Styremøte 6. juni 2017

Det blir halde styremøte i Helse Førde tysdag 6. juni. Møtet startar klokka 10.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

​Sakliste:

 • Sak 040/2017
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 041/2017
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 28.04.2017
 • Sak 042/2017
  Godkjenning av protokoll frå ekstraordinært styremøte i Helse Førde HF 26.05.2017
 • Sak 043/2017
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 044/2017
  Rapportering frå verksemda per april 2017
 • Sak 045/2017
  Langtidsbudsjett og investeringsplan 2018-2022
 • Sak 046/2017
  Prosess for det prehospitale området
 • Sak 047/2017
 • Revidert finansieringsmodell i Helse Vest

Saker til orientering:

 • Sak 048/2017
  Status beredskapsarbeid i Helse Førde - handlingsplan 2017-2018
 • Sak 049/2017
  Forsking og innovasjon i Helse Førde - statusrapport
 • Sak 050/2017
  Eventuelt - Skriv og meldingar

Etter avslutta styremøte vert det miniseminar med Sykehusbygg HF i auditoriet, 2. etasje, Førde sentralsjukehus.

Sak 040-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 040-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 040-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf613484
Sak 041-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-04-28.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 041-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-04-28.pdfSak 041-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-04-28.pdfpdf131771
Sak 042-2017 Godkjenning av protokoll HFD 2017-05-26.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 042-2017 Godkjenning av protokoll HFD 2017-05-26.pdfSak 042-2017 Godkjenning av protokoll HFD 2017-05-26.pdfpdf68084
Sak 042-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-05-26.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 042-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-05-26.pdfSak 042-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-05-26.pdfpdf132045
Sak 043-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 043-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 043-2017 Adm dir si orientering.pdfpdf99733
Sak 043-2017 Notat til AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapport.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 043-2017 Notat til AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapport.pdfSak 043-2017 Notat til AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapport.pdfpdf141431
Sak 043-2017 Notat til AD orientering pkt 2 - Radiologi.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 043-2017 Notat til AD orientering pkt 2 - Radiologi.pdfSak 043-2017 Notat til AD orientering pkt 2 - Radiologi.pdfpdf111187
Sak 044-2017 Rapportering frå verksemda per april 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 044-2017 Rapportering frå verksemda per april 2017.pdfSak 044-2017 Rapportering frå verksemda per april 2017.pdfpdf568115
Sak 044-2017 Verksemdsrapport KIR april 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 044-2017 Verksemdsrapport KIR april 2017.pdfSak 044-2017 Verksemdsrapport KIR april 2017.pdfpdf688153
Sak 044-2017 Verksemdsrapport MED april 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 044-2017 Verksemdsrapport MED april 2017.pdfSak 044-2017 Verksemdsrapport MED april 2017.pdfpdf381982
Sak 044-2017 Verksemdsrapport PHV april 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 044-2017 Verksemdsrapport PHV april 2017.pdfSak 044-2017 Verksemdsrapport PHV april 2017.pdfpdf362836
Sak 044-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte april 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 044-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte april 2017.pdfSak 044-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte april 2017.pdfpdf97950
Sak 045-2017 Langtidsbudsjett og investeringsplan 2018-2022.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 045-2017 Langtidsbudsjett og investeringsplan 2018-2022.pdfSak 045-2017 Langtidsbudsjett og investeringsplan 2018-2022.pdfpdf285646
Sak 046-2017 Prosess for det prehospitale området.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 046-2017 Prosess for det prehospitale området.pdfSak 046-2017 Prosess for det prehospitale området.pdfpdf170626
Sak 047-2017 Revidert finansieringsmodell i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 047-2017 Revidert finansieringsmodell i Helse Vest.pdfSak 047-2017 Revidert finansieringsmodell i Helse Vest.pdfpdf152587
Sak 047-2017 Vedlegg 1 - Rapport til høyring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 047-2017 Vedlegg 1 - Rapport til høyring.pdfSak 047-2017 Vedlegg 1 - Rapport til høyring.pdfpdf152555
Sak 047-2017 Vedlegg 2 - Høyringssvar HFD til inntektsmodell.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 047-2017 Vedlegg 2 - Høyringssvar HFD til inntektsmodell.pdfSak 047-2017 Vedlegg 2 - Høyringssvar HFD til inntektsmodell.pdfpdf75921
Sak 048-2017 Beredskapsarbeid i HFD - handlingsplan 2017-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 048-2017 Beredskapsarbeid i HFD - handlingsplan 2017-2018.pdfSak 048-2017 Beredskapsarbeid i HFD - handlingsplan 2017-2018.pdfpdf157264
Sak 049-2017 - Vedlegg 1 - Årsrapport FLO 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 - Vedlegg 1 - Årsrapport FLO 2016.pdfSak 049-2017 - Vedlegg 1 - Årsrapport FLO 2016.pdfpdf3773703
Sak 049-2017 - Vedlegg 2 - Årsrapport 2016 Phv og rus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 - Vedlegg 2 - Årsrapport 2016 Phv og rus.pdfSak 049-2017 - Vedlegg 2 - Årsrapport 2016 Phv og rus.pdfpdf1152650
Sak 049-2017 - Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 - Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfSak 049-2017 - Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfpdf11842
Sak 049-2017 Statusrapport forsking og innovasjon i Helse Førde.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 Statusrapport forsking og innovasjon i Helse Førde.pdfSak 049-2017 Statusrapport forsking og innovasjon i Helse Førde.pdfpdf391785
Sak 050-2017 - A - Skriv og meldingar til styret HFD 2017-06-06.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 050-2017 - A - Skriv og meldingar til styret HFD 2017-06-06.pdfSak 050-2017 - A - Skriv og meldingar til styret HFD 2017-06-06.pdfpdf153090
Sak 050-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Mai 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 050-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Mai 2017.pdfSak 050-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Mai 2017.pdfpdf412457
Sak 050-2017 - Skriv 2 - Brev til Sogn Regionråd 2017-05-17 MR LSH.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 050-2017 - Skriv 2 - Brev til Sogn Regionråd 2017-05-17 MR LSH.pdfSak 050-2017 - Skriv 2 - Brev til Sogn Regionråd 2017-05-17 MR LSH.pdfpdf334348
Sak 050-2017 - Skriv 3 - Brev fra Helse Vest RHF 2017-05-11.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 050-2017 - Skriv 3 - Brev fra Helse Vest RHF 2017-05-11.pdfSak 050-2017 - Skriv 3 - Brev fra Helse Vest RHF 2017-05-11.pdfpdf58989
Sak 050-2017 - Skriv 4 - Brev frå leiarar i HFD til styret i Helse Vest 2017-05-05.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 050-2017 - Skriv 4 - Brev frå leiarar i HFD til styret i Helse Vest 2017-05-05.pdfSak 050-2017 - Skriv 4 - Brev frå leiarar i HFD til styret i Helse Vest 2017-05-05.pdfpdf150672
Sak 050-2017 - Skriv 5 - Brev fra Dnlf og NSF 2017-04-21.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 050-2017 - Skriv 5 - Brev fra Dnlf og NSF 2017-04-21.pdfSak 050-2017 - Skriv 5 - Brev fra Dnlf og NSF 2017-04-21.pdfpdf148370