Styredokument - arkiv 2016

​Styremøte 16. desember 2016

Sak 071-2016 Innkalling sakliste styret HFD 2016-12-16.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 071-2016 Innkalling sakliste styret HFD 2016-12-16.pdfSak 071-2016 Innkalling sakliste styret HFD 2016-12-16.pdfpdf371873
Sak 072-2016 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-11-18.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 072-2016 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-11-18.pdfSak 072-2016 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-11-18.pdfpdf131188
Sak 072-2016 Styreprotokoll HFD 2016-11-18.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 072-2016 Styreprotokoll HFD 2016-11-18.pdfSak 072-2016 Styreprotokoll HFD 2016-11-18.pdfpdf96624
Sak 073-2016 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 073-2016 Adm dir si orientering.pdfSak 073-2016 Adm dir si orientering.pdfpdf119680
Sak 074-2016 Rapportering frå verksemda per november 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2016 Rapportering frå verksemda per november 2016.pdfSak 074-2016 Rapportering frå verksemda per november 2016.pdfpdf789725
Sak 074-2016 Verksemdsrapport KIR november 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2016 Verksemdsrapport KIR november 2016.pdfSak 074-2016 Verksemdsrapport KIR november 2016.pdfpdf882215
Sak 074-2016 Verksemdsrapport MED november 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2016 Verksemdsrapport MED november 2016.pdfSak 074-2016 Verksemdsrapport MED november 2016.pdfpdf517823
Sak 074-2016 Verksemdsrapport PHV november 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2016 Verksemdsrapport PHV november 2016.pdfSak 074-2016 Verksemdsrapport PHV november 2016.pdfpdf348712
Sak 074-2016 Verksemdsrapport Stab og støtte november 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2016 Verksemdsrapport Stab og støtte november 2016.pdfSak 074-2016 Verksemdsrapport Stab og støtte november 2016.pdfpdf102154
Sak 075 - Vedlegg - Budsjett 2017 Medisinsk klinikk.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075 - Vedlegg - Budsjett 2017 Medisinsk klinikk.pdfSak 075 - Vedlegg - Budsjett 2017 Medisinsk klinikk.pdfpdf306366
Sak 075-2016 - Vedlegg - Budsjett 2017 Psykisk helsevern.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075-2016 - Vedlegg - Budsjett 2017 Psykisk helsevern.pdfSak 075-2016 - Vedlegg - Budsjett 2017 Psykisk helsevern.pdfpdf236684
Sak 075-2016 Budsjett 2017 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075-2016 Budsjett 2017 HFD.pdfSak 075-2016 Budsjett 2017 HFD.pdfpdf163270
Sak 075-2016 Vedlegg - Budsjett 2017 Kirurgisk klinikk.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075-2016 Vedlegg - Budsjett 2017 Kirurgisk klinikk.pdfSak 075-2016 Vedlegg - Budsjett 2017 Kirurgisk klinikk.pdfpdf291768
Sak 075-2016 Vedlegg - Budsjett 2017 Stab og støtte.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075-2016 Vedlegg - Budsjett 2017 Stab og støtte.pdfSak 075-2016 Vedlegg - Budsjett 2017 Stab og støtte.pdfpdf228461
Sak 076-2016 Investeringsbudsjett 2017 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 076-2016 Investeringsbudsjett 2017 HFD.pdfSak 076-2016 Investeringsbudsjett 2017 HFD.pdfpdf100243
Sak 077-2016 - RHF sak 13016 Inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 077-2016 - RHF sak 13016 Inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfSak 077-2016 - RHF sak 13016 Inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfpdf401124
Sak 077-2016 - RHF sak 13516 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 077-2016 - RHF sak 13516 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdfSak 077-2016 - RHF sak 13516 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdfpdf693305
Sak 077-2016 - RHF sak 14116 Ambulansedekning og responstider i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 077-2016 - RHF sak 14116 Ambulansedekning og responstider i Helse Vest.pdfSak 077-2016 - RHF sak 14116 Ambulansedekning og responstider i Helse Vest.pdfpdf518328
Sak 077-2016 - Samhandlingsnytt desember 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 077-2016 - Samhandlingsnytt desember 2016.pdfSak 077-2016 - Samhandlingsnytt desember 2016.pdfpdf586601
Sal 077-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD 2016-12-16.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sal 077-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD 2016-12-16.pdfSal 077-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD 2016-12-16.pdfpdf152577

