HELSENORGE

Styremøte 25. februar 2019

Det blir halde styremøte i Helse Førde måndag 25. februar 2019. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde på styrerommet i 3. etasje på Bygg Aust, Svanehaugvegen 2, Førde.

​Styremøte startar med fagleg orientering om «Helseatlas – mogelegheiter og avgrensingar», v/kst. fagdirektør Rune Arild Larsen.

Sakliste

 • Sak 010/2019
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 011/2019
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.01.2019
 • Sak 012/2019
  Administerande direktør si orientering
 • Sak 013/2019
  Rapportering frå verksemda per januar 2019

Saker til orientering

 • Sak 014/2019
  Nye Førde sjukehus - løypemelding
 • Sak 015/2019
  Pasientens helseteneste Helse Førde 2030 - teneste- og organisasjonsutvikling
 • Sak 016/2019
  Eventuelt
  Skriv og meldingar


  "Styret sitt kvarter"