HELSENORGE

Styremøte 22. mars 2019

Det blir halde styremøte i Helse Førde måndag 22. mars 2019. Møtet startar klokka 09.30 og blir halde på styrerommet i 3. etasje på Bygg Aust, Svanehaugvegen 2, Førde.

​Styremøte startar med fagleg orientering.

Sakliste

 • Sak 017/2019
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 018/2019
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.02.2019
 • Sak 019/2019
  Administerande direktør si orientering
 • Sak 020/2019
  Rapportering frå verksemda per februar 2019
 • Sak 021/2019
  Årsmelding og årsrekneskap 2018 - Helse Førde HF
 • Sak 022/2019
  Styringsdokument 2019 for Helse Førde HF
 • Sak 023/2019
  Avansert oppgåveplanlegging - Handlingsplan
 • Sak 024/2019
  Risikostyring - styringsmål 2019 for Helse Førde HF

Saker til orientering

 • Sak 025/2019
  Prosjekt rekrutteringsstrategi for Helse Førde
 • Sak 026/2019
  Nye Førde sjukehus - løypemelding
 • Sak 027/2019
  Eventuelt
  Skriv og meldingar


  "Styret sitt kvarter"


Dokument