HELSENORGE

Styremøte 5. september 2018

Det blir halde styremøte i Helse Førde onsdag 5. september. Møtet startar klokka 12.15 og blir halde i 2. etasje på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

Styremøtet startar med fagleg orientering om LIS 2/3 prosjekt, v /Hildur Thingnes og Rune Larsen.

Sakliste

 • Sak 059/2018
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 060/2018
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 22. juni 2018
 • Sak 061/2018
  Administerande direktør si orientering
 • Sak 062/2018
  Rapportering frå verksemda per juli 2018
 • Sak 063/2018
  Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Førde HF
 • Sak 064/2018
  Møteplan og årsplan 2019 for styret i Helse Førde
 • Sak 065/2018
  Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat fase 2

Saker til orientering

 • Sak 066/2018
  Bierverv i Helse Førde - status
 • Sak 067/2017
  Eventuelt - skriv og meldingar


Innkalling Sakliste styret HFD 2018-09-05.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Innkalling Sakliste styret HFD 2018-09-05.pdfInnkalling Sakliste styret HFD 2018-09-05.pdfpdf1023962
Skriv 1 Samhandlingsnytt august 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Skriv 1 Samhandlingsnytt august 2018.pdfSkriv 1 Samhandlingsnytt august 2018.pdfpdf555549
Skriv 2 Høyringsuttale HFD - Regional plan for psykisk helsevern i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Skriv 2 Høyringsuttale HFD - Regional plan for psykisk helsevern i Helse Vest.pdfSkriv 2 Høyringsuttale HFD - Regional plan for psykisk helsevern i Helse Vest.pdfpdf1373539
Styreprotokoll HFD 2018-06-22.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styreprotokoll HFD 2018-06-22.pdfStyreprotokoll HFD 2018-06-22.pdfpdf910862
Styresak 06018 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-06-22.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06018 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-06-22.pdfStyresak 06018 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-06-22.pdfpdf423253
Styresak 06118 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06118 Adm dir si orientering.pdfStyresak 06118 Adm dir si orientering.pdfpdf430760
Styresak 06118 Vedlegg 1 Tilsynsrapport juni og juli 2018 fra HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06118 Vedlegg 1 Tilsynsrapport juni og juli 2018 fra HFD.pdfStyresak 06118 Vedlegg 1 Tilsynsrapport juni og juli 2018 fra HFD.pdfpdf573627
Styresak 06218 Rapportering fra verksemda pr juli 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06218 Rapportering fra verksemda pr juli 2018.pdfStyresak 06218 Rapportering fra verksemda pr juli 2018.pdfpdf5564440
Styresak 06318 Forside vedlegg.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Forside vedlegg.pdfStyresak 06318 Forside vedlegg.pdfpdf421643
Styresak 06318 Vedlegg 1 Vedtekter for HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Vedlegg 1 Vedtekter for HFD.pdfStyresak 06318 Vedlegg 1 Vedtekter for HFD.pdfpdf142873
Styresak 06318 Vedlegg 2 Revidert styreinstruks HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Vedlegg 2 Revidert styreinstruks HFD.pdfStyresak 06318 Vedlegg 2 Revidert styreinstruks HFD.pdfpdf229066
Styresak 06318 Vedlegg 3 Instruks for adm dir HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Vedlegg 3 Instruks for adm dir HFD.pdfStyresak 06318 Vedlegg 3 Instruks for adm dir HFD.pdfpdf135343
Styresak 06318 Vedlegg 4 Fullmaktsstruktur HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Vedlegg 4 Fullmaktsstruktur HFD.pdfStyresak 06318 Vedlegg 4 Fullmaktsstruktur HFD.pdfpdf152786
Styresak 06318 Vedlegg 5 Rettleiaren Styrearbeid i helseforetak.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Vedlegg 5 Rettleiaren Styrearbeid i helseforetak.pdfStyresak 06318 Vedlegg 5 Rettleiaren Styrearbeid i helseforetak.pdfpdf341893
Styresak 06318 Vedlegg 6 Etiske retningslinjer HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Vedlegg 6 Etiske retningslinjer HFD.pdfStyresak 06318 Vedlegg 6 Etiske retningslinjer HFD.pdfpdf144854
Styresak 06318 Vedlegg 7 Regjeringa sin eigarpolitikk.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Vedlegg 7 Regjeringa sin eigarpolitikk.pdfStyresak 06318 Vedlegg 7 Regjeringa sin eigarpolitikk.pdfpdf3177784
Styresak 06318 Vedlegg 8 Retningslinjer for lønn og anna godtgjering.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Vedlegg 8 Retningslinjer for lønn og anna godtgjering.pdfStyresak 06318 Vedlegg 8 Retningslinjer for lønn og anna godtgjering.pdfpdf1553037
Styresak 06318 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06318 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret HFD.pdfStyresak 06318 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret HFD.pdfpdf616476
Styresak 06418 Møteplan og årsplan 2019 for styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06418 Møteplan og årsplan 2019 for styret HFD.pdfStyresak 06418 Møteplan og årsplan 2019 for styret HFD.pdfpdf611362
Styresak 06418 Vedlegg 1 Årsplan 2019 for styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06418 Vedlegg 1 Årsplan 2019 for styret HFD.pdfStyresak 06418 Vedlegg 1 Årsplan 2019 for styret HFD.pdfpdf514163
Styresak 06518 Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06518 Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2.pdfStyresak 06518 Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2.pdfpdf640288
Styresak 06518 Vedlegg 1 Prehospitale tenester HFD - mandat fase 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06518 Vedlegg 1 Prehospitale tenester HFD - mandat fase 1.pdfStyresak 06518 Vedlegg 1 Prehospitale tenester HFD - mandat fase 1.pdfpdf398586
Styresak 06618 Bierverv i HFD - status.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Styresak 06618 Bierverv i HFD - status.pdfStyresak 06618 Bierverv i HFD - status.pdfpdf556558
Verksemdsrapport KIR juli 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Verksemdsrapport KIR juli 2018.pdfVerksemdsrapport KIR juli 2018.pdfpdf808784
Verksemdsrapport MED juli 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Verksemdsrapport MED juli 2018.pdfVerksemdsrapport MED juli 2018.pdfpdf454982
Verksemdsrapport PHV juli 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Verksemdsrapport PHV juli 2018.pdfVerksemdsrapport PHV juli 2018.pdfpdf496197
Verksemdsrapport Stabsområdet juli 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-05/Verksemdsrapport Stabsområdet juli 2018.pdfVerksemdsrapport Stabsområdet juli 2018.pdfpdf264617