Styredokument Helse Førde HF - 2017

Styremøte 15. desember

Sak 090-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 090-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 090-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 091-2017 Godkjenning styreprotokoll Helse Førde HF 24-11-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 091-2017 Godkjenning styreprotokoll Helse Førde HF 24-11-2017.pdfSak 091-2017 Godkjenning styreprotokoll Helse Førde HF 24-11-2017.pdf
Sak 091-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 24-11-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 091-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 24-11-2017.pdfSak 091-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 24-11-2017.pdf
Sak 092-2017 AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapporten nov 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 092-2017 AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapporten nov 2017.pdfSak 092-2017 AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapporten nov 2017.pdf
Sak 092-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 092-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 092-2017 Adm dir si orientering.pdf
Sak 093-2017 Rapportering frå verksemda per november 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 093-2017 Rapportering frå verksemda per november 2017.pdfSak 093-2017 Rapportering frå verksemda per november 2017.pdf
Sak 093-2017 Verksemdsrapport KIR november 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 093-2017 Verksemdsrapport KIR november 2017.pdfSak 093-2017 Verksemdsrapport KIR november 2017.pdf
Sak 093-2017 Verksemdsrapport MED november 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 093-2017 Verksemdsrapport MED november 2017.pdfSak 093-2017 Verksemdsrapport MED november 2017.pdf
Sak 093-2017 Verksemdsrapport PHV november 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 093-2017 Verksemdsrapport PHV november 2017.pdfSak 093-2017 Verksemdsrapport PHV november 2017.pdf
Sak 093-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte november 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 093-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte november 2017.pdfSak 093-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte november 2017.pdf
Sak 094-2017 - Budsjett 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 094-2017 - Budsjett 2018.pdfSak 094-2017 - Budsjett 2018.pdf
Sak 094-2017 Budsjett 2018 - Kirurgisk klinikk.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 094-2017 Budsjett 2018 - Kirurgisk klinikk.pdfSak 094-2017 Budsjett 2018 - Kirurgisk klinikk.pdf
Sak 094-2017 Budsjett 2018 - Medisinsk klinikk.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 094-2017 Budsjett 2018 - Medisinsk klinikk.pdfSak 094-2017 Budsjett 2018 - Medisinsk klinikk.pdf
Sak 094-2017 Budsjett 2018 - Psykisk helsevern.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 094-2017 Budsjett 2018 - Psykisk helsevern.pdfSak 094-2017 Budsjett 2018 - Psykisk helsevern.pdf
Sak 094-2017 Budsjett 2018 - Stab og støtte.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 094-2017 Budsjett 2018 - Stab og støtte.pdfSak 094-2017 Budsjett 2018 - Stab og støtte.pdf
Sak 095-2017 Investeringsbudsjett 2018 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 095-2017 Investeringsbudsjett 2018 Helse Førde HF.pdfSak 095-2017 Investeringsbudsjett 2018 Helse Førde HF.pdf
Sak 096-2017 Internrevisjon forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 096-2017 Internrevisjon forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfSak 096-2017 Internrevisjon forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdf
Sak 096-2017 Vedlegg 1 - Rapport Forskingsaktiviteten i Helse Vest internrevisjon.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 096-2017 Vedlegg 1 - Rapport Forskingsaktiviteten i Helse Vest internrevisjon.pdfSak 096-2017 Vedlegg 1 - Rapport Forskingsaktiviteten i Helse Vest internrevisjon.pdf
Sak 097-2017 Rapportering frå Pasientens helseteneste.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 097-2017 Rapportering frå Pasientens helseteneste.pdfSak 097-2017 Rapportering frå Pasientens helseteneste.pdf
Sak 098-2017 - A - Skriv og meldingar til styret Helse Førde 15-12-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 098-2017 - A - Skriv og meldingar til styret Helse Førde 15-12-2017.pdfSak 098-2017 - A - Skriv og meldingar til styret Helse Førde 15-12-2017.pdf
Sak 098-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 098-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt desember 2017.pdfSak 098-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt desember 2017.pdf
Sak 098-2017 - Skriv 2 - MR ved Lærdal sjukehus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 098-2017 - Skriv 2 - MR ved Lærdal sjukehus.pdfSak 098-2017 - Skriv 2 - MR ved Lærdal sjukehus.pdf
Sak 098-2017 - Skriv 3 - RHF styresak 12317 Avtalespesialistordninga i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 098-2017 - Skriv 3 - RHF styresak 12317 Avtalespesialistordninga i Helse Vest.pdfSak 098-2017 - Skriv 3 - RHF styresak 12317 Avtalespesialistordninga i Helse Vest.pdf
Sak 098-2017 - Skriv 4 - RHF styresak 12417 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern - orientering om status.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 098-2017 - Skriv 4 - RHF styresak 12417 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern - orientering om status.pdfSak 098-2017 - Skriv 4 - RHF styresak 12417 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern - orientering om status.pdf
Sak 098-2017 - Skriv 5 - RHF styresak 12517 Felles risikostyringsmål for 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 098-2017 - Skriv 5 - RHF styresak 12517 Felles risikostyringsmål for 2018.pdfSak 098-2017 - Skriv 5 - RHF styresak 12517 Felles risikostyringsmål for 2018.pdf
Sak 098-2017 - Skriv 6 - RHF styresak 13017 Oppsummering omdømme 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 098-2017 - Skriv 6 - RHF styresak 13017 Oppsummering omdømme 2017.pdfSak 098-2017 - Skriv 6 - RHF styresak 13017 Oppsummering omdømme 2017.pdf
Sak 099-2017 Vurdering av AD og regulering av løn.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 099-2017 Vurdering av AD og regulering av løn.pdfSak 099-2017 Vurdering av AD og regulering av løn.pdf

