Kurs, aktivitetar, møter og andre hendingar

Møteplass for habilitering og rehabilitering 2017https://helse-forde.no/arrangementer/moteplass-for-habilitering-og-rehabilitering-2017-2017-10-26Møteplass for habilitering og rehabilitering 2017Helse Førde HF arrangerer Møteplass 2017 der tema er "Overgangen barn til vaksen".26.10.2017 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellRådhuset i Førde. Helse Førde
Kvalitetskonferansen 2017https://helse-forde.no/arrangementer/kvalitetskonferansen-2017-2017-10-19Kvalitetskonferansen 2017Tema er kvalitet og risiko i helsetenesta. Vi får høyre om utfordringar i høve avansert teknologi, om kvalitetsleiing, risikovurdering og om korleis brukarane opplever kvaliteten i sjukehusa.19.10.2017 06:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellFørdehuset, Førde kommune.Helse Førde
Kommunal strakshjelp til pasientar med rus og/eller psykiske helseproblemhttps://helse-forde.no/arrangementer/kommunal-strakshjelp-til-pasientar-med-rus-ogeller-psykiske-helseproblem-2017-05-11Kommunal strakshjelp til pasientar med rus og/eller psykiske helseproblemKommunal strakshjelp hjelp til pasientar med rus og/eller psykisk helseproblem torsdag 11. mai eller fredag 12. mai, 201711.05.2017 06:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSogndal - RutlinIndre Sogn psykiatrisenterHelse Førde
Fagdag: Tuberkulosehttps://helse-forde.no/arrangementer/fagdag-tuberkulose-2017-05-16Fagdag: TuberkuloseTuberkulose er framleis ein aktuell sjukdom, og fleire yrkesgrupper har erfaringar med dette gjennom kontrollar, konsultasjonar og behandling. Velkomen til fagleg oppdatering og erfaringsutveksling.16.05.2017 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellFørde sentralsjukehusAuditoriet, 2. etasje.Helse Førde
Kurs: Flått og flåttoverførte sjukdomarhttps://helse-forde.no/arrangementer/kurs-flatt-og-flattoverforte-sjukdomar-2017-11-16Kurs: Flått og flåttoverførte sjukdomarHelse Førde i samarbeid med Sogn og Fjordane legeforening og det nasjonale Flåttsenteret inviterer til kurs i flått og flåttoverførte sjukdomar.16.11.2017 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellFørde sentralsjukehusAuditoriet, 2. etasje ved kantina.Helse Førde

​​​​Logo
Organisasjonsnummer 983 974 732
​​​​