HELSENORGE

Styremøte 6. juni 2017

Det blir halde styremøte i Helse Førde tysdag 6. juni. Møtet startar klokka 10.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

​Sakliste:

 • Sak 040/2017
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 041/2017
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 28.04.2017
 • Sak 042/2017
  Godkjenning av protokoll frå ekstraordinært styremøte i Helse Førde HF 26.05.2017
 • Sak 043/2017
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 044/2017
  Rapportering frå verksemda per april 2017
 • Sak 045/2017
  Langtidsbudsjett og investeringsplan 2018-2022
 • Sak 046/2017
  Prosess for det prehospitale området
 • Sak 047/2017
 • Revidert finansieringsmodell i Helse Vest

Saker til orientering:

 • Sak 048/2017
  Status beredskapsarbeid i Helse Førde - handlingsplan 2017-2018
 • Sak 049/2017
  Forsking og innovasjon i Helse Førde - statusrapport
 • Sak 050/2017
  Eventuelt - Skriv og meldingar

Etter avslutta styremøte vert det miniseminar med Sykehusbygg HF i auditoriet, 2. etasje, Førde sentralsjukehus.

Sak 040-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 040-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 040-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf613484
Sak 049-2017 - Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 - Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfSak 049-2017 - Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfpdf11842
Sak 050-2017 - Skriv 2 - Brev til Sogn Regionråd 2017-05-17 MR LSH.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 050-2017 - Skriv 2 - Brev til Sogn Regionråd 2017-05-17 MR LSH.pdfSak 050-2017 - Skriv 2 - Brev til Sogn Regionråd 2017-05-17 MR LSH.pdfpdf334348
Sak 050-2017 - Skriv 5 - Brev fra Dnlf og NSF 2017-04-21.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 050-2017 - Skriv 5 - Brev fra Dnlf og NSF 2017-04-21.pdfSak 050-2017 - Skriv 5 - Brev fra Dnlf og NSF 2017-04-21.pdfpdf148370