Styremøte 27. april 2018

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 27. april. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde på Lærdal sjukehus, Sjukehusvegen, Lærdal.

Styremøtet startar med:

 1. Kort omvisning og orientering om Lærdal sjukehus, ved Margun Thue
 2. Orientering om årsmelding 2017 frå Pasient- og brukarombodet, ved Lisa Refsnes

​Sakliste

 • Sak 031/2018
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 032/2018
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 23.03.2018
 • Sak 033/2018
  Godkjenning av protokoll frå telefonstyremøte i Helse Førde HF 09.04.2018
 • Sak 034/2018
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 035/2018
  Rapportering frå verksemda per mars 2018

Saker til orientering

 • Sak 036/2018
  Årsmelding 2017 frå Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane
 • Sak 037/2018
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

Lukka del

Sak 038/2018 blir behandla i lukka del, jf. Off.l. §23, første del

 • Sak 038/2018
  Lønsforhandlingar 2018 - fullmakt