Styremøte 28. april 2017

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 28. april. Møtet startar klokka 09.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

​Sakliste:

 • Sak 024/2017
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 025/2017
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 24.03.2017
 • Sak 026/2017
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 027/2017
  Rapportering frå verksemda per mars 2017
 • Sak 028/2017
  Risikostyring - styringsmål 2017 for Helse Førde HF
 • Sak 029/2017
  Signatur og prokura

Saker til orientering:

 • Sak 030/2017
  Årsmelding 2016 frå Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane
 • Sak 031/2017
  Felles regningslinjer for brukarmedverknad
 • Sak 032/2017
  Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring
 • Sak 033/2017
  Tilsvar til rapport til styret i Helse Førde HF
 • Sak 034/2017
  Eventuelt - skriv og meldingar

Lukka del:

 • Sak 035/2017
  Lønsforhandling 2017 - fullmakt.
  Sak 035/2017 blir behandla i lukka del, jf. Off.l. § 23, første del.

 

Sak 024-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 024-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 024-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf613454
Sak 025-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 24-03-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 025-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 24-03-2017.pdfSak 025-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 24-03-2017.pdfpdf131825
Sak 025-2017 Styreprotokoll HFD 24-03-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 025-2017 Styreprotokoll HFD 24-03-2017.pdfSak 025-2017 Styreprotokoll HFD 24-03-2017.pdfpdf141364
Sak 026-17 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 026-17 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 026-17 Administrerande direktør si orientering.pdfpdf116437
Sak 026-2017 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 026-2017 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 026-2017 Administrerande direktør si orientering.pdfpdf116437
Sak 027-2017 Rapportering Pasientens helseteneste.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Rapportering Pasientens helseteneste.pdfSak 027-2017 Rapportering Pasientens helseteneste.pdfpdf231066
Sak 027-2017 Rapportering frå verksemda per mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Rapportering frå verksemda per mars 2017.pdfSak 027-2017 Rapportering frå verksemda per mars 2017.pdfpdf473796
Sak 027-2017 Vedlegg 6 - Budsjettoppfølging.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Vedlegg 6 - Budsjettoppfølging.pdfSak 027-2017 Vedlegg 6 - Budsjettoppfølging.pdfpdf165840
Sak 027-2017 Verksemdsrapport KIR mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Verksemdsrapport KIR mars 2017.pdfSak 027-2017 Verksemdsrapport KIR mars 2017.pdfpdf879171
Sak 027-2017 Verksemdsrapport MED mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Verksemdsrapport MED mars 2017.pdfSak 027-2017 Verksemdsrapport MED mars 2017.pdfpdf361606
Sak 027-2017 Verksemdsrapport PHV mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Verksemdsrapport PHV mars 2017.pdfSak 027-2017 Verksemdsrapport PHV mars 2017.pdfpdf361121
Sak 027-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte mars 2017.pdfSak 027-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte mars 2017.pdfpdf98070
Sak 028-2017 Risikostyring - styringsmål 2017 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 028-2017 Risikostyring - styringsmål 2017 Helse Førde HF.pdfSak 028-2017 Risikostyring - styringsmål 2017 Helse Førde HF.pdfpdf148396
Sak 029-2017 Signatur og prokura.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 029-2017 Signatur og prokura.pdfSak 029-2017 Signatur og prokura.pdfpdf139822
Sak 030-2017 - Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 030-2017 - Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet Sogn og Fjordane.pdfSak 030-2017 - Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet Sogn og Fjordane.pdfpdf603019
Sak 030-2017 - Vedlegg 2 - Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet - Norge.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 030-2017 - Vedlegg 2 - Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet - Norge.pdfSak 030-2017 - Vedlegg 2 - Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet - Norge.pdfpdf909299
Sak 030-2017 Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 030-2017 Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet.pdfSak 030-2017 Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet.pdfpdf170606
Sak 031-2017 Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 031-2017 Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfSak 031-2017 Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfpdf147317
Sak 031-2017 Vedlegg 1 - Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 031-2017 Vedlegg 1 - Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfSak 031-2017 Vedlegg 1 - Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfpdf701572
Sak 032-2017 Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 032-2017 Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring.pdfSak 032-2017 Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring.pdfpdf211050
Sak 032-2017 Vedlegg 1 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 032-2017 Vedlegg 1 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfSak 032-2017 Vedlegg 1 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfpdf495651
Sak 032-2017 Vedlegg 2 - Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 032-2017 Vedlegg 2 - Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfSak 032-2017 Vedlegg 2 - Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfpdf3891626
Sak 033-2017 Tilsvar til rapport til styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 033-2017 Tilsvar til rapport til styret HFD.pdfSak 033-2017 Tilsvar til rapport til styret HFD.pdfpdf177109
Sak 033-2017 Vedlegg 1 - Tilsvar til rapport til styret i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 033-2017 Vedlegg 1 - Tilsvar til rapport til styret i HFD.pdfSak 033-2017 Vedlegg 1 - Tilsvar til rapport til styret i HFD.pdfpdf1683917
Sak 034-2017 - Skriv og meldingar til styret HFD 28-04-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-2017 - Skriv og meldingar til styret HFD 28-04-2017.pdfSak 034-2017 - Skriv og meldingar til styret HFD 28-04-2017.pdfpdf151878
Sak 034-2017 Skriv 1 - Samhandlingsnytt april 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-2017 Skriv 1 - Samhandlingsnytt april 2017.pdfSak 034-2017 Skriv 1 - Samhandlingsnytt april 2017.pdfpdf486425
Sak 034-2017 Skriv 2 - Klage over planvedtak.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-2017 Skriv 2 - Klage over planvedtak.pdfSak 034-2017 Skriv 2 - Klage over planvedtak.pdfpdf4412700
Sak 034-2017 Skriv 3 - Notat om verneverdien sjukehusparken.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-2017 Skriv 3 - Notat om verneverdien sjukehusparken.pdfSak 034-2017 Skriv 3 - Notat om verneverdien sjukehusparken.pdfpdf2370988
Sak 034-2017 Skriv 4 - Brev til styret - Innspel vedr misstillitsaka i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-2017 Skriv 4 - Brev til styret - Innspel vedr misstillitsaka i HFD.pdfSak 034-2017 Skriv 4 - Brev til styret - Innspel vedr misstillitsaka i HFD.pdfpdf27484