Helsenorge

Styremøte 27. oktober 2017

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 27. oktober. Møtet startar klokka 08.30 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4, 2. etasje.

​Sakliste

 • Sak 070/2017
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 071/2017
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 12.09.2017
 • Sak 072/2017
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 073/2017
  Rapportering frå verksemda per september 2017
 • Sak 074/2017
  Budsjettoppfølging 2017

Saker til orientering:

 • Sak 075/2017
  Risikostyring av styringsmål 2017 - rapportering 2. tertial
 • Sak 076/2017
  Status båtambulanse sør
 • Sak 077/2017
  Eventuelt
 • Skriv og meldingar
 • Sak 078/2017
  (unnateke offentlegheit jfr Offl. § 25):
  Tilsetting i stilling som administrerande direktør i Helse Førde

Etter avslutta styremøte vert det eit fellesmøte mellom styret og Brukarutvalet.

Sak 070-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 070-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 070-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf966540
Sak 070-2017 Styreprotokoll Helse Førde HD 12-09-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 070-2017 Styreprotokoll Helse Førde HD 12-09-2017.pdfSak 070-2017 Styreprotokoll Helse Førde HD 12-09-2017.pdfpdf116496
Sak 071-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 12-09-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 071-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 12-09-2017.pdfSak 071-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 12-09-2017.pdfpdf131065
Sak 072-2017 - Vedlegg 1 - Tilsynsrapporten september 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 072-2017 - Vedlegg 1 - Tilsynsrapporten september 2017.pdfSak 072-2017 - Vedlegg 1 - Tilsynsrapporten september 2017.pdfpdf150454
Sak 072-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 072-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 072-2017 Adm dir si orientering.pdfpdf115573
Sak 073-2017 Rapportering frå verksemda per september 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 073-2017 Rapportering frå verksemda per september 2017.pdfSak 073-2017 Rapportering frå verksemda per september 2017.pdfpdf448240
Sak 073-2017 Verksemdsrapport KIR september 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 073-2017 Verksemdsrapport KIR september 2017.pdfSak 073-2017 Verksemdsrapport KIR september 2017.pdfpdf902237
Sak 073-2017 Verksemdsrapport MED september 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 073-2017 Verksemdsrapport MED september 2017.pdfSak 073-2017 Verksemdsrapport MED september 2017.pdfpdf351029
Sak 073-2017 Verksemdsrapport PHV september 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 073-2017 Verksemdsrapport PHV september 2017.pdfSak 073-2017 Verksemdsrapport PHV september 2017.pdfpdf320083
Sak 073-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte september 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 073-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte september 2017.pdfSak 073-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte september 2017.pdfpdf97635
Sak 074-2017 - Vedlegg 1 - Oversikt over bygningsmasse tilhøyrande HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2017 - Vedlegg 1 - Oversikt over bygningsmasse tilhøyrande HFD.pdfSak 074-2017 - Vedlegg 1 - Oversikt over bygningsmasse tilhøyrande HFD.pdfpdf1034602
Sak 074-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfSak 074-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfpdf1037015
Sak 075-2017 Risikostyring 2017 - rapportering 2 tertial.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075-2017 Risikostyring 2017 - rapportering 2 tertial.pdfSak 075-2017 Risikostyring 2017 - rapportering 2 tertial.pdfpdf136779
Sak 075-2017 Vedlegg 1 - Tabell risikostyring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075-2017 Vedlegg 1 - Tabell risikostyring.pdfSak 075-2017 Vedlegg 1 - Tabell risikostyring.pdfpdf235289
Sak 076-2017 Status båtambulanse.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 076-2017 Status båtambulanse.pdfSak 076-2017 Status båtambulanse.pdfpdf184370
Sak 078-2017 Ekstrasak - Tilsetting adm dir HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 078-2017 Ekstrasak - Tilsetting adm dir HFD.pdfSak 078-2017 Ekstrasak - Tilsetting adm dir HFD.pdfpdf140416
Skriv 1 - Samhandlingsnytt oktober 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 1 - Samhandlingsnytt oktober 2017.pdfSkriv 1 - Samhandlingsnytt oktober 2017.pdfpdf397988
Skriv 2 - Avgjerd Fylkesmannen.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 2 - Avgjerd Fylkesmannen.pdfSkriv 2 - Avgjerd Fylkesmannen.pdfpdf281351
Skriv 3 - RHF styresak 104-2017 Heiltidskultur.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 3 - RHF styresak 104-2017 Heiltidskultur.pdfSkriv 3 - RHF styresak 104-2017 Heiltidskultur.pdfpdf177871
Skriv 4 - Brev til Helse Vest - Innspel til tiltaksplan Helse 2035.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 4 - Brev til Helse Vest - Innspel til tiltaksplan Helse 2035.pdfSkriv 4 - Brev til Helse Vest - Innspel til tiltaksplan Helse 2035.pdfpdf52171
Skriv 5 - Tiltaksplan for Helse 2035.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 5 - Tiltaksplan for Helse 2035.pdfSkriv 5 - Tiltaksplan for Helse 2035.pdfpdf1781501
Skriv 6 - Utarbeiding av tiltaksplan Helse 2035.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 6 - Utarbeiding av tiltaksplan Helse 2035.pdfSkriv 6 - Utarbeiding av tiltaksplan Helse 2035.pdfpdf1349308
Skriv 7 - Bekymringsmelding frå Førde Pensjonistlag.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 7 - Bekymringsmelding frå Førde Pensjonistlag.pdfSkriv 7 - Bekymringsmelding frå Førde Pensjonistlag.pdfpdf87069
Skriv og meldingar til styret Helse Førde HF 27-10-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar til styret Helse Førde HF 27-10-2017.pdfSkriv og meldingar til styret Helse Førde HF 27-10-2017.pdfpdf153341