HELSENORGE

Styremøte 27. januar 2017

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 27. januar. Møtet blir halde på møterom 4, Førde sentralsjukehus og startar klokka 09.00.

Klokka 09.15 til 10.15:
Miniseminar for styret om "NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten", ved Stainer Kvinnsland (videooverføring).

​Sakliste:

 • Sak 001/2017
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 002/2017
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 16.12.2016

Miniseminar om NOU 2016:25

 • Sak 003/2017
  Rapport frå verksemda per desember 2016
 • Sak 004/2017
  Årleg melding 2016 for Helse Førde HF
 • Sak 005/2017
  Gjennomgang varsling og organisasjonsprosessar

Saker til orientering:

 • Sak 006/2017
  Eventuelt

Føretaksstyret