Retningslinjer for løn og anna godtgjersle for leiande tilsette.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 8 - Retningslinjer for løn og anna godtgjersle for leiande tilsette.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 8 - Retningslinjer for løn og anna godtgjersle for leiande tilsette.pdfpdf1551683
Sak 058-2017 - Budsjettoppf 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 058-2017 - Budsjettoppf 2017.pdfSak 058-2017 - Budsjettoppf 2017.pdfpdf141718
Sak 058-2017 - Vedlegg 1 - Rapport Prosjekt Døgn utgreiing.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 058-2017 - Vedlegg 1 - Rapport Prosjekt Døgn utgreiing.pdfSak 058-2017 - Vedlegg 1 - Rapport Prosjekt Døgn utgreiing.pdfpdf691675
Sak 058-2017 - Vedlegg 2 - Rapport utgreiing av samanslåing sengepostar LSH.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 058-2017 - Vedlegg 2 - Rapport utgreiing av samanslåing sengepostar LSH.pdfSak 058-2017 - Vedlegg 2 - Rapport utgreiing av samanslåing sengepostar LSH.pdfpdf112786
Sak 058-2017 - Vedlegg 3 - Sluttrapport prosjekt vaktordningar godtgjersle og kjøp av arbeidstid for legar i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 058-2017 - Vedlegg 3 - Sluttrapport prosjekt vaktordningar godtgjersle og kjøp av arbeidstid for legar i HFD.pdfSak 058-2017 - Vedlegg 3 - Sluttrapport prosjekt vaktordningar godtgjersle og kjøp av arbeidstid for legar i HFD.pdfpdf425648
Sak 058-2017 - Vedlegg 4 - Rapport - forprosjekt Nye Førde sjukehus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 058-2017 - Vedlegg 4 - Rapport - forprosjekt Nye Førde sjukehus.pdfSak 058-2017 - Vedlegg 4 - Rapport - forprosjekt Nye Førde sjukehus.pdfpdf518587
Sak 059-2017 Rapportering om prosjekt HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 059-2017 Rapportering om prosjekt HFD.pdfSak 059-2017 Rapportering om prosjekt HFD.pdfpdf396084
Sak 060-2017 Bierverv i HFD - status.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 060-2017 Bierverv i HFD - status.pdfSak 060-2017 Bierverv i HFD - status.pdfpdf151427
Sak 061-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Juni 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Juni 2017.pdfSak 061-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Juni 2017.pdfpdf377491
Sak 061-2017 - Skriv 2 - RHF styresak 07017 Inntektsmodell 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 2 - RHF styresak 07017 Inntektsmodell 2018.pdfSak 061-2017 - Skriv 2 - RHF styresak 07017 Inntektsmodell 2018.pdfpdf138552
Sak 061-2017 - Skriv 3 - RHF styresak 07117 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 3 - RHF styresak 07117 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdfSak 061-2017 - Skriv 3 - RHF styresak 07117 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdfpdf266431
Sak 061-2017 - Skriv 4 - RHF styresak 07217 Langtidsbudsjett 2018-2022.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 4 - RHF styresak 07217 Langtidsbudsjett 2018-2022.pdfSak 061-2017 - Skriv 4 - RHF styresak 07217 Langtidsbudsjett 2018-2022.pdfpdf542402
Sak 061-2017 - Skriv 5 - Svarbrev til seksjonsleiarar i HFD 2017-06-20.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 5 - Svarbrev til seksjonsleiarar i HFD 2017-06-20.pdfSak 061-2017 - Skriv 5 - Svarbrev til seksjonsleiarar i HFD 2017-06-20.pdfpdf1194092
Sak 061-2017 - Skriv 6 - Svarbrev til Dnlf og NSF 2017-06-19.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 6 - Svarbrev til Dnlf og NSF 2017-06-19.pdfSak 061-2017 - Skriv 6 - Svarbrev til Dnlf og NSF 2017-06-19.pdfpdf673818
Sak 061-2017 - Skriv 7 - Svarbrev - Brukarmedverknad i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 7 - Svarbrev - Brukarmedverknad i HFD.pdfSak 061-2017 - Skriv 7 - Svarbrev - Brukarmedverknad i HFD.pdfpdf54415
Sak 061-2017 - Skriv 8 - Brev fra LPP - Brukarmedverknad i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 8 - Brev fra LPP - Brukarmedverknad i HFD.pdfSak 061-2017 - Skriv 8 - Brev fra LPP - Brukarmedverknad i HFD.pdfpdf157914

