HELSENORGE

Styremøte 29. oktober 2018

Styremøte startar med
kl. 09:30 - 10:00: Admincontrol - orientering til styret ved Frode Stordal.
kl. 10:00 - 10:20: Fagleg orientering om LIS-utdanning ved Hildur Thingnes og Rune Larsen.

Sakliste

 • Sak 075/2018
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 076/2018
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 28.09.2018
 • Sak 077/2018
  Administerande direktør si orientering
 • Sak 078/2018
  Rapportering frå verksemda per september 2018
 • Sak 079/2018
  Risikostyring av styringsmål 2018 - rapportering 2. tertial
 • Sak 080/2018
  Oppnemning av valstyre i samband med val av tilsette
  sine representantar til styret i Helse Førde HF
 • Sak 081/2018
  Plan for internrevisjonar i Helse Vest og Helse Førde
 • Sak 082/2018
  Plan for prehospitale tenester - mandat for fase 2
 • Sak 083/2018
  Styringsregime for gjennomføring av Nye Førde sjukehus

Saker til orientering

 • Sak 084/2018
  Budsjett 2019 - løypemelding
 • Sak 085/2018
  Eventuelt - skriv og meldingar

"Styret sitt kvarter"

Etter avslutta styremøte vert det fellesmøte mellom styret og Brukarutvalet.