Styremøte 18. november 2016

Sak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD 2016-11-18.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD 2016-11-18.pdfSak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD 2016-11-18.pdfpdf363383
Sak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD oppdatert.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD oppdatert.pdfSak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD oppdatert.pdfpdf286689
Sak 062-2016 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-10-28.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 062-2016 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-10-28.pdfSak 062-2016 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-10-28.pdfpdf131082
Sak 062-2016 Styreprotokoll HFD 2016-10-28.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 062-2016 Styreprotokoll HFD 2016-10-28.pdfSak 062-2016 Styreprotokoll HFD 2016-10-28.pdfpdf99311
Sak 063-2016 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 063-2016 Adm dir si orientering.pdfSak 063-2016 Adm dir si orientering.pdfpdf128806
Sak 063-2016 Notat til AD orientering pkt 4 - Budsjettarbeid.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 063-2016 Notat til AD orientering pkt 4 - Budsjettarbeid.pdfSak 063-2016 Notat til AD orientering pkt 4 - Budsjettarbeid.pdfpdf104174
Sak 063-2016 Notat til AD orientering pkt 5 - Gevinstrealisering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 063-2016 Notat til AD orientering pkt 5 - Gevinstrealisering.pdfSak 063-2016 Notat til AD orientering pkt 5 - Gevinstrealisering.pdfpdf145830
Sak 064-2016 Rapportering frå verksemda per oktober 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2016 Rapportering frå verksemda per oktober 2016.pdfSak 064-2016 Rapportering frå verksemda per oktober 2016.pdfpdf568388
Sak 064-2016 Verksemdsrapport KIR oktober 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2016 Verksemdsrapport KIR oktober 2016.pdfSak 064-2016 Verksemdsrapport KIR oktober 2016.pdfpdf897651
Sak 064-2016 Verksemdsrapport MED oktober 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2016 Verksemdsrapport MED oktober 2016.pdfSak 064-2016 Verksemdsrapport MED oktober 2016.pdfpdf391024
Sak 064-2016 Verksemdsrapport PHV oktober 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2016 Verksemdsrapport PHV oktober 2016.pdfSak 064-2016 Verksemdsrapport PHV oktober 2016.pdfpdf352523
Sak 064-2016 Verksemdsrapport Stab og støtte oktober 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2016 Verksemdsrapport Stab og støtte oktober 2016.pdfSak 064-2016 Verksemdsrapport Stab og støtte oktober 2016.pdfpdf109511
Sak 065-2016 - Modell for bil og båtambulansetilbodet i område sør.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Modell for bil og båtambulansetilbodet i område sør.pdfSak 065-2016 - Modell for bil og båtambulansetilbodet i område sør.pdfpdf1288339
Sak 065-2016 - Vedlegg 01 - 1-16.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 01 - 1-16.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 01 - 1-16.pdfpdf28278
Sak 065-2016 - Vedlegg 02 - Mandat.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 02 - Mandat.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 02 - Mandat.pdfpdf154937
Sak 065-2016 - Vedlegg 03 - Fråsegn og uttaler frå interessentar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 03 - Fråsegn og uttaler frå interessentar.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 03 - Fråsegn og uttaler frå interessentar.pdfpdf1601400
Sak 065-2016 - Vedlegg 04 - Referater.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 04 - Referater.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 04 - Referater.pdfpdf241248
Sak 065-2016 - Vedlegg 07 - Aktivitetsutvikling.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 07 - Aktivitetsutvikling.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 07 - Aktivitetsutvikling.pdfpdf64161
Sak 065-2016 - Vedlegg 08 - Kart Multiconsult.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 08 - Kart Multiconsult.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 08 - Kart Multiconsult.pdfpdf394345
Sak 065-2016 - Vedlegg 09 - Kart Multiconsult.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 09 - Kart Multiconsult.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 09 - Kart Multiconsult.pdfpdf750710
Sak 065-2016 - Vedlegg 11 - Plan for prehospitale tenester i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 11 - Plan for prehospitale tenester i Helse Vest.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 11 - Plan for prehospitale tenester i Helse Vest.pdfpdf127079
Sak 065-2016 - Vedlegg 12 - Kart LAT.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 12 - Kart LAT.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 12 - Kart LAT.pdfpdf7571936
Sak 065-2016 - Vedlegg 13 - Utdrag luftambulanseaktivitet Askvoll og Solund.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 13 - Utdrag luftambulanseaktivitet Askvoll og Solund.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 13 - Utdrag luftambulanseaktivitet Askvoll og Solund.pdfpdf105389
Sak 065-2016 - Vedlegg 16 - Analyse Multiconsult.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 16 - Analyse Multiconsult.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 16 - Analyse Multiconsult.pdfpdf55000
Sak 065-2016 -Vedlegg 01 - Liste over vedlegg til styresak.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 -Vedlegg 01 - Liste over vedlegg til styresak.pdfSak 065-2016 -Vedlegg 01 - Liste over vedlegg til styresak.pdfpdf58344
Sak 066-2016 Etiske retningslinjer 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 066-2016 Etiske retningslinjer 2016.pdfSak 066-2016 Etiske retningslinjer 2016.pdfpdf156736
Sak 067-2016 Rapportering frå prosjekt HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 067-2016 Rapportering frå prosjekt HFD.pdfSak 067-2016 Rapportering frå prosjekt HFD.pdfpdf208844
Sak 068-2016 Statusrapport om forsking og innovasjon i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 068-2016 Statusrapport om forsking og innovasjon i HFD.pdfSak 068-2016 Statusrapport om forsking og innovasjon i HFD.pdfpdf175978
Sak 069-2016 Skriv og meldingar til styret HFD 2016-11-18.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2016 Skriv og meldingar til styret HFD 2016-11-18.pdfSak 069-2016 Skriv og meldingar til styret HFD 2016-11-18.pdfpdf244520


