HELSENORGE

Styremøte 23. mai 2019

Det blir halde styremøte i Helse Førde måndag 29. april 2019. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde på møterom 4 i 2.etg. på Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde.

​Kl. 08:30-11:15:    Fellesmøte mellom styret i Helse Vest RHF og styret i Helse Førde HF
Kl. 11:15-11:45:    Felles lunsj
Kl. 12:00-16:00:    Styremøte i Helse Førde HF

Sakliste

 • Sak 042/2019
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 043/2019
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 29.04.2019
 • Sak 044/2019
  Administerande direktør si orientering
 • Sak 045/2019
  Rapportering frå verksemda per april 2019
 • Sak 046/2019
  Langtidsbudsjett og investeringsplan 2020-2024
 • Sak 047/2019
  Delprosjekt Nye Førde sjukehus

Saker til orientering

 • Sak 048/2019
  Årsmelding 2018 frå Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane
 • Sak 049/2019
  Styringsdokument 2019 for Helse Førde HF - gjennomgang av styringsmål
 • Sak 050/2019
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

  "Styret sitt kvarter"

 

Dokument