Styremøte 6. juni 2017

Sak 040-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 040-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 040-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf613484
Sak 041-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-04-28.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 041-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-04-28.pdfSak 041-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-04-28.pdfpdf131771
Sak 042-2017 Godkjenning av protokoll HFD 2017-05-26.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 042-2017 Godkjenning av protokoll HFD 2017-05-26.pdfSak 042-2017 Godkjenning av protokoll HFD 2017-05-26.pdfpdf68084
Sak 042-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-05-26.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 042-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-05-26.pdfSak 042-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-05-26.pdfpdf132045
Sak 043-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 043-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 043-2017 Adm dir si orientering.pdfpdf99733
Sak 043-2017 Notat til AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapport.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 043-2017 Notat til AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapport.pdfSak 043-2017 Notat til AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapport.pdfpdf141431
Sak 043-2017 Notat til AD orientering pkt 2 - Radiologi.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 043-2017 Notat til AD orientering pkt 2 - Radiologi.pdfSak 043-2017 Notat til AD orientering pkt 2 - Radiologi.pdfpdf111187
Sak 044-2017 Rapportering frå verksemda per april 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 044-2017 Rapportering frå verksemda per april 2017.pdfSak 044-2017 Rapportering frå verksemda per april 2017.pdfpdf568115
Sak 044-2017 Verksemdsrapport KIR april 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 044-2017 Verksemdsrapport KIR april 2017.pdfSak 044-2017 Verksemdsrapport KIR april 2017.pdfpdf688153
Sak 044-2017 Verksemdsrapport MED april 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 044-2017 Verksemdsrapport MED april 2017.pdfSak 044-2017 Verksemdsrapport MED april 2017.pdfpdf381982
Sak 044-2017 Verksemdsrapport PHV april 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 044-2017 Verksemdsrapport PHV april 2017.pdfSak 044-2017 Verksemdsrapport PHV april 2017.pdfpdf362836
Sak 044-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte april 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 044-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte april 2017.pdfSak 044-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte april 2017.pdfpdf97950
Sak 045-2017 Langtidsbudsjett og investeringsplan 2018-2022.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 045-2017 Langtidsbudsjett og investeringsplan 2018-2022.pdfSak 045-2017 Langtidsbudsjett og investeringsplan 2018-2022.pdfpdf285646
Sak 046-2017 Prosess for det prehospitale området.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 046-2017 Prosess for det prehospitale området.pdfSak 046-2017 Prosess for det prehospitale området.pdfpdf170626
