Styremøte 24. november 2017

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 24. november. Møtet startar klokka 09.00 og er på Scandic Sunnfjord hotell, Storehagen 2, Førde.

​Sakliste

 • Sak 079/2017
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 080/2017
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 27.10.2017
 • Sak 081/2017
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 082/2017
  Rapportering frå verksemda per oktober 2017
 • Sak 083/2017
  Nye Førde sjukehus

Saker til orientering

 • Sak 084/2017
  Mellombels løysing båtambulanse sør
 • Sak 085/2017
  Internrevisjon for oppfølging av regionale planar
 • Sak 086/2017
  Plan for internrevisjonar i Helse Vest og Helse Førde
 • Sak 087/2017
  Verksemdsoverdraging av reiser utan rekvisisjon frå Helse Førde HF til Pasientreiser HF
 • Sak 088/2017
  Rapportering om prosjekt i Helse Førde
 • Sak 089/2017
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

Etter avslutta styremøte vert det eit dialogmøte mellom styret og KS/kommunane i Sogn og Fjordane.

Sak 079-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 079-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 079-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 080-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 27-10-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 080-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 27-10-2017.pdfSak 080-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 27-10-2017.pdf
Sak 080-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 27-10-27.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 080-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 27-10-27.pdfSak 080-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 27-10-27.pdf
Sak 081-2017 AD si orientering - punkt 1 - Tilsynsrapporten oktober 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 081-2017 AD si orientering - punkt 1 - Tilsynsrapporten oktober 2017.pdfSak 081-2017 AD si orientering - punkt 1 - Tilsynsrapporten oktober 2017.pdf
Sak 081-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 081-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 081-2017 Adm dir si orientering.pdf
Sak 082-2017 Rapportering frå verksemda per oktober 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 082-2017 Rapportering frå verksemda per oktober 2017.pdfSak 082-2017 Rapportering frå verksemda per oktober 2017.pdf
Sak 082-2017 Verksemdsrapport KIR oktober 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 082-2017 Verksemdsrapport KIR oktober 2017.pdfSak 082-2017 Verksemdsrapport KIR oktober 2017.pdf
Sak 082-2017 Verksemdsrapport MED oktober 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 082-2017 Verksemdsrapport MED oktober 2017.pdfSak 082-2017 Verksemdsrapport MED oktober 2017.pdf
Sak 082-2017 Verksemdsrapport PHV oktober 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 082-2017 Verksemdsrapport PHV oktober 2017.pdfSak 082-2017 Verksemdsrapport PHV oktober 2017.pdf
Sak 082-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte oktober 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 082-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte oktober 2017.pdfSak 082-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte oktober 2017.pdf
Sak 083-2017 Nye Førde sjukehus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 083-2017 Nye Førde sjukehus.pdfSak 083-2017 Nye Førde sjukehus.pdf
Sak 083-2017 Vedlegg 1 - Korreksjonsoppstilling til konseptfasedokument.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 083-2017 Vedlegg 1 - Korreksjonsoppstilling til konseptfasedokument.pdfSak 083-2017 Vedlegg 1 - Korreksjonsoppstilling til konseptfasedokument.pdf
Sak 083-2017 Vedlegg 2 - Oppsummert funksjons- og romprogram.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 083-2017 Vedlegg 2 - Oppsummert funksjons- og romprogram.pdfSak 083-2017 Vedlegg 2 - Oppsummert funksjons- og romprogram.pdf
Sak 083-2017 Vedlegg 3 - Oppsummering oppdatert talgrunnlag.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 083-2017 Vedlegg 3 - Oppsummering oppdatert talgrunnlag.pdfSak 083-2017 Vedlegg 3 - Oppsummering oppdatert talgrunnlag.pdf
Sak 084-2017 Mellombels løysing båtambulanse sør.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 084-2017 Mellombels løysing båtambulanse sør.pdfSak 084-2017 Mellombels løysing båtambulanse sør.pdf
