Styremøte 18. november 2016

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 18. november. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på Scandic Sunnfjord hotel, Storehagen 2, Førde.

​Styremøte startar med fagleg orientering om NORSE, ved Christian Moltu.

NORSE er eit klinisk tilbakemeldingssystem og kvalitetsregister i psykisk helsevern for å betre tenester til pasientar.

Sakliste:

 • Sak 061/2016
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 062/2016
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 28.10.2016
 • Sak  063/2016
  Administrerande direktør si orientering.
 • Sak 064/2016
  Rapport frå verksemda per oktober 2016
 • Sak 065/2016
  Modell for bil- og båtambulanse i område sør

Saker til orientering:

 • Sak 066/2016
  Etiske retningslinjer - implementering i Helse Førde
 • Sak 067/2016
  Rapportering om prosjekt i Helse Førde
 • Sak 068/2016
  Statusrapport om forsking og innovasjon i Helse Førde
 • Sak 069/2016
  Eventuelt - skriv og meldingar

Etter avslutta styremøte vert det eit dialogmøte mellom styret i Helse Førde og KS/kommunane i Sogn og Fjordane.

Dialogmøte 18 november - Sakliste.pdf

Sak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD 2016-11-18.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD 2016-11-18.pdfSak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD 2016-11-18.pdf
Sak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD oppdatert.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD oppdatert.pdfSak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD oppdatert.pdf
Sak 062-2016 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-10-28.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 062-2016 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-10-28.pdfSak 062-2016 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-10-28.pdf
Sak 062-2016 Styreprotokoll HFD 2016-10-28.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 062-2016 Styreprotokoll HFD 2016-10-28.pdfSak 062-2016 Styreprotokoll HFD 2016-10-28.pdf
Sak 063-2016 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 063-2016 Adm dir si orientering.pdfSak 063-2016 Adm dir si orientering.pdf
Sak 063-2016 Notat til AD orientering pkt 4 - Budsjettarbeid.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 063-2016 Notat til AD orientering pkt 4 - Budsjettarbeid.pdfSak 063-2016 Notat til AD orientering pkt 4 - Budsjettarbeid.pdf
Sak 063-2016 Notat til AD orientering pkt 5 - Gevinstrealisering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 063-2016 Notat til AD orientering pkt 5 - Gevinstrealisering.pdfSak 063-2016 Notat til AD orientering pkt 5 - Gevinstrealisering.pdf
Sak 064-2016 Rapportering frå verksemda per oktober 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2016 Rapportering frå verksemda per oktober 2016.pdfSak 064-2016 Rapportering frå verksemda per oktober 2016.pdf
Sak 064-2016 Verksemdsrapport KIR oktober 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2016 Verksemdsrapport KIR oktober 2016.pdfSak 064-2016 Verksemdsrapport KIR oktober 2016.pdf
Sak 064-2016 Verksemdsrapport MED oktober 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2016 Verksemdsrapport MED oktober 2016.pdfSak 064-2016 Verksemdsrapport MED oktober 2016.pdf
Sak 064-2016 Verksemdsrapport PHV oktober 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2016 Verksemdsrapport PHV oktober 2016.pdfSak 064-2016 Verksemdsrapport PHV oktober 2016.pdf
Sak 064-2016 Verksemdsrapport Stab og støtte oktober 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2016 Verksemdsrapport Stab og støtte oktober 2016.pdfSak 064-2016 Verksemdsrapport Stab og støtte oktober 2016.pdf
Sak 065-2016 - Modell for bil og båtambulansetilbodet i område sør.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Modell for bil og båtambulansetilbodet i område sør.pdfSak 065-2016 - Modell for bil og båtambulansetilbodet i område sør.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 01 - 1-16.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 01 - 1-16.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 01 - 1-16.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 02 - Mandat.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 02 - Mandat.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 02 - Mandat.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 03 - Fråsegn og uttaler frå interessentar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 03 - Fråsegn og uttaler frå interessentar.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 03 - Fråsegn og uttaler frå interessentar.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 04 - Referater.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 04 - Referater.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 04 - Referater.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 07 - Aktivitetsutvikling.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 07 - Aktivitetsutvikling.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 07 - Aktivitetsutvikling.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 08 - Kart Multiconsult.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 08 - Kart Multiconsult.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 08 - Kart Multiconsult.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 09 - Kart Multiconsult.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 09 - Kart Multiconsult.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 09 - Kart Multiconsult.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 11 - Plan for prehospitale tenester i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 11 - Plan for prehospitale tenester i Helse Vest.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 11 - Plan for prehospitale tenester i Helse Vest.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 12 - Kart LAT.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 12 - Kart LAT.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 12 - Kart LAT.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 13 - Utdrag luftambulanseaktivitet Askvoll og Solund.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 13 - Utdrag luftambulanseaktivitet Askvoll og Solund.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 13 - Utdrag luftambulanseaktivitet Askvoll og Solund.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 16 - Analyse Multiconsult.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 16 - Analyse Multiconsult.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 16 - Analyse Multiconsult.pdf
Sak 065-2016 -Vedlegg 01 - Liste over vedlegg til styresak.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 -Vedlegg 01 - Liste over vedlegg til styresak.pdfSak 065-2016 -Vedlegg 01 - Liste over vedlegg til styresak.pdf
Sak 066-2016 Etiske retningslinjer 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 066-2016 Etiske retningslinjer 2016.pdfSak 066-2016 Etiske retningslinjer 2016.pdf
Sak 067-2016 Rapportering frå prosjekt HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 067-2016 Rapportering frå prosjekt HFD.pdfSak 067-2016 Rapportering frå prosjekt HFD.pdf
Sak 068-2016 Statusrapport om forsking og innovasjon i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 068-2016 Statusrapport om forsking og innovasjon i HFD.pdfSak 068-2016 Statusrapport om forsking og innovasjon i HFD.pdf
Sak 069-2016 Skriv og meldingar til styret HFD 2016-11-18.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2016 Skriv og meldingar til styret HFD 2016-11-18.pdfSak 069-2016 Skriv og meldingar til styret HFD 2016-11-18.pdf