Sak 047-2017 Revidert finansieringsmodell i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 047-2017 Revidert finansieringsmodell i Helse Vest.pdfSak 047-2017 Revidert finansieringsmodell i Helse Vest.pdfpdf152587
Sak 047-2017 Vedlegg 1 - Rapport til høyring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 047-2017 Vedlegg 1 - Rapport til høyring.pdfSak 047-2017 Vedlegg 1 - Rapport til høyring.pdfpdf152555
Sak 047-2017 Vedlegg 2 - Høyringssvar HFD til inntektsmodell.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 047-2017 Vedlegg 2 - Høyringssvar HFD til inntektsmodell.pdfSak 047-2017 Vedlegg 2 - Høyringssvar HFD til inntektsmodell.pdfpdf75921
Sak 048-2017 Beredskapsarbeid i HFD - handlingsplan 2017-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 048-2017 Beredskapsarbeid i HFD - handlingsplan 2017-2018.pdfSak 048-2017 Beredskapsarbeid i HFD - handlingsplan 2017-2018.pdfpdf157264
Sak 049-2017 - Vedlegg 1 - Årsrapport FLO 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 - Vedlegg 1 - Årsrapport FLO 2016.pdfSak 049-2017 - Vedlegg 1 - Årsrapport FLO 2016.pdfpdf3773703
Sak 049-2017 - Vedlegg 2 - Årsrapport 2016 Phv og rus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 - Vedlegg 2 - Årsrapport 2016 Phv og rus.pdfSak 049-2017 - Vedlegg 2 - Årsrapport 2016 Phv og rus.pdfpdf1152650
Sak 049-2017 - Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 - Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfSak 049-2017 - Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfpdf11842
Sak 049-2017 Statusrapport forsking og innovasjon i Helse Førde.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 Statusrapport forsking og innovasjon i Helse Førde.pdfSak 049-2017 Statusrapport forsking og innovasjon i Helse Førde.pdfpdf391785
Sak 050-2017 - A - Skriv og meldingar til styret HFD 2017-06-06.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 050-2017 - A - Skriv og meldingar til styret HFD 2017-06-06.pdfSak 050-2017 - A - Skriv og meldingar til styret HFD 2017-06-06.pdfpdf153090
Sak 050-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Mai 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 050-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Mai 2017.pdfSak 050-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Mai 2017.pdfpdf412457
Sak 050-2017 - Skriv 2 - Brev til Sogn Regionråd 2017-05-17 MR LSH.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 050-2017 - Skriv 2 - Brev til Sogn Regionråd 2017-05-17 MR LSH.pdfSak 050-2017 - Skriv 2 - Brev til Sogn Regionråd 2017-05-17 MR LSH.pdfpdf334348
Sak 050-2017 - Skriv 3 - Brev fra Helse Vest RHF 2017-05-11.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 050-2017 - Skriv 3 - Brev fra Helse Vest RHF 2017-05-11.pdfSak 050-2017 - Skriv 3 - Brev fra Helse Vest RHF 2017-05-11.pdfpdf58989
Sak 050-2017 - Skriv 4 - Brev frå leiarar i HFD til styret i Helse Vest 2017-05-05.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 050-2017 - Skriv 4 - Brev frå leiarar i HFD til styret i Helse Vest 2017-05-05.pdfSak 050-2017 - Skriv 4 - Brev frå leiarar i HFD til styret i Helse Vest 2017-05-05.pdfpdf150672
Sak 050-2017 - Skriv 5 - Brev fra Dnlf og NSF 2017-04-21.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 050-2017 - Skriv 5 - Brev fra Dnlf og NSF 2017-04-21.pdfSak 050-2017 - Skriv 5 - Brev fra Dnlf og NSF 2017-04-21.pdfpdf148370

