HELSENORGE

Styremøte 28. april 2017

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 28. april. Møtet startar klokka 09.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

​Sakliste:

 • Sak 024/2017
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 025/2017
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 24.03.2017
 • Sak 026/2017
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 027/2017
  Rapportering frå verksemda per mars 2017
 • Sak 028/2017
  Risikostyring - styringsmål 2017 for Helse Førde HF
 • Sak 029/2017
  Signatur og prokura

Saker til orientering:

 • Sak 030/2017
  Årsmelding 2016 frå Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane
 • Sak 031/2017
  Felles regningslinjer for brukarmedverknad
 • Sak 032/2017
  Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring
 • Sak 033/2017
  Tilsvar til rapport til styret i Helse Førde HF
 • Sak 034/2017
  Eventuelt - skriv og meldingar

Lukka del:

 • Sak 035/2017
  Lønsforhandling 2017 - fullmakt.
  Sak 035/2017 blir behandla i lukka del, jf. Off.l. § 23, første del.

 

Sak 024-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 024-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 024-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf613454
Sak 032-2017 Vedlegg 1 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 032-2017 Vedlegg 1 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfSak 032-2017 Vedlegg 1 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfpdf495651
Sak 034-2017 Skriv 2 - Klage over planvedtak.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-2017 Skriv 2 - Klage over planvedtak.pdfSak 034-2017 Skriv 2 - Klage over planvedtak.pdfpdf4412700