Styredokument - arkiv 2016

​Styremøte 16. desember 2016

Sak 071-2016 Innkalling sakliste styret HFD 2016-12-16.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 071-2016 Innkalling sakliste styret HFD 2016-12-16.pdfSak 071-2016 Innkalling sakliste styret HFD 2016-12-16.pdf
Sak 072-2016 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-11-18.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 072-2016 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-11-18.pdfSak 072-2016 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-11-18.pdf
Sak 072-2016 Styreprotokoll HFD 2016-11-18.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 072-2016 Styreprotokoll HFD 2016-11-18.pdfSak 072-2016 Styreprotokoll HFD 2016-11-18.pdf
Sak 073-2016 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 073-2016 Adm dir si orientering.pdfSak 073-2016 Adm dir si orientering.pdf
Sak 074-2016 Rapportering frå verksemda per november 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2016 Rapportering frå verksemda per november 2016.pdfSak 074-2016 Rapportering frå verksemda per november 2016.pdf
Sak 074-2016 Verksemdsrapport KIR november 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2016 Verksemdsrapport KIR november 2016.pdfSak 074-2016 Verksemdsrapport KIR november 2016.pdf
Sak 074-2016 Verksemdsrapport MED november 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2016 Verksemdsrapport MED november 2016.pdfSak 074-2016 Verksemdsrapport MED november 2016.pdf
Sak 074-2016 Verksemdsrapport PHV november 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2016 Verksemdsrapport PHV november 2016.pdfSak 074-2016 Verksemdsrapport PHV november 2016.pdf
Sak 074-2016 Verksemdsrapport Stab og støtte november 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2016 Verksemdsrapport Stab og støtte november 2016.pdfSak 074-2016 Verksemdsrapport Stab og støtte november 2016.pdf
Sak 075 - Vedlegg - Budsjett 2017 Medisinsk klinikk.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075 - Vedlegg - Budsjett 2017 Medisinsk klinikk.pdfSak 075 - Vedlegg - Budsjett 2017 Medisinsk klinikk.pdf
Sak 075-2016 - Vedlegg - Budsjett 2017 Psykisk helsevern.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075-2016 - Vedlegg - Budsjett 2017 Psykisk helsevern.pdfSak 075-2016 - Vedlegg - Budsjett 2017 Psykisk helsevern.pdf
Sak 075-2016 Budsjett 2017 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075-2016 Budsjett 2017 HFD.pdfSak 075-2016 Budsjett 2017 HFD.pdf
Sak 075-2016 Vedlegg - Budsjett 2017 Kirurgisk klinikk.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075-2016 Vedlegg - Budsjett 2017 Kirurgisk klinikk.pdfSak 075-2016 Vedlegg - Budsjett 2017 Kirurgisk klinikk.pdf
Sak 075-2016 Vedlegg - Budsjett 2017 Stab og støtte.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075-2016 Vedlegg - Budsjett 2017 Stab og støtte.pdfSak 075-2016 Vedlegg - Budsjett 2017 Stab og støtte.pdf
Sak 076-2016 Investeringsbudsjett 2017 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 076-2016 Investeringsbudsjett 2017 HFD.pdfSak 076-2016 Investeringsbudsjett 2017 HFD.pdf
Sak 077-2016 - RHF sak 13016 Inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 077-2016 - RHF sak 13016 Inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfSak 077-2016 - RHF sak 13016 Inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdf
Sak 077-2016 - RHF sak 13516 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 077-2016 - RHF sak 13516 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdfSak 077-2016 - RHF sak 13516 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdf
Sak 077-2016 - RHF sak 14116 Ambulansedekning og responstider i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 077-2016 - RHF sak 14116 Ambulansedekning og responstider i Helse Vest.pdfSak 077-2016 - RHF sak 14116 Ambulansedekning og responstider i Helse Vest.pdf
Sak 077-2016 - Samhandlingsnytt desember 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 077-2016 - Samhandlingsnytt desember 2016.pdfSak 077-2016 - Samhandlingsnytt desember 2016.pdf
Sal 077-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD 2016-12-16.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sal 077-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD 2016-12-16.pdfSal 077-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD 2016-12-16.pdf