Styremøte 26. mai 2017

Sak 036-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 036-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 036-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf495862
Sak 037-2017 Oppnemning utval for tilsetting adm dir HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 037-2017 Oppnemning utval for tilsetting adm dir HFD.pdfSak 037-2017 Oppnemning utval for tilsetting adm dir HFD.pdfpdf140441

 

Styremøte 28. april 2017

Sak 024-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 024-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 024-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf613454
Sak 025-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 24-03-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 025-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 24-03-2017.pdfSak 025-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 24-03-2017.pdfpdf131825
Sak 025-2017 Styreprotokoll HFD 24-03-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 025-2017 Styreprotokoll HFD 24-03-2017.pdfSak 025-2017 Styreprotokoll HFD 24-03-2017.pdfpdf141364
Sak 026-17 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 026-17 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 026-17 Administrerande direktør si orientering.pdfpdf116437
Sak 026-2017 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 026-2017 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 026-2017 Administrerande direktør si orientering.pdfpdf116437
Sak 027-2017 Rapportering Pasientens helseteneste.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Rapportering Pasientens helseteneste.pdfSak 027-2017 Rapportering Pasientens helseteneste.pdfpdf231066
Sak 027-2017 Rapportering frå verksemda per mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Rapportering frå verksemda per mars 2017.pdfSak 027-2017 Rapportering frå verksemda per mars 2017.pdfpdf473796
Sak 027-2017 Vedlegg 6 - Budsjettoppfølging.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Vedlegg 6 - Budsjettoppfølging.pdfSak 027-2017 Vedlegg 6 - Budsjettoppfølging.pdfpdf165840
Sak 027-2017 Verksemdsrapport KIR mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Verksemdsrapport KIR mars 2017.pdfSak 027-2017 Verksemdsrapport KIR mars 2017.pdfpdf879171
Sak 027-2017 Verksemdsrapport MED mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Verksemdsrapport MED mars 2017.pdfSak 027-2017 Verksemdsrapport MED mars 2017.pdfpdf361606
Sak 027-2017 Verksemdsrapport PHV mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Verksemdsrapport PHV mars 2017.pdfSak 027-2017 Verksemdsrapport PHV mars 2017.pdfpdf361121
Sak 027-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte mars 2017.pdfSak 027-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte mars 2017.pdfpdf98070
Sak 028-2017 Risikostyring - styringsmål 2017 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 028-2017 Risikostyring - styringsmål 2017 Helse Førde HF.pdfSak 028-2017 Risikostyring - styringsmål 2017 Helse Førde HF.pdfpdf148396
Sak 029-2017 Signatur og prokura.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 029-2017 Signatur og prokura.pdfSak 029-2017 Signatur og prokura.pdfpdf139822
Sak 030-2017 - Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 030-2017 - Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet Sogn og Fjordane.pdfSak 030-2017 - Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet Sogn og Fjordane.pdfpdf603019
Sak 030-2017 - Vedlegg 2 - Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet - Norge.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 030-2017 - Vedlegg 2 - Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet - Norge.pdfSak 030-2017 - Vedlegg 2 - Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet - Norge.pdfpdf909299
Sak 030-2017 Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 030-2017 Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet.pdfSak 030-2017 Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet.pdfpdf170606
Sak 031-2017 Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 031-2017 Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfSak 031-2017 Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfpdf147317
Sak 031-2017 Vedlegg 1 - Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 031-2017 Vedlegg 1 - Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfSak 031-2017 Vedlegg 1 - Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfpdf701572
Sak 032-2017 Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 032-2017 Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring.pdfSak 032-2017 Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring.pdfpdf211050
Sak 032-2017 Vedlegg 1 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 032-2017 Vedlegg 1 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfSak 032-2017 Vedlegg 1 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfpdf495651
Sak 032-2017 Vedlegg 2 - Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 032-2017 Vedlegg 2 - Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfSak 032-2017 Vedlegg 2 - Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfpdf3891626
Sak 033-2017 Tilsvar til rapport til styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 033-2017 Tilsvar til rapport til styret HFD.pdfSak 033-2017 Tilsvar til rapport til styret HFD.pdfpdf177109
Sak 033-2017 Vedlegg 1 - Tilsvar til rapport til styret i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 033-2017 Vedlegg 1 - Tilsvar til rapport til styret i HFD.pdfSak 033-2017 Vedlegg 1 - Tilsvar til rapport til styret i HFD.pdfpdf1683917
Sak 034-2017 - Skriv og meldingar til styret HFD 28-04-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-2017 - Skriv og meldingar til styret HFD 28-04-2017.pdfSak 034-2017 - Skriv og meldingar til styret HFD 28-04-2017.pdfpdf151878
Sak 034-2017 Skriv 1 - Samhandlingsnytt april 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-2017 Skriv 1 - Samhandlingsnytt april 2017.pdfSak 034-2017 Skriv 1 - Samhandlingsnytt april 2017.pdfpdf486425
Sak 034-2017 Skriv 2 - Klage over planvedtak.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-2017 Skriv 2 - Klage over planvedtak.pdfSak 034-2017 Skriv 2 - Klage over planvedtak.pdfpdf4412700
Sak 034-2017 Skriv 3 - Notat om verneverdien sjukehusparken.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-2017 Skriv 3 - Notat om verneverdien sjukehusparken.pdfSak 034-2017 Skriv 3 - Notat om verneverdien sjukehusparken.pdfpdf2370988
Sak 034-2017 Skriv 4 - Brev til styret - Innspel vedr misstillitsaka i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-2017 Skriv 4 - Brev til styret - Innspel vedr misstillitsaka i HFD.pdfSak 034-2017 Skriv 4 - Brev til styret - Innspel vedr misstillitsaka i HFD.pdfpdf27484

