For tilsette i Helse Førde

På denne sida finn du som tilsette i Helse Førde informasjon som kan vere nyttig å ha tilgang til heime. Mesteparten av informasjonen du treng blir publisert berre på vårt intranett.

Om du som tilsett har spørsmål om koronaviruset kan du ringe bedriftshelsetenesta på telefon 57 83 17 02 mandag - fredag mellom 08.00 og 15.30.

Digital opplæring

MinGat (2-faktor - informasjon om ny autentisering)

MinGat

Kompetanseportalen

Læringsportalen

Reiseweb/registrer di deltidsjobbing

Personalhandboka