Styremøte 24. november

Sak 079-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 079-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 079-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 080-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 27-10-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 080-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 27-10-2017.pdfSak 080-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 27-10-2017.pdf
Sak 080-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 27-10-27.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 080-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 27-10-27.pdfSak 080-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 27-10-27.pdf
Sak 081-2017 AD si orientering - punkt 1 - Tilsynsrapporten oktober 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 081-2017 AD si orientering - punkt 1 - Tilsynsrapporten oktober 2017.pdfSak 081-2017 AD si orientering - punkt 1 - Tilsynsrapporten oktober 2017.pdf
Sak 081-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 081-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 081-2017 Adm dir si orientering.pdf
Sak 082-2017 Rapportering frå verksemda per oktober 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 082-2017 Rapportering frå verksemda per oktober 2017.pdfSak 082-2017 Rapportering frå verksemda per oktober 2017.pdf
Sak 082-2017 Verksemdsrapport KIR oktober 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 082-2017 Verksemdsrapport KIR oktober 2017.pdfSak 082-2017 Verksemdsrapport KIR oktober 2017.pdf
Sak 082-2017 Verksemdsrapport MED oktober 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 082-2017 Verksemdsrapport MED oktober 2017.pdfSak 082-2017 Verksemdsrapport MED oktober 2017.pdf
Sak 082-2017 Verksemdsrapport PHV oktober 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 082-2017 Verksemdsrapport PHV oktober 2017.pdfSak 082-2017 Verksemdsrapport PHV oktober 2017.pdf
Sak 082-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte oktober 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 082-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte oktober 2017.pdfSak 082-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte oktober 2017.pdf
Sak 083-2017 Nye Førde sjukehus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 083-2017 Nye Førde sjukehus.pdfSak 083-2017 Nye Førde sjukehus.pdf
Sak 083-2017 Vedlegg 1 - Korreksjonsoppstilling til konseptfasedokument.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 083-2017 Vedlegg 1 - Korreksjonsoppstilling til konseptfasedokument.pdfSak 083-2017 Vedlegg 1 - Korreksjonsoppstilling til konseptfasedokument.pdf
Sak 083-2017 Vedlegg 2 - Oppsummert funksjons- og romprogram.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 083-2017 Vedlegg 2 - Oppsummert funksjons- og romprogram.pdfSak 083-2017 Vedlegg 2 - Oppsummert funksjons- og romprogram.pdf
Sak 083-2017 Vedlegg 3 - Oppsummering oppdatert talgrunnlag.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 083-2017 Vedlegg 3 - Oppsummering oppdatert talgrunnlag.pdfSak 083-2017 Vedlegg 3 - Oppsummering oppdatert talgrunnlag.pdf
Sak 084-2017 Mellombels løysing båtambulanse sør.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 084-2017 Mellombels løysing båtambulanse sør.pdfSak 084-2017 Mellombels løysing båtambulanse sør.pdf
Sak 085-2017 Internrevisjon av oppfølging av regionale planar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 085-2017 Internrevisjon av oppfølging av regionale planar.pdfSak 085-2017 Internrevisjon av oppfølging av regionale planar.pdf
Sak 085-2017 Vedlegg 1 - Rapport Internrevisjon av oppfølging av regionale planar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 085-2017 Vedlegg 1 - Rapport Internrevisjon av oppfølging av regionale planar.pdfSak 085-2017 Vedlegg 1 - Rapport Internrevisjon av oppfølging av regionale planar.pdf
Sak 085-2017 Vedlegg 2 - Tabell Ansvarleg for Regionale planar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 085-2017 Vedlegg 2 - Tabell Ansvarleg for Regionale planar.pdfSak 085-2017 Vedlegg 2 - Tabell Ansvarleg for Regionale planar.pdf
Sak 086-2017 Plan for internrevisjonar i RHF og HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 086-2017 Plan for internrevisjonar i RHF og HFD.pdfSak 086-2017 Plan for internrevisjonar i RHF og HFD.pdf
Sak 086-2017 Vedlegg 1 - Plan internrevisjon Helse Førde HF 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 086-2017 Vedlegg 1 - Plan internrevisjon Helse Førde HF 2018.pdfSak 086-2017 Vedlegg 1 - Plan internrevisjon Helse Førde HF 2018.pdf
Sak 086-2017 Vedlegg 2 - Plan for internrevisjon 2017-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 086-2017 Vedlegg 2 - Plan for internrevisjon 2017-2018.pdfSak 086-2017 Vedlegg 2 - Plan for internrevisjon 2017-2018.pdf
Sak 087-2017 Verksemdsoverdraging frå HFD til Pasientreiser HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 087-2017 Verksemdsoverdraging frå HFD til Pasientreiser HF.pdfSak 087-2017 Verksemdsoverdraging frå HFD til Pasientreiser HF.pdf
Sak 088-2017 Rapportering om prosjekt Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 088-2017 Rapportering om prosjekt Helse Førde HF.pdfSak 088-2017 Rapportering om prosjekt Helse Førde HF.pdf
Skriv og meldingar - til styret Helse Førde HF 24-11-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - til styret Helse Førde HF 24-11-2017.pdfSkriv og meldingar - til styret Helse Førde HF 24-11-2017.pdf
Skriv og meldingar - vedlegg 1 - Samhandlingsnytt - november 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - vedlegg 1 - Samhandlingsnytt - november 2017.pdfSkriv og meldingar - vedlegg 1 - Samhandlingsnytt - november 2017.pdf
Skriv og meldingar - vedlegg 2 - Samhandlingsnytt - november 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - vedlegg 2 - Samhandlingsnytt - november 2017.pdfSkriv og meldingar - vedlegg 2 - Samhandlingsnytt - november 2017.pdf
Skriv og meldingar - vedlegg 3 - RHF styresak 10317 Vedlegg 1 - Evaluering av leger med stratgisk oppmerksomhet i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - vedlegg 3 - RHF styresak 10317 Vedlegg 1 - Evaluering av leger med stratgisk oppmerksomhet i Helse Vest.pdfSkriv og meldingar - vedlegg 3 - RHF styresak 10317 Vedlegg 1 - Evaluering av leger med stratgisk oppmerksomhet i Helse Vest.pdf
Skriv og meldingar - vedlegg 4 - RHF styresak 10517 Regional plan for svangerskaps- fødsels- og barselomsorga.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - vedlegg 4 - RHF styresak 10517 Regional plan for svangerskaps- fødsels- og barselomsorga.pdfSkriv og meldingar - vedlegg 4 - RHF styresak 10517 Regional plan for svangerskaps- fødsels- og barselomsorga.pdf
Skriv og meldingar - vedlegg 5 - RHF styresak 10717 Nasjonal forsikringsstrategi.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - vedlegg 5 - RHF styresak 10717 Nasjonal forsikringsstrategi.pdfSkriv og meldingar - vedlegg 5 - RHF styresak 10717 Nasjonal forsikringsstrategi.pdf
Skriv og meldingar - vedlegg 6 - RHF styresak 11017 Nasjonalt system for innføring av nye metodar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - vedlegg 6 - RHF styresak 11017 Nasjonalt system for innføring av nye metodar.pdfSkriv og meldingar - vedlegg 6 - RHF styresak 11017 Nasjonalt system for innføring av nye metodar.pdf
Skriv og meldingar - vedlegg 7 - RHF styresak 11117 Miljøpolitikk for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - vedlegg 7 - RHF styresak 11117 Miljøpolitikk for Helse Vest RHF.pdfSkriv og meldingar - vedlegg 7 - RHF styresak 11117 Miljøpolitikk for Helse Vest RHF.pdf

