Styremøte 22. juni 2018

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 22. juni. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde på Indre Sogn Psykiatrisenter i Sogndal.

​Styremøtet startar med orientering og omvisning i Indre Sogn psykiatrisenter, v/avdelingssjef Mads Rekve.

Sakliste

 • Sak 048/2018
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 049/2018
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 22.05.2018
 • Sak 050/2018
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 051/2018
  Rapportering frå verksemda per mai 2018
 • Sak 052/2018
  Risikostyring av styringsmål 2018 - rapportering 1. tertial
 • Sak 053/2018
  Styringsdokument 2018 - rapportering 1. halvår
 • Sak 054/2018
  Utviklingsplan for Helse Førde HF
 • Sak 055/2018
  Plan for prehospitale tenester - fase 1

Saker til orientering

 • Sak 056/2018
  Pasientens helseteneste - rapportering om prosjekt i Helse Førde
 • Sak 057/2018
  Innovasjon i Helse Førde
 • Sak 058/2018
  Eventuelt
  Skriv og meldingar