Styremøte 28. september 2018

Styremøte startar med orientering om tilbodet ved Nordfjord sjukehus, v/ stadleg leiar Tone Holvik.

Sakliste

 • Sak 068/2018
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 069/2018
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 05.09.2018
 • Sak 070/2018
  Administerande direktør si orientering
 • Sak 071/2018
  Rapportering frå verksemda per august 2018

Saker til orientering

 • Sak 072/2018
  Løysing for kontorarbeidsplassar i Helse Førde
 • Sak 073/2018
  Nye Førde sjukehus - løypemelding
 • Sak 074/2018
  Eventuelt - skriv og meldingar

"Styret sitt kvarter"

 

Innkalling Sakliste styret HFD 2018-09-28.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Innkalling Sakliste styret HFD 2018-09-28.pdfInnkalling Sakliste styret HFD 2018-09-28.pdfpdf982870
Skriv 1 Samhandlingsnytt september 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Skriv 1 Samhandlingsnytt september 2018.pdfSkriv 1 Samhandlingsnytt september 2018.pdfpdf544610
Skriv 2 Kvalitetskonferansen 2018 Plakat.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Skriv 2 Kvalitetskonferansen 2018 Plakat.pdfSkriv 2 Kvalitetskonferansen 2018 Plakat.pdfpdf20189262
Styreprotokoll HFD 2018-09-05.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Styreprotokoll HFD 2018-09-05.pdfStyreprotokoll HFD 2018-09-05.pdfpdf341647
Styresak 06918 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-09-05.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Styresak 06918 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-09-05.pdfStyresak 06918 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-09-05.pdfpdf518359
Styresak 07018 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Styresak 07018 Adm dir si orientering.pdfStyresak 07018 Adm dir si orientering.pdfpdf423953
Styresak 07018 Vedlegg 1 Tilsynsrapport august 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Styresak 07018 Vedlegg 1 Tilsynsrapport august 2018.pdfStyresak 07018 Vedlegg 1 Tilsynsrapport august 2018.pdfpdf573368
Styresak 07018 Vedlegg 2 Høyringar.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Styresak 07018 Vedlegg 2 Høyringar.pdfStyresak 07018 Vedlegg 2 Høyringar.pdfpdf358541
Styresak 07118 Rapportering fra verksemda per august 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Styresak 07118 Rapportering fra verksemda per august 2018.pdfStyresak 07118 Rapportering fra verksemda per august 2018.pdfpdf784983
Styresak 07218 Løysing for kontorarbeidsplassar i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Styresak 07218 Løysing for kontorarbeidsplassar i HFD.pdfStyresak 07218 Løysing for kontorarbeidsplassar i HFD.pdfpdf559606
Styresak 07318 Nye Førde sjukehus - orientering.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Styresak 07318 Nye Førde sjukehus - orientering.pdfStyresak 07318 Nye Førde sjukehus - orientering.pdfpdf521451
Verksemdsrapport KIR august 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Verksemdsrapport KIR august 2018.pdfVerksemdsrapport KIR august 2018.pdfpdf800810
Verksemdsrapport MED august 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Verksemdsrapport MED august 2018.pdfVerksemdsrapport MED august 2018.pdfpdf458367
Verksemdsrapport PHV august 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Verksemdsrapport PHV august 2018.pdfVerksemdsrapport PHV august 2018.pdfpdf502683
Verksemdsrapport Stabsområdet august 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-28/Verksemdsrapport Stabsområdet august 2018.pdfVerksemdsrapport Stabsområdet august 2018.pdfpdf393408