Helsenorge

Vi lanserer helseatlas for psykisk helsevern og rusbehandling 10. juni

Helse- og omsorgsminister Bent Høie står i spissen når det nye nasjonale helseatlas for psykisk helsevern blir lansert kommande onsdag. Atlaset er utarbeidd av Helse Førde, og alle kan følgje lanseringa virtuelt.

​Du kan følgje lanseringa frå klokka 12 denne onsdagen dersom du er nær ein pc eller mobil som har kontakt med nettet.

For meir informasjon om korleis du kan gå fram, gå inn på https://helse-forde.no/helseatlas, der alternativa er forklart.

Her finn du også det fullstendige programmet for arrangementet, som blant anna inneheld innleiing ved helse- og omsorgsminister Bent Høie og helseatlas-sjef i Helse Førde, Marte Bale, som gjer greie for hovudfunna i det nye atlaset.