Styremøte 18. november 2016

Sak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD 2016-11-18.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD 2016-11-18.pdfSak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD 2016-11-18.pdf
Sak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD oppdatert.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD oppdatert.pdfSak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD oppdatert.pdf
Sak 062-2016 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-10-28.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 062-2016 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-10-28.pdfSak 062-2016 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-10-28.pdf
Sak 062-2016 Styreprotokoll HFD 2016-10-28.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 062-2016 Styreprotokoll HFD 2016-10-28.pdfSak 062-2016 Styreprotokoll HFD 2016-10-28.pdf
Sak 063-2016 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 063-2016 Adm dir si orientering.pdfSak 063-2016 Adm dir si orientering.pdf
Sak 063-2016 Notat til AD orientering pkt 4 - Budsjettarbeid.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 063-2016 Notat til AD orientering pkt 4 - Budsjettarbeid.pdfSak 063-2016 Notat til AD orientering pkt 4 - Budsjettarbeid.pdf
Sak 063-2016 Notat til AD orientering pkt 5 - Gevinstrealisering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 063-2016 Notat til AD orientering pkt 5 - Gevinstrealisering.pdfSak 063-2016 Notat til AD orientering pkt 5 - Gevinstrealisering.pdf
Sak 064-2016 Rapportering frå verksemda per oktober 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2016 Rapportering frå verksemda per oktober 2016.pdfSak 064-2016 Rapportering frå verksemda per oktober 2016.pdf
Sak 064-2016 Verksemdsrapport KIR oktober 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2016 Verksemdsrapport KIR oktober 2016.pdfSak 064-2016 Verksemdsrapport KIR oktober 2016.pdf
Sak 064-2016 Verksemdsrapport MED oktober 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2016 Verksemdsrapport MED oktober 2016.pdfSak 064-2016 Verksemdsrapport MED oktober 2016.pdf
Sak 064-2016 Verksemdsrapport PHV oktober 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2016 Verksemdsrapport PHV oktober 2016.pdfSak 064-2016 Verksemdsrapport PHV oktober 2016.pdf
Sak 064-2016 Verksemdsrapport Stab og støtte oktober 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2016 Verksemdsrapport Stab og støtte oktober 2016.pdfSak 064-2016 Verksemdsrapport Stab og støtte oktober 2016.pdf
Sak 065-2016 - Modell for bil og båtambulansetilbodet i område sør.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Modell for bil og båtambulansetilbodet i område sør.pdfSak 065-2016 - Modell for bil og båtambulansetilbodet i område sør.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 01 - 1-16.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 01 - 1-16.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 01 - 1-16.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 02 - Mandat.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 02 - Mandat.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 02 - Mandat.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 03 - Fråsegn og uttaler frå interessentar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 03 - Fråsegn og uttaler frå interessentar.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 03 - Fråsegn og uttaler frå interessentar.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 04 - Referater.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 04 - Referater.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 04 - Referater.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 07 - Aktivitetsutvikling.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 07 - Aktivitetsutvikling.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 07 - Aktivitetsutvikling.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 08 - Kart Multiconsult.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 08 - Kart Multiconsult.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 08 - Kart Multiconsult.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 09 - Kart Multiconsult.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 09 - Kart Multiconsult.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 09 - Kart Multiconsult.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 11 - Plan for prehospitale tenester i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 11 - Plan for prehospitale tenester i Helse Vest.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 11 - Plan for prehospitale tenester i Helse Vest.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 12 - Kart LAT.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 12 - Kart LAT.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 12 - Kart LAT.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 13 - Utdrag luftambulanseaktivitet Askvoll og Solund.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 13 - Utdrag luftambulanseaktivitet Askvoll og Solund.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 13 - Utdrag luftambulanseaktivitet Askvoll og Solund.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 16 - Analyse Multiconsult.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 16 - Analyse Multiconsult.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 16 - Analyse Multiconsult.pdf
Sak 065-2016 -Vedlegg 01 - Liste over vedlegg til styresak.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 -Vedlegg 01 - Liste over vedlegg til styresak.pdfSak 065-2016 -Vedlegg 01 - Liste over vedlegg til styresak.pdf
Sak 066-2016 Etiske retningslinjer 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 066-2016 Etiske retningslinjer 2016.pdfSak 066-2016 Etiske retningslinjer 2016.pdf
Sak 067-2016 Rapportering frå prosjekt HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 067-2016 Rapportering frå prosjekt HFD.pdfSak 067-2016 Rapportering frå prosjekt HFD.pdf
Sak 068-2016 Statusrapport om forsking og innovasjon i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 068-2016 Statusrapport om forsking og innovasjon i HFD.pdfSak 068-2016 Statusrapport om forsking og innovasjon i HFD.pdf
Sak 069-2016 Skriv og meldingar til styret HFD 2016-11-18.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2016 Skriv og meldingar til styret HFD 2016-11-18.pdfSak 069-2016 Skriv og meldingar til styret HFD 2016-11-18.pdf