Styremøte 24. mars 2017

Sak 014-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 014-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 014-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf561670
Sak 015-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 17-02-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 015-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 17-02-2017.pdfSak 015-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 17-02-2017.pdfpdf131465
Sak 015-2017 Styreprotokoll HFD 17-02-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 015-2017 Styreprotokoll HFD 17-02-2017.pdfSak 015-2017 Styreprotokoll HFD 17-02-2017.pdfpdf116964
Sak 016-2017 - Vedlegg Statusrapport - erfaringar fra Framtidas lokalsjukehus NSH mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 016-2017 - Vedlegg Statusrapport - erfaringar fra Framtidas lokalsjukehus NSH mars 2017.pdfSak 016-2017 - Vedlegg Statusrapport - erfaringar fra Framtidas lokalsjukehus NSH mars 2017.pdfpdf2570815
Sak 016-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 016-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 016-2017 Adm dir si orientering.pdfpdf101953
Sak 017-2017 - Vedlegg 2 Årsrekneskap 2016 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-2017 - Vedlegg 2 Årsrekneskap 2016 HFD.pdfSak 017-2017 - Vedlegg 2 Årsrekneskap 2016 HFD.pdfÅrsrekneskap 2016 for Helse Førde HFpdf472330
Sak 017-2017 Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-2017 Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 HFD.pdfSak 017-2017 Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 HFD.pdfÅrsmelding 2016 for Helse Førde HFpdf299785
Sak 017-2017 Årsrekneskap 2016 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-2017 Årsrekneskap 2016 HFD.pdfSak 017-2017 Årsrekneskap 2016 HFD.pdfpdf137425
Sak 018-2017 Rapportering frå verksemda per februar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-2017 Rapportering frå verksemda per februar 2017.pdfSak 018-2017 Rapportering frå verksemda per februar 2017.pdfpdf458804
Sak 018-2017 Verksemdsrapport KIR februar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-2017 Verksemdsrapport KIR februar 2017.pdfSak 018-2017 Verksemdsrapport KIR februar 2017.pdfpdf760821
Sak 018-2017 Verksemdsrapport MED februar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-2017 Verksemdsrapport MED februar 2017.pdfSak 018-2017 Verksemdsrapport MED februar 2017.pdfpdf389328
Sak 018-2017 Verksemdsrapport PHV februar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-2017 Verksemdsrapport PHV februar 2017.pdfSak 018-2017 Verksemdsrapport PHV februar 2017.pdfpdf364610
Sak 019-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfSak 019-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfpdf436414
Sak 020-2017 Styringsdokument 2017 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Styringsdokument 2017 HFD.pdfSak 020-2017 Styringsdokument 2017 HFD.pdfStyringsdokument 2017 for Helse Førde HFpdf168627
Sak 020-2017 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell.pdfSak 020-2017 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell.pdfpdf278785
Sak 020-2017 Vedlegg 2 Rapporteringsmal 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Vedlegg 2 Rapporteringsmal 2017.pdfSak 020-2017 Vedlegg 2 Rapporteringsmal 2017.pdfpdf174840
Sak 020-2017 Vedlegg 3 Mål 2017 og styringsparameter.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Vedlegg 3 Mål 2017 og styringsparameter.pdfSak 020-2017 Vedlegg 3 Mål 2017 og styringsparameter.pdfpdf277459
Sak 020-2017 Vedlegg 4 Oversikt regionale planer.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Vedlegg 4 Oversikt regionale planer.pdfSak 020-2017 Vedlegg 4 Oversikt regionale planer.pdfpdf105124
Sak 020-2017 Vedlegg 5 Rapporteringskrav.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Vedlegg 5 Rapporteringskrav.pdfSak 020-2017 Vedlegg 5 Rapporteringskrav.pdfpdf124894
Sak 020-2017 Vedlegg Styringsdokument 2017 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Vedlegg Styringsdokument 2017 HFD.pdfSak 020-2017 Vedlegg Styringsdokument 2017 HFD.pdfStyringsdokument Helse Førde HF 2017pdf2003701
Sak 021-2017 Helse 2035 - strategi for Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 021-2017 Helse 2035 - strategi for Helse Vest.pdfSak 021-2017 Helse 2035 - strategi for Helse Vest.pdfHelse 2035 - strategi for Helse Vestpdf277440
Sak 021-2017 Vedlegg 1 Høyringsutkast.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 021-2017 Vedlegg 1 Høyringsutkast.pdfSak 021-2017 Vedlegg 1 Høyringsutkast.pdfpdf109756
Sak 021-2017 Vedlegg 2 Helse 2035.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 021-2017 Vedlegg 2 Helse 2035.pdfSak 021-2017 Vedlegg 2 Helse 2035.pdfpdf6018607
Sak 022-2017 Legemiddelprosjektet ved NSH.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 022-2017 Legemiddelprosjektet ved NSH.pdfSak 022-2017 Legemiddelprosjektet ved NSH.pdfpdf162910
Sak 022-2017 Vedlegg 1 Nordfjordsprosjektet - ferdig rapport.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 022-2017 Vedlegg 1 Nordfjordsprosjektet - ferdig rapport.pdfSak 022-2017 Vedlegg 1 Nordfjordsprosjektet - ferdig rapport.pdfSluttrapport frå Nordfjordprosjektet.pdf1069588
Sak 023-2017 Skriv og meldingar til styret.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 023-2017 Skriv og meldingar til styret.pdfSak 023-2017 Skriv og meldingar til styret.pdfpdf3209994

