Helsenorge

Styremøte 28. oktober 2016

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 28. oktober. Møtet startar klkka 09.00 og blir halde på møterom 4, Førde sentralsjukehus.

Styremøtet startar med kåseri/epilog av fagdirektør Hans Johan Breidablik.

Sakliste:

 • Sak 052/2016
  Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 • Sak 053/2016
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 22.09.2016
 • Sak 054/2016
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 055/2016
  Rapportering frå verksemda per september 2016
 • Sak 056/2016
  Oppnemning av valstyre i samband med val av tilsette sine representantar i styret i Helse Førde HF
 • Sak 057/2016
  Risikostyring 2016 - rapportering 2. tertial
 • Sak 058/2016
  Arealplan - oppstart forprosjekt "Nye Førde sjukehus".

Saker til orientering:

 • Sak 059/2016
  Budsjettarbeid 2017
 • Sak 060/2016
  Eventuelt - skriv og meldingar

Dokument til styremøte 28.10.2016:

Innkalling og sakliste styret HFD 2016-10-28.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Innkalling og sakliste styret HFD 2016-10-28.pdfInnkalling og sakliste styret HFD 2016-10-28.pdfpdf371129
Sak 053-2016 Protokoll frå styremøte HFD 2016-09-22.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 053-2016 Protokoll frå styremøte HFD 2016-09-22.pdfSak 053-2016 Protokoll frå styremøte HFD 2016-09-22.pdfpdf131808
Sak 053-2016 vedlegg - styreprotokoll HFD 2016-09-22.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 053-2016 vedlegg - styreprotokoll HFD 2016-09-22.pdfSak 053-2016 vedlegg - styreprotokoll HFD 2016-09-22.pdfpdf122432
Sak 054-2016 - Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 054-2016 - Adm dir si orientering.pdfSak 054-2016 - Adm dir si orientering.pdfpdf117883
Sak 054-2016 - Vedlegg 1 - Notat til AD orientering pkt 1 - Sepsis.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 054-2016 - Vedlegg 1 - Notat til AD orientering pkt 1 - Sepsis.pdfSak 054-2016 - Vedlegg 1 - Notat til AD orientering pkt 1 - Sepsis.pdfpdf182169
Sak 055-2016 - Rapportering frå verksemda september 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2016 - Rapportering frå verksemda september 2016.pdfSak 055-2016 - Rapportering frå verksemda september 2016.pdfpdf425198
Sak 055-2016 - Verksemdsrapport KIR september 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2016 - Verksemdsrapport KIR september 2016.pdfSak 055-2016 - Verksemdsrapport KIR september 2016.pdfpdf1066397
Sak 055-2016 - Verksemdsrapport MED september 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2016 - Verksemdsrapport MED september 2016.pdfSak 055-2016 - Verksemdsrapport MED september 2016.pdfpdf417021
Sak 055-2016 - Verksemdsrapport PHV september 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2016 - Verksemdsrapport PHV september 2016.pdfSak 055-2016 - Verksemdsrapport PHV september 2016.pdfpdf356799
Sak 055-2016 - Verksemdsrapport Stab og støtte september 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2016 - Verksemdsrapport Stab og støtte september 2016.pdfSak 055-2016 - Verksemdsrapport Stab og støtte september 2016.pdfpdf99052
Sak 056-2016 - Oppnemning av valstyre i samband med val av tilsetterepr til styret.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 056-2016 - Oppnemning av valstyre i samband med val av tilsetterepr til styret.pdfSak 056-2016 - Oppnemning av valstyre i samband med val av tilsetterepr til styret.pdfpdf152069
Sak 057-2016 - Risikostyring 2016 - 2 tertialrapportering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2016 - Risikostyring 2016 - 2 tertialrapportering.pdfSak 057-2016 - Risikostyring 2016 - 2 tertialrapportering.pdfpdf145639
Sak 057-2016 - Vedlegg 1 - Tabell risikostyring T2.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2016 - Vedlegg 1 - Tabell risikostyring T2.pdfSak 057-2016 - Vedlegg 1 - Tabell risikostyring T2.pdfpdf400861
Sak 057-2016 - Vedlegg 2 - Samlematrise T2 - risikostyring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2016 - Vedlegg 2 - Samlematrise T2 - risikostyring.pdfSak 057-2016 - Vedlegg 2 - Samlematrise T2 - risikostyring.pdfpdf81998
Sak 058-2016 - Arealplan - oppstart forprosjekt Nye Førde sjukehus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 058-2016 - Arealplan - oppstart forprosjekt Nye Førde sjukehus.pdfSak 058-2016 - Arealplan - oppstart forprosjekt Nye Førde sjukehus.pdfpdf174291
Sak 058-2016 - Vedlegg 1 - Framskriving av berekraft og rekneskapsutvikling.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 058-2016 - Vedlegg 1 - Framskriving av berekraft og rekneskapsutvikling.pdfSak 058-2016 - Vedlegg 1 - Framskriving av berekraft og rekneskapsutvikling.pdfpdf996533
Sak 059-2016 - Budsjettarbeid 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 059-2016 - Budsjettarbeid 2017.pdfSak 059-2016 - Budsjettarbeid 2017.pdfpdf140211
Sak 060-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 060-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD.pdfSak 060-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD.pdfpdf1089750