HELSENORGE

Styremøte 22. juni 2018

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 22. juni. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde på Indre Sogn Psykiatrisenter i Sogndal.

​Styremøtet startar med orientering og omvisning i Indre Sogn psykiatrisenter, v/avdelingssjef Mads Rekve.

Sakliste

 • Sak 048/2018
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 049/2018
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 22.05.2018
 • Sak 050/2018
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 051/2018
  Rapportering frå verksemda per mai 2018
 • Sak 052/2018
  Risikostyring av styringsmål 2018 - rapportering 1. tertial
 • Sak 053/2018
  Styringsdokument 2018 - rapportering 1. halvår
 • Sak 054/2018
  Utviklingsplan for Helse Førde HF
 • Sak 055/2018
  Plan for prehospitale tenester - fase 1

Saker til orientering

 • Sak 056/2018
  Pasientens helseteneste - rapportering om prosjekt i Helse Førde
 • Sak 057/2018
  Innovasjon i Helse Førde
 • Sak 058/2018
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

 

Innkalling Sakliste styret HFD 2018-06-22.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Innkalling Sakliste styret HFD 2018-06-22.pdfInnkalling Sakliste styret HFD 2018-06-22.pdfpdf1059756
Skriv 1 Samhandlingsnytt juni-juli 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Skriv 1 Samhandlingsnytt juni-juli 2018.pdfSkriv 1 Samhandlingsnytt juni-juli 2018.pdfpdf524362
Styreprotokoll HFD 2018-05-22.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styreprotokoll HFD 2018-05-22.pdfStyreprotokoll HFD 2018-05-22.pdfpdf2755872
Styresak 04918 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-05-22.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 04918 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-05-22.pdfStyresak 04918 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2018-05-22.pdfpdf518953
Styresak 05018 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05018 Adm dir si orientering.pdfStyresak 05018 Adm dir si orientering.pdfpdf422834
Styresak 05018 Vedlegg 1 Tilsynsrapport mai 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05018 Vedlegg 1 Tilsynsrapport mai 2018.pdfStyresak 05018 Vedlegg 1 Tilsynsrapport mai 2018.pdfpdf651869
Styresak 05118 Rapportering fra verksemda per mai 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05118 Rapportering fra verksemda per mai 2018.pdfStyresak 05118 Rapportering fra verksemda per mai 2018.pdfpdf616986
Styresak 05218 Risikostyring 1. tertial.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05218 Risikostyring 1. tertial.pdfStyresak 05218 Risikostyring 1. tertial.pdfpdf657155
Styresak 05218 Vedlegg 1 Risikostyringsmål 1-6.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05218 Vedlegg 1 Risikostyringsmål 1-6.pdfStyresak 05218 Vedlegg 1 Risikostyringsmål 1-6.pdfpdf690368
Styresak 05318 Halvårleg rapportering på mål i styringsdokument 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05318 Halvårleg rapportering på mål i styringsdokument 2018.pdfStyresak 05318 Halvårleg rapportering på mål i styringsdokument 2018.pdfpdf525032
Styresak 05318 Vedlegg 1 Matrise for halvårleg rapportering utvalde mål i styringsdokumentet 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05318 Vedlegg 1 Matrise for halvårleg rapportering utvalde mål i styringsdokumentet 2018.pdfStyresak 05318 Vedlegg 1 Matrise for halvårleg rapportering utvalde mål i styringsdokumentet 2018.pdfpdf18847391
Styresak 05418 Utviklingsplan for HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05418 Utviklingsplan for HFD.pdfStyresak 05418 Utviklingsplan for HFD.pdfpdf3833911
Styresak 05418 Vedlegg 1 Utviklingsplan HFD 2018-2035.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05418 Vedlegg 1 Utviklingsplan HFD 2018-2035.pdfStyresak 05418 Vedlegg 1 Utviklingsplan HFD 2018-2035.pdfpdf3185424
