HELSENORGE

Styremøte 22. juni 2021

Det blir halde styremøte i Helse Førde tysdag 22. juni. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde på Scandic Sunnfjord hotell, Storehagen 2, Førde.

​Styremøte er ope for publikum og presse.

Kl. 09.00 - 10.00     Styreseminar
Kl. 10.00 - 12.00     Styremøte
Kl. 12.00 - 12.30     Lunsj
Kl. 12.30                  Styremøte fortsetter

Styremøte kl. 10.00 startar med orientering frå pasient- og brukarombod Ingrid Aanderud Sælen.
 

Sakliste​

 • Sak 035/2021
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 036/2021
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.05.2021
 • Sak 037/2021
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 038/2021
  Rapportering frå verksemda per mai 2021
 • Sak 039/2021
  Møteplan og årsplan 2022 for styret i Helse Førde HF

Saker til orientering

 • Sak 040/2021
  Årsmelding 2020 frå pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane
 • Sak 041/2021
  Rapportering om prosjekt i Helse Førde
 • Sak 042/2021
  Statusrapport om forsking i Helse Førde
 • Sak 043/2021
  Statusrapport om innovasjon i Helse Førde
 • Sak 044/2021
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

Lukka del

Sak 045/2021 blir handsama i lukka møte, jf. Off.lova §24.3

 • ​Sak 045/2021
  Leiinga sin årlege gjennomgang av informasjonssikkerheit 2020 for Helse Førde

"Styret sitt kvarter"


Dokument​​

​​