HELSENORGE
Pakkeforløp for kreft

Forløpskoordinatorar

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp som er fagleg basert og normgivande, og skal bidra til betre oversikt og tryggleik for pasienten.

​Pakkeforløp er ein nasjonal standard for kor lang tid dei ulike elementa i eit utgreings- og behandlingsforløp skal ta. 28 pakkeforløp for kreft og 31 diagnoserettleiarar for fastlegane er etablert.

Eit viktig tiltak er forløpskoordinatorar ved føretaket som utgreier og behandlar kreft. Forløpskoordinatoren kan bli kontakta av både pasient og fastlegar. Ein forløpskoordinator har ansvar for å koordinere pakkeforløpet, med timar og anna - i tillegg til å vere sjukehuset sin kontaktperson mot pasient og fastlege.

Telefonnummera står oppført under kvart pakkeforløp, men dersom det ikkje er svar, kan ein ringe ein av dei andre forløpskoordinatorane. Telefontid frå 08.00-15.00. Forløpskoordinatorane vikarierar for kvarandre i feriar, slik at det alltid er nokon tilgjengelege.

Akutt leukemi og høgrisiko myelodysplasi

Ingeborg Grimseth Ravndal - 480 32 638

Blærekreft

Ingeborg Grimseth Ravndal - 480 32 638

Brystkreft

Ingeborg Grimseth Ravndal - 480 32 638

Diagnostisk pakkeforløp for pasientar med uspesifikke symptomer på alvorleg sjukdom som kan vere kreft

Ingebjørg Ølnes Kapstad - 959 87 275

Eggstokk-kreft, eggleder og bukhinnekreft

Ingeborg Grimseth Ravndal - 480 32 638

Føflekkreft

Ingeborg Grimseth Ravndal - 480 32 638

Hjernekreft

Ingeborg Grimseth Ravndal - 480 32 638

Hovud-halskreft

Ingeborg Grimseth Ravndal - 480 32 638

Kreft hos barn

Ingeborg Grimseth Ravndal - 480 32 638

Kreft i gallevegar

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Kreft i lever (HCC)

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Kreft i pankreas

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Kreft i spiserør og magesekk

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Kronisk lymfatisk leukemi

Ingeborg Grimseth Ravndal - 480 32 638

Livmorhalskreft

Ingeborg Grimseth Ravndal - 480 32 638

Livmorkreft

Ingeborg Grimseth Ravndal - 480 32 638

Lungekreft

Ingebjørg Ølnes Kapstad - 959 87 275

Lymfom

Ingeborg Grimseth Ravndal - 480 32 638

Metastaser med ukjent utgangspunkt

Ingebjørg Ølnes Kapstad - 959 87 275

Myelomatose

Ingeborg Grimseth Ravndal - 480 32 638

Nevroendokrine svulstar

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Nyrekreft

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Peniskreft

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Prostatakreft

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Sarkom

Ingeborg Grimseth Ravndal - 480 32 638

Skjoldbruskkjertelkreft

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Testikkelkreft

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Tjukk- og endetarmskreft

Hanne Elin Skår - 959 87 274


Fann du det du leita etter?