Styremøte 5. september 2018

Det blir halde styremøte i Helse Førde onsdag 5. september. Møtet startar klokka 12.15 og blir halde i 2. etasje på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

Styremøtet startar med fagleg orientering om LIS 2/3 prosjekt, v /Hildur Thingnes og Rune Larsen.

Sakliste

 • Sak 059/2018
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 060/2018
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 22. juni 2018
 • Sak 061/2018
  Administerande direktør si orientering
 • Sak 062/2018
  Rapportering frå verksemda per juli 2018
 • Sak 063/2018
  Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Førde HF
 • Sak 064/2018
  Møteplan og årsplan 2019 for styret i Helse Førde
 • Sak 065/2018
  Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat fase 2

Saker til orientering

 • Sak 066/2018
  Bierverv i Helse Førde - status
 • Sak 067/2017
  Eventuelt - skriv og meldingar