Helsenorge

Tilsett i Helse Førde har testa positivt på korona

Ein tilsett i Helse Førde har i dag testa positivt på kornavirus.

​Helse Førde starta i ettermiddag arbeidet med å spore kva kontakt den tilsette har hatt med kollegaer og pasientar. Dei som har hatt kontakt med den smitta vil bli informerte og sett i karantene.

Føretaket kan ikkje opplyse kva avdeling den tilsette arbeider på.

Helse Førde har framleis ingen innlagte med korona. I alt 13 personar i området vårt har testa positivt. Totalt 50 tilsette er i heimekarantene.