Styremøte 28. oktober 2016

Innkalling og sakliste styret HFD 2016-10-28.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Innkalling og sakliste styret HFD 2016-10-28.pdfInnkalling og sakliste styret HFD 2016-10-28.pdf
Sak 053-2016 Protokoll frå styremøte HFD 2016-09-22.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 053-2016 Protokoll frå styremøte HFD 2016-09-22.pdfSak 053-2016 Protokoll frå styremøte HFD 2016-09-22.pdf
Sak 053-2016 vedlegg - styreprotokoll HFD 2016-09-22.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 053-2016 vedlegg - styreprotokoll HFD 2016-09-22.pdfSak 053-2016 vedlegg - styreprotokoll HFD 2016-09-22.pdf
Sak 054-2016 - Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 054-2016 - Adm dir si orientering.pdfSak 054-2016 - Adm dir si orientering.pdf
Sak 054-2016 - Vedlegg 1 - Notat til AD orientering pkt 1 - Sepsis.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 054-2016 - Vedlegg 1 - Notat til AD orientering pkt 1 - Sepsis.pdfSak 054-2016 - Vedlegg 1 - Notat til AD orientering pkt 1 - Sepsis.pdf
Sak 055-2016 - Rapportering frå verksemda september 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2016 - Rapportering frå verksemda september 2016.pdfSak 055-2016 - Rapportering frå verksemda september 2016.pdf
Sak 055-2016 - Verksemdsrapport KIR september 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2016 - Verksemdsrapport KIR september 2016.pdfSak 055-2016 - Verksemdsrapport KIR september 2016.pdf
Sak 055-2016 - Verksemdsrapport MED september 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2016 - Verksemdsrapport MED september 2016.pdfSak 055-2016 - Verksemdsrapport MED september 2016.pdf
Sak 055-2016 - Verksemdsrapport PHV september 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2016 - Verksemdsrapport PHV september 2016.pdfSak 055-2016 - Verksemdsrapport PHV september 2016.pdf
Sak 055-2016 - Verksemdsrapport Stab og støtte september 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2016 - Verksemdsrapport Stab og støtte september 2016.pdfSak 055-2016 - Verksemdsrapport Stab og støtte september 2016.pdf
Sak 056-2016 - Oppnemning av valstyre i samband med val av tilsetterepr til styret.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 056-2016 - Oppnemning av valstyre i samband med val av tilsetterepr til styret.pdfSak 056-2016 - Oppnemning av valstyre i samband med val av tilsetterepr til styret.pdf
Sak 057-2016 - Risikostyring 2016 - 2 tertialrapportering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2016 - Risikostyring 2016 - 2 tertialrapportering.pdfSak 057-2016 - Risikostyring 2016 - 2 tertialrapportering.pdf
Sak 057-2016 - Vedlegg 1 - Tabell risikostyring T2.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2016 - Vedlegg 1 - Tabell risikostyring T2.pdfSak 057-2016 - Vedlegg 1 - Tabell risikostyring T2.pdf
Sak 057-2016 - Vedlegg 2 - Samlematrise T2 - risikostyring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2016 - Vedlegg 2 - Samlematrise T2 - risikostyring.pdfSak 057-2016 - Vedlegg 2 - Samlematrise T2 - risikostyring.pdf
Sak 058-2016 - Arealplan - oppstart forprosjekt Nye Førde sjukehus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 058-2016 - Arealplan - oppstart forprosjekt Nye Førde sjukehus.pdfSak 058-2016 - Arealplan - oppstart forprosjekt Nye Førde sjukehus.pdf
Sak 058-2016 - Vedlegg 1 - Framskriving av berekraft og rekneskapsutvikling.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 058-2016 - Vedlegg 1 - Framskriving av berekraft og rekneskapsutvikling.pdfSak 058-2016 - Vedlegg 1 - Framskriving av berekraft og rekneskapsutvikling.pdf
Sak 059-2016 - Budsjettarbeid 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 059-2016 - Budsjettarbeid 2017.pdfSak 059-2016 - Budsjettarbeid 2017.pdf
Sak 060-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 060-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD.pdfSak 060-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD.pdf