Styremøte 27. oktober

Sak 070-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 070-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 070-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 070-2017 Styreprotokoll Helse Førde HD 12-09-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 070-2017 Styreprotokoll Helse Førde HD 12-09-2017.pdfSak 070-2017 Styreprotokoll Helse Førde HD 12-09-2017.pdf
Sak 071-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 12-09-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 071-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 12-09-2017.pdfSak 071-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 12-09-2017.pdf
Sak 072-2017 - Vedlegg 1 - Tilsynsrapporten september 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 072-2017 - Vedlegg 1 - Tilsynsrapporten september 2017.pdfSak 072-2017 - Vedlegg 1 - Tilsynsrapporten september 2017.pdf
Sak 072-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 072-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 072-2017 Adm dir si orientering.pdf
Sak 073-2017 Rapportering frå verksemda per september 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 073-2017 Rapportering frå verksemda per september 2017.pdfSak 073-2017 Rapportering frå verksemda per september 2017.pdf
Sak 073-2017 Verksemdsrapport KIR september 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 073-2017 Verksemdsrapport KIR september 2017.pdfSak 073-2017 Verksemdsrapport KIR september 2017.pdf
Sak 073-2017 Verksemdsrapport MED september 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 073-2017 Verksemdsrapport MED september 2017.pdfSak 073-2017 Verksemdsrapport MED september 2017.pdf
Sak 073-2017 Verksemdsrapport PHV september 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 073-2017 Verksemdsrapport PHV september 2017.pdfSak 073-2017 Verksemdsrapport PHV september 2017.pdf
Sak 073-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte september 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 073-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte september 2017.pdfSak 073-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte september 2017.pdf
Sak 074-2017 - Vedlegg 1 - Oversikt over bygningsmasse tilhøyrande HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2017 - Vedlegg 1 - Oversikt over bygningsmasse tilhøyrande HFD.pdfSak 074-2017 - Vedlegg 1 - Oversikt over bygningsmasse tilhøyrande HFD.pdf
Sak 074-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfSak 074-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdf
Sak 075-2017 Risikostyring 2017 - rapportering 2 tertial.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075-2017 Risikostyring 2017 - rapportering 2 tertial.pdfSak 075-2017 Risikostyring 2017 - rapportering 2 tertial.pdf
Sak 075-2017 Vedlegg 1 - Tabell risikostyring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075-2017 Vedlegg 1 - Tabell risikostyring.pdfSak 075-2017 Vedlegg 1 - Tabell risikostyring.pdf
Sak 076-2017 Status båtambulanse.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 076-2017 Status båtambulanse.pdfSak 076-2017 Status båtambulanse.pdf
Sak 078-2017 Ekstrasak - Tilsetting adm dir HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 078-2017 Ekstrasak - Tilsetting adm dir HFD.pdfSak 078-2017 Ekstrasak - Tilsetting adm dir HFD.pdf
Skriv 1 - Samhandlingsnytt oktober 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 1 - Samhandlingsnytt oktober 2017.pdfSkriv 1 - Samhandlingsnytt oktober 2017.pdf
Skriv 2 - Avgjerd Fylkesmannen.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 2 - Avgjerd Fylkesmannen.pdfSkriv 2 - Avgjerd Fylkesmannen.pdf
Skriv 3 - RHF styresak 104-2017 Heiltidskultur.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 3 - RHF styresak 104-2017 Heiltidskultur.pdfSkriv 3 - RHF styresak 104-2017 Heiltidskultur.pdf
Skriv 4 - Brev til Helse Vest - Innspel til tiltaksplan Helse 2035.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 4 - Brev til Helse Vest - Innspel til tiltaksplan Helse 2035.pdfSkriv 4 - Brev til Helse Vest - Innspel til tiltaksplan Helse 2035.pdf
Skriv 5 - Tiltaksplan for Helse 2035.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 5 - Tiltaksplan for Helse 2035.pdfSkriv 5 - Tiltaksplan for Helse 2035.pdf
Skriv 6 - Utarbeiding av tiltaksplan Helse 2035.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 6 - Utarbeiding av tiltaksplan Helse 2035.pdfSkriv 6 - Utarbeiding av tiltaksplan Helse 2035.pdf
Skriv 7 - Bekymringsmelding frå Førde Pensjonistlag.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 7 - Bekymringsmelding frå Førde Pensjonistlag.pdfSkriv 7 - Bekymringsmelding frå Førde Pensjonistlag.pdf
Skriv og meldingar til styret Helse Førde HF 27-10-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar til styret Helse Førde HF 27-10-2017.pdfSkriv og meldingar til styret Helse Førde HF 27-10-2017.pdf

