Styremøte 30. juni 2017

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 30. juni. Møtet startar klokka 09.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

​Sakliste

 • Sak 051/2017
  Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 • Sak 052/2017
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 06.06.2017
 • Sak 053/2017
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 054/2017
  Rapportering frå verksemda per mai 2017
 • Sak 055/2017
  Risikostyring av styringsmål 2017 - rapportering 1. tertial
 • Sak 056/2017
  Styringsdokument 2017 - rapportering 1. halvår
 • Sak 057/2017
  Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Førde HF
 • Sak 058/2017
  Budsjettoppfølging 2017

Saker til orientering

 • Sak 049/2017
  Forsking og innovasjon i Helse Førde - statusrapport (utsett frå førre møte)
 • Sak 059/2017
  Rapportering om prosjekt i Helse Førde
 • Sak 060/2017
  Bierverv i Helse Førde - status
 • Sak 061/2017
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

 

Sak 049-2017 Statusrapport forsking og innovasjon i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 Statusrapport forsking og innovasjon i HFD.pdfSak 049-2017 Statusrapport forsking og innovasjon i HFD.pdf
Sak 049-2017 Vedlegg 1 - Årsrapport FLO 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 Vedlegg 1 - Årsrapport FLO 2016.pdfSak 049-2017 Vedlegg 1 - Årsrapport FLO 2016.pdf
Sak 049-2017 Vedlegg 2 - Årsrapport 2016 Phv og rus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 Vedlegg 2 - Årsrapport 2016 Phv og rus.pdfSak 049-2017 Vedlegg 2 - Årsrapport 2016 Phv og rus.pdf
Sak 049-2017 Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 049-2017 Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdfSak 049-2017 Vedlegg 3 - HFD publikasjonar 2016.pdf
Sak 051-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 051-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 051-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 052-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 06-06-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 052-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 06-06-2017.pdfSak 052-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 06-06-2017.pdf
Sak 052-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 06-06-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 052-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 06-06-2017.pdfSak 052-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 06-06-2017.pdf
Sak 053-2017 - Vedlegg 1 - Tilsynsrapporten mai 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 053-2017 - Vedlegg 1 - Tilsynsrapporten mai 2017.pdfSak 053-2017 - Vedlegg 1 - Tilsynsrapporten mai 2017.pdf
Sak 053-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 053-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 053-2017 Adm dir si orientering.pdf
Sak 053-2017 Notat til AD orientering pkt 2 Sepsis.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 053-2017 Notat til AD orientering pkt 2 Sepsis.pdfSak 053-2017 Notat til AD orientering pkt 2 Sepsis.pdf
Sak 054-2017 Rapportering frå verksemda per mai 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 054-2017 Rapportering frå verksemda per mai 2017.pdfSak 054-2017 Rapportering frå verksemda per mai 2017.pdf
Sak 054-2017 Verksemdsrapport KIR mai 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 054-2017 Verksemdsrapport KIR mai 2017.pdfSak 054-2017 Verksemdsrapport KIR mai 2017.pdf
Sak 054-2017 Verksemdsrapport MED mai 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 054-2017 Verksemdsrapport MED mai 2017.pdfSak 054-2017 Verksemdsrapport MED mai 2017.pdf
Sak 054-2017 Verksemdsrapport PHV mai 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 054-2017 Verksemdsrapport PHV mai 2017.pdfSak 054-2017 Verksemdsrapport PHV mai 2017.pdf
Sak 054-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte mai 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 054-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte mai 2017.pdfSak 054-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte mai 2017.pdf
Sak 055-2017 Risikostyring av styringsmål 2017 - tertialrapportering 1.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2017 Risikostyring av styringsmål 2017 - tertialrapportering 1.pdfSak 055-2017 Risikostyring av styringsmål 2017 - tertialrapportering 1.pdf
Sak 055-2017 Vedlegg 1 Risikostyringsmål 1-5 - samledokument til rapportering første tertial.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2017 Vedlegg 1 Risikostyringsmål 1-5 - samledokument til rapportering første tertial.pdfSak 055-2017 Vedlegg 1 Risikostyringsmål 1-5 - samledokument til rapportering første tertial.pdf
Sak 056-2017 Styringsdokument 2017 - rapportering 1 halvår.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 056-2017 Styringsdokument 2017 - rapportering 1 halvår.pdfSak 056-2017 Styringsdokument 2017 - rapportering 1 halvår.pdf
Sak 056-2017 Vedlegg 1 - Matrise for halvårleg rapportering på mål i styringsdokument 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 056-2017 Vedlegg 1 - Matrise for halvårleg rapportering på mål i styringsdokument 2017.pdfSak 056-2017 Vedlegg 1 - Matrise for halvårleg rapportering på mål i styringsdokument 2017.pdf
