Pakkeforløp for kreft

Forløpskoordinatorar

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp som er fagleg basert og normgivande, og skal bidra til betre oversikt og tryggleik for pasienten.

​Pakkeforløp er ein nasjonal standard for kor lang tid dei ulike elementa i eit utgreings- og behandlingsforløp skal ta. 28 pakkeforløp for kreft og 31 diagnoserettleiarar for fastlegane er etablert.

Eit viktig tiltak er forløpskoordinatorar ved føretaket som utgreier og behandlar kreft. Forløpskoordinatoren kan bli kontakta av både pasient og fastlegar. Ein forløpskoordinator har ansvar for å koordinere pakkeforløpet, med timar og anna - i tillegg til å vere sjukehuset sin kontaktperson mot pasient og fastlege.

Telefonnummera står oppført under kvart pakkeforløp, men dersom det ikkje er svar, kan ein ringe ein av dei andre forløpskoordinatorane. Telefontid frå 08.00-15.00. Forløpskoordinatorane vikarierar for kvarandre i feriar, slik at det alltid er nokon tilgjengelege.

Akutt leukemi og høgrisiko myelodysplasi

Ida Matilde Johnsen 48032638

Blærekreft

Hanne Elin Skår 95987274

Brystkreft

Ida Matilde Johnsen 48032638

Diagnostisk pakkeforløp for pasientar med uspesifikke symptomer på alvorleg sjukdom som kan vere kreft

Ida Matilde Johnsen 48032638

Eggstokk-kreft, eggleder og bukhinnekreft

Ida Matilde Johnsen 48032638

Føflekkreft

Ida Matilde Johnsen 48032638

Hjernekreft

Ida Matilde Johnsen 48032638

Hovud-halskreft

Ida Matilde Johnsen 48032638

Kreft hos barn

Ida Matilde Johnsen 48032638

Kreft i gallevegar

Hanne Elin Skår 95987274

Kreft i lever (HCC)

Hanne Elin Skår 95987274

Kreft i pankreas

Hanne Elin Skår 95987274

Kreft i spiserør og magesekk

Hanne Elin Skår 95987274

Kronisk lymfatisk leukemi

Ida Matilde Johnsen 48032638

Livmorhalskreft

Ida Matilde Johnsen 48032638

Livmorkreft

Ida Matilde Johnsen 48032638

Lungekreft

Arnhild Støylen 95987275

Lymfom

Ida Matilde Johnsen 48032638

Metastaser med ukjent utgangspunkt

Ida Matilde Johnsen 48032638

Myelomatose

Ida Matilde Johnsen 48032638

Nevroendokrine svulstar

Hanne Elin Skår 95987274

Nyrekreft

Hanne Elin Skår 95987274

Peniskreft

Hanne Elin Skår 95987274

Prostatakreft

Hanne Elin Skår 95987274

Sarkom

Ida Matilde Johnsen 48032638

Skjoldbruskkjertelkreft

Hanne Elin Skår 95987274

Testikkelkreft

Hanne Elin Skår 95987274

Tjukk- og endetarmskreft

Hanne Elin Skår 95987274


Fann du det du leita etter?