Styremøte 12. september 2017

Sak 062-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 062-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 062-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 063-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 30-06-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 063-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 30-06-2017.pdfSak 063-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 30-06-2017.pdf
Sak 063-2017 Styreprotokoll 30-06-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 063-2017 Styreprotokoll 30-06-2017.pdfSak 063-2017 Styreprotokoll 30-06-2017.pdf
Sak 064-2017 - Vedlegg - Tilsynsrapporten august 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2017 - Vedlegg - Tilsynsrapporten august 2017.pdfSak 064-2017 - Vedlegg - Tilsynsrapporten august 2017.pdf
Sak 064-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 064-2017 Adm dir si orientering.pdf
Sak 065-2017 Rapportering frå verksemda per juli 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2017 Rapportering frå verksemda per juli 2017.pdfSak 065-2017 Rapportering frå verksemda per juli 2017.pdf
Sak 065-2017 Verksemdsrapport KIR juli 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2017 Verksemdsrapport KIR juli 2017.pdfSak 065-2017 Verksemdsrapport KIR juli 2017.pdf
Sak 065-2017 Verksemdsrapport MED juli 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2017 Verksemdsrapport MED juli 2017.pdfSak 065-2017 Verksemdsrapport MED juli 2017.pdf
Sak 065-2017 Verksemdsrapport PHV juli 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2017 Verksemdsrapport PHV juli 2017.pdfSak 065-2017 Verksemdsrapport PHV juli 2017.pdf
Sak 065-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte juli 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte juli 2017.pdfSak 065-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte juli 2017.pdf
Sak 066-2017 - Vedlegg 1 - Årsplan 2018 for styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 066-2017 - Vedlegg 1 - Årsplan 2018 for styret HFD.pdfSak 066-2017 - Vedlegg 1 - Årsplan 2018 for styret HFD.pdf
Sak 066-2017 Møteplan og årsplan 2018 for styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 066-2017 Møteplan og årsplan 2018 for styret HFD.pdfSak 066-2017 Møteplan og årsplan 2018 for styret HFD.pdf
Sak 067-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 067-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfSak 067-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdf
Sak 068-2017 - Vedlegg 1 - Prehospitale tenester HFD - utkast mandat.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 068-2017 - Vedlegg 1 - Prehospitale tenester HFD - utkast mandat.pdfSak 068-2017 - Vedlegg 1 - Prehospitale tenester HFD - utkast mandat.pdf
Sak 068-2017 Mandat for prosjekt prehospitale tenester.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 068-2017 Mandat for prosjekt prehospitale tenester.pdfSak 068-2017 Mandat for prosjekt prehospitale tenester.pdf
Sak 069-2017 - A - Skriv og meldingar til styret HFD 12-09-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - A - Skriv og meldingar til styret HFD 12-09-2017.pdfSak 069-2017 - A - Skriv og meldingar til styret HFD 12-09-2017.pdf
Sak 069-2017 - Skriv 01 - Samhandlingsnytt august-september 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 01 - Samhandlingsnytt august-september 2017.pdfSak 069-2017 - Skriv 01 - Samhandlingsnytt august-september 2017.pdf
Sak 069-2017 - Skriv 02 - Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 02 - Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdfSak 069-2017 - Skriv 02 - Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdf
Sak 069-2017 - Skriv 03 - Bekymring til Helse Vest ved styret.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 03 - Bekymring til Helse Vest ved styret.pdfSak 069-2017 - Skriv 03 - Bekymring til Helse Vest ved styret.pdf
Sak 069-2017 - Skriv 04 - RHF sak 08817 Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 04 - RHF sak 08817 Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfSak 069-2017 - Skriv 04 - RHF sak 08817 Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdf
Sak 069-2017 - Skriv 05 - RHF sak 08817 Vedlegg 1 - REVMATOLOGI I HELSE VEST - Regional plan utkast med vedlegg.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 05 - RHF sak 08817 Vedlegg 1 - REVMATOLOGI I HELSE VEST - Regional plan utkast med vedlegg.pdfSak 069-2017 - Skriv 05 - RHF sak 08817 Vedlegg 1 - REVMATOLOGI I HELSE VEST - Regional plan utkast med vedlegg.pdf
Sak 069-2017 - Skriv 06 - RHF sak 08917 Revidert rettleiar for for tidlegfaseplanlegging i sjukehusbyggprosjekt.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 06 - RHF sak 08917 Revidert rettleiar for for tidlegfaseplanlegging i sjukehusbyggprosjekt.pdfSak 069-2017 - Skriv 06 - RHF sak 08917 Revidert rettleiar for for tidlegfaseplanlegging i sjukehusbyggprosjekt.pdf
Sak 069-2017 - Skriv 07 - RHF sak 08917 Vedlegg 1 - Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 07 - RHF sak 08917 Vedlegg 1 - Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.pdfSak 069-2017 - Skriv 07 - RHF sak 08917 Vedlegg 1 - Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.pdf
Sak 069-2017 - Skriv 08 - RHF sak 09217 Statens eigarberetning.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 08 - RHF sak 09217 Statens eigarberetning.pdfSak 069-2017 - Skriv 08 - RHF sak 09217 Statens eigarberetning.pdf
Sak 069-2017 - Skriv 09 - RHF sak 09217 Vedlegg Del av statens eierberetning 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 09 - RHF sak 09217 Vedlegg Del av statens eierberetning 2016.pdfSak 069-2017 - Skriv 09 - RHF sak 09217 Vedlegg Del av statens eierberetning 2016.pdf
Sak 069-2017 - Skriv 10 - Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 10 - Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta 2016.pdfSak 069-2017 - Skriv 10 - Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta 2016.pdf
Sak 069-2017 - Skriv 11 - RHF sak 09317 Vedlegg 1 - Nasjonal Forskingsrapport frå spesialisthelsetenesta 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 11 - RHF sak 09317 Vedlegg 1 - Nasjonal Forskingsrapport frå spesialisthelsetenesta 2016.pdfSak 069-2017 - Skriv 11 - RHF sak 09317 Vedlegg 1 - Nasjonal Forskingsrapport frå spesialisthelsetenesta 2016.pdf

 

 

 