Styremøte 22. september 2016

Innkalling Sakliste til styret HFD 2016-09-22.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Innkalling Sakliste til styret HFD 2016-09-22.pdfInnkalling Sakliste til styret HFD 2016-09-22.pdf
Verksemdsrapport Stab og stotte august 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Verksemdsrapport Stab og stotte august 2016.pdfVerksemdsrapport Stab og stotte august 2016.pdf
Samhandlingsnytt august 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Samhandlingsnytt august 2016.pdfSamhandlingsnytt august 2016.pdf
RHF Sak 07816 Vedlegg 1 - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/RHF Sak 07816 Vedlegg 1 - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdfRHF Sak 07816 Vedlegg 1 - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdf
Oppdatert Innkalling Sakliste HFD 2016-09-22.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Oppdatert Innkalling Sakliste HFD 2016-09-22.pdfOppdatert Innkalling Sakliste HFD 2016-09-22.pdf
Styresak 04316 Godkjenning av protokoll fra styremøte HFD 2016-06-17.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04316 Godkjenning av protokoll fra styremøte HFD 2016-06-17.pdfStyresak 04316 Godkjenning av protokoll fra styremøte HFD 2016-06-17.pdf
Styreprotokoll HFD 2016-06-17.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styreprotokoll HFD 2016-06-17.pdfStyreprotokoll HFD 2016-06-17.pdf
Styresak 04416 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04416 Adm dir si orientering.pdfStyresak 04416 Adm dir si orientering.pdf
Styresak 04516 Rapportering fra verksemda per august 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04516 Rapportering fra verksemda per august 2016.pdfStyresak 04516 Rapportering fra verksemda per august 2016.pdf
Verksemdsrapport KIR august 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Verksemdsrapport KIR august 2016.pdfVerksemdsrapport KIR august 2016.pdf
Styresak 045-2016 Verksemdsrapport MED august 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 045-2016 Verksemdsrapport MED august 2016.pdfStyresak 045-2016 Verksemdsrapport MED august 2016.pdf
Verksemdsrapport PHV august 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Verksemdsrapport PHV august 2016.pdfVerksemdsrapport PHV august 2016.pdf
Styresak 04616 Vedlegg 1 Aarsplan 2017 for styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04616 Vedlegg 1 Aarsplan 2017 for styret HFD.pdfStyresak 04616 Vedlegg 1 Aarsplan 2017 for styret HFD.pdf
Styresak 04616 Møteplan 2017 for styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04616 Møteplan 2017 for styret HFD.pdfStyresak 04616 Møteplan 2017 for styret HFD.pdf
Styresak 04716 Vedlegg 1 Notat til styringsgruppa Optimalisering EPJ forvaltning.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04716 Vedlegg 1 Notat til styringsgruppa Optimalisering EPJ forvaltning.pdfStyresak 04716 Vedlegg 1 Notat til styringsgruppa Optimalisering EPJ forvaltning.pdf
Styresak 04716 Vedlegg 2 Protokoll 2015-12-09.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04716 Vedlegg 2 Protokoll 2015-12-09.pdfStyresak 04716 Vedlegg 2 Protokoll 2015-12-09.pdf
Styresak 04716 Vedlegg 3 Protokoll 2016-08-24.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04716 Vedlegg 3 Protokoll 2016-08-24.pdfStyresak 04716 Vedlegg 3 Protokoll 2016-08-24.pdf
Styresak 04716 Verksemdsoverdraging EPJ-forvaltning til Helse Vest IKT.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04716 Verksemdsoverdraging EPJ-forvaltning til Helse Vest IKT.pdfStyresak 04716 Verksemdsoverdraging EPJ-forvaltning til Helse Vest IKT.pdf
Styresak 04816 Vedlegg 1 Rapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04816 Vedlegg 1 Rapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfStyresak 04816 Vedlegg 1 Rapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdf
Styresak 04816 Internrevisjon - Planlegging gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04816 Internrevisjon - Planlegging gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfStyresak 04816 Internrevisjon - Planlegging gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdf
Styresak 04916 Pasienterfaringar med norske sjukehus i 2015.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04916 Pasienterfaringar med norske sjukehus i 2015.pdfStyresak 04916 Pasienterfaringar med norske sjukehus i 2015.pdf
Styresak 04916 Vedlegg 1 PasOpp-rapport 2016-147.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04916 Vedlegg 1 PasOpp-rapport 2016-147.pdfStyresak 04916 Vedlegg 1 PasOpp-rapport 2016-147.pdf
Styresak 05016 Vedlegg 1 Oppf av tiltak fra Internrevisjon bierverv og styresak HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 05016 Vedlegg 1 Oppf av tiltak fra Internrevisjon bierverv og styresak HFD.pdfStyresak 05016 Vedlegg 1 Oppf av tiltak fra Internrevisjon bierverv og styresak HFD.pdf
Styresak 05016 Oppf bierverv etter internrevisjon.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 05016 Oppf bierverv etter internrevisjon.pdfStyresak 05016 Oppf bierverv etter internrevisjon.pdf
Tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 fra HOD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 fra HOD.pdfTilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 fra HOD.pdf
Uttale til RHF - oppvarming av bygningar fra 2020.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Uttale til RHF - oppvarming av bygningar fra 2020.pdfUttale til RHF - oppvarming av bygningar fra 2020.pdf
Brev fra BDO AS 2016-08-17.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Brev fra BDO AS 2016-08-17.pdfBrev fra BDO AS 2016-08-17.pdf
Brev fra RHF - Info om tilleggdokument til oppdragsdokument 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Brev fra RHF - Info om tilleggdokument til oppdragsdokument 2016.pdfBrev fra RHF - Info om tilleggdokument til oppdragsdokument 2016.pdf
Framside Skriv og meldingar til styret HFD 2016-09-22.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Framside Skriv og meldingar til styret HFD 2016-09-22.pdfFramside Skriv og meldingar til styret HFD 2016-09-22.pdf
Frasegn til kommunen 2016-09-07.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Frasegn til kommunen 2016-09-07.pdfFrasegn til kommunen 2016-09-07.pdf
RHF Sak 07416 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/RHF Sak 07416 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfRHF Sak 07416 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdf
RHF Sak 07816 Rettleiar for arbeidet med utviklingsplanar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/RHF Sak 07816 Rettleiar for arbeidet med utviklingsplanar.pdfRHF Sak 07816 Rettleiar for arbeidet med utviklingsplanar.pdf
RHF sak 06716 Mål på aktivitet i psykisk helsevern - barn og unge og vaksne.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/RHF sak 06716 Mål på aktivitet i psykisk helsevern - barn og unge og vaksne.pdfRHF sak 06716 Mål på aktivitet i psykisk helsevern - barn og unge og vaksne.pdf
Samhandlingsnytt juli 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Samhandlingsnytt juli 2016.pdfSamhandlingsnytt juli 2016.pdf


