HELSENORGE

Styremøte 28. oktober 2016

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 28. oktober. Møtet startar klkka 09.00 og blir halde på møterom 4, Førde sentralsjukehus.

Styremøtet startar med kåseri/epilog av fagdirektør Hans Johan Breidablik.

Sakliste:

 • Sak 052/2016
  Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 • Sak 053/2016
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 22.09.2016
 • Sak 054/2016
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 055/2016
  Rapportering frå verksemda per september 2016
 • Sak 056/2016
  Oppnemning av valstyre i samband med val av tilsette sine representantar i styret i Helse Førde HF
 • Sak 057/2016
  Risikostyring 2016 - rapportering 2. tertial
 • Sak 058/2016
  Arealplan - oppstart forprosjekt "Nye Førde sjukehus".

Saker til orientering:

 • Sak 059/2016
  Budsjettarbeid 2017
 • Sak 060/2016
  Eventuelt - skriv og meldingar

Dokument til styremøte 28.10.2016:

Innkalling og sakliste styret HFD 2016-10-28.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Innkalling og sakliste styret HFD 2016-10-28.pdfInnkalling og sakliste styret HFD 2016-10-28.pdfpdf371129
Sak 060-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 060-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD.pdfSak 060-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD.pdfpdf1089750