HELSENORGE

Styremøte 28. januar 2022

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 28. januar. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde som eit videomøte.

Grunna pandemi-situasjonen vert styremøte gjennomført som videomøte.

Styremøte vert videooverført og er ope for publikum og presse.

Sjå livesendinga frå styremøtet her

 
Styremøte startar med fagleg orientering om: Tryggleiksposten – status etter oppstart

Sakliste

 • Sak 001/2022
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 002/2022
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 17.12.2021
 • Sak 003/2022
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 004/2022
  Rapportering frå verksemda per desember 2021
 • Sak 005/2022
  Utviklingsplanen - Helse Førde HF

Saker til orientering

 • Sak 006/2022
  Nye Førde sjukehus - løypemelding
 • Sak 007/2022
  Rekrutteringsstrategi - status
 • Sak 008/2022
  Eventuelt
  Skriv og meldingar 

"Styret sitt kvarter"

 

Dokument

​​