Styremøte 27. april 2018

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 27. april. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde på Lærdal sjukehus, Sjukehusvegen, Lærdal.

Styremøtet startar med:

 1. Kort omvisning og orientering om Lærdal sjukehus, ved Margun Thue
 2. Orientering om årsmelding 2017 frå Pasient- og brukarombodet, ved Lisa Refsnes

​Sakliste

 • Sak 031/2018
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 032/2018
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 23.03.2018
 • Sak 033/2018
  Godkjenning av protokoll frå telefonstyremøte i Helse Førde HF 09.04.2018
 • Sak 034/2018
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 035/2018
  Rapportering frå verksemda per mars 2018

Saker til orientering

 • Sak 036/2018
  Årsmelding 2017 frå Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane
 • Sak 037/2018
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

Lukka del

Sak 038/2018 blir behandla i lukka del, jf. Off.l. §23, første del

 • Sak 038/2018
  Lønsforhandlingar 2018 - fullmakt

Sak 031-18 Innkalling og sakliste styret HFD 27-04-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 031-18 Innkalling og sakliste styret HFD 27-04-2018.pdfSak 031-18 Innkalling og sakliste styret HFD 27-04-2018.pdfpdf1053684
Sak 032-18 Godkjenning av styreprotokoll HFD 23-03-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 032-18 Godkjenning av styreprotokoll HFD 23-03-2018.pdfSak 032-18 Godkjenning av styreprotokoll HFD 23-03-2018.pdfpdf146826
Sak 032-18 Styreprotokoll HFD 09-04-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 032-18 Styreprotokoll HFD 09-04-2018.pdfSak 032-18 Styreprotokoll HFD 09-04-2018.pdfpdf68770
Sak 032-18 Styreprotokoll HFD 23-03-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 032-18 Styreprotokoll HFD 23-03-2018.pdfSak 032-18 Styreprotokoll HFD 23-03-2018.pdfpdf1257835
Sak 033-18 Godkjenning av styreprotokoll HFD 09-04-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 033-18 Godkjenning av styreprotokoll HFD 09-04-2018.pdfSak 033-18 Godkjenning av styreprotokoll HFD 09-04-2018.pdfpdf146963
Sak 034-18 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-18 Adm dir si orientering.pdfSak 034-18 Adm dir si orientering.pdfpdf130565
Sak 034-18 Vedlegg 1 Tilsynsrapporter mars 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-18 Vedlegg 1 Tilsynsrapporter mars 2018.pdfSak 034-18 Vedlegg 1 Tilsynsrapporter mars 2018.pdfpdf163740
Sak 035-18 Rapportering frå verksemda per mars 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 035-18 Rapportering frå verksemda per mars 2018.pdfSak 035-18 Rapportering frå verksemda per mars 2018.pdfpdf417501
Sak 035-18 Verksemdsrapport KIR mars 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 035-18 Verksemdsrapport KIR mars 2018.pdfSak 035-18 Verksemdsrapport KIR mars 2018.pdfpdf480013
Sak 035-18 Verksemdsrapport MED mars 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 035-18 Verksemdsrapport MED mars 2018.pdfSak 035-18 Verksemdsrapport MED mars 2018.pdfpdf334475
Sak 035-18 Verksemdsrapport PHV mars 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 035-18 Verksemdsrapport PHV mars 2018.pdfSak 035-18 Verksemdsrapport PHV mars 2018.pdfpdf375393
Sak 035-18 Verksemdsrapport Stab og støtte mars 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 035-18 Verksemdsrapport Stab og støtte mars 2018.pdfSak 035-18 Verksemdsrapport Stab og støtte mars 2018.pdfpdf109118
Sak 036-18 Vedlegg Årsmelding 2017 Pasient og brukarombodet.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 036-18 Vedlegg Årsmelding 2017 Pasient og brukarombodet.pdfSak 036-18 Vedlegg Årsmelding 2017 Pasient og brukarombodet.pdfpdf1767751
Sak 036-18 Årsmelding 2017 Pasient og brukarombodet.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 036-18 Årsmelding 2017 Pasient og brukarombodet.pdfSak 036-18 Årsmelding 2017 Pasient og brukarombodet.pdfpdf191050
Sak 037-18 - Skriv 5 Årsmelding PTU 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 037-18 - Skriv 5 Årsmelding PTU 2017.pdfSak 037-18 - Skriv 5 Årsmelding PTU 2017.pdfpdf222430
Sak 037-18 A - Skriv og meldingar til styret HFD 27-04-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 037-18 A - Skriv og meldingar til styret HFD 27-04-2018.pdfSak 037-18 A - Skriv og meldingar til styret HFD 27-04-2018.pdfpdf187449
Sak 037-18 Skriv 1- Samhandlingsnytt april 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 037-18 Skriv 1- Samhandlingsnytt april 2018.pdfSak 037-18 Skriv 1- Samhandlingsnytt april 2018.pdfpdf541728
Sak 037-18 Skriv 2 - Basseng ved FSS - brev fra brukarutval.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 037-18 Skriv 2 - Basseng ved FSS - brev fra brukarutval.pdfSak 037-18 Skriv 2 - Basseng ved FSS - brev fra brukarutval.pdfpdf71787
Sak 037-18 Skriv 3 - RHF styresak 04618 Orientering om regionalt prosjekt om kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 037-18 Skriv 3 - RHF styresak 04618 Orientering om regionalt prosjekt om kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi.pdfSak 037-18 Skriv 3 - RHF styresak 04618 Orientering om regionalt prosjekt om kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi.pdfpdf174073
Sak 037-18 Skriv 4 - RHF styresak 04718 Orientering om arbeidet - anskaffing.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 037-18 Skriv 4 - RHF styresak 04718 Orientering om arbeidet - anskaffing.pdfSak 037-18 Skriv 4 - RHF styresak 04718 Orientering om arbeidet - anskaffing.pdfpdf275331
Sak 037-18 Skriv 5 - Årsmelding PTU 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 037-18 Skriv 5 - Årsmelding PTU 2017.pdfSak 037-18 Skriv 5 - Årsmelding PTU 2017.pdfpdf222429
Sak 037-18 Skriv 6 - Årsmelding KU 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 037-18 Skriv 6 - Årsmelding KU 2017.pdfSak 037-18 Skriv 6 - Årsmelding KU 2017.pdfpdf50304