HELSENORGE

Styremøte 22. mai 2018

Det blir halde styremøte i Helse Førde tysdag 22. mai. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde på møterom i 3. etasje i Bygg Aust, ved Førde sentralsjukehus.

​Styremøtet startar med fagleg orientering om behandlingshjelpemiddel.

Sakliste

 • Sak 039/2018
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 040/2018
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 27. april 2018
 • Sak 041/2018
  Administerande direktør si orientering
 • Sak 042/2018
  Rapportering frå verksemda per april 2018
 • Sak 043/2018
  Langtidsbudsjett og investeringsplan 2019-2023

Saker til orientering

 • Sak 044/2018
  Beredskapsarbeid i Helse Førde - handlingsplan 2018-2019
 • Sak 045/2018
  Statusrapport om forsking og innovasjon i Helse Førde
 • Sak 046/2018
  Orientering om høyringsinnspel til utviklingsplan for Helse Førde
 • Sak 047/2017
  Eventuelt - skriv og meldingar

Sak 039-18 Innkalling og sakliste styret HFD 2018-05-22.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 039-18 Innkalling og sakliste styret HFD 2018-05-22.pdfSak 039-18 Innkalling og sakliste styret HFD 2018-05-22.pdfpdf1036662
Sak 045-18 Vedlegg 1 - Vitskaplege publikasjonar HFD 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 045-18 Vedlegg 1 - Vitskaplege publikasjonar HFD 2017.pdfSak 045-18 Vedlegg 1 - Vitskaplege publikasjonar HFD 2017.pdfpdf12637
Sak 046-18 Vedlegg 1 - Liste motteke innspel per 2018-05-11.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 046-18 Vedlegg 1 - Liste motteke innspel per 2018-05-11.pdfSak 046-18 Vedlegg 1 - Liste motteke innspel per 2018-05-11.pdfpdf315048