HELSENORGE
Telefonmøte - ekstra

Styremøte 9. april 2018 - telefonmøte

Det blir halde styremøte i Helse Førde måndag 9. april. Møtet startar klokka 15.00 og blir halde på møterom 4 ved Førde sentralsukehus.

​Dei styremedlemer som kan, møter ved Førde sentralsjukehus møterom 4.

Sakliste

  • Sak 028/2018
    Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Sak 029/2018
    Revisjon av utviklingsplan - Helse Førde HF 2035
  • Sak 030/2018
    Eventuelt

Teleformøte: Styremøte er ope for publikum og presse.

Sak 028-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 09-04-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 028-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 09-04-2018.pdfSak 028-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 09-04-2018.pdfpdf910395
Sak 029-18 Revisjon av utviklingsplan Helse Førde HF 2035.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 029-18 Revisjon av utviklingsplan Helse Førde HF 2035.pdfSak 029-18 Revisjon av utviklingsplan Helse Førde HF 2035.pdfpdf3161256