Styremøte 28. oktober 2016

Innkalling og sakliste styret HFD 2016-10-28.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Innkalling og sakliste styret HFD 2016-10-28.pdfInnkalling og sakliste styret HFD 2016-10-28.pdfpdf371129
Sak 053-2016 Protokoll frå styremøte HFD 2016-09-22.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 053-2016 Protokoll frå styremøte HFD 2016-09-22.pdfSak 053-2016 Protokoll frå styremøte HFD 2016-09-22.pdfpdf131808
Sak 053-2016 vedlegg - styreprotokoll HFD 2016-09-22.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 053-2016 vedlegg - styreprotokoll HFD 2016-09-22.pdfSak 053-2016 vedlegg - styreprotokoll HFD 2016-09-22.pdfpdf122432
Sak 054-2016 - Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 054-2016 - Adm dir si orientering.pdfSak 054-2016 - Adm dir si orientering.pdfpdf117883
Sak 054-2016 - Vedlegg 1 - Notat til AD orientering pkt 1 - Sepsis.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 054-2016 - Vedlegg 1 - Notat til AD orientering pkt 1 - Sepsis.pdfSak 054-2016 - Vedlegg 1 - Notat til AD orientering pkt 1 - Sepsis.pdfpdf182169
Sak 055-2016 - Rapportering frå verksemda september 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2016 - Rapportering frå verksemda september 2016.pdfSak 055-2016 - Rapportering frå verksemda september 2016.pdfpdf425198
Sak 055-2016 - Verksemdsrapport KIR september 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2016 - Verksemdsrapport KIR september 2016.pdfSak 055-2016 - Verksemdsrapport KIR september 2016.pdfpdf1066397
Sak 055-2016 - Verksemdsrapport MED september 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2016 - Verksemdsrapport MED september 2016.pdfSak 055-2016 - Verksemdsrapport MED september 2016.pdfpdf417021
Sak 055-2016 - Verksemdsrapport PHV september 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2016 - Verksemdsrapport PHV september 2016.pdfSak 055-2016 - Verksemdsrapport PHV september 2016.pdfpdf356799
Sak 055-2016 - Verksemdsrapport Stab og støtte september 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2016 - Verksemdsrapport Stab og støtte september 2016.pdfSak 055-2016 - Verksemdsrapport Stab og støtte september 2016.pdfpdf99052
Sak 056-2016 - Oppnemning av valstyre i samband med val av tilsetterepr til styret.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 056-2016 - Oppnemning av valstyre i samband med val av tilsetterepr til styret.pdfSak 056-2016 - Oppnemning av valstyre i samband med val av tilsetterepr til styret.pdfpdf152069
Sak 057-2016 - Risikostyring 2016 - 2 tertialrapportering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2016 - Risikostyring 2016 - 2 tertialrapportering.pdfSak 057-2016 - Risikostyring 2016 - 2 tertialrapportering.pdfpdf145639
Sak 057-2016 - Vedlegg 1 - Tabell risikostyring T2.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2016 - Vedlegg 1 - Tabell risikostyring T2.pdfSak 057-2016 - Vedlegg 1 - Tabell risikostyring T2.pdfpdf400861
Sak 057-2016 - Vedlegg 2 - Samlematrise T2 - risikostyring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2016 - Vedlegg 2 - Samlematrise T2 - risikostyring.pdfSak 057-2016 - Vedlegg 2 - Samlematrise T2 - risikostyring.pdfpdf81998
Sak 058-2016 - Arealplan - oppstart forprosjekt Nye Førde sjukehus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 058-2016 - Arealplan - oppstart forprosjekt Nye Førde sjukehus.pdfSak 058-2016 - Arealplan - oppstart forprosjekt Nye Førde sjukehus.pdfpdf174291
Sak 058-2016 - Vedlegg 1 - Framskriving av berekraft og rekneskapsutvikling.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 058-2016 - Vedlegg 1 - Framskriving av berekraft og rekneskapsutvikling.pdfSak 058-2016 - Vedlegg 1 - Framskriving av berekraft og rekneskapsutvikling.pdfpdf996533
Sak 059-2016 - Budsjettarbeid 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 059-2016 - Budsjettarbeid 2017.pdfSak 059-2016 - Budsjettarbeid 2017.pdfpdf140211
Sak 060-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 060-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD.pdfSak 060-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD.pdfpdf1089750