Styremøte 30. juni 2017

Sak 049-2017 Statusrapport forsking og innovasjon i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 Statusrapport forsking og innovasjon i HFD.pdfSak 049-2017 Statusrapport forsking og innovasjon i HFD.pdf
Sak 049-2017 Vedlegg 1 - Årsrapport FLO 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 Vedlegg 1 - Årsrapport FLO 2016.pdfSak 049-2017 Vedlegg 1 - Årsrapport FLO 2016.pdf
Sak 049-2017 Vedlegg 2 - Årsrapport 2016 Phv og rus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 Vedlegg 2 - Årsrapport 2016 Phv og rus.pdfSak 049-2017 Vedlegg 2 - Årsrapport 2016 Phv og rus.pdf
Sak 049-2017 Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfSak 049-2017 Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdf
Sak 051-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 051-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 051-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 052-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 06-06-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 052-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 06-06-2017.pdfSak 052-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 06-06-2017.pdf
Sak 052-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 06-06-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 052-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 06-06-2017.pdfSak 052-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 06-06-2017.pdf
Sak 053-2017 - Vedlegg 1 - Tilsynsrapporten mai 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 053-2017 - Vedlegg 1 - Tilsynsrapporten mai 2017.pdfSak 053-2017 - Vedlegg 1 - Tilsynsrapporten mai 2017.pdf
Sak 053-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 053-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 053-2017 Adm dir si orientering.pdf
Sak 053-2017 Notat til AD orientering pkt 2 Sepsis.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 053-2017 Notat til AD orientering pkt 2 Sepsis.pdfSak 053-2017 Notat til AD orientering pkt 2 Sepsis.pdf
Sak 054-2017 Rapportering frå verksemda per mai 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 054-2017 Rapportering frå verksemda per mai 2017.pdfSak 054-2017 Rapportering frå verksemda per mai 2017.pdf
Sak 054-2017 Verksemdsrapport KIR mai 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 054-2017 Verksemdsrapport KIR mai 2017.pdfSak 054-2017 Verksemdsrapport KIR mai 2017.pdf
Sak 054-2017 Verksemdsrapport MED mai 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 054-2017 Verksemdsrapport MED mai 2017.pdfSak 054-2017 Verksemdsrapport MED mai 2017.pdf
Sak 054-2017 Verksemdsrapport PHV mai 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 054-2017 Verksemdsrapport PHV mai 2017.pdfSak 054-2017 Verksemdsrapport PHV mai 2017.pdf
Sak 054-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte mai 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 054-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte mai 2017.pdfSak 054-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte mai 2017.pdf
Sak 055-2017 Risikostyring av styringsmål 2017 - tertialrapportering 1.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2017 Risikostyring av styringsmål 2017 - tertialrapportering 1.pdfSak 055-2017 Risikostyring av styringsmål 2017 - tertialrapportering 1.pdf
Sak 055-2017 Vedlegg 1 Risikostyringsmål 1-5 - samledokument til rapportering første tertial.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2017 Vedlegg 1 Risikostyringsmål 1-5 - samledokument til rapportering første tertial.pdfSak 055-2017 Vedlegg 1 Risikostyringsmål 1-5 - samledokument til rapportering første tertial.pdf
Sak 056-2017 Styringsdokument 2017 - rapportering 1 halvår.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 056-2017 Styringsdokument 2017 - rapportering 1 halvår.pdfSak 056-2017 Styringsdokument 2017 - rapportering 1 halvår.pdf
Sak 056-2017 Vedlegg 1 - Matrise for halvårleg rapportering på mål i styringsdokument 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 056-2017 Vedlegg 1 - Matrise for halvårleg rapportering på mål i styringsdokument 2017.pdfSak 056-2017 Vedlegg 1 - Matrise for halvårleg rapportering på mål i styringsdokument 2017.pdf
Sak 057-2017 - A -Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - A -Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i HFD.pdfSak 057-2017 - A -Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i HFD.pdf
Sak 057-2017 - Vedlegg 1 - Vedtekter HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 1 - Vedtekter HFD.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 1 - Vedtekter HFD.pdf
Sak 057-2017 - Vedlegg 2 - Styreinstruks HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 2 - Styreinstruks HFD.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 2 - Styreinstruks HFD.pdf
Sak 057-2017 - Vedlegg 3 Instruks for adm dir HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 3 Instruks for adm dir HFD.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 3 Instruks for adm dir HFD.pdf
Sak 057-2017 - Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur HFD.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur HFD.pdf
Sak 057-2017 - Vedlegg 5 - Rettleiaren Styrearbeid i helseforetak.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 5 - Rettleiaren Styrearbeid i helseforetak.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 5 - Rettleiaren Styrearbeid i helseforetak.pdf
Sak 057-2017 - Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer.pdf
Sak 057-2017 - Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk - Meld.St. 27.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk - Meld.St. 27.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk - Meld.St. 27.pdf
Sak 057-2017 - Vedlegg 8 - Retningslinjer for løn og anna godtgjersle for leiande tilsette.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 8 - Retningslinjer for løn og anna godtgjersle for leiande tilsette.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 8 - Retningslinjer for løn og anna godtgjersle for leiande tilsette.pdf
Sak 058-2017 - Budsjettoppf 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 058-2017 - Budsjettoppf 2017.pdfSak 058-2017 - Budsjettoppf 2017.pdf
Sak 058-2017 - Vedlegg 1 - Rapport Prosjekt Døgn utgreiing.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 058-2017 - Vedlegg 1 - Rapport Prosjekt Døgn utgreiing.pdfSak 058-2017 - Vedlegg 1 - Rapport Prosjekt Døgn utgreiing.pdf
Sak 058-2017 - Vedlegg 2 - Rapport utgreiing av samanslåing sengepostar LSH.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 058-2017 - Vedlegg 2 - Rapport utgreiing av samanslåing sengepostar LSH.pdfSak 058-2017 - Vedlegg 2 - Rapport utgreiing av samanslåing sengepostar LSH.pdf
Sak 058-2017 - Vedlegg 3 - Sluttrapport prosjekt vaktordningar godtgjersle og kjøp av arbeidstid for legar i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 058-2017 - Vedlegg 3 - Sluttrapport prosjekt vaktordningar godtgjersle og kjøp av arbeidstid for legar i HFD.pdfSak 058-2017 - Vedlegg 3 - Sluttrapport prosjekt vaktordningar godtgjersle og kjøp av arbeidstid for legar i HFD.pdf
Sak 058-2017 - Vedlegg 4 - Rapport - forprosjekt Nye Førde sjukehus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 058-2017 - Vedlegg 4 - Rapport - forprosjekt Nye Førde sjukehus.pdfSak 058-2017 - Vedlegg 4 - Rapport - forprosjekt Nye Førde sjukehus.pdf
Sak 059-2017 Rapportering om prosjekt HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 059-2017 Rapportering om prosjekt HFD.pdfSak 059-2017 Rapportering om prosjekt HFD.pdf
Sak 060-2017 Bierverv i HFD - status.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 060-2017 Bierverv i HFD - status.pdfSak 060-2017 Bierverv i HFD - status.pdf
Sak 061-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Juni 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Juni 2017.pdfSak 061-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Juni 2017.pdf
Sak 061-2017 - Skriv 2 - RHF styresak 07017 Inntektsmodell 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 2 - RHF styresak 07017 Inntektsmodell 2018.pdfSak 061-2017 - Skriv 2 - RHF styresak 07017 Inntektsmodell 2018.pdf
Sak 061-2017 - Skriv 3 - RHF styresak 07117 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 3 - RHF styresak 07117 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdfSak 061-2017 - Skriv 3 - RHF styresak 07117 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdf
Sak 061-2017 - Skriv 4 - RHF styresak 07217 Langtidsbudsjett 2018-2022.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 4 - RHF styresak 07217 Langtidsbudsjett 2018-2022.pdfSak 061-2017 - Skriv 4 - RHF styresak 07217 Langtidsbudsjett 2018-2022.pdf
Sak 061-2017 - Skriv 5 - Svarbrev til seksjonsleiarar i HFD 2017-06-20.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 5 - Svarbrev til seksjonsleiarar i HFD 2017-06-20.pdfSak 061-2017 - Skriv 5 - Svarbrev til seksjonsleiarar i HFD 2017-06-20.pdf
Sak 061-2017 - Skriv 6 - Svarbrev til Dnlf og NSF 2017-06-19.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 6 - Svarbrev til Dnlf og NSF 2017-06-19.pdfSak 061-2017 - Skriv 6 - Svarbrev til Dnlf og NSF 2017-06-19.pdf
Sak 061-2017 - Skriv 7 - Svarbrev - Brukarmedverknad i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 7 - Svarbrev - Brukarmedverknad i HFD.pdfSak 061-2017 - Skriv 7 - Svarbrev - Brukarmedverknad i HFD.pdf
Sak 061-2017 - Skriv 8 - Brev fra LPP - Brukarmedverknad i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 8 - Brev fra LPP - Brukarmedverknad i HFD.pdfSak 061-2017 - Skriv 8 - Brev fra LPP - Brukarmedverknad i HFD.pdf

