HELSENORGE

Styremøte 23. november 2018

Sakliste

 • Sak 086/2018
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 087/2018
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 29.10.2018
 • Sak 088/2018
  Administerande direktør si orientering
 • Sak 089/2018
  Rapportering frå verksemda per oktober 2018
 • Sak 090/2018
  Lærlingar i helsefagarbeid i Helse Førde
 • Sak 091/2018
  Fullmakter i samband med gjennomføring av delprosjekt i Nye Førde sjukehus
 • Sak 092/2018
  Gjennomføringsstrategi for Nye Førde sjukehus
 • Sak 093/2018
  Investeringsvedtak B4 for Nye Førde sjukehus

 

Saker til orientering

 • Sak 094/2018
  Rapportering om prosjekt i Helse Førde
 • Sak 095/2018
  Budsjett 2019 - løypemelding
 • Sak 096/2018
  Eventuelt - skriv og meldingar

 

"Styret sitt kvarter"

Etter avslutta styremøte vert det dialogmøte mellom styret og KS/kommunane i Sogn og Fjordane.