Styremøte 22. september 2016

Innkalling Sakliste til styret HFD 2016-09-22.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Innkalling Sakliste til styret HFD 2016-09-22.pdfInnkalling Sakliste til styret HFD 2016-09-22.pdfpdf370098
Verksemdsrapport Stab og stotte august 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Verksemdsrapport Stab og stotte august 2016.pdfVerksemdsrapport Stab og stotte august 2016.pdfpdf97555
Samhandlingsnytt august 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Samhandlingsnytt august 2016.pdfSamhandlingsnytt august 2016.pdfpdf198638
RHF Sak 07816 Vedlegg 1 - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/RHF Sak 07816 Vedlegg 1 - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdfRHF Sak 07816 Vedlegg 1 - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdfpdf456288
Oppdatert Innkalling Sakliste HFD 2016-09-22.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Oppdatert Innkalling Sakliste HFD 2016-09-22.pdfOppdatert Innkalling Sakliste HFD 2016-09-22.pdfpdf184722
Styresak 04316 Godkjenning av protokoll fra styremøte HFD 2016-06-17.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04316 Godkjenning av protokoll fra styremøte HFD 2016-06-17.pdfStyresak 04316 Godkjenning av protokoll fra styremøte HFD 2016-06-17.pdfpdf131428
Styreprotokoll HFD 2016-06-17.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styreprotokoll HFD 2016-06-17.pdfStyreprotokoll HFD 2016-06-17.pdfpdf110526
Styresak 04416 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04416 Adm dir si orientering.pdfStyresak 04416 Adm dir si orientering.pdfpdf117620
Styresak 04516 Rapportering fra verksemda per august 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04516 Rapportering fra verksemda per august 2016.pdfStyresak 04516 Rapportering fra verksemda per august 2016.pdfpdf765487
Verksemdsrapport KIR august 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Verksemdsrapport KIR august 2016.pdfVerksemdsrapport KIR august 2016.pdfpdf684729
Styresak 045-2016 Verksemdsrapport MED august 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 045-2016 Verksemdsrapport MED august 2016.pdfStyresak 045-2016 Verksemdsrapport MED august 2016.pdfpdf374554
Verksemdsrapport PHV august 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Verksemdsrapport PHV august 2016.pdfVerksemdsrapport PHV august 2016.pdfpdf337280
Styresak 04616 Vedlegg 1 Aarsplan 2017 for styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04616 Vedlegg 1 Aarsplan 2017 for styret HFD.pdfStyresak 04616 Vedlegg 1 Aarsplan 2017 for styret HFD.pdfpdf187756
Styresak 04616 Møteplan 2017 for styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04616 Møteplan 2017 for styret HFD.pdfStyresak 04616 Møteplan 2017 for styret HFD.pdfpdf135651
Styresak 04716 Vedlegg 1 Notat til styringsgruppa Optimalisering EPJ forvaltning.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04716 Vedlegg 1 Notat til styringsgruppa Optimalisering EPJ forvaltning.pdfStyresak 04716 Vedlegg 1 Notat til styringsgruppa Optimalisering EPJ forvaltning.pdfpdf92954
Styresak 04716 Vedlegg 2 Protokoll 2015-12-09.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04716 Vedlegg 2 Protokoll 2015-12-09.pdfStyresak 04716 Vedlegg 2 Protokoll 2015-12-09.pdfpdf259054
Styresak 04716 Vedlegg 3 Protokoll 2016-08-24.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04716 Vedlegg 3 Protokoll 2016-08-24.pdfStyresak 04716 Vedlegg 3 Protokoll 2016-08-24.pdfpdf929944
Styresak 04716 Verksemdsoverdraging EPJ-forvaltning til Helse Vest IKT.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04716 Verksemdsoverdraging EPJ-forvaltning til Helse Vest IKT.pdfStyresak 04716 Verksemdsoverdraging EPJ-forvaltning til Helse Vest IKT.pdfpdf313377
