Helsenorge

Styremøte 26. januar 2018

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 26. januar. Møter startar klokka 09.00 og blir halde på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

​Styremøte startar med fagleg orientering om Kvalitetsarbeid - arbeid med Global trigger tool (GTT) i Helse Førde, ved overlege Rune Larsen.

Sakliste

 • Sak 001/2018
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 002/2018
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 15.12.2017
 • Sak 003/2018
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 004/2018
  Rapportering frå verksemda per desember 2017
 • Sak 005/2018
  Årleg melding 2017 for Helse Førde HF

Saker til orientering

 • Sak 096/2017
  Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest
  Sak utsett frå førre styremøte
 • Sak 097/2017
  Rapportering frå program Pasientens helseteneste
  Sak utsett frå førre styremøte
 • Sak 006/2018
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

 

Sak 001-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 001-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 001-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf1015139
Sak 002-18 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 15-12-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 002-18 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 15-12-2017.pdfSak 002-18 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 15-12-2017.pdfpdf131632
Sak 002-18 Styreprotokoll Helse Førde HFD 25-12-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 002-18 Styreprotokoll Helse Førde HFD 25-12-2017.pdfSak 002-18 Styreprotokoll Helse Førde HFD 25-12-2017.pdfpdf155944
Sak 003-18 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 003-18 Adm dir si orientering.pdfSak 003-18 Adm dir si orientering.pdfpdf116480
Sak 003-18 Vedlegg - AD orientering pkt 1 Tilsynsrapporten desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 003-18 Vedlegg - AD orientering pkt 1 Tilsynsrapporten desember 2017.pdfSak 003-18 Vedlegg - AD orientering pkt 1 Tilsynsrapporten desember 2017.pdfpdf146916
Sak 004-18 Rapportering frå verksemda per desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-18 Rapportering frå verksemda per desember 2017.pdfSak 004-18 Rapportering frå verksemda per desember 2017.pdfpdf328085
Sak 004-18 Verksemdsrapport KIR desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-18 Verksemdsrapport KIR desember 2017.pdfSak 004-18 Verksemdsrapport KIR desember 2017.pdfpdf406907
Sak 004-18 Verksemdsrapport MED desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-18 Verksemdsrapport MED desember 2017.pdfSak 004-18 Verksemdsrapport MED desember 2017.pdfpdf343195
Sak 004-18 Verksemdsrapport PHV desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-18 Verksemdsrapport PHV desember 2017.pdfSak 004-18 Verksemdsrapport PHV desember 2017.pdfpdf359212
Sak 004-18 Verksemdsrapport Stab og støtte desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-18 Verksemdsrapport Stab og støtte desember 2017.pdfSak 004-18 Verksemdsrapport Stab og støtte desember 2017.pdfpdf97633
Sak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF.pdfSak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF.pdfpdf142178
Sak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF vedlegg.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF vedlegg.pdfSak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF vedlegg.pdfpdf3283116
Sak 006-18 A Skriv og meldingar til styret HFD 26-01-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 006-18 A Skriv og meldingar til styret HFD 26-01-2018.pdfSak 006-18 A Skriv og meldingar til styret HFD 26-01-2018.pdfpdf152224
Sak 006-18 Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 006-18 Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Januar 2018.pdfSak 006-18 Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Januar 2018.pdfpdf406108
Sak 006-18 Skriv 2 - Ope brev til styret HFD frå Sogn og Fj krins av Norges Kvinne og familieforbund.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 006-18 Skriv 2 - Ope brev til styret HFD frå Sogn og Fj krins av Norges Kvinne og familieforbund.pdfSak 006-18 Skriv 2 - Ope brev til styret HFD frå Sogn og Fj krins av Norges Kvinne og familieforbund.pdfpdf66553
Sak 006-18 Skriv 3 - Brev til styret HFD frå Norsk Psykologforening.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 006-18 Skriv 3 - Brev til styret HFD frå Norsk Psykologforening.pdfSak 006-18 Skriv 3 - Brev til styret HFD frå Norsk Psykologforening.pdfpdf190009
Sak 096-17 Internrevisjon forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 096-17 Internrevisjon forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfSak 096-17 Internrevisjon forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfpdf192621
Sak 096-17 Vedlegg 1 - Rapport Forskingsaktiviteten i Helse Vest internrevisjon.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 096-17 Vedlegg 1 - Rapport Forskingsaktiviteten i Helse Vest internrevisjon.pdfSak 096-17 Vedlegg 1 - Rapport Forskingsaktiviteten i Helse Vest internrevisjon.pdfpdf1045433
Sak 097-17 Rapportering frå Pasientens helseteneste.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 097-17 Rapportering frå Pasientens helseteneste.pdfSak 097-17 Rapportering frå Pasientens helseteneste.pdfpdf1103526