HELSENORGE

Styremøte 18. november 2016

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 18. november. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på Scandic Sunnfjord hotel, Storehagen 2, Førde.

​Styremøte startar med fagleg orientering om NORSE, ved Christian Moltu.

NORSE er eit klinisk tilbakemeldingssystem og kvalitetsregister i psykisk helsevern for å betre tenester til pasientar.

Sakliste:

 • Sak 061/2016
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 062/2016
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 28.10.2016
 • Sak  063/2016
  Administrerande direktør si orientering.
 • Sak 064/2016
  Rapport frå verksemda per oktober 2016
 • Sak 065/2016
  Modell for bil- og båtambulanse i område sør

Saker til orientering:

 • Sak 066/2016
  Etiske retningslinjer - implementering i Helse Førde
 • Sak 067/2016
  Rapportering om prosjekt i Helse Førde
 • Sak 068/2016
  Statusrapport om forsking og innovasjon i Helse Førde
 • Sak 069/2016
  Eventuelt - skriv og meldingar

Etter avslutta styremøte vert det eit dialogmøte mellom styret i Helse Førde og KS/kommunane i Sogn og Fjordane.

Dialogmøte 18 november - Sakliste.pdf

Sak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD 2016-11-18.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD 2016-11-18.pdfSak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD 2016-11-18.pdfpdf363383
Sak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD oppdatert.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD oppdatert.pdfSak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD oppdatert.pdfpdf286689
Sak 065-2016 - Modell for bil og båtambulansetilbodet i område sør.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Modell for bil og båtambulansetilbodet i område sør.pdfSak 065-2016 - Modell for bil og båtambulansetilbodet i område sør.pdfpdf1288339
Sak 065-2016 - Vedlegg 03 - Fråsegn og uttaler frå interessentar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 03 - Fråsegn og uttaler frå interessentar.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 03 - Fråsegn og uttaler frå interessentar.pdfpdf1601400
Sak 065-2016 - Vedlegg 07 - Aktivitetsutvikling.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 07 - Aktivitetsutvikling.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 07 - Aktivitetsutvikling.pdfpdf64161
Sak 065-2016 - Vedlegg 08 - Kart Multiconsult.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 08 - Kart Multiconsult.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 08 - Kart Multiconsult.pdfpdf394345
Sak 069-2016 Skriv og meldingar til styret HFD 2016-11-18.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2016 Skriv og meldingar til styret HFD 2016-11-18.pdfSak 069-2016 Skriv og meldingar til styret HFD 2016-11-18.pdfpdf244520