HELSENORGE

Styremøte 29. oktober 2021

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 29. oktober. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på Scandic Sunnfjord hotell, Storehagen 2, Førde.

Styremøte er ope for publikum og presse.

​Styremøte startar med fagleg orientering v/Pål André Hegland som disputerte med avhandlinga "Patient-reported outcome measures in follow-up care after bariatric surgery".

Fredag 29. oktober - tidsplan for møter:

Kl. 09:00 – 12:30         Styremøte i Helse Førde HF
Kl. 12:30 13:15         Felles lunsj for styret og Brukarutvalet
Kl. 13:15  15:15         Fellesmøte mellom styret og Brukarutvalet

Sakliste​

 • Sak 055/2021
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 056/2021
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 01.09.2021
 • Sak 057/2021
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 058/2021
  Rapportering frå verksemda per september 2021
 • Sak 059/2021
  Risikostyring - rapportering 2. tertial
 • Sak 060/2021
  Internrevisjon av økonomistyring i byggeprosjekt - rapport og handlingsplan
 • Sak 061/2021
  Internrevisjon av tvangsbruk i psykisk helsevern – rapport og handlingsplan
 • Sak 062/2021
  Orientering om høyringsinnspel til prehospital plan fase 3
 • Sak 063/2021
  Høyring - Oppfølging av forslaga frå Tvangslovutvalet

Saker til orientering

 • Sak 064/2021
  Nye Førde sjukehus - løypemelding
 • Sak 065/2021
  Budsjett 2022 - løypemelding
 • Sak 066/2021
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

"Styret sitt kvarter"

 

Dokument​​​

​​