Styremøte 17. februar 2017

Sak 007-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 007-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 007-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf538441
Sak 008-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 008-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD.pdfSak 008-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD.pdfpdf90780
Sak 008-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-01-27.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 008-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-01-27.pdfSak 008-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-01-27.pdfpdf130818
Sak 009-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 009-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 009-2017 Adm dir si orientering.pdfpdf117258
Sak 010-2017 Rapportering frå verksemda per januar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-2017 Rapportering frå verksemda per januar 2017.pdfSak 010-2017 Rapportering frå verksemda per januar 2017.pdfpdf362866
Sak 010-2017 Verksemdsrapport KIR januar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-2017 Verksemdsrapport KIR januar 2017.pdfSak 010-2017 Verksemdsrapport KIR januar 2017.pdfpdf838283
Sak 010-2017 Verksemdsrapport MED januar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-2017 Verksemdsrapport MED januar 2017.pdfSak 010-2017 Verksemdsrapport MED januar 2017.pdfpdf375077
Sak 010-2017 Verksemdsrapport PHV januar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-2017 Verksemdsrapport PHV januar 2017.pdfSak 010-2017 Verksemdsrapport PHV januar 2017.pdfpdf360045
Sak 010-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte januar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte januar 2017.pdfSak 010-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte januar 2017.pdfpdf91956
Sak 011-2017 - Vedlegg 1 Høyringsuttale.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 011-2017 - Vedlegg 1 Høyringsuttale.pdfSak 011-2017 - Vedlegg 1 Høyringsuttale.pdfpdf149214
Sak 011-2017 NOU 2016-25 - Uttale frå HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 011-2017 NOU 2016-25 - Uttale frå HFD.pdfSak 011-2017 NOU 2016-25 - Uttale frå HFD.pdfpdf146340
Sak 012-2017 Pasientens helseteneste HFD - status.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 012-2017 Pasientens helseteneste HFD - status.pdfSak 012-2017 Pasientens helseteneste HFD - status.pdfpdf201376
Sak 013-2017 Skriv og meldingar til styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 013-2017 Skriv og meldingar til styret HFD.pdfSak 013-2017 Skriv og meldingar til styret HFD.pdfpdf5066765

Styremøte 27. januar 2017

Sak 001-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 001-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 001-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf345454
Sak 002-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-12-16.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 002-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-12-16.pdfSak 002-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-12-16.pdfpdf130868
Sak 002-2017 Styreprotokoll HFD 2016-12-16.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 002-2017 Styreprotokoll HFD 2016-12-16.pdfSak 002-2017 Styreprotokoll HFD 2016-12-16.pdfpdf107920
Sak 003-2017 Rapportering frå verksemda per desember 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 003-2017 Rapportering frå verksemda per desember 2016.pdfSak 003-2017 Rapportering frå verksemda per desember 2016.pdfpdf837766
Sak 004-2017 Årleg melding 2016 for HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-2017 Årleg melding 2016 for HFD.pdfSak 004-2017 Årleg melding 2016 for HFD.pdfpdf138318
Sak 004-2017 Årleg melding 2016 for HFD - Vedlegg 1.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-2017 Årleg melding 2016 for HFD - Vedlegg 1.pdfSak 004-2017 Årleg melding 2016 for HFD - Vedlegg 1.pdfpdf770646
Sak 005-2017 Gjennomgang varsling og organisasjonsprosessar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 005-2017 Gjennomgang varsling og organisasjonsprosessar.pdfSak 005-2017 Gjennomgang varsling og organisasjonsprosessar.pdfpdf130800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Styredokument - arkiv 2016