HELSENORGE

Styremøte 24. mars 2017

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 24. mars. Møtet startar klokka 10.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

​Styremøte startar med fagleg orientering om "Nyfødtmedisinsk helseatlas", ved Marte Bale og Fabian Bergqvist.

Sakliste:

 • Sak 014/2017
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 015/2017
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 17.02.2017
 • Sak 016/2017
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 017/2017
  Årsrekneskap 2016 - Helse Førde HF
 • Sak 018/2017
  Rapport frå verksemda per februar 2017
 • Sak 019/2017
  Budsjettoppfølging 2017
 • Sak 020/2017
  Styringsdokument 2017 for Helse Førde HF
 • Sak 021/2017
  Høyring av Helse 2035 - strategi for Helse Vest RHF
 • Sak 022/2017
  Legemiddelprosjektet ved Nordfjord sjukehus

Saker til orientering:

 • Sak 023/2017
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

 

Sak 014-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 014-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 014-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf561670
Sak 023-2017 Skriv og meldingar til styret.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 023-2017 Skriv og meldingar til styret.pdfSak 023-2017 Skriv og meldingar til styret.pdfpdf3209994