Helsenorge

"Til rett tid" er tema for handhygienedagen 2020

I desse koronatider har vi minna kvarandre på kor viktig handhygiene er i kampen mot virus og bakteriar for å hindre smittespreiing.

Illustrasjon fra den ene til den andre

Illustrasjon: "Fra den ene til den andre" av Tegnehanne, for FHI

Årets tema for handhygienedagen 5. mai er «handhygiene til rett tid». For at handhygiene skal være eit effektivt smitteverntiltak må det bli utført til rett tid, med og rett teknikk, og med nok middel på heile handa. I tillegg må hendene vere frie for smykke og ha korte negler og heil hud.

Handhygiene er eit av dei mest effektive tiltaka for å hindre spreiing av bakteriar, også antibiotika-resistente bakteriar, og vern mot infeksjonar. Handhygiene er inga privatsak!

Som tidlegare år vil smittevernet i Helse Førde markere dagen tysdag 5. mai.
 

Kahoot om handhygiene

Den som arrangerer spelet må opprette ein brukar (gratis) og logge inn for å aktivere ei kode og sette i gang spelet. Kahooten heiter #Håndhygiene2020, utan mellomrom.

 
Presentasjonar

 
Film