HELSENORGE

Styremøte 26. januar 2018

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 26. januar. Møter startar klokka 09.00 og blir halde på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

​Styremøte startar med fagleg orientering om Kvalitetsarbeid - arbeid med Global trigger tool (GTT) i Helse Førde, ved overlege Rune Larsen.

Sakliste

 • Sak 001/2018
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 002/2018
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 15.12.2017
 • Sak 003/2018
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 004/2018
  Rapportering frå verksemda per desember 2017
 • Sak 005/2018
  Årleg melding 2017 for Helse Førde HF

Saker til orientering

 • Sak 096/2017
  Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest
  Sak utsett frå førre styremøte
 • Sak 097/2017
  Rapportering frå program Pasientens helseteneste
  Sak utsett frå førre styremøte
 • Sak 006/2018
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

 

Sak 001-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 001-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 001-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf1015139