Styremøte 28. september 2018

Styremøte startar med orientering om tilbodet ved Nordfjord sjukehus, v/ stadleg leiar Tone Holvik.

Sakliste

 • Sak 068/2018
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 069/2018
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 05.09.2018
 • Sak 070/2018
  Administerande direktør si orientering
 • Sak 071/2018
  Rapportering frå verksemda per august 2018

Saker til orientering

 • Sak 072/2018
  Løysing for kontorarbeidsplassar i Helse Førde
 • Sak 073/2018
  Nye Førde sjukehus - løypemelding
 • Sak 074/2018
  Eventuelt - skriv og meldingar

"Styret sitt kvarter"