Styresak 05418 Vedlegg 2 Innspel fra Fylkesmannen Sogn og fjordane.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05418 Vedlegg 2 Innspel fra Fylkesmannen Sogn og fjordane.pdfStyresak 05418 Vedlegg 2 Innspel fra Fylkesmannen Sogn og fjordane.pdfpdf285953
Styresak 05518 Plan for prehospitale tenester - fase 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Plan for prehospitale tenester - fase 1.pdfStyresak 05518 Plan for prehospitale tenester - fase 1.pdfpdf561071
Styresak 05518 Vedlegg 1 Høyringssvar Fylkesmannen.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Vedlegg 1 Høyringssvar Fylkesmannen.pdfStyresak 05518 Vedlegg 1 Høyringssvar Fylkesmannen.pdfpdf188230
Styresak 05518 Vedlegg 2 Høyringsuttale Felles brukarutval i Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Vedlegg 2 Høyringsuttale Felles brukarutval i Sogn og Fjordane.pdfStyresak 05518 Vedlegg 2 Høyringsuttale Felles brukarutval i Sogn og Fjordane.pdfpdf128667
Styresak 05518 Vedlegg 3 Høyringssvar Sogn Regionråd.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Vedlegg 3 Høyringssvar Sogn Regionråd.pdfStyresak 05518 Vedlegg 3 Høyringssvar Sogn Regionråd.pdfpdf30944
Styresak 05518 Vedlegg 4 Høyringssvar fra kommunalsjefnettverket i Nordfjord.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Vedlegg 4 Høyringssvar fra kommunalsjefnettverket i Nordfjord.pdfStyresak 05518 Vedlegg 4 Høyringssvar fra kommunalsjefnettverket i Nordfjord.pdfpdf183713
Styresak 05518 Vedlegg 5 Høyringsuttale Aurland kommune.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Vedlegg 5 Høyringsuttale Aurland kommune.pdfStyresak 05518 Vedlegg 5 Høyringsuttale Aurland kommune.pdfpdf419140
Styresak 05518 Vedlegg 6 Høyringssvar Hyllestad kommune.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Vedlegg 6 Høyringssvar Hyllestad kommune.pdfStyresak 05518 Vedlegg 6 Høyringssvar Hyllestad kommune.pdfpdf163778
Styresak 05518 Vedlegg 7 Høyringsuttale Jens Tobias.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Vedlegg 7 Høyringsuttale Jens Tobias.pdfStyresak 05518 Vedlegg 7 Høyringsuttale Jens Tobias.pdfpdf383827
Styresak 05518 Vedlegg 8 Høyringssvar Årdal kommune.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05518 Vedlegg 8 Høyringssvar Årdal kommune.pdfStyresak 05518 Vedlegg 8 Høyringssvar Årdal kommune.pdfpdf114318
Styresak 05618 Pasientens helseteneste - rapportering om prosjekt i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05618 Pasientens helseteneste - rapportering om prosjekt i HFD.pdfStyresak 05618 Pasientens helseteneste - rapportering om prosjekt i HFD.pdfpdf926940
Styresak 05718 Innovasjon i Helse Førde.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05718 Innovasjon i Helse Førde.pdfStyresak 05718 Innovasjon i Helse Førde.pdfpdf881192
Styresak 05718 Vedlegg 1 Regional Innovasjonsstrategi 2016-2020.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05718 Vedlegg 1 Regional Innovasjonsstrategi 2016-2020.pdfStyresak 05718 Vedlegg 1 Regional Innovasjonsstrategi 2016-2020.pdfpdf5760718
Styresak 05718 Vedlegg 2 Strategi forsking og innovasjon HFD 2014-2020.PDFhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Styresak 05718 Vedlegg 2 Strategi forsking og innovasjon HFD 2014-2020.PDFStyresak 05718 Vedlegg 2 Strategi forsking og innovasjon HFD 2014-2020.PDFpdf631040
Verksemdsrapport KIR mai 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Verksemdsrapport KIR mai 2018.pdfVerksemdsrapport KIR mai 2018.pdfpdf809083
Verksemdsrapport MED mai 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Verksemdsrapport MED mai 2018.pdfVerksemdsrapport MED mai 2018.pdfpdf451327
Verksemdsrapport PHV mai 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Verksemdsrapport PHV mai 2018.pdfVerksemdsrapport PHV mai 2018.pdfpdf495926
Verksemdsrapport Stab og stotte mai 2018.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-22/Verksemdsrapport Stab og stotte mai 2018.pdfVerksemdsrapport Stab og stotte mai 2018.pdfpdf392672