Sak 085-2017 Internrevisjon av oppfølging av regionale planar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 085-2017 Internrevisjon av oppfølging av regionale planar.pdfSak 085-2017 Internrevisjon av oppfølging av regionale planar.pdf
Sak 085-2017 Vedlegg 1 - Rapport Internrevisjon av oppfølging av regionale planar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 085-2017 Vedlegg 1 - Rapport Internrevisjon av oppfølging av regionale planar.pdfSak 085-2017 Vedlegg 1 - Rapport Internrevisjon av oppfølging av regionale planar.pdf
Sak 085-2017 Vedlegg 2 - Tabell Ansvarleg for Regionale planar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 085-2017 Vedlegg 2 - Tabell Ansvarleg for Regionale planar.pdfSak 085-2017 Vedlegg 2 - Tabell Ansvarleg for Regionale planar.pdf
Sak 086-2017 Plan for internrevisjonar i RHF og HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 086-2017 Plan for internrevisjonar i RHF og HFD.pdfSak 086-2017 Plan for internrevisjonar i RHF og HFD.pdf
Sak 086-2017 Vedlegg 1 - Plan internrevisjon Helse Førde HF 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 086-2017 Vedlegg 1 - Plan internrevisjon Helse Førde HF 2018.pdfSak 086-2017 Vedlegg 1 - Plan internrevisjon Helse Førde HF 2018.pdf
Sak 086-2017 Vedlegg 2 - Plan for internrevisjon 2017-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 086-2017 Vedlegg 2 - Plan for internrevisjon 2017-2018.pdfSak 086-2017 Vedlegg 2 - Plan for internrevisjon 2017-2018.pdf
Sak 087-2017 Verksemdsoverdraging frå HFD til Pasientreiser HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 087-2017 Verksemdsoverdraging frå HFD til Pasientreiser HF.pdfSak 087-2017 Verksemdsoverdraging frå HFD til Pasientreiser HF.pdf
Sak 088-2017 Rapportering om prosjekt Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 088-2017 Rapportering om prosjekt Helse Førde HF.pdfSak 088-2017 Rapportering om prosjekt Helse Førde HF.pdf
Skriv og meldingar - til styret Helse Førde HF 24-11-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - til styret Helse Førde HF 24-11-2017.pdfSkriv og meldingar - til styret Helse Førde HF 24-11-2017.pdf
Skriv og meldingar - vedlegg 1 - Samhandlingsnytt - november 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - vedlegg 1 - Samhandlingsnytt - november 2017.pdfSkriv og meldingar - vedlegg 1 - Samhandlingsnytt - november 2017.pdf
Skriv og meldingar - vedlegg 2 - Samhandlingsnytt - november 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - vedlegg 2 - Samhandlingsnytt - november 2017.pdfSkriv og meldingar - vedlegg 2 - Samhandlingsnytt - november 2017.pdf
Skriv og meldingar - vedlegg 3 - RHF styresak 10317 Vedlegg 1 - Evaluering av leger med stratgisk oppmerksomhet i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - vedlegg 3 - RHF styresak 10317 Vedlegg 1 - Evaluering av leger med stratgisk oppmerksomhet i Helse Vest.pdfSkriv og meldingar - vedlegg 3 - RHF styresak 10317 Vedlegg 1 - Evaluering av leger med stratgisk oppmerksomhet i Helse Vest.pdf
Skriv og meldingar - vedlegg 4 - RHF styresak 10517 Regional plan for svangerskaps- fødsels- og barselomsorga.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - vedlegg 4 - RHF styresak 10517 Regional plan for svangerskaps- fødsels- og barselomsorga.pdfSkriv og meldingar - vedlegg 4 - RHF styresak 10517 Regional plan for svangerskaps- fødsels- og barselomsorga.pdf
Skriv og meldingar - vedlegg 5 - RHF styresak 10717 Nasjonal forsikringsstrategi.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - vedlegg 5 - RHF styresak 10717 Nasjonal forsikringsstrategi.pdfSkriv og meldingar - vedlegg 5 - RHF styresak 10717 Nasjonal forsikringsstrategi.pdf
Skriv og meldingar - vedlegg 6 - RHF styresak 11017 Nasjonalt system for innføring av nye metodar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - vedlegg 6 - RHF styresak 11017 Nasjonalt system for innføring av nye metodar.pdfSkriv og meldingar - vedlegg 6 - RHF styresak 11017 Nasjonalt system for innføring av nye metodar.pdf
Skriv og meldingar - vedlegg 7 - RHF styresak 11117 Miljøpolitikk for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - vedlegg 7 - RHF styresak 11117 Miljøpolitikk for Helse Vest RHF.pdfSkriv og meldingar - vedlegg 7 - RHF styresak 11117 Miljøpolitikk for Helse Vest RHF.pdf