Styremøte 6. juni 2017

Sak 040-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 040-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 040-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 041-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-04-28.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 041-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-04-28.pdfSak 041-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-04-28.pdf
Sak 042-2017 Godkjenning av protokoll HFD 2017-05-26.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 042-2017 Godkjenning av protokoll HFD 2017-05-26.pdfSak 042-2017 Godkjenning av protokoll HFD 2017-05-26.pdf
Sak 042-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-05-26.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 042-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-05-26.pdfSak 042-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-05-26.pdf
Sak 043-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 043-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 043-2017 Adm dir si orientering.pdf
Sak 043-2017 Notat til AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapport.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 043-2017 Notat til AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapport.pdfSak 043-2017 Notat til AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapport.pdf
Sak 043-2017 Notat til AD orientering pkt 2 - Radiologi.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 043-2017 Notat til AD orientering pkt 2 - Radiologi.pdfSak 043-2017 Notat til AD orientering pkt 2 - Radiologi.pdf
Sak 044-2017 Rapportering frå verksemda per april 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 044-2017 Rapportering frå verksemda per april 2017.pdfSak 044-2017 Rapportering frå verksemda per april 2017.pdf
Sak 044-2017 Verksemdsrapport KIR april 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 044-2017 Verksemdsrapport KIR april 2017.pdfSak 044-2017 Verksemdsrapport KIR april 2017.pdf
Sak 044-2017 Verksemdsrapport MED april 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 044-2017 Verksemdsrapport MED april 2017.pdfSak 044-2017 Verksemdsrapport MED april 2017.pdf
Sak 044-2017 Verksemdsrapport PHV april 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 044-2017 Verksemdsrapport PHV april 2017.pdfSak 044-2017 Verksemdsrapport PHV april 2017.pdf
Sak 044-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte april 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 044-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte april 2017.pdfSak 044-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte april 2017.pdf
Sak 045-2017 Langtidsbudsjett og investeringsplan 2018-2022.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 045-2017 Langtidsbudsjett og investeringsplan 2018-2022.pdfSak 045-2017 Langtidsbudsjett og investeringsplan 2018-2022.pdf
Sak 046-2017 Prosess for det prehospitale området.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 046-2017 Prosess for det prehospitale området.pdfSak 046-2017 Prosess for det prehospitale området.pdf
Sak 047-2017 Revidert finansieringsmodell i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 047-2017 Revidert finansieringsmodell i Helse Vest.pdfSak 047-2017 Revidert finansieringsmodell i Helse Vest.pdf
Sak 047-2017 Vedlegg 1 - Rapport til høyring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 047-2017 Vedlegg 1 - Rapport til høyring.pdfSak 047-2017 Vedlegg 1 - Rapport til høyring.pdf
Sak 047-2017 Vedlegg 2 - Høyringssvar HFD til inntektsmodell.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 047-2017 Vedlegg 2 - Høyringssvar HFD til inntektsmodell.pdfSak 047-2017 Vedlegg 2 - Høyringssvar HFD til inntektsmodell.pdf
Sak 048-2017 Beredskapsarbeid i HFD - handlingsplan 2017-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 048-2017 Beredskapsarbeid i HFD - handlingsplan 2017-2018.pdfSak 048-2017 Beredskapsarbeid i HFD - handlingsplan 2017-2018.pdf
Sak 049-2017 - Vedlegg 1 - Årsrapport FLO 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 - Vedlegg 1 - Årsrapport FLO 2016.pdfSak 049-2017 - Vedlegg 1 - Årsrapport FLO 2016.pdf
Sak 049-2017 - Vedlegg 2 - Årsrapport 2016 Phv og rus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 - Vedlegg 2 - Årsrapport 2016 Phv og rus.pdfSak 049-2017 - Vedlegg 2 - Årsrapport 2016 Phv og rus.pdf
Sak 049-2017 - Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 - Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfSak 049-2017 - Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdf
Sak 049-2017 Statusrapport forsking og innovasjon i Helse Førde.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 Statusrapport forsking og innovasjon i Helse Førde.pdfSak 049-2017 Statusrapport forsking og innovasjon i Helse Førde.pdf
Sak 050-2017 - A - Skriv og meldingar til styret HFD 2017-06-06.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 050-2017 - A - Skriv og meldingar til styret HFD 2017-06-06.pdfSak 050-2017 - A - Skriv og meldingar til styret HFD 2017-06-06.pdf
Sak 050-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Mai 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 050-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Mai 2017.pdfSak 050-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Mai 2017.pdf
Sak 050-2017 - Skriv 2 - Brev til Sogn Regionråd 2017-05-17 MR LSH.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 050-2017 - Skriv 2 - Brev til Sogn Regionråd 2017-05-17 MR LSH.pdfSak 050-2017 - Skriv 2 - Brev til Sogn Regionråd 2017-05-17 MR LSH.pdf
Sak 050-2017 - Skriv 3 - Brev fra Helse Vest RHF 2017-05-11.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 050-2017 - Skriv 3 - Brev fra Helse Vest RHF 2017-05-11.pdfSak 050-2017 - Skriv 3 - Brev fra Helse Vest RHF 2017-05-11.pdf
Sak 050-2017 - Skriv 4 - Brev frå leiarar i HFD til styret i Helse Vest 2017-05-05.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 050-2017 - Skriv 4 - Brev frå leiarar i HFD til styret i Helse Vest 2017-05-05.pdfSak 050-2017 - Skriv 4 - Brev frå leiarar i HFD til styret i Helse Vest 2017-05-05.pdf
Sak 050-2017 - Skriv 5 - Brev fra Dnlf og NSF 2017-04-21.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 050-2017 - Skriv 5 - Brev fra Dnlf og NSF 2017-04-21.pdfSak 050-2017 - Skriv 5 - Brev fra Dnlf og NSF 2017-04-21.pdf

Styremøte 26. mai 2017

Sak 036-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 036-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 036-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 037-2017 Oppnemning utval for tilsetting adm dir HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 037-2017 Oppnemning utval for tilsetting adm dir HFD.pdfSak 037-2017 Oppnemning utval for tilsetting adm dir HFD.pdf

 

