HELSENORGE

Kurs, aktivitetar, møter og andre hendingar

Kommunal strakshjelp til pasientar med rus og/eller psykiske helseproblemhttps://helse-forde.no/arrangementer/kommunal-strakshjelp-til-pasientar-med-rus-ogeller-psykiske-helseproblem-2017-05-11Kommunal strakshjelp til pasientar med rus og/eller psykiske helseproblemKommunal strakshjelp hjelp til pasientar med rus og/eller psykisk helseproblem torsdag 11. mai eller fredag 12. mai, 2017Kommunal strakshjelp hjelp til pasientar med rus og/eller psykisk helseproblem torsdag 11. mai eller fredag 12. mai, 201711.05.2017 06:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSogndal - RutlinIndre Sogn psykiatrisenterHelse Førde
Fagdag: Tuberkulosehttps://helse-forde.no/arrangementer/fagdag-tuberkulose-2017-05-16Fagdag: TuberkuloseTuberkulose er framleis ein aktuell sjukdom, og fleire yrkesgrupper har erfaringar med dette gjennom kontrollar, konsultasjonar og behandling. Velkomen til fagleg oppdatering og erfaringsutveksling.Tuberkulose er framleis ein aktuell sjukdom, og fleire yrkesgrupper har erfaringar med dette gjennom kontrollar, konsultasjonar og behandling. Velkomen til fagleg oppdatering og erfaringsutveksling.16.05.2017 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellFørde sentralsjukehusAuditoriet, 2. etasje.Helse Førde
Kurs: Flått og flåttoverførte sjukdomarhttps://helse-forde.no/arrangementer/kurs-flatt-og-flattoverforte-sjukdomar-2017-11-16Kurs: Flått og flåttoverførte sjukdomarHelse Førde i samarbeid med Sogn og Fjordane legeforening og det nasjonale Flåttsenteret inviterer til kurs i flått og flåttoverførte sjukdomar.Helse Førde i samarbeid med Sogn og Fjordane legeforening og det nasjonale Flåttsenteret inviterer til kurs i flått og flåttoverførte sjukdomar.16.11.2017 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellFørde sentralsjukehusAuditoriet, 2. etasje ved kantina.Helse Førde
Kvalitetskonferansen 2017https://helse-forde.no/arrangementer/kvalitetskonferansen-2017-2017-10-19Kvalitetskonferansen 2017Tema er kvalitet og risiko i helsetenesta. Vi får høyre om utfordringar i høve avansert teknologi, om kvalitetsleiing, risikovurdering og om korleis brukarane opplever kvaliteten i sjukehusa.Tema er kvalitet og risiko i helsetenesta. Vi får høyre om utfordringar i høve avansert teknologi, om kvalitetsleiing, risikovurdering og om korleis brukarane opplever kvaliteten i sjukehusa.19.10.2017 06:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellFørdehuset, Førde kommune.Helse Førde
Helsepedagogikk - lær å formidle helseåtferd gjennom pedagogiske prinsipp og verktøy. https://helse-forde.no/arrangementer/helsepedagogikk-ler-a-formidle-helseatferd-gjennom-pedagogiske-prinsipp-og-verktoy-2017-11-28Helsepedagogikk - lær å formidle helseåtferd gjennom pedagogiske prinsipp og verktøy. Helse Førde arrangerer kurs i helsepedagogikk for tilsette i kommune og spesialisthelseteneste, og brukarrepresentantar. Kursleiarar vil ha særskilt utbytte av kurset.Helse Førde arrangerer kurs i helsepedagogikk for tilsette i kommune og spesialisthelseteneste, og brukarrepresentantar. Kursleiarar vil ha særskilt utbytte av kurset.28.11.2017 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret, ved Rema 1000, Viesenter, FørdeHelse Førde
Temakveld om stomi og stomistellhttps://helse-forde.no/arrangementer/temakveld-om-stomi-og-stomistell-2018-04-18Temakveld om stomi og stomistellVil du vite meir om stomi og stomistell, samt det å leve med stomi? Då målgruppa for vår temakveld; sjuke- og hjelpepleiarar, helsefagareidarar, studentar og lærlingar i sjukehus og kommunar, legar i både kommune- og spesialisthelsetenesta.Vil du vite meir om stomi og stomistell, samt det å leve med stomi? Då målgruppa for vår temakveld; sjuke- og hjelpepleiarar, helsefagareidarar, studentar og lærlingar i sjukehus og kommunar, legar i både kommune- og spesialisthelsetenesta.18.04.2018 16:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellHøgskulen på Vestlandet, Sjukepleiarskulen i Førde.Helse Førde
"Møteplass" startar opp i Helse Førde - informasjonsmøtehttps://helse-forde.no/arrangementer/moteplass-startar-opp-i-helse-forde-informasjonsmote-2018-04-18"Møteplass" startar opp i Helse Førde - informasjonsmøteMøteplass er eit konsept for integrering av brukererfaring i psykisk helse med fokus på pårørande sin situasjon. Møteplass er ein arena for likeverdige møter og gjensidig læring mellom pårørande og fagfolk i spesialist- og kommunehelsetenesta.Møteplass er eit konsept for integrering av brukererfaring i psykisk helse med fokus på pårørande sin situasjon. Møteplass er ein arena for likeverdige møter og gjensidig læring mellom pårørande og fagfolk i spesialist- og kommunehelsetenesta.18.04.2018 15:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellFirdavegen 12, 6800 Førde. (avishuset Firda)Helse Førde

Fann du det du leita etter?