Styremøte 22. mai 2018

Det blir halde styremøte i Helse Førde tysdag 22. mai. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde på møterom i 3. etasje i Bygg Aust, ved Førde sentralsjukehus.

​Styremøtet startar med fagleg orientering om behandlingshjelpemiddel.

Sakliste

 • Sak 039/2018
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 040/2018
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 27. april 2018
 • Sak 041/2018
  Administerande direktør si orientering
 • Sak 042/2018
  Rapportering frå verksemda per april 2018
 • Sak 043/2018
  Langtidsbudsjett og investeringsplan 2019-2023

Saker til orientering

 • Sak 044/2018
  Beredskapsarbeid i Helse Førde - handlingsplan 2018-2019
 • Sak 045/2018
  Statusrapport om forsking og innovasjon i Helse Førde
 • Sak 046/2018
  Orientering om høyringsinnspel til utviklingsplan for Helse Førde
 • Sak 047/2017
  Eventuelt - skriv og meldingar

Sak 039-18 Innkalling og sakliste styret HFD 2018-05-22.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 039-18 Innkalling og sakliste styret HFD 2018-05-22.pdfSak 039-18 Innkalling og sakliste styret HFD 2018-05-22.pdf
Sak 040-18 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-04-27.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 040-18 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-04-27.pdfSak 040-18 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-04-27.pdf
Sak 040-18 Styreprotokoll HFD 2018-04-27.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 040-18 Styreprotokoll HFD 2018-04-27.pdfSak 040-18 Styreprotokoll HFD 2018-04-27.pdf
Sak 041-18 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 041-18 Adm dir si orientering.pdfSak 041-18 Adm dir si orientering.pdf
Sak 041-18 Vedlegg 1 - Tilsynsrapport april 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 041-18 Vedlegg 1 - Tilsynsrapport april 2018.pdfSak 041-18 Vedlegg 1 - Tilsynsrapport april 2018.pdf
Sak 042-18 Rapportering frå verksemda per april 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 042-18 Rapportering frå verksemda per april 2018.pdfSak 042-18 Rapportering frå verksemda per april 2018.pdf
Sak 042-18 Verksemdsrapport KIR april 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 042-18 Verksemdsrapport KIR april 2018.pdfSak 042-18 Verksemdsrapport KIR april 2018.pdf
Sak 042-18 Verksemdsrapport MED april 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 042-18 Verksemdsrapport MED april 2018.pdfSak 042-18 Verksemdsrapport MED april 2018.pdf
Sak 042-18 Verksemdsrapport PHV april 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 042-18 Verksemdsrapport PHV april 2018.pdfSak 042-18 Verksemdsrapport PHV april 2018.pdf
Sak 042-18 Verksemdsrapport Stab og støtte april 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 042-18 Verksemdsrapport Stab og støtte april 2018.pdfSak 042-18 Verksemdsrapport Stab og støtte april 2018.pdf
Sak 043-18 Langtidsbudsjett 2019-2023.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 043-18 Langtidsbudsjett 2019-2023.pdfSak 043-18 Langtidsbudsjett 2019-2023.pdf
Sak 044-18 Beredskapsarbeid i HFD - handlingsplan 2018-2019.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 044-18 Beredskapsarbeid i HFD - handlingsplan 2018-2019.pdfSak 044-18 Beredskapsarbeid i HFD - handlingsplan 2018-2019.pdf
Sak 045-18 Statusrapport forsking og innovasjon i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 045-18 Statusrapport forsking og innovasjon i HFD.pdfSak 045-18 Statusrapport forsking og innovasjon i HFD.pdf
Sak 045-18 Vedlegg 1 - Vitskaplege publikasjonar HFD 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 045-18 Vedlegg 1 - Vitskaplege publikasjonar HFD 2017.pdfSak 045-18 Vedlegg 1 - Vitskaplege publikasjonar HFD 2017.pdf
Sak 045-18 Vedlegg 2 - Årsrapport FLO 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 045-18 Vedlegg 2 - Årsrapport FLO 2017.pdfSak 045-18 Vedlegg 2 - Årsrapport FLO 2017.pdf
Sak 045-18 Vedlegg 3 - Årsrapport 2017 PHR.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 045-18 Vedlegg 3 - Årsrapport 2017 PHR.pdfSak 045-18 Vedlegg 3 - Årsrapport 2017 PHR.pdf
Sak 046-18 Orientering om høyringsinnspel til utviklingsplan HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 046-18 Orientering om høyringsinnspel til utviklingsplan HFD.pdfSak 046-18 Orientering om høyringsinnspel til utviklingsplan HFD.pdf
Sak 046-18 Vedlegg 1 - Liste motteke innspel per 2018-05-11.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 046-18 Vedlegg 1 - Liste motteke innspel per 2018-05-11.pdfSak 046-18 Vedlegg 1 - Liste motteke innspel per 2018-05-11.pdf
Sak 047-18 Skriv 1 - Samhandlingsnytt Mai 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 047-18 Skriv 1 - Samhandlingsnytt Mai 2018.pdfSak 047-18 Skriv 1 - Samhandlingsnytt Mai 2018.pdf
Sak 047-18 Skriv og meldingar til styret HFD 2018-05-22.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 047-18 Skriv og meldingar til styret HFD 2018-05-22.pdfSak 047-18 Skriv og meldingar til styret HFD 2018-05-22.pdf