HELSENORGE

Styremøte 30. juni 2017

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 30. juni. Møtet startar klokka 09.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

​Sakliste

 • Sak 051/2017
  Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 • Sak 052/2017
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 06.06.2017
 • Sak 053/2017
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 054/2017
  Rapportering frå verksemda per mai 2017
 • Sak 055/2017
  Risikostyring av styringsmål 2017 - rapportering 1. tertial
 • Sak 056/2017
  Styringsdokument 2017 - rapportering 1. halvår
 • Sak 057/2017
  Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Førde HF
 • Sak 058/2017
  Budsjettoppfølging 2017

Saker til orientering

 • Sak 049/2017
  Forsking og innovasjon i Helse Førde - statusrapport (utsett frå førre møte)
 • Sak 059/2017
  Rapportering om prosjekt i Helse Førde
 • Sak 060/2017
  Bierverv i Helse Førde - status
 • Sak 061/2017
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

 

Sak 049-2017 Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfSak 049-2017 Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfpdf11846
Sak 051-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 051-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 051-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf596322
Sak 057-2017 - Vedlegg 1 - Vedtekter HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 1 - Vedtekter HFD.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 1 - Vedtekter HFD.pdfpdf1783749
Sak 057-2017 - Vedlegg 8 - Retningslinjer for løn og anna godtgjersle for leiande tilsette.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 8 - Retningslinjer for løn og anna godtgjersle for leiande tilsette.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 8 - Retningslinjer for løn og anna godtgjersle for leiande tilsette.pdfpdf1551683
Sak 061-2017 - Skriv 5 - Svarbrev til seksjonsleiarar i HFD 2017-06-20.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 5 - Svarbrev til seksjonsleiarar i HFD 2017-06-20.pdfSak 061-2017 - Skriv 5 - Svarbrev til seksjonsleiarar i HFD 2017-06-20.pdfpdf1194092
Sak 061-2017 - Skriv 6 - Svarbrev til Dnlf og NSF 2017-06-19.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 6 - Svarbrev til Dnlf og NSF 2017-06-19.pdfSak 061-2017 - Skriv 6 - Svarbrev til Dnlf og NSF 2017-06-19.pdfpdf673818
Sak 061-2017 - Skriv 7 - Svarbrev - Brukarmedverknad i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 7 - Svarbrev - Brukarmedverknad i HFD.pdfSak 061-2017 - Skriv 7 - Svarbrev - Brukarmedverknad i HFD.pdfpdf54415