Styremøte 20. november 2015

Styresak 071-2015 A Konseptfase arealplan FSS.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 071-2015 A Konseptfase arealplan FSS.pdfStyresak 071-2015 A Konseptfase arealplan FSS.pdf
Vedlegg 1 Styresak 071-2015A - Konseptfase Arealplan FSS.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Vedlegg 1 Styresak 071-2015A - Konseptfase Arealplan FSS.pdfVedlegg 1 Styresak 071-2015A - Konseptfase Arealplan FSS.pdf
Vedlegg 2 Styresak 071-2015A Økonomiske vurderingar analyse og tabellar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Vedlegg 2 Styresak 071-2015A Økonomiske vurderingar analyse og tabellar.pdfVedlegg 2 Styresak 071-2015A Økonomiske vurderingar analyse og tabellar.pdf
Vedlegg 3 Styresak 071-2015 Ekstern kvalitetssikring (KSK).pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Vedlegg 3 Styresak 071-2015 Ekstern kvalitetssikring (KSK).pdfVedlegg 3 Styresak 071-2015 Ekstern kvalitetssikring (KSK).pdf
Vedlegg 4 - Styresak 071-2015A - Usikkerhetsanalyse.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Vedlegg 4 - Styresak 071-2015A - Usikkerhetsanalyse.pdfVedlegg 4 - Styresak 071-2015A - Usikkerhetsanalyse.pdf


Fann du det du leita etter?