HELSENORGE

Styremøte 26. mai 2017 - ekstraordinært

Det blir ekstraordinært styremøte i Helse Førde fredag 26. mai. Møtet startar klokka 10.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

​Sakliste:

 • Sak 036/2017
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 037/2017
  Oppnemning av utval for tilsetting av administrerande direktør i Helse Førde Hf

Lukka del:

 • Sak 038/2017
  Unnateke offentlegheit, jfr. Off.lova §5, 3. ledd.
  Konstituering i stilling som administrerande direktør i Helse Førde HF.

Sak til orientering:

 • Sak 039/2017
  Eventuelt

 

Sak 036-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 036-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 036-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf495862