HELSENORGE

Styremøte 26. oktober 2020

Det blir halde styremøte i Helse Førde måndag 26. oktober. Møtet startar klokka 09.30 og blir halde på Thon Hotel Førde, Hafstadvegen 26, Førde.

Styremøtet startar med fagleg orientering om «Kliniske tilbakemeldingssystemer i psykisk helsevern - implementering og praktisering», v/forskar, Ph.d. Runar Tengel Hovland.

Sakliste

 • Sak 056/2020
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 057/2020
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 02.09.2020
 • Sak 058/2020
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 059/2020
  Rapportering frå verksemda per september 2020
 • Sak 060/2020
  Oppnemning av valstyre i samband med val av tilsette sine representantar til styret i Helse Førde HF
 • Sak 061/2020
  Utskifting av MR-maskin ved Førde sentralsjukehus
 • Sak 062/2020
  Plan for internrevisjonar i Helse Vest og Helse Førde 2021-2022

Saker til orientering

 • Sak 063/2020
  Nye Førde sjukehus - løypemelding
 • Sak 064/2020
  Budsjett 2021 - løypemelding
 • Sak 065/2020
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

"Styret sitt kvarter"

Dokument