Styremøte 6. juni 2017

Det blir halde styremøte i Helse Førde tysdag 6. juni. Møtet startar klokka 10.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

​Sakliste:

 • Sak 040/2017
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 041/2017
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 28.04.2017
 • Sak 042/2017
  Godkjenning av protokoll frå ekstraordinært styremøte i Helse Førde HF 26.05.2017
 • Sak 043/2017
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 044/2017
  Rapportering frå verksemda per april 2017
 • Sak 045/2017
  Langtidsbudsjett og investeringsplan 2018-2022
 • Sak 046/2017
  Prosess for det prehospitale området
 • Sak 047/2017
 • Revidert finansieringsmodell i Helse Vest

Saker til orientering:

 • Sak 048/2017
  Status beredskapsarbeid i Helse Førde - handlingsplan 2017-2018
 • Sak 049/2017
  Forsking og innovasjon i Helse Førde - statusrapport
 • Sak 050/2017
  Eventuelt - Skriv og meldingar

Etter avslutta styremøte vert det miniseminar med Sykehusbygg HF i auditoriet, 2. etasje, Førde sentralsjukehus.