Sak 057-2017 - A -Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - A -Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i HFD.pdfSak 057-2017 - A -Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i HFD.pdf
Sak 057-2017 - Vedlegg 1 - Vedtekter HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 1 - Vedtekter HFD.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 1 - Vedtekter HFD.pdf
Sak 057-2017 - Vedlegg 2 - Styreinstruks HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 2 - Styreinstruks HFD.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 2 - Styreinstruks HFD.pdf
Sak 057-2017 - Vedlegg 3 Instruks for adm dir HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 3 Instruks for adm dir HFD.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 3 Instruks for adm dir HFD.pdf
Sak 057-2017 - Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur HFD.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur HFD.pdf
Sak 057-2017 - Vedlegg 5 - Rettleiaren Styrearbeid i helseforetak.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 5 - Rettleiaren Styrearbeid i helseforetak.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 5 - Rettleiaren Styrearbeid i helseforetak.pdf
Sak 057-2017 - Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer.pdf
Sak 057-2017 - Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk - Meld.St. 27.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk - Meld.St. 27.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk - Meld.St. 27.pdf
Sak 057-2017 - Vedlegg 8 - Retningslinjer for løn og anna godtgjersle for leiande tilsette.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2017 - Vedlegg 8 - Retningslinjer for løn og anna godtgjersle for leiande tilsette.pdfSak 057-2017 - Vedlegg 8 - Retningslinjer for løn og anna godtgjersle for leiande tilsette.pdf
Sak 058-2017 - Budsjettoppf 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 058-2017 - Budsjettoppf 2017.pdfSak 058-2017 - Budsjettoppf 2017.pdf
Sak 058-2017 - Vedlegg 1 - Rapport Prosjekt Døgn utgreiing.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 058-2017 - Vedlegg 1 - Rapport Prosjekt Døgn utgreiing.pdfSak 058-2017 - Vedlegg 1 - Rapport Prosjekt Døgn utgreiing.pdf
Sak 058-2017 - Vedlegg 2 - Rapport utgreiing av samanslåing sengepostar LSH.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 058-2017 - Vedlegg 2 - Rapport utgreiing av samanslåing sengepostar LSH.pdfSak 058-2017 - Vedlegg 2 - Rapport utgreiing av samanslåing sengepostar LSH.pdf
Sak 058-2017 - Vedlegg 3 - Sluttrapport prosjekt vaktordningar godtgjersle og kjøp av arbeidstid for legar i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 058-2017 - Vedlegg 3 - Sluttrapport prosjekt vaktordningar godtgjersle og kjøp av arbeidstid for legar i HFD.pdfSak 058-2017 - Vedlegg 3 - Sluttrapport prosjekt vaktordningar godtgjersle og kjøp av arbeidstid for legar i HFD.pdf
Sak 058-2017 - Vedlegg 4 - Rapport - forprosjekt Nye Førde sjukehus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 058-2017 - Vedlegg 4 - Rapport - forprosjekt Nye Førde sjukehus.pdfSak 058-2017 - Vedlegg 4 - Rapport - forprosjekt Nye Førde sjukehus.pdf
Sak 059-2017 Rapportering om prosjekt HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 059-2017 Rapportering om prosjekt HFD.pdfSak 059-2017 Rapportering om prosjekt HFD.pdf
Sak 060-2017 Bierverv i HFD - status.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 060-2017 Bierverv i HFD - status.pdfSak 060-2017 Bierverv i HFD - status.pdf
Sak 061-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Juni 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Juni 2017.pdfSak 061-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Juni 2017.pdf
Sak 061-2017 - Skriv 2 - RHF styresak 07017 Inntektsmodell 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 2 - RHF styresak 07017 Inntektsmodell 2018.pdfSak 061-2017 - Skriv 2 - RHF styresak 07017 Inntektsmodell 2018.pdf
Sak 061-2017 - Skriv 3 - RHF styresak 07117 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 3 - RHF styresak 07117 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdfSak 061-2017 - Skriv 3 - RHF styresak 07117 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdf
Sak 061-2017 - Skriv 4 - RHF styresak 07217 Langtidsbudsjett 2018-2022.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 4 - RHF styresak 07217 Langtidsbudsjett 2018-2022.pdfSak 061-2017 - Skriv 4 - RHF styresak 07217 Langtidsbudsjett 2018-2022.pdf
Sak 061-2017 - Skriv 5 - Svarbrev til seksjonsleiarar i HFD 2017-06-20.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 5 - Svarbrev til seksjonsleiarar i HFD 2017-06-20.pdfSak 061-2017 - Skriv 5 - Svarbrev til seksjonsleiarar i HFD 2017-06-20.pdf
Sak 061-2017 - Skriv 6 - Svarbrev til Dnlf og NSF 2017-06-19.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 6 - Svarbrev til Dnlf og NSF 2017-06-19.pdfSak 061-2017 - Skriv 6 - Svarbrev til Dnlf og NSF 2017-06-19.pdf
Sak 061-2017 - Skriv 7 - Svarbrev - Brukarmedverknad i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 7 - Svarbrev - Brukarmedverknad i HFD.pdfSak 061-2017 - Skriv 7 - Svarbrev - Brukarmedverknad i HFD.pdf
Sak 061-2017 - Skriv 8 - Brev fra LPP - Brukarmedverknad i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2017 - Skriv 8 - Brev fra LPP - Brukarmedverknad i HFD.pdfSak 061-2017 - Skriv 8 - Brev fra LPP - Brukarmedverknad i HFD.pdf