Helsenorge

Styremøte 24. mars 2017

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 24. mars. Møtet startar klokka 10.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

​Styremøte startar med fagleg orientering om "Nyfødtmedisinsk helseatlas", ved Marte Bale og Fabian Bergqvist.

Sakliste:

 • Sak 014/2017
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 015/2017
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 17.02.2017
 • Sak 016/2017
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 017/2017
  Årsrekneskap 2016 - Helse Førde HF
 • Sak 018/2017
  Rapport frå verksemda per februar 2017
 • Sak 019/2017
  Budsjettoppfølging 2017
 • Sak 020/2017
  Styringsdokument 2017 for Helse Førde HF
 • Sak 021/2017
  Høyring av Helse 2035 - strategi for Helse Vest RHF
 • Sak 022/2017
  Legemiddelprosjektet ved Nordfjord sjukehus

Saker til orientering:

 • Sak 023/2017
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

 

Sak 014-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 014-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 014-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf561670
Sak 015-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 17-02-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 015-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 17-02-2017.pdfSak 015-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 17-02-2017.pdfpdf131465
Sak 015-2017 Styreprotokoll HFD 17-02-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 015-2017 Styreprotokoll HFD 17-02-2017.pdfSak 015-2017 Styreprotokoll HFD 17-02-2017.pdfpdf116964
Sak 016-2017 - Vedlegg Statusrapport - erfaringar fra Framtidas lokalsjukehus NSH mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 016-2017 - Vedlegg Statusrapport - erfaringar fra Framtidas lokalsjukehus NSH mars 2017.pdfSak 016-2017 - Vedlegg Statusrapport - erfaringar fra Framtidas lokalsjukehus NSH mars 2017.pdfpdf2570815
Sak 016-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 016-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 016-2017 Adm dir si orientering.pdfpdf101953
Sak 017-2017 - Vedlegg 2 Årsrekneskap 2016 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-2017 - Vedlegg 2 Årsrekneskap 2016 HFD.pdfSak 017-2017 - Vedlegg 2 Årsrekneskap 2016 HFD.pdfÅrsrekneskap 2016 for Helse Førde HFpdf472330
Sak 017-2017 Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-2017 Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 HFD.pdfSak 017-2017 Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 HFD.pdfÅrsmelding 2016 for Helse Førde HFpdf299785
Sak 017-2017 Årsrekneskap 2016 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-2017 Årsrekneskap 2016 HFD.pdfSak 017-2017 Årsrekneskap 2016 HFD.pdfpdf137425
Sak 018-2017 Rapportering frå verksemda per februar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-2017 Rapportering frå verksemda per februar 2017.pdfSak 018-2017 Rapportering frå verksemda per februar 2017.pdfpdf458804
Sak 018-2017 Verksemdsrapport KIR februar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-2017 Verksemdsrapport KIR februar 2017.pdfSak 018-2017 Verksemdsrapport KIR februar 2017.pdfpdf760821
Sak 018-2017 Verksemdsrapport MED februar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-2017 Verksemdsrapport MED februar 2017.pdfSak 018-2017 Verksemdsrapport MED februar 2017.pdfpdf389328
Sak 018-2017 Verksemdsrapport PHV februar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-2017 Verksemdsrapport PHV februar 2017.pdfSak 018-2017 Verksemdsrapport PHV februar 2017.pdfpdf364610
Sak 019-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfSak 019-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfpdf436414
Sak 020-2017 Styringsdokument 2017 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Styringsdokument 2017 HFD.pdfSak 020-2017 Styringsdokument 2017 HFD.pdfStyringsdokument 2017 for Helse Førde HFpdf168627
Sak 020-2017 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell.pdfSak 020-2017 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell.pdfpdf278785
Sak 020-2017 Vedlegg 2 Rapporteringsmal 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Vedlegg 2 Rapporteringsmal 2017.pdfSak 020-2017 Vedlegg 2 Rapporteringsmal 2017.pdfpdf174840
Sak 020-2017 Vedlegg 3 Mål 2017 og styringsparameter.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Vedlegg 3 Mål 2017 og styringsparameter.pdfSak 020-2017 Vedlegg 3 Mål 2017 og styringsparameter.pdfpdf277459
Sak 020-2017 Vedlegg 4 Oversikt regionale planer.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Vedlegg 4 Oversikt regionale planer.pdfSak 020-2017 Vedlegg 4 Oversikt regionale planer.pdfpdf105124
Sak 020-2017 Vedlegg 5 Rapporteringskrav.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Vedlegg 5 Rapporteringskrav.pdfSak 020-2017 Vedlegg 5 Rapporteringskrav.pdfpdf124894
Sak 020-2017 Vedlegg Styringsdokument 2017 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Vedlegg Styringsdokument 2017 HFD.pdfSak 020-2017 Vedlegg Styringsdokument 2017 HFD.pdfStyringsdokument Helse Førde HF 2017pdf2003701
Sak 021-2017 Helse 2035 - strategi for Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 021-2017 Helse 2035 - strategi for Helse Vest.pdfSak 021-2017 Helse 2035 - strategi for Helse Vest.pdfHelse 2035 - strategi for Helse Vestpdf277440
Sak 021-2017 Vedlegg 1 Høyringsutkast.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 021-2017 Vedlegg 1 Høyringsutkast.pdfSak 021-2017 Vedlegg 1 Høyringsutkast.pdfpdf109756
Sak 021-2017 Vedlegg 2 Helse 2035.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 021-2017 Vedlegg 2 Helse 2035.pdfSak 021-2017 Vedlegg 2 Helse 2035.pdfpdf6018607
Sak 022-2017 Legemiddelprosjektet ved NSH.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 022-2017 Legemiddelprosjektet ved NSH.pdfSak 022-2017 Legemiddelprosjektet ved NSH.pdfpdf162910
Sak 022-2017 Vedlegg 1 Nordfjordsprosjektet - ferdig rapport.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 022-2017 Vedlegg 1 Nordfjordsprosjektet - ferdig rapport.pdfSak 022-2017 Vedlegg 1 Nordfjordsprosjektet - ferdig rapport.pdfSluttrapport frå Nordfjordprosjektet.pdf1069588
Sak 023-2017 Skriv og meldingar til styret.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 023-2017 Skriv og meldingar til styret.pdfSak 023-2017 Skriv og meldingar til styret.pdfpdf3209994