HELSENORGE

Styremøte 24. november 2017

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 24. november. Møtet startar klokka 09.00 og er på Scandic Sunnfjord hotell, Storehagen 2, Førde.

​Sakliste

 • Sak 079/2017
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 080/2017
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 27.10.2017
 • Sak 081/2017
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 082/2017
  Rapportering frå verksemda per oktober 2017
 • Sak 083/2017
  Nye Førde sjukehus

Saker til orientering

 • Sak 084/2017
  Mellombels løysing båtambulanse sør
 • Sak 085/2017
  Internrevisjon for oppfølging av regionale planar
 • Sak 086/2017
  Plan for internrevisjonar i Helse Vest og Helse Førde
 • Sak 087/2017
  Verksemdsoverdraging av reiser utan rekvisisjon frå Helse Førde HF til Pasientreiser HF
 • Sak 088/2017
  Rapportering om prosjekt i Helse Førde
 • Sak 089/2017
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

Etter avslutta styremøte vert det eit dialogmøte mellom styret og KS/kommunane i Sogn og Fjordane.

Sak 079-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 079-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 079-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf1055326
Skriv og meldingar - vedlegg 1 - Samhandlingsnytt - november 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv og meldingar - vedlegg 1 - Samhandlingsnytt - november 2017.pdfSkriv og meldingar - vedlegg 1 - Samhandlingsnytt - november 2017.pdfpdf2104185