Styresak 04816 Vedlegg 1 Rapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04816 Vedlegg 1 Rapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfStyresak 04816 Vedlegg 1 Rapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfpdf2199597
Styresak 04816 Internrevisjon - Planlegging gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04816 Internrevisjon - Planlegging gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfStyresak 04816 Internrevisjon - Planlegging gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfpdf169235
Styresak 04916 Pasienterfaringar med norske sjukehus i 2015.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04916 Pasienterfaringar med norske sjukehus i 2015.pdfStyresak 04916 Pasienterfaringar med norske sjukehus i 2015.pdfpdf259806
Styresak 04916 Vedlegg 1 PasOpp-rapport 2016-147.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04916 Vedlegg 1 PasOpp-rapport 2016-147.pdfStyresak 04916 Vedlegg 1 PasOpp-rapport 2016-147.pdfpdf3115479
Styresak 05016 Vedlegg 1 Oppf av tiltak fra Internrevisjon bierverv og styresak HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 05016 Vedlegg 1 Oppf av tiltak fra Internrevisjon bierverv og styresak HFD.pdfStyresak 05016 Vedlegg 1 Oppf av tiltak fra Internrevisjon bierverv og styresak HFD.pdfpdf90319
Styresak 05016 Oppf bierverv etter internrevisjon.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 05016 Oppf bierverv etter internrevisjon.pdfStyresak 05016 Oppf bierverv etter internrevisjon.pdfpdf143585
Tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 fra HOD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 fra HOD.pdfTilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 fra HOD.pdfpdf913829
Uttale til RHF - oppvarming av bygningar fra 2020.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Uttale til RHF - oppvarming av bygningar fra 2020.pdfUttale til RHF - oppvarming av bygningar fra 2020.pdfpdf170647
Brev fra BDO AS 2016-08-17.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Brev fra BDO AS 2016-08-17.pdfBrev fra BDO AS 2016-08-17.pdfpdf106118
Brev fra RHF - Info om tilleggdokument til oppdragsdokument 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Brev fra RHF - Info om tilleggdokument til oppdragsdokument 2016.pdfBrev fra RHF - Info om tilleggdokument til oppdragsdokument 2016.pdfpdf468627
Framside Skriv og meldingar til styret HFD 2016-09-22.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Framside Skriv og meldingar til styret HFD 2016-09-22.pdfFramside Skriv og meldingar til styret HFD 2016-09-22.pdfpdf155526
Frasegn til kommunen 2016-09-07.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Frasegn til kommunen 2016-09-07.pdfFrasegn til kommunen 2016-09-07.pdfpdf2298426
RHF Sak 07416 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/RHF Sak 07416 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfRHF Sak 07416 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfpdf233655
RHF Sak 07816 Rettleiar for arbeidet med utviklingsplanar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/RHF Sak 07816 Rettleiar for arbeidet med utviklingsplanar.pdfRHF Sak 07816 Rettleiar for arbeidet med utviklingsplanar.pdfpdf159885
RHF sak 06716 Mål på aktivitet i psykisk helsevern - barn og unge og vaksne.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/RHF sak 06716 Mål på aktivitet i psykisk helsevern - barn og unge og vaksne.pdfRHF sak 06716 Mål på aktivitet i psykisk helsevern - barn og unge og vaksne.pdfpdf486950
Samhandlingsnytt juli 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Samhandlingsnytt juli 2016.pdfSamhandlingsnytt juli 2016.pdfpdf254691