Styremøte 28. april 2017

Sak 024-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 024-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 024-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 025-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 24-03-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 025-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 24-03-2017.pdfSak 025-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 24-03-2017.pdf
Sak 025-2017 Styreprotokoll HFD 24-03-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 025-2017 Styreprotokoll HFD 24-03-2017.pdfSak 025-2017 Styreprotokoll HFD 24-03-2017.pdf
Sak 026-17 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 026-17 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 026-17 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 026-2017 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 026-2017 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 026-2017 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 027-2017 Rapportering Pasientens helseteneste.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Rapportering Pasientens helseteneste.pdfSak 027-2017 Rapportering Pasientens helseteneste.pdf
Sak 027-2017 Rapportering frå verksemda per mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Rapportering frå verksemda per mars 2017.pdfSak 027-2017 Rapportering frå verksemda per mars 2017.pdf
Sak 027-2017 Vedlegg 6 - Budsjettoppfølging.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Vedlegg 6 - Budsjettoppfølging.pdfSak 027-2017 Vedlegg 6 - Budsjettoppfølging.pdf
Sak 027-2017 Verksemdsrapport KIR mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Verksemdsrapport KIR mars 2017.pdfSak 027-2017 Verksemdsrapport KIR mars 2017.pdf
Sak 027-2017 Verksemdsrapport MED mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Verksemdsrapport MED mars 2017.pdfSak 027-2017 Verksemdsrapport MED mars 2017.pdf
Sak 027-2017 Verksemdsrapport PHV mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Verksemdsrapport PHV mars 2017.pdfSak 027-2017 Verksemdsrapport PHV mars 2017.pdf
Sak 027-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte mars 2017.pdfSak 027-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte mars 2017.pdf
Sak 028-2017 Risikostyring - styringsmål 2017 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 028-2017 Risikostyring - styringsmål 2017 Helse Førde HF.pdfSak 028-2017 Risikostyring - styringsmål 2017 Helse Førde HF.pdf
Sak 029-2017 Signatur og prokura.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 029-2017 Signatur og prokura.pdfSak 029-2017 Signatur og prokura.pdf
Sak 030-2017 - Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 030-2017 - Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet Sogn og Fjordane.pdfSak 030-2017 - Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet Sogn og Fjordane.pdf
Sak 030-2017 - Vedlegg 2 - Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet - Norge.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 030-2017 - Vedlegg 2 - Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet - Norge.pdfSak 030-2017 - Vedlegg 2 - Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet - Norge.pdf
Sak 030-2017 Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 030-2017 Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet.pdfSak 030-2017 Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet.pdf
Sak 031-2017 Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 031-2017 Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfSak 031-2017 Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdf
Sak 031-2017 Vedlegg 1 - Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 031-2017 Vedlegg 1 - Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfSak 031-2017 Vedlegg 1 - Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdf
Sak 032-2017 Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 032-2017 Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring.pdfSak 032-2017 Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring.pdf
Sak 032-2017 Vedlegg 1 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 032-2017 Vedlegg 1 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfSak 032-2017 Vedlegg 1 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdf
Sak 032-2017 Vedlegg 2 - Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 032-2017 Vedlegg 2 - Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfSak 032-2017 Vedlegg 2 - Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdf
Sak 033-2017 Tilsvar til rapport til styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 033-2017 Tilsvar til rapport til styret HFD.pdfSak 033-2017 Tilsvar til rapport til styret HFD.pdf
Sak 033-2017 Vedlegg 1 - Tilsvar til rapport til styret i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 033-2017 Vedlegg 1 - Tilsvar til rapport til styret i HFD.pdfSak 033-2017 Vedlegg 1 - Tilsvar til rapport til styret i HFD.pdf
Sak 034-2017 - Skriv og meldingar til styret HFD 28-04-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-2017 - Skriv og meldingar til styret HFD 28-04-2017.pdfSak 034-2017 - Skriv og meldingar til styret HFD 28-04-2017.pdf
Sak 034-2017 Skriv 1 - Samhandlingsnytt april 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-2017 Skriv 1 - Samhandlingsnytt april 2017.pdfSak 034-2017 Skriv 1 - Samhandlingsnytt april 2017.pdf
Sak 034-2017 Skriv 2 - Klage over planvedtak.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-2017 Skriv 2 - Klage over planvedtak.pdfSak 034-2017 Skriv 2 - Klage over planvedtak.pdf
Sak 034-2017 Skriv 3 - Notat om verneverdien sjukehusparken.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-2017 Skriv 3 - Notat om verneverdien sjukehusparken.pdfSak 034-2017 Skriv 3 - Notat om verneverdien sjukehusparken.pdf
Sak 034-2017 Skriv 4 - Brev til styret - Innspel vedr misstillitsaka i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-2017 Skriv 4 - Brev til styret - Innspel vedr misstillitsaka i HFD.pdfSak 034-2017 Skriv 4 - Brev til styret - Innspel vedr misstillitsaka i HFD.pdf

