HELSENORGE

Tilbake til normalen etter pandemien

Smittepresset i samfunnet rundt oss avtar, og det er ikkje lenger smittevernfagleg grunnlag for å tilrå bruk av munnbind i all kontakt med pasientar i Helse Førde.

​Dette er i tråd med Folkehelseinstituttet sine oppdaterte råd til spesialisthelsetenesta om å gå tilbake til normal drift og følge sine lokale infeksjonskontrollprogram.

Besøkande og følgje på sjukehuset skal passe på 

  • Å vere friske når ein besøkjer eller følgjer nokon på sjukehuset 
  • Elles ikkje generelle krav om bruk av munnbind