Styremøte 20. november 2015

Styresak 071-2015 A Konseptfase arealplan FSS.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 071-2015 A Konseptfase arealplan FSS.pdfStyresak 071-2015 A Konseptfase arealplan FSS.pdfpdf531581
Vedlegg 1 Styresak 071-2015A - Konseptfase Arealplan FSS.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Vedlegg 1 Styresak 071-2015A - Konseptfase Arealplan FSS.pdfVedlegg 1 Styresak 071-2015A - Konseptfase Arealplan FSS.pdfpdf1852367
Vedlegg 2 Styresak 071-2015A Økonomiske vurderingar analyse og tabellar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Vedlegg 2 Styresak 071-2015A Økonomiske vurderingar analyse og tabellar.pdfVedlegg 2 Styresak 071-2015A Økonomiske vurderingar analyse og tabellar.pdfpdf1387174
Vedlegg 3 Styresak 071-2015 Ekstern kvalitetssikring (KSK).pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Vedlegg 3 Styresak 071-2015 Ekstern kvalitetssikring (KSK).pdfVedlegg 3 Styresak 071-2015 Ekstern kvalitetssikring (KSK).pdfpdf1032636
Vedlegg 4 - Styresak 071-2015A - Usikkerhetsanalyse.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Vedlegg 4 - Styresak 071-2015A - Usikkerhetsanalyse.pdfVedlegg 4 - Styresak 071-2015A - Usikkerhetsanalyse.pdfpdf1004749


Fann du det du leita etter?