Styremøte 24. mars 2017

Sak 014-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 014-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 014-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 015-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 17-02-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 015-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 17-02-2017.pdfSak 015-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 17-02-2017.pdf
Sak 015-2017 Styreprotokoll HFD 17-02-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 015-2017 Styreprotokoll HFD 17-02-2017.pdfSak 015-2017 Styreprotokoll HFD 17-02-2017.pdf
Sak 016-2017 - Vedlegg Statusrapport - erfaringar fra Framtidas lokalsjukehus NSH mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 016-2017 - Vedlegg Statusrapport - erfaringar fra Framtidas lokalsjukehus NSH mars 2017.pdfSak 016-2017 - Vedlegg Statusrapport - erfaringar fra Framtidas lokalsjukehus NSH mars 2017.pdf
Sak 016-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 016-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 016-2017 Adm dir si orientering.pdf
Sak 017-2017 - Vedlegg 2 Årsrekneskap 2016 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-2017 - Vedlegg 2 Årsrekneskap 2016 HFD.pdfSak 017-2017 - Vedlegg 2 Årsrekneskap 2016 HFD.pdfÅrsrekneskap 2016 for Helse Førde HF
Sak 017-2017 Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-2017 Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 HFD.pdfSak 017-2017 Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 HFD.pdfÅrsmelding 2016 for Helse Førde HF
Sak 017-2017 Årsrekneskap 2016 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-2017 Årsrekneskap 2016 HFD.pdfSak 017-2017 Årsrekneskap 2016 HFD.pdf
Sak 018-2017 Rapportering frå verksemda per februar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-2017 Rapportering frå verksemda per februar 2017.pdfSak 018-2017 Rapportering frå verksemda per februar 2017.pdf
Sak 018-2017 Verksemdsrapport KIR februar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-2017 Verksemdsrapport KIR februar 2017.pdfSak 018-2017 Verksemdsrapport KIR februar 2017.pdf
Sak 018-2017 Verksemdsrapport MED februar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-2017 Verksemdsrapport MED februar 2017.pdfSak 018-2017 Verksemdsrapport MED februar 2017.pdf
Sak 018-2017 Verksemdsrapport PHV februar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-2017 Verksemdsrapport PHV februar 2017.pdfSak 018-2017 Verksemdsrapport PHV februar 2017.pdf
Sak 019-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfSak 019-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdf
Sak 020-2017 Styringsdokument 2017 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Styringsdokument 2017 HFD.pdfSak 020-2017 Styringsdokument 2017 HFD.pdfStyringsdokument 2017 for Helse Førde HF
Sak 020-2017 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell.pdfSak 020-2017 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell.pdf
Sak 020-2017 Vedlegg 2 Rapporteringsmal 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Vedlegg 2 Rapporteringsmal 2017.pdfSak 020-2017 Vedlegg 2 Rapporteringsmal 2017.pdf
Sak 020-2017 Vedlegg 3 Mål 2017 og styringsparameter.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Vedlegg 3 Mål 2017 og styringsparameter.pdfSak 020-2017 Vedlegg 3 Mål 2017 og styringsparameter.pdf
Sak 020-2017 Vedlegg 4 Oversikt regionale planer.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Vedlegg 4 Oversikt regionale planer.pdfSak 020-2017 Vedlegg 4 Oversikt regionale planer.pdf
Sak 020-2017 Vedlegg 5 Rapporteringskrav.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Vedlegg 5 Rapporteringskrav.pdfSak 020-2017 Vedlegg 5 Rapporteringskrav.pdf
Sak 020-2017 Vedlegg Styringsdokument 2017 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Vedlegg Styringsdokument 2017 HFD.pdfSak 020-2017 Vedlegg Styringsdokument 2017 HFD.pdfStyringsdokument Helse Førde HF 2017
Sak 021-2017 Helse 2035 - strategi for Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 021-2017 Helse 2035 - strategi for Helse Vest.pdfSak 021-2017 Helse 2035 - strategi for Helse Vest.pdfHelse 2035 - strategi for Helse Vest
Sak 021-2017 Vedlegg 1 Høyringsutkast.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 021-2017 Vedlegg 1 Høyringsutkast.pdfSak 021-2017 Vedlegg 1 Høyringsutkast.pdf
Sak 021-2017 Vedlegg 2 Helse 2035.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 021-2017 Vedlegg 2 Helse 2035.pdfSak 021-2017 Vedlegg 2 Helse 2035.pdf
Sak 022-2017 Legemiddelprosjektet ved NSH.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 022-2017 Legemiddelprosjektet ved NSH.pdfSak 022-2017 Legemiddelprosjektet ved NSH.pdf
Sak 022-2017 Vedlegg 1 Nordfjordsprosjektet - ferdig rapport.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 022-2017 Vedlegg 1 Nordfjordsprosjektet - ferdig rapport.pdfSak 022-2017 Vedlegg 1 Nordfjordsprosjektet - ferdig rapport.pdfSluttrapport frå Nordfjordprosjektet.
Sak 023-2017 Skriv og meldingar til styret.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 023-2017 Skriv og meldingar til styret.pdfSak 023-2017 Skriv og meldingar til styret.pdf

Styremøte 17. februar 2017

Sak 007-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 007-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 007-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 008-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 008-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD.pdfSak 008-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD.pdf
Sak 008-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-01-27.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 008-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-01-27.pdfSak 008-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-01-27.pdf
Sak 009-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 009-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 009-2017 Adm dir si orientering.pdf
Sak 010-2017 Rapportering frå verksemda per januar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-2017 Rapportering frå verksemda per januar 2017.pdfSak 010-2017 Rapportering frå verksemda per januar 2017.pdf
Sak 010-2017 Verksemdsrapport KIR januar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-2017 Verksemdsrapport KIR januar 2017.pdfSak 010-2017 Verksemdsrapport KIR januar 2017.pdf
Sak 010-2017 Verksemdsrapport MED januar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-2017 Verksemdsrapport MED januar 2017.pdfSak 010-2017 Verksemdsrapport MED januar 2017.pdf
Sak 010-2017 Verksemdsrapport PHV januar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-2017 Verksemdsrapport PHV januar 2017.pdfSak 010-2017 Verksemdsrapport PHV januar 2017.pdf
Sak 010-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte januar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte januar 2017.pdfSak 010-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte januar 2017.pdf
Sak 011-2017 - Vedlegg 1 Høyringsuttale.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 011-2017 - Vedlegg 1 Høyringsuttale.pdfSak 011-2017 - Vedlegg 1 Høyringsuttale.pdf
Sak 011-2017 NOU 2016-25 - Uttale frå HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 011-2017 NOU 2016-25 - Uttale frå HFD.pdfSak 011-2017 NOU 2016-25 - Uttale frå HFD.pdf
Sak 012-2017 Pasientens helseteneste HFD - status.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 012-2017 Pasientens helseteneste HFD - status.pdfSak 012-2017 Pasientens helseteneste HFD - status.pdf
Sak 013-2017 Skriv og meldingar til styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 013-2017 Skriv og meldingar til styret HFD.pdfSak 013-2017 Skriv og meldingar til styret HFD.pdf

Styremøte 27. januar 2017

Sak 001-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 001-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 001-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 002-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-12-16.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 002-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-12-16.pdfSak 002-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-12-16.pdf
Sak 002-2017 Styreprotokoll HFD 2016-12-16.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 002-2017 Styreprotokoll HFD 2016-12-16.pdfSak 002-2017 Styreprotokoll HFD 2016-12-16.pdf
Sak 003-2017 Rapportering frå verksemda per desember 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 003-2017 Rapportering frå verksemda per desember 2016.pdfSak 003-2017 Rapportering frå verksemda per desember 2016.pdf
Sak 004-2017 Årleg melding 2016 for HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-2017 Årleg melding 2016 for HFD.pdfSak 004-2017 Årleg melding 2016 for HFD.pdf
Sak 004-2017 Årleg melding 2016 for HFD - Vedlegg 1.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-2017 Årleg melding 2016 for HFD - Vedlegg 1.pdfSak 004-2017 Årleg melding 2016 for HFD - Vedlegg 1.pdf
Sak 005-2017 Gjennomgang varsling og organisasjonsprosessar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 005-2017 Gjennomgang varsling og organisasjonsprosessar.pdfSak 005-2017 Gjennomgang varsling og organisasjonsprosessar.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Styredokument - arkiv 2016